Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 1 w Reszlu w roku szkolnym 2007/2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 1 w Reszlu w roku szkolnym 2007/2008."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 1 w Reszlu w roku szkolnym 2007/2008

2 To kolejna edycja tego programu, promującego zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej To kolejna edycja tego programu, promującego zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej Liderzy w naszej szkole próbowali w myśl tego programu, wskazać drogę do zbudowania własnego, osobistego modelu zdrowego stylu życia Liderzy w naszej szkole próbowali w myśl tego programu, wskazać drogę do zbudowania własnego, osobistego modelu zdrowego stylu życia

3 Przy pe ł nej akceptacji dyrekcji szko ł y i rodziców do wdra ż ania programu w łą czyli si ę : 1) nauczyciele wychowania fizycznego -korzystaj ą c z materia ł ów edukacyjnych prowadzili zaj ę cia, wskazuj ą c przy tym efekty systematycznej aktywno ś ci fizycznej, takie jak: prawid ł owa, ł adna sylwetka, wi ę ksza wydolno ść uk ł adu ruchu i uk ł adu kr ąż eniowo- oddechowego

4 2) Nauczyciele informatyki -uczniowie korzystali z dobrze opracowanej, interesującej strony internetowej

5 3) Higienistka szkolna- na lekcji przedstawiła zasady zdrowego żywienia, rolę składników odżywczych, zaburzenia stanu zdrowia, takie jak: otyłość, nadwaga, niedowaga, anoreksja, bulimia, oraz wybrane elementy edukacji konsumenckiej

6 Korzystaliśmy z materiałów programowych przekazanych nam przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną Korzystaliśmy z materiałów programowych przekazanych nam przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną

7 Program jest bogaty w wartości edukacyjne, realizowanie go daje młodzieży wytyczne, jak żyć zdrowiej i szczęśliwiej. Został przyjęty pozytywnie przez naszych uczniów i rodziców Program jest bogaty w wartości edukacyjne, realizowanie go daje młodzieży wytyczne, jak żyć zdrowiej i szczęśliwiej. Został przyjęty pozytywnie przez naszych uczniów i rodziców


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 1 w Reszlu w roku szkolnym 2007/2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google