Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym zajmuje się geografia?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym zajmuje się geografia?"— Zapis prezentacji:

1 Czym zajmuje się geografia?

2 Pochodzenie słowa „GEOGRAFIA”
gé – z gr. Ziemia graphein – z gr. opisywać Czyli GEOGRAFIA oznacza opis Ziemi

3 PODZIAŁ

4 GEOGRAFIA FIZYCZNA Bada środowisko przyrodnicze Ziemi,
elementy tego środowiska i powiązania między nimi

5 DZIAŁY GEOGRAFII FIZYCZNEJ
GEOMORFOLOGIA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA HYDROLOGIA

6 ukształtowania terenu
GEOMORFOLOGIA Bada przyczyny powstawania form ukształtowania terenu

7 KLIMATOLOGIA Nauka o klimacie, opisuje i bada procesy
kształtowania się klimatów, zróżnicowanie klimatów na Ziemi obecnie i w przeszłości geologicznej

8 METEOROLOGIA Bada zjawiska atmosferyczne zachodzące w powietrzu

9 HYDROLOGIA Bada wody powierzchniowe i podziemne kuli ziemskiej

10 GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
Zajmuje się działalnością człowieka w środowisku

11 DZIAŁY GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Geografia osadnictwa i ludności Geografia polityczna Geografia przemysłu Geografia rolnictwa Geografia usług

12 GEOGRFIA OSADNICTWA I LUDNOŚCI
Bada zróżnicowanie rozmieszczenia ludności na świecie, określa, jak środowisko wpływa na gęstość zaludnienia, wielkość miast i wsi

13 GEOGRAFIA POLITYCZNA Analizuje zmiany przebiegu granic państwowych
i następstwa tych zmian

14 na produkty zaspokajające
GEOGRAFIA PRZEMYSŁU Jej obszarem zainteresowania jest eksploatacja surowców i ich przetwarzanie na produkty zaspokajające ludzkie potrzeby

15 GEOGRAFIA ROLNICTWA Analizuje zależność rozwoju produkcji rolnej od warunków środowiskowych

16 bezpośrednich potrzeb
GEOGRAFIA USŁUG Zajmuje się działalnością gospodarczą mającą na celu zaspokajanie bezpośrednich potrzeb ludności


Pobierz ppt "Czym zajmuje się geografia?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google