Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Podsumowanie raportu zbiorczego z badań opracowanego w ramach Zadania 1 „Diagnoza i analiza problemu” Projekt: „Akademia Handlowa 50+

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Podsumowanie raportu zbiorczego z badań opracowanego w ramach Zadania 1 „Diagnoza i analiza problemu” Projekt: „Akademia Handlowa 50+"— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Podsumowanie raportu zbiorczego z badań opracowanego w ramach Zadania 1 „Diagnoza i analiza problemu” Projekt: „Akademia Handlowa innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” WND-POKL /11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Unia Europejska Wprowadzenie Celem całego projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ z województwa pomorskiego w zawodach sprzedawca i przedstawiciel handlowy, co ma się przyczynić do podniesienia ich adaptacyjności i mobilności zawodowej. Projekt: „Akademia Handlowa innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” WND-POKL /11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Podstawą raportu zbiorczego są następujące opracowania:
Unia Europejska Podstawą raportu zbiorczego są następujące opracowania: „Analiza dostępnej w Polsce oferty edukacyjnej w zawodach handlowych” „Sytuacja formalno-prawna dotycząca przyznawania certyfikatów w Polsce” „Analiza aktualnych standardów zawodu sprzedawcy i przedstawiciela handlowego” „Desk-research istniejących raportów nt. kształcenia i walidacji kompetencji w zawodach handlowych” Raport z badań jakościowych dotyczący zawodów handlowych Raport „Badanie ilościowe – analiza sytuacji osób z grupy wiekowej 50+ na pomorskim rynku pracy” Projekt: „Akademia Handlowa innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” WND-POKL /11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Unia Europejska W przeprowadzonych badaniach focusowych brały udział następujące 3 grupy respondentów: przedstawiciele pracodawców (pracownicy działów personalnych, właściciele sklepów), przedstawiciele instytucji rynku pracy (doradcy zawodowi i pośrednicy pracy z urzędów pracy, rekruterzy z agencji pracy), osoby wykonujące zawodowy handlowe (sprzedawcy i przedstawiciele handlowi). Projekt: „Akademia Handlowa innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” WND-POKL /11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Unia Europejska Badanie ilościowe: Techniką, którą wykorzystano do realizacji badania jest CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviews), która polega na telefonicznym przeprowadzaniu wywiadów kwestionariuszowych z respondentami, 150 przedsiębiorców z województwa pomorskiego zatrudniających pracowników w zawodach handlowych, zatrudniających powyżej 10 pracowników, 150 przedstawicieli zawodów handlowych z grupy 50+ z województwa pomorskiego: osoby aktywne zawodowe lub nieaktywne, które w ciągu ostatnich pięciu lat przepracowały minimum 2 lat w zawodzie handlowym. Projekt: „Akademia Handlowa innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” WND-POKL /11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Najważniejsze wnioski z analiz i raportów
Unia Europejska Najważniejsze wnioski z analiz i raportów 1. Osoby specjalizujące się w zawodzie handlowym są obecnie najczęściej poszukiwanymi pracownikami na rynku. Jednocześnie zawód technika handlowca znalazł się wśród najczęściej zgłaszających się osób bezrobotnych w województwie pomorskim. 2. Pracodawcy w znaczącej większości nie wymagają specyficznego, formalnego, kierunkowego wykształcenia kładąc nacisk na doświadczenie kandydatów i szeroko rozumiane umiejętności interpersonalne. 3. Wykształcenie i wiek nie jest najważniejsze przy zatrudnianiu pracowników – najistotniejsze jest posiadane doświadczenie i wiedza branżowa. Projekt: „Akademia Handlowa innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” WND-POKL /11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Najważniejsze wnioski z analiz i raportów
Unia Europejska Najważniejsze wnioski z analiz i raportów 4. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności definiuje i charakteryzuje zawód sprzedawców oraz przedstawicieli handlowych, lecz nie określa i nie systematyzuje standardów wykonywania tych zawodów. 5. Kształcenie formalne nie oferuje wykształcenia w obszarach pożądanych przez pracodawców i rynek w zakresie kompetencji miękkich. 6. Formalna oferta edukacyjna wykazuje słabości, jeżeli chodzi o komunikację z rynkiem pracy i nie nadąża za jego potrzebami m.in. w kwestii nowoczesnych technik. Projekt: „Akademia Handlowa innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” WND-POKL /11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Najważniejsze wnioski z analiz i raportów
Unia Europejska Najważniejsze wnioski z analiz i raportów 7. Istnieje szeroki rynek kształcenia pozaformalnego m.in. szkolenia. Jego minusy to koszty oraz konieczność samodzielnego rozeznania w szerokiej ofercie – nie zawsze pracodawcy i pracownicy na stanowiskach handlowych są w stanie zdiagnozować i określić potrzeby szkoleniowe. 8. Zarówno pracodawcy jak i osoby zatrudnione na stanowisku sprzedawcy uznają za ważne samokształcenie się i doskonalenie zawodowe sprzedawców. Projekt: „Akademia Handlowa innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” WND-POKL /11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Najważniejsze wnioski z analiz i raportów
Unia Europejska Najważniejsze wnioski z analiz i raportów 9. Niezależnie od istnienia standardów kwalifikacji zarówno pracodawcy jak i pracownicy uważają, że zawód handlowca różni się od zawodu sprzedawcy koniecznymi kompetencjami z powodu różnic w zadaniach zawodowych. 10. Obie grupy zawodowe powinny posiadać wiedzę o branży i towarze oraz umiejętność dostosowania się do rozmówcy. 11. Kompetencje handlowca różnią się od kompetencji sprzedawcy tym, że handlowiec powinien być bardziej nastawiony na cel, na budowanie relacji, bardziej odporny na stres, musi umieć dostosować się do zmian, negocjować, planować i organizować czas pracy. Projekt: „Akademia Handlowa innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” WND-POKL /11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Najważniejsze wnioski z analiz i raportów
Unia Europejska Najważniejsze wnioski z analiz i raportów 12. Z badań ilościowych wynika, że budzącą największe zainteresowanie formą dokształcania są szkolenia tradycyjne (wiedza bez umiejętności praktycznych). 13. Z rozmów fokusowych wynika, że pożądane jest kształcenie praktyczne (case study, ćwiczenia na konkretnych sytuacjach). 14. Dokształcanie odbywa się z reguły wewnątrz firm i dotyczy głównie wiedzy branżowej. Projekt: „Akademia Handlowa innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” WND-POKL /11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Najważniejsze wnioski z analiz i raportów
Unia Europejska Najważniejsze wnioski z analiz i raportów 15. Pracodawcy i przedstawiciele zawodów uważają, że certyfikacja może być istotna w przypadku osób, które nie mają doświadczeń sprzedażowych, handlowych i tylko wtedy gdy będzie miała prestiż, będzie rozpoznawalna (np. ogólnokrajowa). 16. Instytucja dokształcająca (rozwijająca umiejętności i kompetencje, certyfikująca) powinna cechować się dużym zaufaniem społecznym wśród pracodawców i rekruterów. Projekt: „Akademia Handlowa innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” WND-POKL /11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Najważniejsze wnioski z analiz i raportów
Unia Europejska Najważniejsze wnioski z analiz i raportów 17. Posiadanie certyfikatów zwiększa atrakcyjność handlowca na rynku pracy. Pracodawcy zwracają uwagę na posiadanie tego typu dokumentów podczas procesu rekrutacji, co wpływa na chęć pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w certyfikowanych kursach i szkoleniach. 18. Proponowana w projekcie metoda walidacji i kształcenia kompetencji została przyjęta z zainteresowaniem zarówno przez pracodawców, jak i samych przedstawicieli zawodów handlowych. Projekt: „Akademia Handlowa innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” WND-POKL /11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Ewa Ziarkowska – Hordyj Ekspert wiodący ds. modelu
Unia Europejska Dziękuję za uwagę Ewa Ziarkowska – Hordyj Ekspert wiodący ds. modelu Projekt: „Akademia Handlowa innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” WND-POKL /11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Unia Europejska Podsumowanie raportu zbiorczego z badań opracowanego w ramach Zadania 1 „Diagnoza i analiza problemu” Projekt: „Akademia Handlowa 50+"

Podobne prezentacje


Reklamy Google