Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

COBIT 5 Streszczenie dla Kierownictwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "COBIT 5 Streszczenie dla Kierownictwa"— Zapis prezentacji:

1 COBIT 5 Streszczenie dla Kierownictwa

2 Informacje! Informacje są kluczowym zasobem dla wszystkich organizacji. Informacje są tworzone, używane, przechowywane, udostępniane i niszczone. Technologie odgrywają kluczową rolę w tych działaniach. Technologie stają się wszechobecne we wszystkich aspektach życia biznesowego i prywatnego. Jakie korzyści wnoszą informacje i technologie do organizacji ?

3 Korzyści dla Organizacji
Organizacje i ich kierownictwa dążą do : Utrzymywania jakości informacji wspierających decyzje biznesowe. Uzyskiwania korzyści biznesowych z inwestycji wspieranych przez technologie informatyczne, tj. osiągania celów strategicznych i realizacji korzyści biznesowych poprzez skuteczne i innowacyjne wykorzystanie technologii informatycznych. Osiągania doskonałości operacyjnej poprzez właściwe i wydajne stosowanie technologii. Utrzymywania ryzyka związanego z technologiami informatycznymi na akceptowalnym poziomie. Optymalizowania kosztów usług i technologii informatycznych. Jak uzyskanie tych korzyści wpływa na wartość organizacji z punktu widzenia interesariuszy?

4 Wartość dla interesariuszy
Dostarczanie wartości z punktu widzenia interesariuszy organizacji wymaga dobrego nadzoru i zarządzania aktywami, jakimi są informacje i technologie informatyczne. Rady nadzorcze, zarządy i kierownictwo organizacji muszą postrzegać IT, tak jak i inne znaczące części biznesu. Wymagania związane z wykorzystaniem informacji i technologii w organizacji, dotyczące zgodności z przepisami zewnętrznymi, regulacjami i zapisami zawartymi w umowach są coraz liczniejsze, a ich naruszenie zagraża wartości organizacji. COBIT 5 dostarcza wszechstronną metodykę, która wspiera organizacje w osiąganiu ich celów i dostarcza wartość poprzez skuteczny nadzór i zarządzanie technologiami informatycznymi.

5 Metodyka COBIT5 W skrócie, COBIT 5 pomaga organizacjom osiągać optymalną wartość z technologii informatycznych, ponieważ wskazuje jak zachować równowagę pomiędzy uzyskiwaniem korzyści, a optymalizacją poziomów ryzyka oraz wykorzystywania zasobów. COBIT 5 umożliwia całościowy nadzór i zarządzanie nad informacjami i odpowiednimi technologiami w organizacji, obejmując wszystkie biznesowe oraz funkcjonalne obszary odpowiedzialności, mając na uwadze związane z IT oczekiwania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Zasady i czynniki umożliwiające COBIT 5 są uniwersalne i przydatne dla organizacji różnej wielkości, firm komercyjnych, podmiotów sektora publicznego czy organizacji non-profit.

6 COBIT 5 Zasady Zasady COBIT 5 1. Spełniać potrzeby interesariuszy
2. Uwzględniać cały podmiot 3. Stosować jedną spójną metodykę 4. Umożliwić podejście całościowe 5. Oddzielać nadzór od zarządzania Source:  COBIT® 5, figure 2. © 2012 ISACA® All rights reserved.

7 COBIT 5 Czynniki Umożliwiające
1. Zasady, polityki i metodyki 2. Procesy 3. Struktury organizacyjne 4. Kultura, etyka i postępowanie 5. Informacje 6. Usługi, infrastruktura i aplikacje 7. Ludzie, umiejętności i kompetencje ZASOBY Source:  COBIT® 5, figure 12. © 2012 ISACA® All rights reserved.

8 Nadzór i Zarządzanie Celem nadzoru jest ocena warunków i możliwości oraz potrzeb interesariuszy; wyznaczanie kierunku poprzez ustalanie priorytetów i podejmowanie decyzji; oraz monitorowanie sprawności i zgodności z ustalonymi kierunkami i celami (OKM). Celem zarządzania jest planowanie, opracowywanie, wykonywanie i monitorowanie czynności zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez komórkę nadzoru po to, by osiągać cele organizacji (POWM).

9 W skrócie … COBIT 5 łączy w sobie pięć określonych zasad (principles), które pozwalają organizacji opracować, w oparciu o całościowy zestaw siedmiu czynników umożliwiających (enablers), skuteczną metodykę nadzoru i zarządzania, optymalizującą inwestycje w informacje i technologie informatyczne oraz ich wykorzystanie z korzyścią dla interesariuszy.


Pobierz ppt "COBIT 5 Streszczenie dla Kierownictwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google