Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Małgorzata Nowińska-Zgurska Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Małgorzata Nowińska-Zgurska Kuratorium Oświaty w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Małgorzata Nowińska-Zgurska Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
WYWIADÓWKA INACZEJ Opracowała: Małgorzata Nowińska-Zgurska Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2 Formy kontaktów nauczycieli z rodzicami
1. Zebrania z rodzicami: zebrania ogółu rodziców, zebrania rady rodziców, zebrania klasowe. 2. Dni otwartej szkoły. 3. Indywidualne kontakty.

3 Formy kontaktów nauczycieli z rodzicami cd.
4. Wyjazdowe spotkania w plenerze. 5. Wspólne warsztaty dla rodziców i nauczycieli. 6. Udział rodziców w życiu szkoły: imprezy, akademie, uroczystości.

4 Formy kontaktów nauczycieli z rodzicami cd.
7. Lekcje otwarte. 8.Wizyty domowe. 9.Kontakty korespondencyjne.

5 Aby wywiadówki spełniały właściwą rolę …
Jasno określić cel i charakter spotkania. Ustalić temat, zaplanować szczegółowy porządek. Trafnie dobrać treści, które mają być omawiane. Przygotować odpowiednie materiały. Sprawnie prowadzić zebranie. Pomyśleć o dodatkowych atrakcjach.

6 Zaproszenie Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam na spotkanie rodziców uczniów klasy I …, które odbędzie się … w sali nr … . Początek spotkania o godzinie …, a jego zakończenie około godziny … . Proponuję następujący porządek spotkania: Powitanie, przedstawienie się wychowawcy i rodziców.

7 Zaproszenie cd. 2. Informacja o programie nauczania w klasie pierwszej, zasadach oceniania, metodach i formach pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym. 3. Zabawa dydaktyczna. 4. Pytania i wnioski rodziców. Liczę na Państwa przybycie. Wychowawczyni:…………………….

8 Jak poprowadzić wywiadówkę
Termin powinien być podany odpowiednio wcześniej. Godzina: – Zastanowić się nad układem stolików i krzeseł. Tradycyjny układ sprawia, że rodzice wchodzą w rolę uczniów. Stworzenie kręgu z krzeseł umożliwia dyskusję, wszyscy są na tym samym poziomie, nikt nie chowa się za plecami.

9 Jak poprowadzić wywiadówkę cd.
Przed spotkaniem ustalić listę spraw do omówienia – niedopuszczalne jest „przeskakiwanie” z tematu na temat. Porządek spotkania powinien tworzyć logiczna całość. Spotkanie powinno mieć swoją dynamikę (nie rozwlekać), nie może trwać zbyt długo.

10 Jak poprowadzić wywiadówkę cd.
Właściwą część wywiadówki powinna poprzedzić informacja o osiągnięciach klasy, sukcesach poszczególnych uczniów (listy gratulacyjne). Mów o klasie „moja klasa” – w ten sposób rodzice wiedzą, że wychowawca identyfikuje się z ich dziećmi i oczekuje od rodziców tego samego. Można zorganizować wystawę prac wszystkich uczniów.

11 Jak poprowadzić wywiadówkę cd.
Na koniec wszystkie sprawy organizacyjne – ustalić termin następnego spotkania. Indywidualne rozmowy muszą odbywać się bez świadków w odpowiednio przygotowanym miejscu.

12 Ewaluacja Jeżeli chcemy udoskonalić swoje działania, powinniśmy zapytać rodziców, czy forma prowadzonych przez nas spotkań im odpowiada, czy pora jest właściwa itp. Można to zrobić przy pomocy np. ankiety ewaluacyjnej.

13 Korzyści z dobrze przeprowadzonej wywiadówki
Zniknie napięcie towarzyszące tym rodzicom, którzy przychodzą na nią pełni obaw. Rodzice poczują się partnerami wychowawcy a nie petentami. Stworzy się istotna więź w oddziaływaniu wychowawczym między rodzicami a wychowawcą, ułatwiająca rozwiązywanie problemów.

14 Uwaga ! Wpływ na jakość kontaktów z rodzicami ma często pierwsza wywiadówka! Jeśli zostanie poświęcona wzajemnemu poznaniu się, stworzeniu atmosfery zaufania, zaowocuje to dobrą współpracą szkoły z domem rodzinnym.

15 Jeśli chcesz pozyskać rodziców – pamiętaj!
Rodzice zawsze wymagają poważnego traktowania, nigdy nie wolno ich lekceważyć. Błędem jest rozpoczynanie współpracy od prezentacji gotowych rozwiązań. Dorośli nie są jak puste naczynia – należy stworzyć takie warunki, aby wykorzystać doświadczenie rodziców w rozwiązywaniu wszelkich problemów.

16 Jeśli chcesz pozyskać rodziców – pamiętaj!
Nie jest możliwe, aby nauczyciel odpowiedział na wszystkie pytania i wątpliwości rodziców. Powiedzenie „nie wiem” uczłowiecza nauczyciela i skłania rodziców do poszukiwania wspólnych rozwiązań. Należy zaangażować możliwie najwięcej rodziców we wspólne planowanie wzajemnej współpracy, realizację i ocenę efektów zespołowego działania.

17 Jeśli chcesz pozyskać rodziców – pamiętaj!
Nie wolno utożsamiać rodziców z ich dziećmi, ani traktować ich jak kolejną, może trudniejszą klasę! Otwartość, własne doświadczenie, akceptacja potrzeb innych, stałe doskonalenie metod pracy zespołowej to podstawy sukcesu i dobrej współpracy z rodzicami.

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Rzeszów, 6 kwietnia 2009


Pobierz ppt "Opracowała: Małgorzata Nowińska-Zgurska Kuratorium Oświaty w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google