Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Urszula Sztanderska Uniwersytet Warszawski Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Urszula Sztanderska Uniwersytet Warszawski Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20."— Zapis prezentacji:

1 1 Urszula Sztanderska Uniwersytet Warszawski Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20 czerwiec 2007 Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20 czerwiec 2007 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Podstawowe pytania badawcze Jakie czynniki determinują sukces w aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn w tym szczególnie: czy uwarunkowania rodzinne powodują różnice w zatrudnieniu niezależnie od tego, że oddziaływały na aktywność zawodową a w konsekwencji, czy uwarunkowania rodzinne kształtują bezrobocie. Jaka jest względna siła tych uwarunkowań w porównaniu do: zmiennych demograficznych, zmiennych opisujących kapitał ludzki. Czy zatrudnienie kobiet i mężczyzn zależy od tych zmiennych - tak samo, czy inaczej? Czy sama płeć wpływa na prawdopodobieństwo zatrudnienia (przy kontroli innych cech) i czy możemy mówić o dyskryminacji kobiet z punktu widzenia zatrudnienia W jakim stopniu macierzyństwo wpływa na zatrudnialność kobiet? Jakie grupy kobiet skutecznie godzą aktywność rodzinną i zawodową, a jakie – mimo aktywności na rynku pracy – nie mają zatrudnienia? Hipotezy teoretyczne głównie wpływ wielkości i struktury gospodarstwa domowego i miejsca osoby w tym gospodarstwie na różnice w aktywności a nie zatrudnienia czynniki, które potencjalnie mogą wpływać także na zatrudnienie: intensywność poszukiwania pracy, skłonność do akceptacji długich dojazdów, nietypowych godzin pracy etc.

3 3 Rola wieku 1) relacja stopy zatrudnienia mężczyzn do kobiet 2) oraz relacja stopy aktywności zawodowej mężczyzn do kobiet Ich porównanie gdy 1)>2) to mężczyźni aktywni zawodowo mają większe szanse posiadania pracy niż kobiety aktywne zawodowo charakterystyczne dla osób w wieku do 45 roku życia gdy 1)>2) na odwrót charakterystyczne dla osób w wieku 45-64 lata

4 4 Różnice według stażu pracy mężczyźni aktywni zawodowo mają większe szanse posiadania pracy niż kobiety aktywne zawodowo szczególnie na początku kariery zawodowej (bez stażu) i w mniejszym stopniu też do 16 lat stażu trudności w podjęciu pracy i jej ustabilizowaniu przez młode aktywne zawodowo kobiety Sytuacja zatrudnieniowa wyrównuje się dla osób obu płci ze stażem od 21 lat wzwyż

5 5 Znaczenie poziomu wykształcenia Mężczyźni aktywni zawodowo mają większe szanse posiadania pracy niż kobiety aktywne zawodowo szczególnie gdy posiadają wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub niższe wyższe, zwłaszcza magisterskie Sytuacja zatrudnieniowa dość wyrównana dla osób obu płci Z wykształceniem średnim i policealnym

6 6 Dziedziny wykształcenia a stopy zatrudnienia Silna korelacja stóp zatrudnienia kobiet i mężczyzn wg dziedzin wykształcenia (0,8) Wyraźna przewaga zatrudnienia mężczyzn nad kobietami w grupach z wykształceniem w dziedzinach: usług (aż 64%), zdrowia i opieki społecznej oraz rolnictwa i ogrodnictwa (powyżej 44%), a także inżynierii, procesów produkcyjnych i budownictwa (37%) Niska zatrudnialność kobiet wykształconych w zakresie: Programów ogólnych Usług Inżynierii, procesów produkcyjnych i budownictwa Wykształcenie Mężc zyźniKobietyOgółem Relacja mężczyźni / kobiety Programy ogólne0,3870,2740,3221,409 Kształcenie nauczycieli, pedagogika0,7500,7210,7251,040 Nauki humanistyczne, nauka o językach, sztuka0,8150,7590,7781,073 Nauki społeczne, ekonomia, prawo0,7590,6120,6431,240 Nauki ścisłe, matematyka, informatyka0,7220,6630,6931,089 Inżynieria, procesy pro- dukcyjne i budownictwo0,6700,4890,6301,370 Rolnictwo, weterynaria0,7930,5480,6701,447 Zdrowie, opieka społeczna0,9520,6590,7001,445 Usługi0,6750,4110,4991,640 Nie umiem określić0,4620,3750,4291,231

7 7 Znaczenie dziedzin wykształcenia Mężczyźni aktywni zawodowo mają większe szanse posiadania pracy niż kobiety aktywne zawodowo szczególnie gdy posiadają wykształcenie w zakresie: usług zdrowia i opieki społecznej rolnictwa Sytuacja zatrudnieniowa dość wyrównana dla osób obu płci jeśli posiadają wykształcenie w pozostałych dziedzinach

8 8 Znaczenie pozycji w gospodarstwie domowym Mężczyźni mają większe szanse posiadania pracy niż kobiety szczególnie gdy są głową gospodarstwa domowego Sytuacja zatrudnieniowa dość wyrównana dla osób obu płci Które są partnerem/partnerką głowy gospodarstwa domowego

9 9 Wpływ występowania osób wymagających opieki Występowanie osób wymagających opieki w gospodarstwach domowych: Obniża zatrudnialność osób obu płci Relatywnie najbardziej pogarsza perspektywy zatrudnienia kobiet Korzystanie z opieki zewnętrznej Podnosi zatrudnialność osób obu płci Ale bardziej mężczyzn Potrzeba opieki nad członkami gospodarstwa domowego Mężczy- źni Kobie- ty Ogó- łem Relacja Mężczy- źni / kobiety Występowanie w gospodarstwie domowym osób wymagających opieki brak takich osób0,6160,4640,5381,328 są takie osoby0,5850,4000,4911,462 Korzystanie przez gospodarstwo domowe z opieki zewnętrznej tak0,8220,6510,7301,262 nie0,5860,4290,5061,364

10 10 Wpływ posiadania dzieci na zatrudnienie Najniższa zatrudnialność bezdzietnych i posiadających co najmniej troje dzieci Największa z jednym dzieckiem Tym większa zatrudnialność im młodsze dziecko DzieciMężczyźniKobietyOgółem Relacja mężczyźni / kobiety Liczba dzieci w gospodarstwie domowym 00,5240,4190,4701,252 10,6690,5140,5891,303 20,7720,4800,6151,607 30,7560,4710,6081,605 Wiek najmłodszego dziecka 0-3 lata0,7600,3770,5542,016 4-6 lat0,7830,5070,6391,544 7-15 lat0,6860,5320,6051,290 15-17 lat0,6310,5780,6051,091

11 11 Wpływ wieku najmłodszego dziecka Małe dziecko (wiek 0-3 lata) b. silny wzrost różnic aktywności mi zatrudnieni a między mężczyznami i kobietami i dodatkowo jeszcze większy wzrost różnic w zatrudnieniu (pozostającym na rynku pracy kobietom trudniej znaleźć pracę) Gdy dziecko w wieku 4-6 lat kobiety się ponownie (w części) aktywizują, zmniejszają się trudności w podjęciu pracy, ale mniej niż proporcjonalnie do ich aktywności problem w podjęciu i utrzymaniu pracy Gdy dziecko 7-14 lat ponownie rośnie udział nieaktywnych kobiet, choć na rynku pracy doświadczają mniejszych kłopotów z zatrudnieniem

12 12 Wpływ liczby dzieci Małe dziecko (wiek 0-3 lata) b. silny wzrost różnic aktywności mi zatrudnieni a między mężczyznami i kobietami i dodatkowo jeszcze większy wzrost różnic w zatrudnieniu (pozostającym na rynku pracy kobietom trudniej znaleźć pracę) Gdy dziecko w wieku 4-6 lat kobiety się ponownie (w części) aktywizują, zmniejszają się trudności w podjęciu pracy, ale mniej niż proporcjonalnie do ich aktywności problem w podjęciu i utrzymaniu pracy Gdy dziecko 7-14 lat ponownie rośnie udział nieaktywnych kobiet, choć na rynku pracy doświadczają mniejszych kłopotów z zatrudnieniem

13 13 Prawdopodobieństwo zatrudnienia osób obu płci łącznie Płeć bycie kobietą: spadek o 20-21 p.p. Wykształcenie : im niższe tym większy spadek od 4 p.p. przy licencjackim do 30 p.p. przy gimnazjalnym Niepełnosprawność spadek o 36 p.p. Każda dziedzina wykształcenia w stosunku do ogólnego wzrost od 6 p.p. przygotowania do pracy w usługach do 19 p.p. w humanistyce i ochronie zdrowia i opiece społecznej Mieszkanie na wsi (bez posiadania gospodarstwa rolnego) spadek o 33 p.p. w mieście (jw..) o 29 p.p. Liczba dzieci spadek o 2 p.p. Dzieci w wieku 0-3 lata b.z. ; w wieku 4-6 lat wzrost o 6 p.p.

14 14 Prawdopodobieństwo zatrudnienia osób każdej płci osobno cechamężczyźni kobiety Niepełnosprawność (do sprawnych)- 44- 27 Poziom wykształcenia (do wyższego) Licencjackie Zasadnicza szkoła zaw. Gimnazjalne - 4 - 25 - 26 - 8 - 31 - 32 Dziedzina wykształcenia (do ogólnego) Usługi Zdrowie i opiek a społ. Humanistyka Inżynieria, budownictwo, procesy prod. + 17 + 31 + 22 +15 + 3 + 17 +16 + 7 Bez gospodarstwa rolnego (do posiadania) Mieszkanie Na wsi W mieście -33 -30 -33 - 27 Liczba dzieci+ 5- 7 Wiek najmłodszego dziecka (do bezdzietnych) 0-3 4-6 7-14 +19 +18 +5 -13 -4

15 15 Prawdopodobieństwo bezrobocia osób każdej płci osobno cechamężczyźni kobiety Niepełnosprawność (do sprawnych)- 44- 27 Poziom wykształcenia (do wyższego) Licencjackie Zasadnicza szkoła zaw. Gimnazjalne - 2 + 23 + 42 + 2 + 26 + 41 Bez gospodarstwa rolnego (do posiadania) Mieszkanie Na wsi W mieście + 19 + 25 + 23 Liczba dzieci- 0,3ns Wiek najmłodszego dziecka (do bezdzietnych) 0-3 4-6 7-14 - 7 - 9 - 3 ns

16 16 Wybrane wnioski: determinanty zatrudnienia i bezrobocia Głównie wykształcenie: dla mężczyzn stosunkowo mniejsze znaczenie poziomu, większe dziedziny, dla kobiet odwrotnie i łącznie wpływ poziomu i dziedziny silniejszy najgorsze wykształcenie ogólne, zaraz po nim w zakresie usług, najkorzystniejsze w zakresie zdrowia i opieki społecznej Niepełnosprawność (orzeczenie) większe znaczenie dla mężczyzn (kobiety i tak w części nieaktywne) Dzieci: mężczyźni wyższe zatrudnienie, kobiety niższe Wiek 0-3 lata kobiety wycofanie z aktywności Wiek 4-6 lat próba powrotu kobiet na rynek pracy w ok.1/2 nieskuteczna Opieka zewnętrzna nad dziećmi wyraźny wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia, tym większy, im więcej dzieci i im są młodsze


Pobierz ppt "1 Urszula Sztanderska Uniwersytet Warszawski Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20."

Podobne prezentacje


Reklamy Google