Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

2 W drodze do Uniwersytetu Rok 1969 Powołanie w Kielcach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej Rok 1973 Przekształcenie w Wyższą Szkołę Pedagogiczną Rok 1979 Nadanie uczelni imienia Jana Kochanowskiego Rok 1981 Powołanie oddziału zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim Rok 2000 Przekształcenie w Akademię Świętokrzyską Rok 2008 Utworzenie Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

3 Historyczna data – 23 stycznia 2008 23 stycznia 2008 Sejm jednomyślnie przyjął rządowy projekt ustawy o nadaniu Akademii Świętokrzyskiej nazwy Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego W Kielcach

4 Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach to:

5 - 30 kierunków, - Ponad 150 specjalności, - 22 tysiące studentów, - Niemal 2000 pracowników, - Blisko 1500 miejsc w domach studenckich, - 55 studenckich kół naukowych, - 250 milionów złotych pozyskanych z funduszy europejskich na wzmocnienie potencjału edukacyjnego uczelni

6 - Dynamicznie powstają nowe kierunki dostosowane do potrzeb rynku pracy, - - Ciągle i stale pogłębiana jest współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i na całym świecie, - Współpraca z wiodącymi ośrodkami decyzyjnymi w regionie, - Stałe powiększanie zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami z całego kraju.

7 Wydziały - Humanistyczny - Matematyczno – Przyrodniczy - Pedagogiczny i Artystyczny - Nauk o Zdrowiu - Zarządzania i Administracji - Filologiczno - Historyczny ( filia w Piotrkowie Tryb. ) - Nauk Społecznych ( filia w Piotrkowie Tryb.) 1012 nauczycieli akademickich 229 profesorów i doktorów habilitowanych 22 tysiące studentów 30 kierunków studiów

8 Projekt eduPROGRES – Edukacja na rzecz Gospodarki dotyczy wzbogacenia oferty edukacyjnej o 2 nowe specjalności na istniejących kierunkach (z możliwością odbycia stażu), jednego nowego kierunku studiów oraz 2 kierunków studiów podyplomowych w kontekście uwarunkowań regionalnej gospodarki oraz zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

9 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

10 Pięć Instytutów - Instytut Matematyki - Instytut Fizyki - Instytut Chemii - Instytut Biologii - Instytut Geografii - Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Prawo do nadawania stopnia doktora z fizyki, chemii, biologii oraz geografii W 2003 roku uruchomiono Obserwatorium Astronomiczne oraz wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę projekcyjną Planetarium Kierunki kształcenia: - Biologia- Geografia - Chemia- Informatyka - Fizyka- Informatyka i ekonometria - Fizyka techniczna- Matematyka - Ochrona Środowiska

11 specjalność Monitoring środowiska na kierunku Ochrona środowiska studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku ochrona środowiska z tytułem licencjata lub inżyniera

12 studia podyplomowe OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla absolwentów studiów wyższych w zakresie ochrony środowiska, biologii, geografii, chemii, ekologii, rolnictwa, leśnictwa, geodezji

13 studia podyplomowe FIZYKA MEDYCZNA dla absolwentów studiów wyższych magisterskich kierunku fizyka

14 Wydział Zarządzania i Administracji

15 Trzy Instytuty - Instytut Ekonomii Administracji - Instytut Nauk Politycznych - Instytut Zarządzania Prawo do nadawania stopnia naukowego doktora na kierunku Politologia Kierunki kształcenia: - Administracja - Ekonomia - Logistyka - Politologia - Zarządzanie

16 specjalność Marketing i Wystawiennictwo na kierunku Zarządzanie studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra) kierunków: zarządzanie, ekonomia, finanse i bankowość, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, stosunki międzynarodowe, informatyka i ekonometria, administracja

17 Wydział Nauk o Zdrowiu

18 Trzy Instytuty: - Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa - Instytut Fizjoterapii - Instytut Zdrowia Publicznego Kierunki kształcenia: - Fizjoterapia - Pielęgniarstwo - Położnictwo - Ratownictwo medyczne - Zdrowie publiczne

19 nowy kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE studia stacjonarne pierwszego stopnia

20 Dzięki funduszom z Unii Europejskiej budujemy najnowocześniejszy kampus akademicki w kraju

21 Wyposażanie Uczelni w nowoczesną aparaturę naukowo- badawczą laboratoriów naukowych, których działalność ukierunkowana jest na prowadzenie nowoczesnych badań istotnych dla rozwoju gospodarki narodowej.

22 Atrakcyjność kształcenia podnoszone jest przez m. in: wykłady proszone, warsztaty, dodatkowe przedmioty specjalnościowe

23 Uczelnia aktywnie pozyskuje środki z Unii Europejskiej na interdyscyplinarne projekty

24 Feniks - długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki

25 grantPROGRES – Program Zwiększenia Liczby Absolwentów na Kierunkach Kluczowych dla Gospodarki

26 Edukacja na rzecz Gospodarki

27

28


Pobierz ppt "Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google