Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA NAUKA DLA BIZNESU – WSPARCIE INNOWACJI W SEKTORZE ROLNO- SPOŻYWCZYM prof. dr hab. Alojzy Szymański Warszawa, SGGW, 27 luty 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA NAUKA DLA BIZNESU – WSPARCIE INNOWACJI W SEKTORZE ROLNO- SPOŻYWCZYM prof. dr hab. Alojzy Szymański Warszawa, SGGW, 27 luty 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA NAUKA DLA BIZNESU – WSPARCIE INNOWACJI W SEKTORZE ROLNO- SPOŻYWCZYM prof. dr hab. Alojzy Szymański Warszawa, SGGW, 27 luty 2007 r.

2 2 Oferta badawcza i szkoleniowa SGGW www.sggw.waw.pl

3 Studia w SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest uczelnia kształcącą młodzież na potrzeby zrównoważonego rozwoju przestrzeni przyrodniczej naszego kraju. Uczelnię charakteryzuje duże zróżnicowanie kierunków – od przyrodniczych, poprzez techniczne, medyczne, ekonomiczne, do humanistycznych.

4 SGGW – nowoczesna uczelnia z tradycjami 25 tys. studentów 1200 wykładowców 12 wydziałów 25 kierunków studiów 6 kierunków międzywydziałowych 60 specjalności

5 Współpraca międzynarodowa SGGW współpracuje z 170 partnerami zagranicznymi na wszystkich kontynentach Uczestniczymy w wielu programach międzynarodowych oraz rozwijamy współpracę edukacyjną i badawczą Obecnie realizujemy ponad 20 projektów w ramach funduszy strukturalnych (ZPORR, SPO RZL, SPO WKP)

6 SGGW dla biznesu

7 Jednostki SGGW swą działalnością pokrywają: Obszar gospodarki żywnościowej Obszar nauk o środowisku Obszar nauk ekonomiczno-społecznych

8 SGGW dla biznesu Jednostki związane z obszarem gospodarki żywnościowej: - Wydział Rolnictwa i Biologii - Wydział Nauk o Zwierzętach - Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Wydział Technologii Żywności - Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

9 SGGW dla biznesu Jednostki związane z obszarem nauk o środowisku: Wydział Leśny Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Wydział Technologii Drewna Wydział Inżynierii Produkcji

10 SGGW dla biznesu Jednostki związane z obszarem nauk ekonomiczno-społecznych: Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Wydział Nauk Humanistycznych

11 Oferta badawcza SGGW

12 Badania dla biznesu SGGW prowadzi wielokierunkową działalność naukowo-badawczą skierowaną szczególnie na gospodarkę żywnościową Wiele tematów badawczych realizujemy we współpracy z innymi uczelniami w kraju i za granicą, jednostkami PAN i instytucjami resortowymi

13 Najważniejsze obszary badawcze Wpływ czynników zewnętrznych na środowisko obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem środowiska glebowego Doskonalenie metod produkcji roślin z uwzględnieniem zintegrowanej ochrony Architektura krajobrazu – integracja i ocena wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych w środowisku człowieka

14 Najważniejsze obszary badawcze Ochrona i inżynieria środowiska oraz techniczna infrastruktura terenów niezurbanizowanych Mechanizmy biologicznej regulacji rozwoju i wzrostu zwierząt oraz roślin Doskonalenie metod diagnostyki, terapii i zapobiegania chorobom zwierząt i roślin Technologie wytwarzania nowoczesnej żywności – żywność wygodna, funkcjonalna i modyfikowana genetycznie

15 Najważniejsze obszary badawcze Podstawy doskonalenia genetycznego oraz biotechnologii roślin i zwierząt Żywienie oraz racjonalne użytkowanie zwierząt Marketing, ekonomika, zarządzanie i organizacja firm oraz przedsiębiorstw Rozwój nowych technologii w aspekcie energooszczędnych i proekologicznych modeli gospodarki

16 Najważniejsze obszary badawcze Uwarunkowania sposobu żywienia i stanu odżywienia poszczególnych kategorii grup społeczno-zawodowych ludności Nowe technologie konserwacji w przemyśle drzewnym Ochrona zdrowia zwierząt domowych i gospodarskich

17 Oferta szkoleniowa SGGW

18 Przykładowe szkolenia realizowane poza systemem studiów dziennych na Wydziale Rolnictwa i Biologii Uproszczenia w uprawie roli i roślin (Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin) Podstawy gleboznawstwa – degradacja i ochrona gleb (Zakład Gleboznawstwa) Techniki analiz chemiczno-rolniczych i środowiskowych (Zakład Chemii Rolniczej)

19 Przykładowe szkolenia realizowane poza systemem studiów dziennych na Wydziale Nauk o Zwierzętach Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów (Zakład Hodowli Drobiu) Ochrona zdrowia zwierząt. Racjonalizacja wykorzystania podstawowych czynników produkcji jagniąt rzeźnych zgodnie z wymogami UE (Zakład Higieny Zwierząt i Środowiska)

20 Oferta analityczna SGGW

21 Wybrane jednostki zaplecza laboratoryjnego Certyfikowane laboratorium Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych (Wydział Inżynierii Produkcji Akredytowane laboratorium Diagnostyki Zdrowotnej (badania jakości sensorycznej oraz zawartości wybranych składników w żywności i w tkankach) – Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

22 Wybrane jednostki zaplecza laboratoryjnego Laboratorium mikrobiologiczne - Wydział Technologii Żywności Laboratorium suszarnicze – Wydział Inżynierii Produkcji Certyfikaty dotyczące pojedynczych stanowisk badawczych i urządzeń badawczo- pomiarowych

23 Centrum Analityczne SGGW Centrum Analityczne SGGW – laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr akredytacji AB 439 - jest jednostką ogólnouczelnianą, pełniącą rolę centralnego laboratorium uczelnianego.

24 Centrum Analityczne SGGW szeroki zakres analiz fizykochemicznych:analiz fizykochemicznych wody gleby materiałów roślinnych tkanek zwierzęcych pasz artykułów spożywczych szkolenia z zakresu systemów zarządzania w laboratorium, ISO 9001, HAACP

25 Centrum Analityczne SGGW konsultacje w zakresie metodyki badań podstawowych i stosowanych, obserwacje z użyciem elektronowych mikroskopów transmisyjnych i skaningowych badanie składu pierwiastkowego, także mikropróbek, wykonywanie map rozkładu pierwiastków, przygotowanie preparatów.

26 W najbliższym czasie planujemy dalszy rozwój zaplecza laboratoryjnego Utworzenie centrum badań jakości wody Budowa nowych laboratoriów i pracowni Doposażanie istniejących obiektów

27 SGGW dla biznesu – ważniejsze jednostki usługowe Klinika Małych Zwierząt – usługi weterynaryjne Klinika Koni Stacja Kontroli Pojazdów SGGW – usługi z zakresu diagnostyki pojazdów mechanicznych Centrum Analityczne SGGW – usługi w zakresie analiz fizykochemicznych oraz elektronowej mikroskopii transmisyjnej Zespół szkoleniowo-konferencyjny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

28 SGGW dla biznesu – ważniejsze jednostki usługowe Laboratoria wydziałowe świadczące usługi w zakresie badań w obszarze bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska Pole doświadczalne w Wilanowie wyposażone w nowoczesny obiekt przechowalniczy (KAiULO) Inne

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KONFERENCJA NAUKA DLA BIZNESU – WSPARCIE INNOWACJI W SEKTORZE ROLNO- SPOŻYWCZYM prof. dr hab. Alojzy Szymański Warszawa, SGGW, 27 luty 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google