Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Successes and failures in the transformation of economicsRichard G. Lipsey Łukasz Sepczyński Wydział Nauk Ekonomicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Successes and failures in the transformation of economicsRichard G. Lipsey Łukasz Sepczyński Wydział Nauk Ekonomicznych."— Zapis prezentacji:

1 1 Successes and failures in the transformation of economicsRichard G. Lipsey Łukasz Sepczyński Wydział Nauk Ekonomicznych

2 2 Wprowadzenie Cele artykułu: –Ukazanie usterek funkcjonujących w ekonomii. –Nakreślenie różnic jakie dzielą ekonomię od innych dziedzin nauki.

3 3 Ekonomia kiedyś i dziś Lionel Robins –Ekonomiczne teorie są budowane na intuicyjnie poprawnych założeniach. –Na podstawie teorii możemy już wyciągać poprane ekonomicznie wnioski. –Empiryczne obserwacje służą do zobrazowania teorii a nie jej testowania.

4 4 Ekonomia kiedyś i dziś Richard G. Lipsey –Uwaga powinna być zwrócona głównie na fakty gdyż one mają większe znaczenie niż tylko obrazowanie uogólnień osiągniętych wcześniejszymi założeniami. W tym celu utworzono seminarium M 2 T ( measurement, and testing in economics) An Introduction to Positive Economics (Lipsey, 1963)

5 5 Wyniki jakościowe Obserwacja 1: Wszystkie wyniki, wglądy ekonomiczne są jakościowe, a nie ilościowe. Przykłady twierdzeń: –Prawo popytu –Mechanizm cenowy –Prawo malejącej użyteczności krańcowej

6 6 Wyniki jakościowe Ekonomiści nie posiadają ilościowych stałych jak stała Planka albo Hubblea w dziedzinie fizyki W naukach przyrodniczych, gdzie istnieją relacje ilościowe konflikt pomiędzy teorią a obserwacjami jest natychmiast widoczny. W Ekonomii zaś teorie i świadectwo empiryczne są związane tylko luźno –Stąd anomalie w ekonomii są tolerowane

7 7 Teoria i obserwacje empiryczne Obserwacja 2: Dobra robota w ekonomii zdaje się być tam, gdzie teoria i obserwacje idą ze sobą w parze. Przykłady: –Historia gospodarcza –Ekonomia rynku pracy –Organizacja rynków

8 8 Teoria i obserwacje empiryczne Obserwacja 3: Bez bliskiego związku między rozwijającą się teorią, a obserwacjami empirycznymi, nowa teoria rozwija się w niekontrolowany sposób, który może być empirycznie adekwatny tylko przez przypadek. Prowadzi to do teoretycznych dziwactw, które szybko wypalają się i znikają z kręgów zainteresowań badaczy.

9 9 Teoria i obserwacje empiryczne Przykłady: –Teoria wzrostu gospodarczego w latach 40-70. Teoria wzrostu Harroda – Domara Model Solowa - W latach 70 na temat wzrostu w gospodarce kapitalistycznej wiedza nie była o wiele większa niż w latach 40, gdyż spędzono je na rozważaniach teoretycznych.

10 10 Podsumowanie części I. Prawa ekonomiczne są oparte na relacjach jakościowych a nie ilościowych. Anomalie w ekonomii są akceptowane na skalę, która jest niedopuszczalna w innych naukach. Pomiędzy Ekonomistami działającymi na różnych poziomach brakuje komunikacji.

11 11 Podsumowanie części I. Teoria nie zawsze idzie w parze z danymi empirycznymi Ekonomiści szukają rozwiązań problemów, które sami kreują w ramach swoich modeli.

12 12 Dziękuję za uwagę. I zapraszam na II część artykułu


Pobierz ppt "1 Successes and failures in the transformation of economicsRichard G. Lipsey Łukasz Sepczyński Wydział Nauk Ekonomicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google