Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym zajmuje się geografia? Pochodzenie słowa GEOGRAFIA gé – z gr. Ziemia graphein – z gr. opisywać Czyli GEOGRAFIA oznacza opis Ziemi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym zajmuje się geografia? Pochodzenie słowa GEOGRAFIA gé – z gr. Ziemia graphein – z gr. opisywać Czyli GEOGRAFIA oznacza opis Ziemi."— Zapis prezentacji:

1

2 Czym zajmuje się geografia?

3 Pochodzenie słowa GEOGRAFIA gé – z gr. Ziemia graphein – z gr. opisywać Czyli GEOGRAFIA oznacza opis Ziemi

4 PODZIAŁ

5 GEOGRAFIA FIZYCZNA Bada środowisko przyrodnicze Ziemi, elementy tego środowiska i powiązania między nimi

6 DZIAŁY GEOGRAFII FIZYCZNEJ GEOMORFOLOGIA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA HYDROLOGIA

7 GEOMORFOLOGIA Bada przyczyny powstawania form ukształtowania terenu

8 KLIMATOLOGIA Nauka o klimacie, opisuje i bada procesy kształtowania się klimatów, zróżnicowanie klimatów na Ziemi obecnie i w przeszłości geologicznej

9 METEOROLOGIA Bada zjawiska atmosferyczne zachodzące w powietrzu

10 HYDROLOGIA Bada wody powierzchniowe i podziemne kuli ziemskiej

11 GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA Zajmuje się działalnością człowieka w środowisku

12 DZIAŁY GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ Geografia osadnictwa i ludności Geografia polityczna Geografia przemysłu Geografia rolnictwa Geografia usług

13 GEOGRFIA OSADNICTWA I LUDNOŚCI Bada zróżnicowanie rozmieszczenia ludności na świecie, określa, jak środowisko wpływa na gęstość zaludnienia, wielkość miast i wsi

14 GEOGRAFIA POLITYCZNA Analizuje zmiany przebiegu granic państwowych i następstwa tych zmian

15 GEOGRAFIA PRZEMYSŁU Jej obszarem zainteresowania jest eksploatacja surowców i ich przetwarzanie na produkty zaspokajające ludzkie potrzeby

16 GEOGRAFIA ROLNICTWA Analizuje zależność rozwoju produkcji rolnej od warunków środowiskowych

17 GEOGRAFIA USŁUG Zajmuje się działalnością gospodarczą mającą na celu zaspokajanie bezpośrednich potrzeb ludności


Pobierz ppt "Czym zajmuje się geografia? Pochodzenie słowa GEOGRAFIA gé – z gr. Ziemia graphein – z gr. opisywać Czyli GEOGRAFIA oznacza opis Ziemi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google