Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA BANKU BPS S.A. ORAZ ZRZESZENIA Prezes Zarządu Paweł Siano.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA BANKU BPS S.A. ORAZ ZRZESZENIA Prezes Zarządu Paweł Siano."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA BANKU BPS S.A. ORAZ ZRZESZENIA Prezes Zarządu Paweł Siano

2 l Bank oparty na najlepszych rodzimych tradycjach spółdzielczych, dominujący w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce. l Bank wspierający i uzupełniający potencjał finansowy oraz ludzki zrzeszonych banków spółdzielczych. l Bank wiarygodny, konkurencyjny, bezpieczny i nowoczesny – dla akcjonariuszy oraz klientów. Misja Banku BPS SA

3 1.Gospodarczy Bank Południowo–Zachodni SA (bank przejmujący) 2.Bank Unii Gospodarczej SA 3.Lubelski Bank Regionalny SA 4.Małopolski Bank Regionalny SA 5.Rzeszowski Bank Regionalny SA 6.Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny SA 7.Dolnośląski Bank Regionalny SA (przejęty przez Bank BPS 19 lipca 2002 r.) BANK BPS, 15 MARCA 2002 R. UTWORZYŁY W WYNIKI INKORPORACJI:

4 r r r r. centraleplacówkicentraleplacówkicentraleplacówkicentraleplacówki Banki spółdzielcze Banki komercyjne * Sektor bankowy Na koniec 2005 roku sektor bankowości spółdzielczej obejmował 588 banków spółdzielczych posiadających placówek * oprócz filii i ekspozytur, uwzględniono przedstawicielstwa krajowe prowadzące działalność operacyjną

5 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI ZRZESZA 355 BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH I WSPÓŁPRACUJE Z 1 BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM stan na r Łącznie: 589 Liczba Banków Spółdzielczych w Polsce

6 BANK BPS I ZRZESZENIE BPS BANK BPS I ZRZESZENIE BPS (w liczbach) Bank BPS SA suma bilansowa - 7,700 mld zł wynik finansowy netto - 30,0 mln zł Zrzeszenie BPS suma bilansowa - 18,936 mld zł wynik finansowy netto – 293 mln zł stan na r.

7 W ciągu ostatnich 3 lat suma bilansowa sektora spółdzielczego wzrosła o ponad 47%, a jej udział w sektorze bankowym wzrósł o ponad 17% Suma bilansowa r r r r. w mln złw %w mln złw %w mln złw %w mln złw % Banki zrzeszające 8 546,71, ,61, ,21, ,82,25 Banki spółdzielcze ,35, ,95, ,85, ,85,78 Sektor spółdzielczy ,06, ,56, ,07, ,68,03 Sektor bankowy ,8100, ,4100, ,5100, ,7100,00 1 sektor spółdzielczy obejmuje banki zrzeszające oraz banki spółdzielcze 2 sektor bankowy obejmuje banki spółdzielcze oraz banki komercyjne w skład których wchodzą banki zrzeszające Stanisław Osak Budapeszt września 2006 r.

8 SUMA BILANSOWA BANKU

9 W ciągu ostatnich 3 lat fundusze podstawowe i uzupełniające sektora spółdzielczego wzrosły o ponad 46%, a ich udział w sektorze bankowym wzrósł o prawie 25% Suma funduszy podstawowych i uzupełniających r r r r. w mln złw %w mln złw %w mln złw %w mln złw % Banki zrzeszające 460,00,97525,71,07522,21,00593,01,07 Banki spółdzielcze 2 269,24, ,55, ,65, ,06,13 Sektor spółdzielczy ,25, ,26, ,86, ,07,20 Sektor bankowy ,8100, ,7100, ,2100, ,2100,00 1 bez pomniejszeń 2 sektor spółdzielczy obejmuje banki zrzeszające oraz banki spółdzielcze 3 sektor bankowy obejmuje banki spółdzielcze oraz banki komercyjne w skład których wchodzą banki zrzeszające Stanisław Osak Budapeszt września 2006 r.

10 Stan na r. Udział Zrzeszenia BPS wraz z KBS w sumie bilansowej sektora bankowości spółdzielczej 19,727 mld zł Łącznie sektor: 33,918 mld zł 9,754 mld zł 4,437 mld zł

11 Udział Zrzeszenia BPS wraz z KBS w funduszach własnych sektora bankowości spółdzielczej 1,877 mld zł Stan na r. Łącznie sektor: 3,184 mld zł 0,884 mld zł 0,423 mld zł

12 FORMY ŚWIADCZONEJ POMOCY OFEROWANEJ PRZEZ ZRZESZENIE BANKU BPS NA RZECZ ROZWOJU ROLNICTWA OBEJMUJĄ l Udzielanie kredytów l Udzielanie poręczeń i gwarancji l Pomoc w formie fachowego doradztwa l Udzielanie kredytów pomostowych l Obsługę rachunków

13 UDZIELANIE KREDYTÓW OBEJMUJE l Kredyty inwestycyjne z dopłatami ARiMR l Kredyty obrotowe l Kredyty klęskowe z dopłatami z ARiMR oraz BGK SA l Kredyty w ramach programu Agrolinia l Kredyty studenckie l Kredyty mieszkaniowe o stałej stopie procentowej z dopłatami BGK l Kredyty z premią termomodernizacyjną

14

15

16 Pomoc dla rolnictwa w ujęciu wartościowym udzielona przez Zrzeszenie Banku BPS S.A. / w mln zł /

17 l Zdobyta wiedza i doświadczenie może być pomocna w finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w kolejnym okresie programowania lata


Pobierz ppt "PREZENTACJA BANKU BPS S.A. ORAZ ZRZESZENIA Prezes Zarządu Paweł Siano."

Podobne prezentacje


Reklamy Google