Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O Spółce. 2 Aquanet – nasza historia Poznańskie Wodociągi powstały 8 marca 1865 r. i działały wspólnie z gazownią pod nazwą Zakład Światła i Wody. 1951.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O Spółce. 2 Aquanet – nasza historia Poznańskie Wodociągi powstały 8 marca 1865 r. i działały wspólnie z gazownią pod nazwą Zakład Światła i Wody. 1951."— Zapis prezentacji:

1 O Spółce

2 2 Aquanet – nasza historia Poznańskie Wodociągi powstały 8 marca 1865 r. i działały wspólnie z gazownią pod nazwą Zakład Światła i Wody. 1951 powołano Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 1996 nastąpiła komunalizacja Przedsiębiorstwa Państwowego w miejskie Przedsiębiorstwo. 1997 przekształcenie w Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 2003 zmiana nazwy na Aquanet Sp. z o.o. 2005 zmiana w Spółkę Akcyjną.

3 3

4 4 Fakty Aquanet - to drugie co do wielkości polskie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Aquanet - to największa w Wielkopolsce firma wodociągowo-kanalizacyjna Aquanet - zaopatruje w wodę blisko 800 tysięcy mieszkańców Poznania i okolicznych gmin. Aquanet - to Spółka, której przychody roczne wynoszą około 350 mln.

5 5 Podstawy prowadzenia działalności 1.Wykonywanie zadania własnego gmin w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków na podstawie zezwolenia; 2.Porozumienie komunalne; 3.Realizacja zadań na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która określa m.in.: Podstawowe obowiązki przedsiębiorstwa wod-kan i odbiorców; Zasady ustalania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; Zasady kalkulowania i zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

6 6 Obszar działalności Aquanet

7 7 Struktura akcjonariatu Akcjonariuszami Spółki są: Poznań (71,959%) Mosina (8,680%) Puszczykowo (4,736%) Czerwonak (3,292%) Luboń (2,898%) Suchy Las (2,871%) Murowana Goślina (2,318%) Swarzędz (1,566%) Kórnik (1,614%) Brodnica (0,027%) Pozostali (0,034%) uprawnieni pracownicy

8 8 Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. W skład Grupy kapitałowej AQUANET S.A. wchodzą : AQUANET S.A. – jednostka dominująca oraz spółki zależne: udział Aquanet w kapitale zakładowym Spółki Aquanet Krzesinki Sp. z o.o.100,00% Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. 32,72% Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. 83,56% Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sp. z o.o.100,00%

9 9 Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - I Spółka Aquanet Krzesinki powstała w 2004 roku w wyniku wydzielenia ze struktur Aquanet S.A. działalności geologiczno-wiertniczej i sieciowej. W 2012 r. Aquanet Krzesinki Sp. z o.o. uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 41,8 mln zł, a liczba zatrudnionych wzrosła do 56 pracowników W roku 2012 Spółka Aquanet Krzesinki uhonorowana została nagrodą prestiżowego rankingu firm z sektora MSP - Skrzydła Biznesu. W zestawieniu ogólnopolskim Spółka została sklasyfikowana na 2. miejscu osiągając miano jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się Spółek w kategorii Spółki średnie.

10 10 Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - II W 2005 r. w strukturę właścicielską Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. włączony został Aquanet S.A. na podstawie umowy zawartej z Miastem i Gminą Ostroróg. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostroróg. Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. w roku 2012 osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości 1,4 mln zł.

11 11 Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - III W 2011 r. została zawarta Umowa o współpracy pomiędzy Aquanet S.A. a Gminą Mieścisko. Przyjęty przez Strony operatorski model współpracy opiera się na publicznej własności infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej zarządzanej przez Spółkę Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieścisko. Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. w roku 2012 osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości 2,2 mln zł.

12 12 Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - IV W dniu 25.10.2012 r. została zawiązana nowa Spółka zależna Aquanet S.A. pod firmą Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sp. z o.o. Spółka powstała w wyniku wydzielenia działalności wewnętrznej jednostki Aquanet S.A. – Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów. Przedmiot działalności OSKP obejmuje: przeglądy, w tym przeglądy rejestracyjne, serwis ( klimatyzacja, myjnia, wymiana opon ), naprawy pojazdów. Spółka świadczy usługi na rzecz utrzymania w dobrym stanie technicznym floty Aquanet, jak również świadczy usługi na rzecz klientów zewnętrznych i instytucjonalnych oraz indywidualnych.

13 Kluczowe działania marketingowe Spółki Aquanet

14 14 22.03. Światowy Dzień Wody - rozdajemy 1000 doniczek z kwiatami 10 hostess stylizowanych na Hanki w centrum Poznania Kampania Retro w roku 2012

15 15 Kampania Retro - efekty Wzrost rozpoznawalności realizowanej inwestycji. Wzrost poczucia świadomości cenowej. Wzrost zaufania do dostarczanej przez Aquanet wody. Wzmocnienie wizerunku Aquanet jako Spółki sprawnie realizującej inwestycje oraz pozyskującej dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wzmocnienie wizerunku Aquanet jako podmiotu dbającego o ekologię. Kampania otrzymała nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko.

16 16 Autorski program pomocowy realizowany przez Aquanet od 2004 r. Celem jest dofinansowanie zobowiązań pieniężnych z tytułu opłat za wodę i ścieki wśród osób o najniższych dochodach, zamieszkujących teren działalności Spółki. Współpracujemy z Fundacją Familijny Poznań, której przekazaliśmy kwotę 700 000 zł na cele pomocy społecznej. W latach 2004-2012 wydatkowaliśmy kwotę 5.750 000 zł, w tym dokonaliśmy 35477 wypłat na rzecz osób potrzebujących. Fundusz Wodociągowy

17 17 Od kilkunastu lat, poprzez Akcję Edukacyjną Plusk, propagujemy wśród dzieci i nauczycieli wiedzę na temat uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Akcja Edukacyjna Plusk rozpoczęła się w 1998 r. Jak dotąd wzięło w niej udział około 55 tys. dzieci. Inne akcje i działania: Ręce myję – zdrowo żyję Konkursy plastyczne Aqualandia (strona www) Akcja Edukacyjna Plusk

18 18 Rozliczenia z klientami Obsługujemy 79.510 klientów w zakresie usług wod-kan. Za świadczone usługi z zakresu wod-kan Spółka prowadzi rozliczenia z 104.502 Odbiorcami na podstawie: a) 101.879 wodomierzy (w tym wodomierzy Spółki 93.649 szt.) b) 2.623 ryczałtów W roku 2012: –wystawiliśmy ponad 520 tys. faktur, –wymieniliśmy ponad 19 tys. wodomierzy –sporządziliśmy i wysłaliśmy do klientów 36.461 pism oraz 49.938 upomnień, –do Spółki wpłynęło 128 630 pism z zakresu obsługi klienta (w tym Windykacji należności), co było podstawą do prowadzenia 45 519 spraw.

19 19 Komunikacja z klientem Za pośrednictwem Poczty Polskiej, Poprzez bezpośredni kontakt w Biurze Obsługi Klienta – obecnie Spółka posiada jeden POK w głównej siedzibie Spółki oraz od 02.05.12r. otwiera nowy POK na ul. Piątkowskiej 117/119, Telefoniczna oraz faxem, Elektronicznie: - strona www, - e-mail, - Interaktywne Biuro Obsługi Klienta (IBOK). Dostępna jest również usługa e-faktury dla 3,825 klientów Spółki- ilość korzystających klientów na dzień 31.01.2013 r.

20 20 Internet Strona internetowa Spółki www.aquanet.pl jest miejscem, z którego klient ma możliwość uzyskania pełnej informacji o zakresie działalności prowadzonej przez Aquanet. Jest także przewodnikiem po firmie dla klienta, który chce nawiązać kontakt lub skorzystać z naszych usług. Strona podzielona jest na bloki tematyczne:www.aquanet.pl a) Woda i Ścieki, b) Inne Usługi, c) Inwestycje, d) Obsługa Klienta. Interaktywne Biuro Obsługi Klienta – pozwala naszym klientom nie wychodząc z domu bezpłatnie np: a) sprawdzić stan płatności, kwotę rachunku oraz zestawienie wypłat, b) podać odczyt wodomierza, c) zgłosić reklamacje i awarie, d) wypełnić i przesłać formularze.

21 Woda i Ścieki

22 22 Woda Każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji średnio 126 tys. m 3 wody. Eksploatujemy 18 ujęć wody i stacji uzdatniania w: Poznaniu, Mosinie, Gruszczynie, Kórniku, Murowanej Goślinie i Suchym Lesie. W roku 2012: pobraliśmy z naszych ujęć 47 635 tys. m 3 wody, do sieci wtłoczyliśmy 46 066 tys. m 3 sprzedaż wody osiągnęła poziom 41 216 tys. m 3 Nad całym procesem monitoringu jakościowego wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej naszym odbiorcom czuwają: Technolodzy ds. Jakości Wody wespół z akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych oraz system biomonitoringu oparty o małże.

23 23 Ścieki Nadzorujemy pracę 7 oczyszczalni: Centralnej Oczyszczani Ścieków, Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków, oczyszczalni w Mosinie, Szlachęcinie, Borówcu, Chludowie i Głuszynie. W roku 2012 na oczyszczalniach: oczyściliśmy 55,4 mln m 3 ścieków wyprodukowaliśmy 89 685 ton osadu pościekowego, z czego ok.31 000 ton poddaliśmy termicznemu suszeniu produkując 6 141 ton granulatu ponownie wykorzystywanego na potrzeby przemysłu, wytworzyliśmy 7,0 mln m 3 biogazu, z biogazu wyprodukowaliśmy 13,8 mln kWh energii zielonej, która stanowiła prawie połowę zapotrzebowania Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Lewobrzeżnej Oczyszczalni na energię elektryczną. Akredytowane Laboratorium Badań Środowiskowych na bieżąco monitoruje skład ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów pościekowych, biogazu oraz gleby.

24 24 Laboratorium Badań Środowiskowych Laboratorium Badań Środowiskowych jest jedną z najbardziej profesjonalnych tego typu placówek w Polsce, znakomicie wyposażonym obiektem pod względem technicznym i spełniającym wszystkie wymagane normy. Wysoka jakość usług potwierdzona przez specjalistów z Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, którzy przeprowadzili audit w celu potwierdzenia funkcjonowania systemu zarządzania oraz jego rozszerzenia o nowe parametry badawcze, zgodnie z normą PN-EN ISO 17025:2005. Obecnie ponad 75% parametrów badawczych jakie wykonujemy to parametry akredytowane.

25 25 Bezpieczeństwo wody Suma Typ próbyIlość prób Całkowita ilość prób Ilość parametró w Biologiczne5264 12384125942 Chemiczne7120

26 26 Ceny Wody w 2013 r. (netto) Wysokości cen za 1 m 3 dostarczonej wody Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy -3,81 zł/m 3 Przemysł -3,81 zł/m 3 Woda na cele przeciwpożarowe -3,81 zł/ m 3

27 Inwestycje

28 28 Finanse Aquanet jako pierwsza firma wodociągowa w Polsce otrzymała kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt jest poręczany przez banki komercyjne. Wysokość kredytu wynosi 500 mln zł, a czas jego trwania 26 lat

29 29 Inwestycje Dziesięcioletni program inwestycyjny -około 1,7 mld zł. Wartość inwestycji w 2012 roku - >168 mln zł Planowana wartość na 2013 rok->269 mln zł Finansowanie ze środków własnych, kredytów oraz dotacji z europejskiego Funduszu Spójności. W dorocznym rankingu dziennika Rzeczpospolita pod nazwą "Lista 2000" w roku 2011 Spółka uplasowała się na 4 miejscu w kategorii największych inwestorów w Polsce (wcześniej zajmowała pozycję 16 w roku 2010 i miejsce 30 w roku 2009).

30 30 Inwestycje w latach 2004-2012

31 31 nakładów w latach 2012 -2020 Źródła nakładów inwestycyjnych w latach 2012 -2020

32 32 Wysokość puli na inwestycje rozwojowe w Gminach łącznie w latach 2012-2021

33 33 Fundusz Spójności Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach 64 kontrakty ( 29 na roboty, 35 usługowych) WNIOSEK nr 1 Całkowita wartość projektu netto – 596,8 mln zł Dofinansowanie netto - 317 898 463 mln zł Procent dofinansowania - 53,27. WNIOSEK nr 2 Całkowita wartość projektu netto – 214,8 mln zł Dofinansowanie netto – 89,7 mln zł Procent dofinansowania – 41,76. WNIOSEK nr 3 Całkowita wartość projektu netto – 304,9 mln zł Dofinansowanie netto – 151,8 mln zł Przewidywany procent dofinansowania – 49,77. WNIOSEK nr 4 ( propozycja wielkości wniosku) Całkowita wartość projektu netto – 60 mln zł Dofinansowanie netto – 30 mln zł Przewidywany procent dofinansowania – 50,00.

34 34 Cele – efekt rzeczowy i ekologiczny EFEKT RZECZOWY : -Stacja Uzdatniania Wody SUW Mosina -2 oczyszczalnie ścieków: spełnienie wymagań Dyrektywy 91/271/EEC -195,3 km kanalizacji wraz z przyłączami -11,8 km wodociągów wraz z przyłączami EFEKT EKOLOGICZNY : -Liczba podłączonych 27,458 osób -Podmioty gospodarcze 3 tys RLM -Wzrost liczby osób 300 korzystających z wody

35 35 Finansowanie: ISPA / FS FS 967,1 mln zł833,4 mln zł

36 36 Schemat Poznańskiego Systemu Wodociągowego SUW Gruszczyn Zbiorniki Morasko DN 1000 SUW Wiśniowa Zbiorniki Pożegowo SUW Mosina Pompownia Koronna DN 1000 Pompownia Sośnicka DN 500 DN 1000

37 37 Strefy ciśnień Poznańskiego Systemu Wodociągowego

38 38 Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

39 39 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "O Spółce. 2 Aquanet – nasza historia Poznańskie Wodociągi powstały 8 marca 1865 r. i działały wspólnie z gazownią pod nazwą Zakład Światła i Wody. 1951."

Podobne prezentacje


Reklamy Google