Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawowym zadaniem Wydziału jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w uprawianych dziedzinach i dyscyplinach naukowych, a przez to pełne przygotowanie studentów do wykonywania wybranych zawodów. wrib@up.poznan.pl http://www.up.poznan.pl/wrib/ I BIOINŻYNIERII WYDZIAŁ ROLNICTWA

2 Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie Studia stacjonarne II stopnia magisterskie Studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie Studia niestacjonarne II stopnia magisterskie BIOTECHNOLOGIA EKOENERGETYKA INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA INŻYNIERIA ROLNICZA OCHRONA ŚRODOWISKA ROLNICTWO BIOTECHNOLOGIA EKOENERGETYKA INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA INŻYNIERIA ROLNICZA OCHRONA ŚRODOWISKA ROLNICTWO EKOENERGETYKA INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA INŻYNIERIA ROLNICZA ROLNICTWO EKOENERGETYKA INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA INŻYNIERIA ROLNICZA OCHRONA ŚRODOWISKA ROLNICTWO OFERTA STUDIÓW WRiB

3 Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Instytut Inżynierii Biosystemów Katedra Agronomii Katedra Biochemii i Biotechnologii Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej STRUKTURA WYDZIAŁU

4 Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Inżynieria biosystemów integruje nauki biologiczne i techniczne w celu: zaspokajania potrzeb rolnictwa, produkcji i przetwarzania surowców rolniczych, badań nad jakością i bezpieczeństwem żywności, wytwarzania energii odnawialnej, ochrony środowiska w aspekcie zrównoważonego wykorzystania zasobów ziemi z uwzględnieniem globalnych zmian środowiska.

5 KIERUNKI STUDIÓW realizowane w Instytucie Inżynierii Biosystemów: EKOENERGETYKA INŻYNIERIA ROLNICZA INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA

6 KIERUNEK EKOENERGETYKA Kierunek dostarcza wiedzę w zakresie nauk technicznych, rolniczych i ochrony środowiska oraz umiejętności wykorzystania jej w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent nabędzie umiejętności projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. PROGRAM STUDIÓW

7 MOŻLIWOŚCI PRACY: -projektowanie instalacji OZE -zarządzanie instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii -doradztwo ekoenergetyczne -uprawa roślin energetycznych -produkcja paliw z biomasy -prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami, handlem i produkcją energii pochodzącej z OZE -administracja państwowa i samorządowa (ochrona środowiska)

8 WSPARCIE PRZEZ PRACODAWCÓW Wsparcie studentów przez interesariuszy zewnętrznych, czyli przyszłych pracodawców: – stypendia, – kursy językowe, – praktyki krajowe i zagraniczne, – praca w dni wolnej od zajęć, – wykłady dla studentów, – prace inżynierskie, – prace magisterskie, – staże zawodowe. – i inne…

9 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKOENERGETYKI Koło skupia grupę ambitnych studentów, chcących pogłębiać swoją wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ochrony środowiska. Celem Koła jest m.in. pokazanie, jaki wielki potencjał energetyczny drzemie w odpadach oraz jak niebezpieczne dla środowiska jest lekceważenie zasad dobrego nimi gospodarowania. Członkowie Koła angażują się przy realizacji wielu ciekawych badań i projektów, mających na celu zwiększanie współpracy świata nauki i biznesu.

10 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKOENERGETYKI Do aktualnie realizowanych badań i projektów należą m.in.: produkcja alg na biomasę - hodowla alg w różnych objętościach, budowa zmywarki laboratoryjnej do mycia reaktorów biogazowych, konstrukcja reaktorów fermentacji metanowej ciągłej, projekt reaktora przepływowego do fermentacji metanowej suchej, innowacyjny kalkulator wydajności biogazowej w oparciu o sztuczne sieci neuronowe - Biogas economic assistant, badania nad wykorzystaniem roślin energetycznych do uprawy na glebach zdegradowanych geomechanicznie.

11 PRAKTYKI DLA STUDENTÓW Integralną częścią programu studiów jest praktyka zawodowa odbywana przez studentów, w zależności od kierunku we wzorcowych gospodarstwach rolnych, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, przedsiębiorstwach technicznej obsługi rolnictwa, wytwórniach biopaliw, stacjach inspekcji ochrony roślin, parkach narodowych, regionalnych zarządach gospodarki wodnej i innych… W czasie praktyk studenci mają możliwość konfrontacji zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką!

12 FESTIWAL NAUKI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki jest niepowtarzalną szansą dla młodych ludzi do zgłębiania tajników Nauki oraz do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uczelni, która może w przyszłości okazać się idealnym miejscem do zdobywania wiedzy i rozwoju ich własnych zainteresowań. W ramach festiwalu nauki pracownicy Instytutu Inżynierii Biosystemów prowadzą wykłady, prezentacje i warsztaty. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

13 NOC NAUKOWCÓW Celem Nocy Naukowców jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. W 2014 roku Uniwersytet Przyrodniczy przedstawił tematy związane ze zdrowym odżywianiem, magicznym światem mikroorganizmów, chemią w żywności, a także z Botaniką, Biotechnologią i Ekologią. W Instytucie Inżynierii Biosystemów zaprezentowano zagadnienia dotyczące inżynierii rolniczej w tym m.in. stanowisko badawcze z ekoenergetyki oraz nowoczesne ciągniki rolnicze.

14 TRILIADA Celem tej imprezy, współorganizowanej przez Studenckie Koła Naukowe, jest poszerzenie zdobywanej wiedzy, prezentacja studentom różnych form rozwoju zawodowego oraz integracja społeczności Uniwersytetu.

15 TARGI PRACY Targi Pracy organizowane corocznie przez Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej przy Instytucie Inżynierii Biosystemów są bardzo dobrą okazją do znalezienia zatrudnienia lub praktyk w branży inżynierii rolniczej.

16 WYDZIAŁOWE DRZWI OTWARTE Wydarzenie organizowane jesienią każdego roku, obejmuje prezentację informacji nt. kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii oraz prezentacje Studenckich Kół Naukowych połączone ze zwiedzaniem zaplecza dydaktycznego.

17 WYKŁADY i POKAZY OTWARTE Prezentacje firm działających w obszarze inżynierii rolniczej - aktualne informacje na instytutowej stronie internetowej www.up.poznan.pl/iib/

18 REKRUTACJA Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie punktacji wynikającej z podsumowania: ‒wyników egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z wybranego przedmiotu kierunkowego – 80% punktów, ‒wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (pod uwagę brany jest lepszy wynik) – 20% punktów. O przyjęciu na studia decyduje ranking kandydatów wg liczby uzyskanych punktów. Aktualne informacje na: http://rekrutacja.puls.edu.pl/ Aktualne informacje na: http://rekrutacja.puls.edu.pl/

19 Ucz się z nami! Baw się z nami! Studiuj razem z nami! Do zobaczenia!


Pobierz ppt "Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google