Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawowym zadaniem Wydziału jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w uprawianych dziedzinach i dyscyplinach naukowych, a przez to pełne przygotowanie studentów do wykonywania wybranych zawodów. wrib@up.poznan.pl http://www.up.poznan.pl/wrib/ I BIOINŻYNIERII WYDZIAŁ ROLNICTWA

2 Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie Studia stacjonarne II stopnia magisterskie Studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie Studia niestacjonarne II stopnia magisterskie BIOTECHNOLOGIA EKOENERGETYKA INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA INŻYNIERIA ROLNICZA OCHRONA ŚRODOWISKA ROLNICTWO BIOTECHNOLOGIA EKOENERGETYKA INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA INŻYNIERIA ROLNICZA OCHRONA ŚRODOWISKA ROLNICTWO EKOENERGETYKA INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA INŻYNIERIA ROLNICZA ROLNICTWO EKOENERGETYKA INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA INŻYNIERIA ROLNICZA OCHRONA ŚRODOWISKA ROLNICTWO OFERTA STUDIÓW WRiB

3 Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Instytut Inżynierii Biosystemów Katedra Agronomii Katedra Biochemii i Biotechnologii Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej STRUKTURA WYDZIAŁU

4 Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Inżynieria biosystemów integruje nauki biologiczne i techniczne w celu: zaspokajania potrzeb rolnictwa, produkcji i przetwarzania surowców rolniczych, badań nad jakością i bezpieczeństwem żywności, wytwarzania energii odnawialnej, ochrony środowiska w aspekcie zrównoważonego wykorzystania zasobów ziemi z uwzględnieniem globalnych zmian środowiska.

5 KIERUNKI STUDIÓW realizowane w Instytucie Inżynierii Biosystemów: EKOENERGETYKA INŻYNIERIA ROLNICZA INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA

6 KIERUNEK INŻYNIERIA ROLNICZA Dają także wiedzę do samodzielnego i twórczego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz przygotowują specjalistów do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych dla rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. PROGRAM STUDIÓW Studia przygotowują do użytkowania i obsługi technicznej ciągników, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej, komunalnej oraz w przetwórstwie płodów rolnych.

7 MOŻLIWOŚCI PRACY: -doradca klienta w firmach zajmujących się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i części zamiennych -inżynier serwisu technicznego -prowadzenie firmy usługowej w zakresie inżynierii rolniczej -zarządzający pionem technicznym w wieloobszarowych gospodarstwach rolnych -doradca rolnika -prowadzenie firmy z odnawialnych źródeł energii -administracja państwowa i samorządowa

8 WSPARCIE PRZEZ PRACODAWCÓW Wsparcie studentów przez interesariuszy zewnętrznych, czyli przyszłych pracodawców: – stypendia, – kursy językowe, – praktyki krajowe i zagraniczne, – praca w dni wolnej od zajęć, – wykłady dla studentów, – prace inżynierskie, – prace magisterskie, – staże zawodowe. – i inne…

9 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ROLNICZEJ Podstawową działalnością Koła są badania o szerokim spektrum tematycznym. Począwszy od poszukiwania skutecznych metod recyklingu odpadów rolniczych, poprzez ocenę zagrożeń płynących z ekspozycji pracowników na nadmierny hałas w środowisku pracy w rolnictwie, skończywszy na ocenie możliwości wykrywania skażeń gleby i wód gruntowych materiałami ropopochodnymi za pomocą metod spektrofotometrycznych. XIII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych Wilkowice 2014

10 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ROLNICZEJ Działalność koła nie ogranicza się wyłącznie do pracy w laboratorium. Jesteśmy też zapraszani na polowe pokazy maszyn rolniczych, organizowane przez firmy z branży maszyn rolniczych zlokalizowane w okolicach Poznania. Ponadto organizujemy wyjazdy na branżowe imprezy targowe, między innymi odwiedzamy Fermę Bydła, Świń i Drobiu oraz Polagrę Premiery. Co roku jesteśmy także na terenach targowych w Hanowerze zwiedzając wystawy Agritechnica oraz EuroTier i BIOEnergy Decentral.

11 PRAKTYKI DLA STUDENTÓW Integralną częścią programu studiów jest praktyka zawodowa odbywana przez studentów, w zależności od kierunku we wzorcowych gospodarstwach rolnych, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, przedsiębiorstwach technicznej obsługi rolnictwa, wytwórniach biopaliw, stacjach inspekcji ochrony roślin, parkach narodowych, regionalnych zarządach gospodarki wodnej i innych… W czasie praktyk studenci mają możliwość konfrontacji zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką!

12 FESTIWAL NAUKI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki jest niepowtarzalną szansą dla młodych ludzi do zgłębiania tajników Nauki oraz do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uczelni, która może w przyszłości okazać się idealnym miejscem do zdobywania wiedzy i rozwoju ich własnych zainteresowań. W ramach festiwalu nauki pracownicy Instytutu Inżynierii Biosystemów prowadzą wykłady, prezentacje i warsztaty. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

13 NOC NAUKOWCÓW Celem Nocy Naukowców jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. W 2014 roku Uniwersytet Przyrodniczy przedstawił tematy związane ze zdrowym odżywianiem, magicznym światem mikroorganizmów, chemią w żywności, a także z Botaniką, Biotechnologią i Ekologią. W Instytucie Inżynierii Biosystemów zaprezentowano zagadnienia dotyczące inżynierii rolniczej w tym m.in. stanowisko badawcze z ekoenergetyki oraz nowoczesne ciągniki rolnicze.

14 TRILIADA Celem tej imprezy, współorganizowanej przez Studenckie Koła Naukowe, jest poszerzenie zdobywanej wiedzy, prezentacja studentom różnych form rozwoju zawodowego oraz integracja społeczności Uniwersytetu.

15 TARGI PRACY Targi Pracy organizowane corocznie przez Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej przy Instytucie Inżynierii Biosystemów są bardzo dobrą okazją do znalezienia zatrudnienia lub praktyk w branży inżynierii rolniczej.

16 WYDZIAŁOWE DRZWI OTWARTE Wydarzenie organizowane jesienią każdego roku, obejmuje prezentację informacji nt. kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii oraz prezentacje Studenckich Kół Naukowych połączone ze zwiedzaniem zaplecza dydaktycznego.

17 WYKŁADY i POKAZY OTWARTE Prezentacje firm działających w obszarze inżynierii rolniczej - aktualne informacje na instytutowej stronie internetowej www.up.poznan.pl/iib/

18 REKRUTACJA Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie punktacji wynikającej z podsumowania: ‒wyników egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z wybranego przedmiotu kierunkowego – 80% punktów, ‒wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (pod uwagę brany jest lepszy wynik) – 20% punktów. O przyjęciu na studia decyduje ranking kandydatów wg liczby uzyskanych punktów. Aktualne informacje na: http://rekrutacja.puls.edu.pl/ Aktualne informacje na: http://rekrutacja.puls.edu.pl/

19 Ucz się z nami! Baw się z nami! Studiuj razem z nami! Do zobaczenia!


Pobierz ppt "Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google