Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Urszula Sztanderska Uniwersytet Warszawski Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Urszula Sztanderska Uniwersytet Warszawski Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20."— Zapis prezentacji:

1 1 Urszula Sztanderska Uniwersytet Warszawski Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20 czerwiec 2007 Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20 czerwiec 2007 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Podstawowe pytania badawcze Jakie czynniki determinują sukces w aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn w tym szczególnie: czy uwarunkowania rodzinne powodują różnice w zatrudnieniu niezależnie od tego, że oddziaływały na aktywność zawodową a w konsekwencji, czy uwarunkowania rodzinne kształtują bezrobocie. Jaka jest względna siła tych uwarunkowań w porównaniu do: zmiennych demograficznych, zmiennych opisujących kapitał ludzki. Czy zatrudnienie kobiet i mężczyzn zależy od tych zmiennych - tak samo, czy inaczej? Czy sama płeć wpływa na prawdopodobieństwo zatrudnienia (przy kontroli innych cech) i czy możemy mówić o dyskryminacji kobiet z punktu widzenia zatrudnienia W jakim stopniu macierzyństwo wpływa na zatrudnialność kobiet? Jakie grupy kobiet skutecznie godzą aktywność rodzinną i zawodową, a jakie – mimo aktywności na rynku pracy – nie mają zatrudnienia? Hipotezy teoretyczne głównie wpływ wielkości i struktury gospodarstwa domowego i miejsca osoby w tym gospodarstwie na różnice w aktywności a nie zatrudnienia czynniki, które potencjalnie mogą wpływać także na zatrudnienie: intensywność poszukiwania pracy, skłonność do akceptacji długich dojazdów, nietypowych godzin pracy etc.

3 3 Rola wieku 1) relacja stopy zatrudnienia mężczyzn do kobiet 2) oraz relacja stopy aktywności zawodowej mężczyzn do kobiet Ich porównanie gdy 1)>2) to mężczyźni aktywni zawodowo mają większe szanse posiadania pracy niż kobiety aktywne zawodowo charakterystyczne dla osób w wieku do 45 roku życia gdy 1)>2) na odwrót charakterystyczne dla osób w wieku lata

4 4 Różnice według stażu pracy mężczyźni aktywni zawodowo mają większe szanse posiadania pracy niż kobiety aktywne zawodowo szczególnie na początku kariery zawodowej (bez stażu) i w mniejszym stopniu też do 16 lat stażu trudności w podjęciu pracy i jej ustabilizowaniu przez młode aktywne zawodowo kobiety Sytuacja zatrudnieniowa wyrównuje się dla osób obu płci ze stażem od 21 lat wzwyż

5 5 Znaczenie poziomu wykształcenia Mężczyźni aktywni zawodowo mają większe szanse posiadania pracy niż kobiety aktywne zawodowo szczególnie gdy posiadają wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub niższe wyższe, zwłaszcza magisterskie Sytuacja zatrudnieniowa dość wyrównana dla osób obu płci Z wykształceniem średnim i policealnym

6 6 Dziedziny wykształcenia a stopy zatrudnienia Silna korelacja stóp zatrudnienia kobiet i mężczyzn wg dziedzin wykształcenia (0,8) Wyraźna przewaga zatrudnienia mężczyzn nad kobietami w grupach z wykształceniem w dziedzinach: usług (aż 64%), zdrowia i opieki społecznej oraz rolnictwa i ogrodnictwa (powyżej 44%), a także inżynierii, procesów produkcyjnych i budownictwa (37%) Niska zatrudnialność kobiet wykształconych w zakresie: Programów ogólnych Usług Inżynierii, procesów produkcyjnych i budownictwa Wykształcenie Mężc zyźniKobietyOgółem Relacja mężczyźni / kobiety Programy ogólne0,3870,2740,3221,409 Kształcenie nauczycieli, pedagogika0,7500,7210,7251,040 Nauki humanistyczne, nauka o językach, sztuka0,8150,7590,7781,073 Nauki społeczne, ekonomia, prawo0,7590,6120,6431,240 Nauki ścisłe, matematyka, informatyka0,7220,6630,6931,089 Inżynieria, procesy pro- dukcyjne i budownictwo0,6700,4890,6301,370 Rolnictwo, weterynaria0,7930,5480,6701,447 Zdrowie, opieka społeczna0,9520,6590,7001,445 Usługi0,6750,4110,4991,640 Nie umiem określić0,4620,3750,4291,231

7 7 Znaczenie dziedzin wykształcenia Mężczyźni aktywni zawodowo mają większe szanse posiadania pracy niż kobiety aktywne zawodowo szczególnie gdy posiadają wykształcenie w zakresie: usług zdrowia i opieki społecznej rolnictwa Sytuacja zatrudnieniowa dość wyrównana dla osób obu płci jeśli posiadają wykształcenie w pozostałych dziedzinach

8 8 Znaczenie pozycji w gospodarstwie domowym Mężczyźni mają większe szanse posiadania pracy niż kobiety szczególnie gdy są głową gospodarstwa domowego Sytuacja zatrudnieniowa dość wyrównana dla osób obu płci Które są partnerem/partnerką głowy gospodarstwa domowego

9 9 Wpływ występowania osób wymagających opieki Występowanie osób wymagających opieki w gospodarstwach domowych: Obniża zatrudnialność osób obu płci Relatywnie najbardziej pogarsza perspektywy zatrudnienia kobiet Korzystanie z opieki zewnętrznej Podnosi zatrudnialność osób obu płci Ale bardziej mężczyzn Potrzeba opieki nad członkami gospodarstwa domowego Mężczy- źni Kobie- ty Ogó- łem Relacja Mężczy- źni / kobiety Występowanie w gospodarstwie domowym osób wymagających opieki brak takich osób0,6160,4640,5381,328 są takie osoby0,5850,4000,4911,462 Korzystanie przez gospodarstwo domowe z opieki zewnętrznej tak0,8220,6510,7301,262 nie0,5860,4290,5061,364

10 10 Wpływ posiadania dzieci na zatrudnienie Najniższa zatrudnialność bezdzietnych i posiadających co najmniej troje dzieci Największa z jednym dzieckiem Tym większa zatrudnialność im młodsze dziecko DzieciMężczyźniKobietyOgółem Relacja mężczyźni / kobiety Liczba dzieci w gospodarstwie domowym 00,5240,4190,4701,252 10,6690,5140,5891,303 20,7720,4800,6151,607 30,7560,4710,6081,605 Wiek najmłodszego dziecka 0-3 lata0,7600,3770,5542, lat0,7830,5070,6391, lat0,6860,5320,6051, lat0,6310,5780,6051,091

11 11 Wpływ wieku najmłodszego dziecka Małe dziecko (wiek 0-3 lata) b. silny wzrost różnic aktywności mi zatrudnieni a między mężczyznami i kobietami i dodatkowo jeszcze większy wzrost różnic w zatrudnieniu (pozostającym na rynku pracy kobietom trudniej znaleźć pracę) Gdy dziecko w wieku 4-6 lat kobiety się ponownie (w części) aktywizują, zmniejszają się trudności w podjęciu pracy, ale mniej niż proporcjonalnie do ich aktywności problem w podjęciu i utrzymaniu pracy Gdy dziecko 7-14 lat ponownie rośnie udział nieaktywnych kobiet, choć na rynku pracy doświadczają mniejszych kłopotów z zatrudnieniem

12 12 Wpływ liczby dzieci Małe dziecko (wiek 0-3 lata) b. silny wzrost różnic aktywności mi zatrudnieni a między mężczyznami i kobietami i dodatkowo jeszcze większy wzrost różnic w zatrudnieniu (pozostającym na rynku pracy kobietom trudniej znaleźć pracę) Gdy dziecko w wieku 4-6 lat kobiety się ponownie (w części) aktywizują, zmniejszają się trudności w podjęciu pracy, ale mniej niż proporcjonalnie do ich aktywności problem w podjęciu i utrzymaniu pracy Gdy dziecko 7-14 lat ponownie rośnie udział nieaktywnych kobiet, choć na rynku pracy doświadczają mniejszych kłopotów z zatrudnieniem

13 13 Prawdopodobieństwo zatrudnienia osób obu płci łącznie Płeć bycie kobietą: spadek o p.p. Wykształcenie : im niższe tym większy spadek od 4 p.p. przy licencjackim do 30 p.p. przy gimnazjalnym Niepełnosprawność spadek o 36 p.p. Każda dziedzina wykształcenia w stosunku do ogólnego wzrost od 6 p.p. przygotowania do pracy w usługach do 19 p.p. w humanistyce i ochronie zdrowia i opiece społecznej Mieszkanie na wsi (bez posiadania gospodarstwa rolnego) spadek o 33 p.p. w mieście (jw..) o 29 p.p. Liczba dzieci spadek o 2 p.p. Dzieci w wieku 0-3 lata b.z. ; w wieku 4-6 lat wzrost o 6 p.p.

14 14 Prawdopodobieństwo zatrudnienia osób każdej płci osobno cechamężczyźni kobiety Niepełnosprawność (do sprawnych) Poziom wykształcenia (do wyższego) Licencjackie Zasadnicza szkoła zaw. Gimnazjalne Dziedzina wykształcenia (do ogólnego) Usługi Zdrowie i opiek a społ. Humanistyka Inżynieria, budownictwo, procesy prod Bez gospodarstwa rolnego (do posiadania) Mieszkanie Na wsi W mieście Liczba dzieci Wiek najmłodszego dziecka (do bezdzietnych)

15 15 Prawdopodobieństwo bezrobocia osób każdej płci osobno cechamężczyźni kobiety Niepełnosprawność (do sprawnych) Poziom wykształcenia (do wyższego) Licencjackie Zasadnicza szkoła zaw. Gimnazjalne Bez gospodarstwa rolnego (do posiadania) Mieszkanie Na wsi W mieście Liczba dzieci- 0,3ns Wiek najmłodszego dziecka (do bezdzietnych) ns

16 16 Wybrane wnioski: determinanty zatrudnienia i bezrobocia Głównie wykształcenie: dla mężczyzn stosunkowo mniejsze znaczenie poziomu, większe dziedziny, dla kobiet odwrotnie i łącznie wpływ poziomu i dziedziny silniejszy najgorsze wykształcenie ogólne, zaraz po nim w zakresie usług, najkorzystniejsze w zakresie zdrowia i opieki społecznej Niepełnosprawność (orzeczenie) większe znaczenie dla mężczyzn (kobiety i tak w części nieaktywne) Dzieci: mężczyźni wyższe zatrudnienie, kobiety niższe Wiek 0-3 lata kobiety wycofanie z aktywności Wiek 4-6 lat próba powrotu kobiet na rynek pracy w ok.1/2 nieskuteczna Opieka zewnętrzna nad dziećmi wyraźny wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia, tym większy, im więcej dzieci i im są młodsze


Pobierz ppt "1 Urszula Sztanderska Uniwersytet Warszawski Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20."

Podobne prezentacje


Reklamy Google