Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA BANKU BPS S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA BANKU BPS S.A."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA BANKU BPS S.A.
ORAZ ZRZESZENIA Prezes Zarządu Paweł Siano Warszawa

2 Misja Banku BPS SA Bank oparty na najlepszych rodzimych tradycjach spółdzielczych, dominujący w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce. Bank wspierający i uzupełniający potencjał finansowy oraz ludzki zrzeszonych banków spółdzielczych. Bank wiarygodny, konkurencyjny, bezpieczny i nowoczesny – dla akcjonariuszy oraz klientów.

3 BANK BPS, 15 MARCA 2002 R. UTWORZYŁY W WYNIKI INKORPORACJI:
Gospodarczy Bank Południowo–Zachodni SA (bank przejmujący) Bank Unii Gospodarczej SA Lubelski Bank Regionalny SA Małopolski Bank Regionalny SA Rzeszowski Bank Regionalny SA Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny SA Dolnośląski Bank Regionalny SA (przejęty przez Bank BPS 19 lipca 2002 r.) Jednym ze sposobów na sprostanie konkurencji jest Zrzeszanie się BS i konsolidacja Zrzeszeń. Dlatego powstał Bank Polskiej Spółdzielczości SA., który utworzyło sześć banków zrzeszających. Warszawa

4 Na koniec 2005 roku sektor bankowości spółdzielczej obejmował 588 banków spółdzielczych posiadających placówek r. r. r. r. centrale placówki Banki spółdzielcze 605 3 046 600 3 151 596 3 385 588 3 597 Banki komercyjne * 59 9 965 58 9 162 57 8 366 61 8 389 Sektor bankowy 664 13 011 658 12 313 653 11 744 649 11 975 Jednym ze sposobów na sprostanie konkurencji jest Zrzeszanie się BS i konsolidacja Zrzeszeń. Dlatego powstał Bank Polskiej Spółdzielczości SA., który utworzyło sześć banków zrzeszających. * oprócz filii i ekspozytur, uwzględniono przedstawicielstwa krajowe prowadzące działalność operacyjną Warszawa

5 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI ZRZESZA 355 BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH I WSPÓŁPRACUJE Z 1 BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM 354 +1 154 80 Łącznie: 589 Liczba Banków Spółdzielczych w Polsce stan na r. Warszawa

6 BANK BPS I ZRZESZENIE BPS (w liczbach)
Bank BPS SA suma bilansowa - 7,700 mld zł wynik finansowy netto - 30,0 mln zł Zrzeszenie BPS suma bilansowa - 18,936 mld zł wynik finansowy netto – 293 mln zł stan na r.

7 Stanisław Osak Budapeszt 17-23 września 2006 r.
W ciągu ostatnich 3 lat suma bilansowa sektora spółdzielczego wzrosła o ponad 47%, a jej udział w sektorze bankowym wzrósł o ponad 17% Suma bilansowa r. r. r. r. w mln zł w % Banki zrzeszające 8 546,7 1,83 8 350,6 1,71 10 100,2 1,88 13 193,8 2,25 Banki spółdzielcze 23 416,3 5,01 25 689,9 5,25 28 711,8 5,34 33 913,8 5,78 Sektor spółdzielczy1 31 963,0 6,84 34 040,5 6,96 38 812,0 7,22 47 107,6 8,03 Sektor bankowy2 ,8 100,00 ,4 ,5 ,7 1sektor spółdzielczy obejmuje banki zrzeszające oraz banki spółdzielcze 2sektor bankowy obejmuje banki spółdzielcze oraz banki komercyjne w skład których wchodzą banki zrzeszające Stanisław Osak Budapeszt września 2006 r.

8 SUMA BILANSOWA BANKU

9 Suma funduszy podstawowych i uzupełniających1
W ciągu ostatnich 3 lat fundusze podstawowe i uzupełniające sektora spółdzielczego wzrosły o ponad 46%, a ich udział w sektorze bankowym wzrósł o prawie 25% Suma funduszy podstawowych i uzupełniających1 r. r. r. r. w mln zł w % Banki zrzeszające 460,0 0,97 525,7 1,07 522,2 1,00 593,0 Banki spółdzielcze 2 269,2 4,80 2 626,5 5,37 2 893,6 5,53 3 392,0 6,13 Sektor spółdzielczy2 2 729,2 5,77 3 152,2 6,44 3 415,8 6,53 3 985,0 7,20 Sektor bankowy3 47 253,8 100,00 48 923,7 52 352,2 55 291,2 1bez pomniejszeń 2sektor spółdzielczy obejmuje banki zrzeszające oraz banki spółdzielcze 3sektor bankowy obejmuje banki spółdzielcze oraz banki komercyjne w skład których wchodzą banki zrzeszające Stanisław Osak Budapeszt września 2006 r.

10 Udział Zrzeszenia BPS wraz z KBS w sumie bilansowej sektora bankowości spółdzielczej
19,727 mld zł 9,754 mld zł 4,437 mld zł Łącznie sektor: 33,918 mld zł Stan na r. Warszawa

11 Udział Zrzeszenia BPS wraz z KBS w funduszach własnych sektora bankowości spółdzielczej
1,877 mld zł 0,884 mld zł 0,423 mld zł Łącznie sektor: 3,184 mld zł Stan na r. Warszawa

12 FORMY ŚWIADCZONEJ POMOCY OFEROWANEJ PRZEZ ZRZESZENIE BANKU BPS NA RZECZ ROZWOJU ROLNICTWA OBEJMUJĄ
Udzielanie kredytów Udzielanie poręczeń i gwarancji Pomoc w formie fachowego doradztwa Udzielanie kredytów pomostowych Obsługę rachunków

13 UDZIELANIE KREDYTÓW OBEJMUJE
Kredyty inwestycyjne z dopłatami ARiMR Kredyty obrotowe Kredyty klęskowe z dopłatami z ARiMR oraz BGK SA Kredyty w ramach programu Agrolinia Kredyty studenckie Kredyty mieszkaniowe o stałej stopie procentowej z dopłatami BGK Kredyty z premią termomodernizacyjną

14

15

16 Pomoc dla rolnictwa w ujęciu wartościowym udzielona przez Zrzeszenie Banku BPS S.A. / w mln zł /

17 Zdobyta wiedza i doświadczenie może być pomocna w finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w kolejnym okresie programowania lata


Pobierz ppt "PREZENTACJA BANKU BPS S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google