Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ udziału w projekcie Comenius Regio: Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się realizowanego w okresie od 1 września 2009 do 31 sierpnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ udziału w projekcie Comenius Regio: Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się realizowanego w okresie od 1 września 2009 do 31 sierpnia."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ udziału w projekcie Comenius Regio: Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się realizowanego w okresie od 1 września 2009 do 31 sierpnia 2011 roku na Katowicko-Częstochowski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

2 Zadania realizowane przez Katowicko – Częstochowski Oddział SNM w ramach projektu Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się w ramach programu Comenius Regio podejmowanie działań na rzecz nauki czytania i matematyki – poznanie trudności uczniów i szkół i upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

3 Poznanie trudności uczniów i szkół KCzO SNM uczestniczył w diagnozowaniu trudności w uczeniu się matematyki – w oparciu o doświadczenie zawodowe i obserwacje nauczycieli praktyków, w tym opracowaną ankietę skierowaną do nauczycieli Oddział przygotował i przeprowadził ankietę Opracował wyniki ankiety Wnioski przygotował i przesłał do opublikowania w czasopiśmie Nauczyciele i Matematyka + Technologia Informacyjna (NiM+TI) w celu wykorzystania w/w wniosków przez wszystkich członków SNM w Polsce

4 Poznanie trudności uczniów i szkół Poznanie przyczyn trudności umożliwia podjęcie działań (zależnych od szkoły) w celu zmniejszenia lub pokonania trudności w uczeniu się matematyki. Najczęstsze przyczyny trudności w uczeniu się matematyki u uczniów wskazane przez nauczycieli to: narosłe braki w wiedzy i umiejętnościach matematycznych (100% odpowiedzi), brak umiejętności czytania ze zrozumieniem(80%), brak motywacji do podejmowania wyzwań (80%), brak wsparcia ze strony rodziców (kontekst socjologiczny) (68 %), mała liczba godzin na utrwalanie wiadomości i umiejętności (84 %).

5 Przeanalizowaliśmy raporty z badania osiągnięć uczniów szkół biorących udział w projekcie. Na podstawie wyników ankiet i analiz raportów wysnuliśmy wniosek, że uczniowie w Polsce, w odróżnieniu od uczniów w Walii, nie wykazują szczególnych różnic w uczeniu się matematyki w zależności od płci. Uwaga: Wyniki badań PISA 2009 w zakresie umiejętności matematycznych 15-latków wskazują na istnienie powyższych różnic: w ciągu 3 lat w grupie dziewcząt zanotowano wzrost, a w grupie chłopców spadek umiejętności matematycznych.

6 Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki Wiedzę i pomysły pozyskane w Walii podczas wizyty Katarzyny Sikory przekazywaliśmy innym nauczycielom podczas warsztatów Kilka słów o nauczaniu matematyki w Walii na podstawie doświadczeń w ramach Comenius Regio : w dn. 25 IX 2010 w Bielsku-Białej w dn. 30 IX 2010 w RODN WOM w Katowicach w dn. 28-31 I 2011 w Bydgoszczy podczas XX Krajowej Konferencji SNM opracowując materiały do publikacji pokonferencyjnej po XX KK SNM

7 Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki W ramach upowszechniania przykładów dobrej praktyki nauczycieli matematyki – członków SNM, zorganizowaliśmy szereg konferencji i warsztatów z udziałem partnerów lokalnych projektu. Chcielibyśmy, aby nasze sprawdzone pomysły pomogły innym efektywniej nauczać matematyki.

8 Zorganizowane przez nas spotkania, to: Wieczorne spotkanie z matematyką – warsztaty w dniu 4 marca 2011. Warsztaty w dn. 28 lutego 2011. Temat: Gry i zabawy matematyczne do wykorzystania na zajęciach szkolnych.

9 Zorganizowane przez nas spotkania, to: Konferencja metodyczna w dniu 7 marca 2011 na temat: Od gry dydaktycznej do projektu. Konferencja w dniu 7 kwietnia 2011: Metody i środki dydaktyczne w nauczaniu matematyki.

10 Kurs języka angielskiego Cztery osoby – członkowie KCzO SNM uczestniczyły w 80-godzinnym kursie języka angielskiego w Empik School w Katowicach. Każda z tych osób rozwinęła znajomość języka angielskiego, co obecnie i w przyszłej pracy będzie niewątpliwie przydatne.

11 Przykłady wykorzystania j. angielskiego: Zorganizowaliśmy spotkanie w dniu 9 lutego 2010 w Biurze Katowicko – Częstochowskiego Oddziału SNM w Chorzowie dla uczestników programu Comenius Regio z Walii oraz gości z Kuratorium Oświaty w Katowicach. Dnia 29 marca 2011r. podczas wizyty Gości z Walii w Polsce w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie odbyła się lekcja matematyki w języku angielskim.

12 Przykłady wykorzystania j. angielskiego: - Uczestniczyliśmy w konferencji: Edukacja imigrantów, gdzie wysłuchaliśmy bez pomocy tłumacza wykładu p. Helen Myers i p. Annie Bilby z EMLAS, Swansea, Wielka Brytania. - W V 2010 Katarzyna Sikora, a w VI 2011 Zofia Majerska, uczestniczyły w wizycie roboczej w Swansea w Walii, prowadząc konwersacje w j. angielskim.

13 Wpływ udziału w projekcie Comenius Regio Przygotowaliśmy prezentacje w języku polskim i języku angielskim na temat działań i osiągnięć naszego KCzO SNM oraz na temat Chorzowa i regionu śląskiego. Prezentacje te pozostaną jako gotowy materiał do wykorzystania przez Oddział w przyszłej pracy.

14 Wpływ udziału w projekcie Comenius Regio Oddział otrzymał laptop, który posłuży do opracowania materiałów i prezentacji służących do upowszechniania efektów projektu.

15 Wpływ udziału w projekcie Comenius Regio Nawiązaliśmy współpracę z partnerami projektu; m. in. Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu zamierza: przystąpić w kolejnym roku szkolnym do konkursu w Chorzowie: MATPROJEKT - Matematyka metodą projektów, zaprosić KCzO SNM do przeprowadzenia warsztatów Origami matematyczne.

16 Wpływ udziału w projekcie Comenius Regio KCzO SNM zamierza zaprosić partnerów lokalnych projektu Comenius Regio do udziału: w konferencji metodycznej Nauczanie przyszłościowe matematyki w RODN WOM w Katowicach w X 2011; w spotkaniu metodycznym nt. Autorskie gry matematyczne w nauczaniu na różnych poziomach w dn. 21 X 2011 w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie, przy ul. Ryszki 55.

17 Promocja projektu Opublikowaliśmy artykuł: SNM a Comenius Regio w NiM+TI nr 73

18 Wpływ udziału w projekcie Comenius Regio Zamierzamy uczestniczyć w przyszłości w różnego rodzaju projektach UE w celu dalszego własnego rozwoju oraz doskonaleniu swojego warsztatu pracy. Członkowie Katowicko – Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki


Pobierz ppt "Wpływ udziału w projekcie Comenius Regio: Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się realizowanego w okresie od 1 września 2009 do 31 sierpnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google