Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie z modelu równowagi ogólnej GTAP. Termin szkolenia 21-25.06.2010 (pn-pt) 40 godzin (15 wykładów, 25 ćwiczeń na komputerach)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie z modelu równowagi ogólnej GTAP. Termin szkolenia 21-25.06.2010 (pn-pt) 40 godzin (15 wykładów, 25 ćwiczeń na komputerach)"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie z modelu równowagi ogólnej GTAP

2 Termin szkolenia 21-25.06.2010 (pn-pt) 40 godzin (15 wykładów, 25 ćwiczeń na komputerach)

3 Dlaczego matematyczne modele równowagi? Globalizacja gospodarki narodowe wzajemnie zależne Globalne ekonomiczne modele równowagi ilościow e zależności pomiędzy całymi gospodarkami, jak i poszczególnymi sektorami a gospodarkami Intensywny rozwój na przełomie lat 80-tych i 90-tych (technologie informacyjne + międzynarodowe grupy badawcze)

4 Czym są modele CGE (globalne modele równowagi ogólnej) C (Computable) – dzięki wykorzystaniu komputerów modele można faktycznie rozwiązać, nie tylko teoretycznie G (General) – obejmują całą gospodarkę, wszystkie podmioty, sektory i regiony (różna agregacja) E (Equlibrium) – wszystkie rynki (z wyjątkiem rynku pracy) są w równowadze

5 Co to jest GTAP? GTAP (The Global Trade Analysis Project) stworzony w 1992 roku przez Centrum Analiz Handlu Światowego z Purdue University w USA globalna sieć naukowców i polityków + model + baza danych cel GTAP polepszenie jakości ilościowych analiz ekonomicznych z uwzględnieniem globalnego otoczenia ekonomicznego

6 Co to jest GTAP? model GTAP obecnie najpopularniejszy i największy matematycznym modelem równowagi ogólnej 113 krajów/regionów 57 sektorów/produktów software – GEMPACK/GAMS wykorzystywany przez wiele instytucji badawczych, naukowych i rządowych

7 Do czego służy GTAP? Model ten pozwala przeprowadzać symulacje i analizować w skali mikro i makro: zmiany w narzędziach polityki gospodarczej (monetarnej i fiskalnej), wpływ postępu technologicznego, inwestycji, skutki zmian w wielkości populacji, przepływy handlu zagranicznego, porozumienia handlowe, zmiany klimatyczne, zmiany wyposażenia w czynniki produkcji itp. w skali świata, regionów i poszczególnych krajach.

8 Przykłady zastosowań GTAP analiza efektów porozumień WTO (The Uruguay Round and the Developing Countries Martin, Winters 1995), analiza efektów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (Intergovernmental Panel on Climate Change 1999) analiza efektów zmian w globalnym popycie na żywność (Changes in the Structure of Global Food Demand Cranfield, Hertel, Eales 1998) analiza rynku biopaliw (Impact of Biofuel Production on World Agricultural Markets: A CGE Analysis Birur, Dileep. Hertel 2008)

9 Przykłady zastosowań GTAP analiza liberalizacji rynku pracy (The Impact of Liberalizing Labour Mobility in the Pacific Region Walmsley, Svud, Parson 2009) efekty porozumień handlowych i unii celnych (Bilateral Free Trade Agreements and Custom Unions: The Impact of the EU Republic of South Africa Free Trade Agreement an Botswana Walmsley, McDonald 2003) efekty wstąpienia Chin do WTO (Chinas Accession to the WTO: Timing is Everything Walmsley, Hertel 2000)

10 Korzyści dla pracowników UEP studia magisterskie i doktoranckie wykorzystanie w pracach awansowych wykorzystanie w badaniach

11 Korzyści dla pracowników UEP Szkolenia prowadzone przez Perdue Univeristy: Tajlandia (2009) USA (2010, 2008, 2007, 2006) Indie (2006) Grecja (2005) Argentyna (2004)

12 Wymagania wstępne powtórzenie wiedzy z zakresu mikroekonomii i matematyki H.R. Varian Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne dodatek matematyczny – optymalizacja warunkowa

13 Program zajęć 21.06.2010: preferencje, technologia, popyt, podaż, równowaga cząstkowa a równowaga ogólna, prawo Walrasa prosty model równowagi ogólnej na papierze kalibracja modelu zmienne egzogeniczne i endogeniczne macierz rachunkowości społecznej SAM Gempack, GTAP, oprogramowanie pomocnicze, pliki danych

14 Program zajęć 22.06.2010: struktura modelu GTAP konwencja zapisu baza danych GTAP - źródła, ograniczenia i narzędzia polityka handlowa, polityka fiskalna w modelu GTAP przykładowa symulacja na zagregowanym modelu ViewSol i AnalyseGE jako narzędzie analizy danych

15 Program zajęć 23.06.2010: domknięcie modelu analiza zmian dobrobytu ekonomicznego symulacja redukcji ceł i mechanizmy równowagi ogólnej symulacja reformy podatkowej i mechanizmy równowagi ogólnej

16 Program zajęć 24.06.2010: od założeń do gotowej symulacji - przykład aplikacji modelu GTAP na podstawie własnych badań symulacja własna: opracowanie założeń symulacji i spodziewanych wyników przygotowanie bazy danych na potrzeby własnych symulacji

17 Program zajęć 25.06.2010: przeprowadzenie symulacji ocena wyników i wniosków z przeprowadzonej symulacji prezentacje własnych projektów

18 Więcej informacji www.gtap.org ZAPRASZAMY!


Pobierz ppt "Szkolenie z modelu równowagi ogólnej GTAP. Termin szkolenia 21-25.06.2010 (pn-pt) 40 godzin (15 wykładów, 25 ćwiczeń na komputerach)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google