Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O Spółce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O Spółce."— Zapis prezentacji:

1 O Spółce

2 Aquanet – nasza historia
Poznańskie Wodociągi powstały 8 marca 1865 r. i działały wspólnie z gazownią pod nazwą „ Zakład Światła i Wody”. 1951 powołano Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 1996 nastąpiła komunalizacja Przedsiębiorstwa Państwowego w miejskie Przedsiębiorstwo. 1997 przekształcenie w Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 2003 zmiana nazwy na Aquanet Sp. z o.o. 2005 zmiana w Spółkę Akcyjną.

3

4 Fakty ▪ Aquanet - to drugie co do wielkości polskie
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. ▪ Aquanet - to największa w Wielkopolsce firma wodociągowo-kanalizacyjna ▪ Aquanet - zaopatruje w wodę blisko 800 tysięcy mieszkańców Poznania i okolicznych gmin. ▪ Aquanet - to Spółka, której przychody roczne wynoszą około 350 mln.

5 Podstawy prowadzenia działalności
Wykonywanie zadania własnego gmin w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków na podstawie zezwolenia; Porozumienie komunalne; Realizacja zadań na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która określa m.in.: Podstawowe obowiązki przedsiębiorstwa wod-kan i odbiorców; Zasady ustalania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; Zasady kalkulowania i zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

6 Obszar działalności Aquanet

7 Struktura akcjonariatu
Akcjonariuszami Spółki są: ▪ Poznań (71,959%) ▪ Mosina (8,680%) ▪ Puszczykowo (4,736%) ▪ Czerwonak (3,292%) ▪ Luboń (2,898%) ▪ Suchy Las (2,871%) ▪ Murowana Goślina (2,318%) ▪ Swarzędz (1,566%) ▪ Kórnik (1,614%) ▪ Brodnica (0,027%) ▪ Pozostali (0,034%) uprawnieni pracownicy

8 Grupa Kapitałowa Aquanet S.A.
W skład Grupy kapitałowej AQUANET S.A. wchodzą : AQUANET S.A. – jednostka dominująca oraz spółki zależne: udział Aquanet w kapitale zakładowym Spółki Aquanet Krzesinki Sp. z o.o ,00% Aquanet Ostroróg Sp. z o.o ,72% Aquanet Mieścisko Sp. z o.o ,56% Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sp. z o.o. 100,00%

9 Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - I
• Spółka Aquanet Krzesinki powstała w 2004 roku w wyniku wydzielenia ze struktur Aquanet S.A. działalności geologiczno-wiertniczej i sieciowej. W 2012 r. Aquanet Krzesinki Sp. z o.o. uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 41,8 mln zł, a liczba zatrudnionych wzrosła do 56 pracowników W roku 2012 Spółka Aquanet Krzesinki uhonorowana została nagrodą prestiżowego rankingu firm z sektora MSP - „Skrzydła Biznesu”. W zestawieniu ogólnopolskim Spółka została sklasyfikowana na 2. miejscu osiągając miano jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się Spółek w kategorii „Spółki średnie”.

10 Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - II
W 2005 r. w strukturę właścicielską Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. włączony został Aquanet S.A. na podstawie umowy zawartej z Miastem i Gminą Ostroróg. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostroróg. Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. w roku 2012 osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości ,4 mln zł.

11 Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - III
W 2011 r. została zawarta Umowa o współpracy pomiędzy Aquanet S.A. a Gminą Mieścisko. Przyjęty przez Strony operatorski model współpracy opiera się na publicznej własności infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej zarządzanej przez Spółkę Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieścisko. Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. w roku 2012 osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości 2,2 mln zł.

12 Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - IV
W dniu r. została zawiązana nowa Spółka zależna Aquanet S.A. pod firmą Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sp. z o.o. Spółka powstała w wyniku wydzielenia działalności wewnętrznej jednostki Aquanet S.A. – Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów. • Przedmiot działalności OSKP obejmuje: przeglądy, w tym przeglądy rejestracyjne, serwis ( klimatyzacja, myjnia, wymiana opon ), naprawy pojazdów. • Spółka świadczy usługi na rzecz utrzymania w dobrym stanie technicznym floty Aquanet, jak również świadczy usługi na rzecz klientów zewnętrznych i instytucjonalnych oraz indywidualnych.

13 Kluczowe działania marketingowe Spółki Aquanet

14 Kampania Retro w roku 2012 Światowy Dzień Wody - rozdajemy 1000 doniczek z kwiatami 10 hostess stylizowanych na Hanki w centrum Poznania

15 Kampania Retro - efekty
Wzrost rozpoznawalności realizowanej inwestycji. Wzrost poczucia świadomości cenowej. Wzrost zaufania do dostarczanej przez Aquanet wody. Wzmocnienie wizerunku Aquanet jako Spółki sprawnie realizującej inwestycje oraz pozyskującej dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wzmocnienie wizerunku Aquanet jako podmiotu dbającego o ekologię. Kampania otrzymała nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko.

16 Fundusz Wodociągowy Autorski program pomocowy realizowany przez Aquanet od 2004 r. Celem jest dofinansowanie zobowiązań pieniężnych z tytułu opłat za wodę i ścieki wśród osób o najniższych dochodach, zamieszkujących teren działalności Spółki. Współpracujemy z Fundacją Familijny Poznań, której przekazaliśmy kwotę zł na cele pomocy społecznej. W latach wydatkowaliśmy kwotę zł, w tym dokonaliśmy wypłat na rzecz osób potrzebujących.

17 Akcja Edukacyjna „Plusk”
▪ Od kilkunastu lat, poprzez Akcję Edukacyjną „Plusk”, propagujemy wśród dzieci i nauczycieli wiedzę na temat uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. ▪ Akcja Edukacyjna „Plusk” rozpoczęła się w 1998 r. Jak dotąd wzięło w niej udział około 55 tys. dzieci. ▪ Inne akcje i działania: ▫ „Ręce myję – zdrowo żyję” ▫ Konkursy plastyczne ▫ Aqualandia (strona www)

18 Rozliczenia z klientami
Obsługujemy klientów w zakresie usług wod-kan. Za świadczone usługi z zakresu wod-kan Spółka prowadzi rozliczenia z Odbiorcami na podstawie: a) wodomierzy (w tym wodomierzy Spółki szt.) b) ryczałtów W roku 2012: wystawiliśmy ponad 520 tys. faktur, wymieniliśmy ponad 19 tys. wodomierzy sporządziliśmy i wysłaliśmy do klientów pism oraz upomnień, do Spółki wpłynęło pism z zakresu obsługi klienta (w tym Windykacji należności), co było podstawą do prowadzenia spraw.

19 Komunikacja z klientem
Za pośrednictwem Poczty Polskiej, Poprzez bezpośredni kontakt w Biurze Obsługi Klienta – obecnie Spółka posiada jeden POK w głównej siedzibie Spółki oraz od r. otwiera nowy POK na ul. Piątkowskiej 117/119, Telefoniczna oraz faxem, Elektronicznie: - strona www, - , - Interaktywne Biuro Obsługi Klienta (IBOK). Dostępna jest również usługa e-faktury dla 3,825 klientów Spółki- ilość korzystających klientów na dzień r.

20 Internet Strona internetowa Spółki jest miejscem, z którego klient ma możliwość uzyskania pełnej informacji o zakresie działalności prowadzonej przez Aquanet. Jest także przewodnikiem po firmie dla klienta, który chce nawiązać kontakt lub skorzystać z naszych usług. Strona podzielona jest na bloki tematyczne: a) Woda i Ścieki, b) Inne Usługi, c) Inwestycje, d) Obsługa Klienta. Interaktywne Biuro Obsługi Klienta – pozwala naszym klientom nie wychodząc z domu bezpłatnie np: a) sprawdzić stan płatności, kwotę rachunku oraz zestawienie wypłat, b) podać odczyt wodomierza, c) zgłosić reklamacje i awarie, d) wypełnić i przesłać formularze.

21 Woda i Ścieki

22 Woda Każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji
średnio 126 tys. m3 wody. Eksploatujemy 18 ujęć wody i stacji uzdatniania w: Poznaniu, Mosinie, Gruszczynie, Kórniku, Murowanej Goślinie i Suchym Lesie. W roku 2012: pobraliśmy z naszych ujęć tys. m3 wody, do sieci wtłoczyliśmy tys. m3 sprzedaż wody osiągnęła poziom tys. m3 Nad całym procesem monitoringu jakościowego wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej naszym odbiorcom czuwają: Technolodzy ds. Jakości Wody wespół z akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych oraz system biomonitoringu oparty o małże.

23 Ścieki Nadzorujemy pracę 7 oczyszczalni: Centralnej Oczyszczani
Ścieków, Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków, oczyszczalni w Mosinie, Szlachęcinie, Borówcu, Chludowie i Głuszynie. W roku 2012 na oczyszczalniach: oczyściliśmy 55,4 mln m3 ścieków wyprodukowaliśmy ton osadu pościekowego, z czego ok ton poddaliśmy termicznemu suszeniu produkując ton granulatu ponownie wykorzystywanego na potrzeby przemysłu, wytworzyliśmy 7,0 mln m3 biogazu, z biogazu wyprodukowaliśmy 13,8 mln kWh energii zielonej, która stanowiła prawie połowę zapotrzebowania Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Lewobrzeżnej Oczyszczalni na energię elektryczną. Akredytowane Laboratorium Badań Środowiskowych na bieżąco monitoruje skład ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów pościekowych, biogazu oraz gleby.

24 Laboratorium Badań Środowiskowych
Laboratorium Badań Środowiskowych jest jedną z najbardziej profesjonalnych tego typu placówek w Polsce, znakomicie wyposażonym obiektem pod względem technicznym i spełniającym wszystkie wymagane normy. Wysoka jakość usług potwierdzona przez specjalistów z Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, którzy przeprowadzili audit w celu potwierdzenia funkcjonowania systemu zarządzania oraz jego rozszerzenia o nowe parametry badawcze, zgodnie z normą PN-EN ISO 17025:2005. Obecnie ponad 75% parametrów badawczych jakie wykonujemy to parametry akredytowane.

25 Bezpieczeństwo wody Suma Typ próby Ilość prób Całkowita ilość prób
Ilość parametrów Biologiczne 5264 12384 125942 Chemiczne 7120

26 Wysokości cen za 1 m3 dostarczonej wody
Ceny Wody w 2013 r. (netto) Wysokości cen za 1 m3 dostarczonej wody                                                                      ■ Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy ,81 zł/m3 ■ Przemysł - 3,81 zł/m3 ■ Woda na cele przeciwpożarowe - 3,81 zł/ m3

27 Inwestycje

28 Finanse Aquanet jako pierwsza firma wodociągowa w Polsce otrzymała kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt jest poręczany przez banki komercyjne. Wysokość kredytu wynosi 500 mln zł, a czas jego trwania 26 lat

29 Inwestycje Dziesięcioletni program inwestycyjny - około 1,7 mld zł.
Wartość inwestycji w 2012 roku - >168 mln zł Planowana wartość na 2013 rok - >269 mln zł Finansowanie ze środków własnych, kredytów oraz dotacji z europejskiego Funduszu Spójności. W dorocznym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” pod nazwą "Lista 2000" w roku 2011 Spółka uplasowała się na 4 miejscu w kategorii największych inwestorów w Polsce (wcześniej zajmowała pozycję 16 w roku 2010 i miejsce 30 w roku 2009).

30 Inwestycje w latach

31 Źródła nakładów inwestycyjnych w latach 2012 -2020

32 Wysokość puli na inwestycje rozwojowe w Gminach łącznie w latach 2012-2021

33 Fundusz Spójności Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach 64 kontrakty ( 29 na roboty, 35 usługowych) WNIOSEK nr 1 • Całkowita wartość projektu netto – 596,8 mln zł Dofinansowanie netto mln zł Procent dofinansowania - 53,27. WNIOSEK nr 2 Całkowita wartość projektu netto – 214,8 mln zł Dofinansowanie netto – 89,7 mln zł Procent dofinansowania – 41,76. WNIOSEK nr 3 Całkowita wartość projektu netto – 304,9 mln zł Dofinansowanie netto – 151,8 mln zł Przewidywany procent dofinansowania – 49,77. WNIOSEK nr 4 ( propozycja wielkości wniosku) Całkowita wartość projektu netto – 60 mln zł Dofinansowanie netto – 30 mln zł Przewidywany procent dofinansowania – 50,00.

34 Cele – efekt rzeczowy i ekologiczny
- Stacja Uzdatniania Wody SUW Mosina 2 oczyszczalnie ścieków: spełnienie wymagań Dyrektywy 91/271/EEC 195,3 km kanalizacji wraz z przyłączami 11,8 km wodociągów wraz z przyłączami EFEKT EKOLOGICZNY : Liczba podłączonych 27,458 osób Podmioty gospodarcze 3 tys RLM Wzrost liczby osób 300 korzystających z wody

35 Finansowanie: ISPA / FS
967,1 mln zł 833,4 mln zł

36 Schemat Poznańskiego Systemu Wodociągowego
SUW Gruszczyn Zbiorniki Morasko DN 1000 DN1000 SUW Wiśniowa Zbiorniki Pożegowo SUW Mosina Pompownia Koronna DN 500 Pompownia Sośnicka DN 1000 DN 1000

37 Strefy ciśnień Poznańskiego Systemu Wodociągowego

38 Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

39 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "O Spółce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google