Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania w celu zwiększenia kompetencji przyszłych pracowników KGHM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania w celu zwiększenia kompetencji przyszłych pracowników KGHM"— Zapis prezentacji:

0 Programy edukacyjne realizowane przez KGHM w szkołach i na uczelniach przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu Anna Trusiak – Dyrektor Departamentu Zarządzania Szkoleniami Marzec 2013

1 Działania w celu zwiększenia kompetencji przyszłych pracowników KGHM
PROWADZONE DZIAŁANIA W CELU ZWIĘKSZENIA KOMPETENCJI PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW KGHM Działania w celu zwiększenia kompetencji przyszłych pracowników KGHM prowadzone są w oparciu o Strategię KGHM Polska Miedź S.A. IV obszar Wsparcie regionu, jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie (CSR), zgodnie z zasadą 3E (etyka, ekologia, ekonomia)

2 Działania programy adaptacji absolwentów szkół średnich praktyki i staże (studenckie, finansowane przez PUP) udostępnianie materiałów do pisania prac dyplomowych Program Stypendialny oraz konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu na najlepszą pracę dyplomową uczestnictwo w projektach organizowanych przez uczelnie, np. „Kuźnia Kadr”, „Krok do sukcesu – zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni” program rozwoju Młodych Talentów – „Kopalnia Talentów”

3 Programy adaptacji absolwentów szkół średnich
Powstały z myślą o aktywizacji absolwentów szkół dziennych oraz w celu pozyskania przyszłych pracowników na stanowiska w Oddziałach górniczych i hutniczych . Programy obejmują udział w stażach finansowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w regionie zagłębia miedziowego oraz kursach specjalistycznych. W ramach czterech edycji programu zatrudniono około 40 uczestników i rekomendowano do zatrudnienia 23. W m-cu maju br. odbędzie się rekrutacja do V edycji programu Praktyki i staże (studenckie, finansowane przez PUP) Prowadzone są w różnych obszarach działalności Spółki. Rocznie około 1000 uczniów i studentów odbywa praktyki lub staże

4 Realizacja Projektu „Kuźnia Kadr IV”
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego, zawiera szereg działań, których celem jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry dla regionalnej gospodarki. Celem głównym jest wsparcie studentów i absolwentów Uniwersytetu oraz rozbudowa potencjału rozwojowego Uczelni poprzez lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy a także zacieśnienie współpracy z pracodawcami. Projekt realizowany jest od stycznia 2011 do grudnia 2015. Udostępnianie materiałów do pisania prac dyplomowych Dla studentów proponujemy współpracę w zakresie udostępniania materiałów do realizacji prac dyplomowych. Propozycja skierowana jest przede wszystkim do studentów wydziałów górniczych, mechanicznych, elektrotechniki, automatyki przemysłowej, ekonomicznych oraz pedagogicznych i psychologicznych Rocznie udostępnia się materiały około 250 studentom

5 Program Stypendialny oraz konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu na najlepszą pracę dyplomową
Cel programu Uzyskanie przez KGHM przygotowywanych przez studentów opracowań analitycznych dotyczących istotnych problemów Spółki pod kierunkiem pracowników naukowych uczelni oraz pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Pozyskanie wysoko wykwalifikowanych absolwentów uczelni wyższych w celu realizacji polityki kadrowej Zacieśnienie współpracy pomiędzy KGHM a polskimi uczelniami akademickimi Powiązanie procesu dydaktycznego i prac naukowych uczelni z potrzebami i problemami istotnego pracodawcy w województwie dolnośląskim Wsparcie finansowe uzdolnionych studentów

6 Program Rozwoju Młodych Talentów – Kopalnia Talentów
Kluczowe założenia programu: Rozwój kompetencji wyselekcjonowanej grupy studentów i absolwentów o wysokim potencjale Podniesienie atrakcyjności KGHM Polska Miedź S.A. jako pracodawcy, przyciągnięcie i utrzymanie Młodych Talentów wewnątrz Grupy Przyjęcie długofalowego i kompleksowego podejścia do inwestycji w rozwój młodych talentów w KGHM Program rozwoju Młodych Talentów jako wzorzec najlepszych praktyk w rekrutacji, rozwoju i zarządzaniu zasobami ludzkimi w KGHM Zainicjowanie głębszej transformacji organizacji oraz pracowników Kontekst i cele spójne z kierunkiem rozwoju aktualnych pracowników KGHM


Pobierz ppt "Działania w celu zwiększenia kompetencji przyszłych pracowników KGHM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google