Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY Warszawa, 1. grudnia 2005 Katarzyna Metelska-Szaniawska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY Warszawa, 1. grudnia 2005 Katarzyna Metelska-Szaniawska."— Zapis prezentacji:

1 WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY Warszawa, 1. grudnia 2005 Katarzyna Metelska-Szaniawska

2 PLAN WYKŁADU I. TERMINOLOGIA II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO III. CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO IV. MODELE WZROSTU GOSPODARCZEGO V. WZROST GOSPODARCZY A DOBROBYT

3 I. TERMINOLOGIA WZROST GOSPODARCZY A ROZWÓJ GOSPODARCZY KLASYFIKACJE KRAJÓW: rozwinięte vs. nierozwinięte/rozwijające się/zacofane uprzemysłowione vs. nieuprzemysłowione Pierwszy, Drugi, Trzeci Świat Północ vs. Południe bogate vs. biedne

4 II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO Stopa wzrostu gospodarczego w wybranych krajach ( ) Kraj Średnia Argentyna Bangladesz Chiny Etiopia Francja Niemcy Polska Rosja USA Źródło: Obliczenia własne w oparciu o Bank Światowy (2005).

5 II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO Ewolucja PKB w krajach postsocjalistycznych ( ) Źródło: Obliczenia własne w oparciu o Bank Światowy (2002, 2005).

6 II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO Wybrane wskaźniki rozwoju gospodarczego (2001) KrajPKB per capita ($,PPP) Średnia dług. życia % analfabetów pow. 15 lat HDI Argentyna Bangladesz Chiny Etiopia Francja b.d Niemcy b.d Polska Rosja USA b.d Źródło: Human Development Report (2002).

7 III. CZYNNIKI WZROSTU I. ZASOBY NATURALNE II. CZYNNIKI OSOBOWE III. CZYNNIKI KAPITAŁOWE IV. CZYNNIKI INSTYTUCJONALNE

8 IV. MODELE WZROSTU I. MODEL HARRODA-DOMARA Y = K × 1/k gdzie: Y – produkt krajowy brutto K – kapitał k – kapitałochłonność

9 IV. MODELE WZROSTU I. MODEL HARRODA-DOMARA cd. Y = K × 1/k gdzie: Y – wzrost produktu krajowego brutto K – przyrost kapitału (= inwestycje) k – kapitałochłonność

10 IV. MODELE WZROSTU I. MODEL HARRODA-DOMARA cd. Y/Y = K/Y × 1/k gdzie: Y/Y – stopa wzrostu produktu krajowego brutto K/Y – stopa inwestycji k – kapitałochłonność

11 IV. MODELE WZROSTU II. MODEL SOLOWA Y = f(K, L, A) gdzie: Y – produkt krajowy brutto K – kapitał L – siła robocza (praca) A – efektywność wykorzystania czynników produkcji (technologia)

12 IV. MODELE WZROSTU II. MODEL SOLOWA cd. Y/Y = a + W K ×r K + W L ×r L gdzie: Y/Y – stopa wzrostu produktu krajowego brutto a – parametr efektywności wykorzystania czynników produkcji W K (W L ) – proporcja dochodu przypadająca na kapitał (pracę) r K (r L ) – stopa wzrostu kapitału (pracy)

13 IV. MODELE WZROSTU Źródła wzrostu PKB w USA w latach Źródło wzrostuUdział (%) Wzrost zatrudnienia32 Wzrost wydajności pracy68 w tym: postęp techniczny28 wzrost kapitału19 edukacja14 wzrost skali produkcji9 lepsza alokacja zasobów8 ochrona środowiska i zasobów pracy -9 Źródło: Denison, 1985.

14 V. WZROST A DOBROBYT WZROST GOSPODARCZY A REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW GRANICE WZROSTU

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY Warszawa, 1. grudnia 2005 Katarzyna Metelska-Szaniawska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google