Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt reformy programowej Wybrane zagadnienia Opracowanie na podstawie wybranych dokumentów reformy oświatowej Zbigniew Łuczka, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt reformy programowej Wybrane zagadnienia Opracowanie na podstawie wybranych dokumentów reformy oświatowej Zbigniew Łuczka, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt reformy programowej Wybrane zagadnienia Opracowanie na podstawie wybranych dokumentów reformy oświatowej Zbigniew Łuczka, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

2 Główne cele reformy programowej Skuteczniejsze wyrównywanie szans edukacyjnych (lepszy dostęp najmłodszych dzieci do edukacji) Poprawa efektów kształcenia na dwóch ostatnich etapach edukacyjnych (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) Podniesienie rangi nauczania języków obcych Wdrożenie elastycznego modelu kształcenia, lepiej dopasowanego do potrzeb indywidualnych i zdolności uczniów

3 Poprawa efektów kształcenia złączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, aby: unowocześnić program szkoły, uniknąć powtórzeń treści programowych i w ten sposób racjonalnie zagospodarować okres nauki zindywidualizować proces kształcenia w zależności od zainteresowań ucznia (np.wprowadzić dodatkowe zajęcia uzupełniające wiedzę ucznia z dziedzin, które nie są objęte kształceniem rozszerzonym) - pogłębione kształcenie (w szkołach kończących się maturą) w zakresie wybranych przedmiotów w celu lepszego przygotowania do nauki na wyższych uczelniach Reforma zakłada poprawę efektów kształcenia poprzez:

4 Jak poprawić jakość polskiej edukacji czerwiec 2008 Jak uzyskać lepszą jakość edukacji? precyzyjny opis efektów kształcenia odpowiednie kształcenie i doskonalenie nauczycieli większa autonomia szkół w kreowaniu procesu kształcenia nadzór pedagogiczny skoncentrowany na efektach pracy szkoły włączenie rodziców w podnoszenie jakości kształcenia Proces kształcenia Efekty kształcenia Efekty kształcenia

5 Jak poprawić jakość polskiej edukacji czerwiec 2008 Jak uzyskać lepszą jakość edukacji? precyzyjny opis efektów kształcenia odpowiednie kształcenie i doskonalenie nauczycieli większa autonomia szkół w kreowaniu procesu kształcenia nadzór pedagogiczny skoncentrowany na efektach pracy szkoły włączenie rodziców w podnoszenie jakości kształcenia Efekty kształcenia Proces kształcenia Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego: Opis wymagań, jakie ma spełniać przeciętnie uzdolniony uczeń na koniec każdego etapu kształcenia

6 Matematyka Wymagania ogólne: Modelowanie matematyczne Wymagania szczegółowe: Stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania praktycznych problemów, na przykład oblicza odsetki dla lokaty rocznej Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe

7 PrzedszkoleSzkoła podstawowaGimnazjum Liceum, technikum,… Płynny start szkolny diagnoza dojrzałości dziecka i wsparcie decyzji rodziców łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej opieka świetlicowa jak w przedszkolu, przy wsparciu nauczycieli plastyki, muzyki, wf … Co nowego w podstawie programowej czerwiec 2008

8 PrzedszkoleSzkoła podstawowaGimnazjum Liceum, technikum,…

9 Co nowego w podstawie programowej czerwiec 2008 PrzedszkoleSzkoła podstawowaGimnazjum Liceum, technikum,… zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne wychowanie fizyczne z ofertą zajęć sportowych lub rekreacyjnych do wyboru od pierwszej klasy obowiązkowa nauka języka obcego rzetelne 4-letnie kształcenie ogólne z podstawowych dziedzin akademickich dwa języki obce, w tym jeden kontynuowany do wyboru: zajęcia artystyczne, techniczne, sportowe nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii język polski, 2 języki obce, matematyka, wf 2-3 wybrane przedmioty maturalne na poziomie rozszerzonym z dużą liczbą godzin blok zajęć przyrodniczych lub humanistycznych, dopełniających wybór ucznia inne zajęcia do wyboru

10 PrzedszkoleSzkoła podstawowaGimnazjum Liceum, technikum,… Pierwszy język obcy Trzeci język Drugi język obcy albo Nauczanie języków obcych czerwiec 2008

11 Od kiedy? Od września 2009 roku: w pierwszej klasie szkoły podstawowej (zamiast zerówek pojawią się miejsca edukacji przedszkolnej) – do szkół pójdą sześciolatki i siedmiolatki w pierwszej klasie gimnazjum W latach kolejnych w klasach programowo wyższych

12 Organizacja procesu kształcenia III etap edukacyjny – gimnazjum 4 godziny w cyklu kształcenia IV etap edukacyjny – liceum Kierunki: politechniczne oraz ścisłe kierunki uniwersyteckie, przyrodnicze i medyczne klasa 1 – 2 godziny – nauczanie przedmiotowe zamykające cykl kształcenia ogólnego rozpoczęty w gimnazjum klasa 2 – 4 godziny – nauczanie w zakresie rozszerzonym klasa 3 – 4 godziny – nauczanie w zakresie rozszerzonym Kierunki: społeczne i ekonomiczne, humanistyczne klasa 1 – 1 lub 2 godziny – nauczanie przedmiotowe zamykające cykl kształcenia ogólnego rozpoczęty w gimnazjum

13 Materiał kształcenia w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – etap II (przyroda) Stany skupienia wody Drobinowy model budowy materii Dyfuzja w gazach i w cieczach Rozszerzalność cieplna gazów, cieczy i ciał stałych Powietrze, ciśnienie atmosferyczne Pomiary temperatury Masa ciał Przewodnictwo cieplne Źródła dźwięku, rozchodzenie się dźwięków Prędkości rozchodzenia się dźwięku i światła Zjawiska elektryczne (elektryzowanie się ciał, źródła prądu, obwody elektryczne, skutki przepływu prądu) Oddziaływanie magnesów Rozchodzenie się światła Ruch i siły w przyrodzie

14 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów – etap III Cele kształcenia – wymagania ogólne Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe z działów: 1. Ruch prostoliniowy i siły 2. Energia 3. Właściwości materii 4. Elektryczność 5. Magnetyzm 6. Ruch drgający i fale 7. Światło Ponadto opisano: wymagania przekrojowe wymagania doświadczalne zadania szkoły

15 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych – etap IV, poziom podstawowy Cele kształcenia – wymagania ogólne Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe z działów: 8. Grawitacja i elementy astronomii 9. Fizyka atomowa 10. Fizyka jądrowa Ponadto opisano: zadania szkoły

16 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych – etap IV, poziom rozszerzony Cele kształcenia – wymagania ogólne Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe z działów: 1. Ruch punktu materialnego 2. Mechanika bryły sztywnej 3. Energia mechaniczna 4. Grawitacja 5. Termodynamika 6. Ruch harmoniczny i fale mechaniczne 7. Pole elektryczne 8. Prąd stały 9. Magnetyzm, indukcja magnetyczna 10. Fale elektromagnetyczne i optyka 11. Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego Ponadto opisano: wymagania przekrojowe wymagania doświadczalne zadania szkoły


Pobierz ppt "Projekt reformy programowej Wybrane zagadnienia Opracowanie na podstawie wybranych dokumentów reformy oświatowej Zbigniew Łuczka, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google