Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasz priorytet – to ochrona środowiska …..Człowieku! Obudź się! Czy musisz być głuchy na Ziemi wołanie? Ważne problemy masz do rozwiązania. Pamiętaj trując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasz priorytet – to ochrona środowiska …..Człowieku! Obudź się! Czy musisz być głuchy na Ziemi wołanie? Ważne problemy masz do rozwiązania. Pamiętaj trując."— Zapis prezentacji:

1 Nasz priorytet – to ochrona środowiska …..Człowieku! Obudź się! Czy musisz być głuchy na Ziemi wołanie? Ważne problemy masz do rozwiązania. Pamiętaj trując glebę, powietrze i wodę, Niszczysz Ziemi swoistą urodę! Jeśli z przyrodą nie obejdziesz się należycie zniszczysz także swoje życie! (Ziemia Kazimiery Kotynia)

2 Jesteś zainteresowany - jak wygląda stan wód naturalnych? - co znajduje się w powietrzu, którym oddychamy? - jak radzić sobie z odpadami? - czy gleba nadaje się do uprawy? Chciałbyś - żyć w zgodzie z naturą? - poznać najgłębsze tajniki ekologii ? PRZYJDŹ DO NASZEJ SZKOŁY !!

3 Program Technikum Ochrony Środowiska Adresowany jest do uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych. Nauka trwa 4 lata. Program umożliwia zdobycie wiedzy ogólnokształcącej i wszechstronnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Nowoczesne, dobrze wyposażone szkolne laboratorium pozwala na prowadzenie badań zanieczyszczeń powietrza, analizy wód i ścieków, badań laboratoryjnych odpadów i skażenia gleb. Miesięczna praktyka zawodowa umożliwia połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką oraz zdobycie pewnego doświadczenia zawodowego. Wycieczki przedmiotowe do różnych zakładów przemysłowych, na targi ekologiczne POLEKO do Poznania, na warsztaty i seminaria, zajęcia terenowe pozwalają poszerzyć wiedzę zdobytą w ławce szkolnej. Młodzież uczestniczy w konkursach ogólnopolskich, olimpiadach: wiedzy ekologicznej, ochrony środowiska oraz innych przedsięwzięciach np.: akcja Sprzątania Świata. Współorganizuje Powiatowy Konkurs Ekologiczny, jest organizatorem sejmiku ekologicznego poświęconego zwierzętom, bierze udział w programie Szkoła Przyjazna Środowisku, przygotowuje konkurs dla gimnazjalistów w ramach dni otwartych szkoły i nie tylko. Uczestniczy w akcjach organizowanych przez organizacje lokalne, wojewódzkie, krajowe. Szkoła uzyskała tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Wychodząc naprzeciw edukacji ekologicznej przeprowadza pogadanki, lekcje w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych jednostkach miejskich i wiejskich.

4 W wyniku kształcenia uczeń nabędzie umiejętności w zakresie: określania aktualnego stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka wykonywania wybranych oznaczeń w zakresie specjalistycznym, w szczególności dotyczące gleby powietrza, wody, hałasu, odpadów i promieniowania przeprowadzania badań technologicznych z zakresu ochrony środowiska oznaczania parametrów określających stopień zanieczyszczenia powietrza i ziemi określania zgodności z normami oczyszczania powietrza, odpadów i ścieków badania i kontrolowania emisji i emisji zanieczyszczeń obsługiwania typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej itp.

5 Przedmioty zawodowe objęte planem nauczania: o podstawy techniki o biologia i ekologia o ochrona powietrza, przed o hałasem i drganiami o gospodarowanie odpadami, o ochrona gleb i rekultywacja o ochrona wód o pracownia badań o laboratoryjnych o użytkowanie komputerów o prawo i ekonomika w o ochronie środowiska

6 Technik ochrony środowiska – ma możliwości zatrudnienia: w ośrodkach badań i kontroli środowiska terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska stacjach sanitarno – epidemiologicznych działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków zakładach unieszkodliwiania odpadów pracowniach ochrony środowiska biur projektowych

7 W wyniku kształcenia uczeń nabędzie umiejętności w zakresie: określania aktualnego stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka wykonywania wybranych oznaczeń w zakresie specjalistycznym, w szczególności dotyczące gleby powietrza, wody, hałasu, odpadów i promieniowania przeprowadzania badań technologicznych z zakresu ochrony środowiska oznaczania parametrów określających stopień zanieczyszczenia powietrza i ziemi określania zgodności z normami oczyszczania powietrza, odpadów i ścieków badania i kontrolowania emisji i emisji zanieczyszczeń obsługiwania typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej itp.

8 Predyspozycje zawodowe uzdolnienia techniczne i manualne; sprawność fizyczna; dobrze rozwinięte wszystkie zmysły; podzielność uwagi, zdolność koncentracji; cierpliwość, systematyczność, dokładność; odporność na zmienne wpływy środowiska pracy; komunikatywność, odpowiedzialność.


Pobierz ppt "Nasz priorytet – to ochrona środowiska …..Człowieku! Obudź się! Czy musisz być głuchy na Ziemi wołanie? Ważne problemy masz do rozwiązania. Pamiętaj trując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google