Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonała : Zuzanna Tomaszewska Aktywność fizyczna i jej wpływy na zdrowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonała : Zuzanna Tomaszewska Aktywność fizyczna i jej wpływy na zdrowie."— Zapis prezentacji:

1 Wykonała : Zuzanna Tomaszewska Aktywność fizyczna i jej wpływy na zdrowie

2 Aktywność fizyczna w naszym życiu : Aktywno ść fizyczna pełni w naszym ż yciu du ż o roli lecz tylko cz ęść z nas uprawia jak ąś dyscyplin ę sportu. Osoby, które systematycznie uprawiaj ą sport s ą nie tylko szczuplejsze ale dzi ę ki lepszemu dotlenieniu mózgu maj ą lepsz ą pami ęć i koncentracj ę.

3 Każdy z nas jest w stanie znaleźć jakąś dyscyplinę sportu, którą lubi. Np.jazda na rowerze

4 Sport i jego korzyści : zwi ę kszenie odporno ś ci organizmu wytrwało ść w d ąż eniu do celu poczucie własnej warto ś ci poprawa koncentracji i dotlenienie mózgu umiej ę tno ść pracy zespołowej Itd….

5 :

6 Pozytywne zmiany, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem ćwiczeń są wszechstronne : Ć wiczenia zwi ę kszaj ą sił ę i mas ę mi ęś ni, co stymuluje wzmocnienie psychiczne, a ponadto wspomaga sprawno ść intelektualn ą Ć wiczenia fizyczne z reguły eliminuj ą nałogi. Sprawno ść jako element nowoczesnego, zdrowego stylu ż ycia coraz bardziej sprzeczna jest z uleganiem nałogom jako dowodem słabo ś ci, a nawet zacofania Aktywno ść fizyczna skutecznie reguluje procesy metaboliczne, kontroluje tendencje do nadwagi i koryguje bł ę dy ż ywieniowe Podniesienie kondycji najwa ż niejszego organu – serca nie mo ż e by ć osi ą gni ę te ż adnym innym sposobem. Jedyn ą metod ą jest ruch i okresowe zmuszanie serca do intensywniejszej pracy.

7 Zdrowy styl życia : Wła ś ciwe od ż ywianie Dostateczna ilo ść snu Kontrola masy ciała Radzenie sobie ze stresem

8 Jak zdrowo się odrzywiać ?

9


Pobierz ppt "Wykonała : Zuzanna Tomaszewska Aktywność fizyczna i jej wpływy na zdrowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google