Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania realizowane przez Katowicko – Częstochowski Oddział SNM w ramach projektu „Swansea i Śląsk dla edukacji” w ramach programu Comenius Regio „podejmowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania realizowane przez Katowicko – Częstochowski Oddział SNM w ramach projektu „Swansea i Śląsk dla edukacji” w ramach programu Comenius Regio „podejmowanie."— Zapis prezentacji:

1 Zadania realizowane przez Katowicko – Częstochowski Oddział SNM w ramach projektu „Swansea i Śląsk dla edukacji” w ramach programu Comenius Regio „podejmowanie działań na rzecz nauki czytania i matematyki – poznanie trudności uczniów i szkół i upowszechnianie przykładów dobrej praktyki”.

2 Wielu uczniów którzy maja problemy z czytaniem ma również problemy z nauką większości przedmiotów, szczególnie matematyki. Liczne błędy, które popełniają w czasie zajęć nie mają przyczyny matematycznej, są one powiązane z brakiem umiejętności czytania ze zrozumieniem.

3 Nauczyciel matematyki powinien nie tylko uczyć liczyć, ale także uczyć rozumienia zadań i tekstów matematycznych. Można do lekcji matematyki wykorzystać oferty banków i biur podróży, instrukcje do lekarstw itp. Na dodatkowych zajęciach uczniowie mogą czytać instrukcje do gier dydaktycznych.

4 Podjęliśmy liczne działania mające na celu doskonalenie nauki pisania i czytania oraz umiejętności matematycznych. Zdiagnozowaliśmy przyczyny trudności w uczeniu się matematyki przez uczniów poprzez ankietę dla nauczycieli.

5 Pytania w ankiecie dotyczyły najczęstszych przyczyn trudności w uczeniu się matematyki i działań (zależne od szkoły) możliwych do podjęcia w celu zmniejszenia lub pokonania trudności w uczeniu się matematyki.

6 Najczęstsze przyczyny trudności w uczeniu się matematyki u uczniów wskazane przez nauczycieli to:
narosłe braki w wiedzy i umiejętnościach matematycznych (100% odpowiedzi), brak umiejętności czytania ze zrozumieniem(80%), brak motywacji do podejmowania wyzwań (80%), brak wsparcia ze strony rodziców (kontekst socjologiczny) (68 %), mała liczba godzin na utrwalanie wiadomości i umiejętności (84 %).

7 Przeanalizowaliśmy raporty z badania osiągnięć uczniów szkół biorących udział w projekcie i poczyniliśmy drobne korekty. Wspieraliśmy Panią socjolog w tworzeniu ankiet dla nauczycieli, rodziców i uczniów szkół biorących udział w projekcie.

8 Wiedzę i pomysły pozyskane w Walii podczas ostatniej wizyty Pani Katarzyny Sikory przekazywaliśmy innym nauczycielom podczas warsztatów, które odbyły się jesienią w Bielsku-Białej i zimą w Bydgoszczy podczas XX Krajowej Konferencji SNM. Projekt promowaliśmy w czasopiśmie SNM „Matematyka plus Technologia Informacyjna”

9 Zorganizowaliśmy spotkanie w dniu 9 lutego 2010 w Biurze Katowicko – Częstochowskiego Oddziału SNM w Chorzowie dla uczestników programu Comenius Regio z Walii oraz z Kuratorium Oświaty w Katowicach.

10

11 W spotkaniu wzięły udział: Pani Alison Jenner
(City and County of Swansea Education Department), Pani Teresa Stares (Terrace Road Primary School), Pani Helen Myers (EMLAS Language Achievement Service), Pani mgr Joanna Sobotnik – Kuratorium Oświaty w Katowicach, Pani mgr Katarzyna Sikora – przewodnicząca KCzO SNM pani mgr Jolanta Motyka – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 25 w Chorzowie, Pani mgr Katarzyna Żak i Pani mgr Zofia Majerska – członkinie Zarządu KCzO SNM.

12 Dla Gości przygotowaliśmy prezentację KCzO SNM, kroniki, fotoramy upamiętniające ciekawe momenty z historii Oddziału, czasopismo NiM+TI i inne materiały.

13 Około dwustu Gości i nauczycieli liczyła konferencja zorganizowana 11
Około dwustu Gości i nauczycieli liczyła konferencja zorganizowana r. „Nauczyciel autorytetem?” w Chorzowie. Nauczyciel, który cieszy się dużym autorytetem wśród uczniów ma lepsze efekty swojej pracy i działa w sposób aktywizujący na uczniów.

14 W ramach konferencji odbył się konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mający na celu doskonalenie umiejętności pisania. Uczestnicy mieli za zadanie napisać pracę literacką na jeden z wybranych tematów: O autorytecie nauczyciela, Jak nauczyciel może zapracować na własny autorytet?, Czy nauczyciel może się pomylić?

15 11. 03. 2010 r. uczestnicy konferencji „Nauczyciel autorytetem?”
w Chorzowie.

16 W dyskusji dotyczącej autorytetu nauczyciela wzięli udział:
katecheci – ks. Antoni Klemens, ks. Piotr Machoń, ks. Dawid Ledwoń; dziennikarka – Anna Ładuniuk („Dziennik Zachodni”), radni – Wiesław Ciężkowski (Przewodniczący Komisji Edukacji RM Chorzów, obecnie Wiceprezydent Chorzowa), Ryszard Sadłoń (Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu RM Chorzów); dyrektorzy chorzowskich przedszkoli – Agnieszka Juranek i Maria Stasiak oraz rodzic – Dorota Andrychowska. Dyskusją kierowali mgr Jolanta Motyka – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie i mgr Krzysztof Oleś – nauczyciel matematyki III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie.

17 Na prośbę uczestników projektu zorganizowaliśmy dnia 7. 03. 2011r
Na prośbę uczestników projektu zorganizowaliśmy dnia r. konferencję dla nauczycieli w Miejskim Domu Kultury w Chorzowie „Od gry dydaktycznej do projektu”, dnia r. Gry i zabawy matematyczne do wykorzystania na zajęciach szkolnych i r. „Metody i środki dydaktyczne w nauczaniu matematyki” w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie oraz dnia r. warsztaty dla uczniów „Wieczorne spotkanie z matematyką” również w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie.

18 Warsztaty „Gry i zabawy matematyczne do wykorzystania na zajęciach szkolnych” poprowadziły Pani Anna Ząbkowska-Petka (nauczyciel Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie) i Zofia Miczek (emerytowany nauczyciel matematyki i były doradca metodyczny w Chorzowie). Pani Anna zaprezentowała przykłady gier dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, natomiast Pani Zofia przykłady gier dla dzieci z przedszkola. (szczegóły w prezentacji przesłanej do Kuratorium Oświaty w Katowicach)

19 Uczestnicy warsztatów poznają jedną z gier, której autorem jest Pani Anna. Ma ona na celu doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

20 Konferencja „Metody i środki dydaktyczne w nauczaniu matematyki”, która odbyła się r. (szczegóły w prezentacji przesłanej do Kuratorium Oświaty w Katowicach)

21

22 „Wieczorne Spotkanie z Matematyką”(17.00-22.00).
Dnia 4 marca 2011 r. w Zespole Szkół Sportowych nr 2 im. Gerarda Cieślika w Chorzowie odbyło się po raz pierwszy „Wieczorne Spotkanie z Matematyką”( ). W warsztatach wzięło udział 136 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Chorzowa, Bytomia, Świętochłowic oraz Dąbrowy Górniczej i 15 nauczycieli. Spotkanie było odzewem na potrzeby zgłoszone przez uczestników Comenius Regio.

23 W programie zajęć dla uczniów znalazły się między innymi:
Zabawy z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Matematyczne gry planszowe. Tangramy, kostki TAO, klocki Reko. Tajemnice origami. Własności wstęgi Möbiusa. Wystawa prac wykonanych techniką origami oraz przedmiotów przywiezionych z Japonii przez Panią Zofię Miczek. (szczegółowy opis w prezentacji przesłanej do Kuratorium Oświaty w Katowicach)

24 Uczestników wieczoru powitał Pan mgr Krzysztof Śliwa,
dyrektor Zespołu Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie oraz Pani mgr Katarzyna Sikora, doradca metodyczny matematyki w Chorzowie.

25 Pani mgr Ewa Skalska (nauczyciel matematyki Gimnazjum nr 2 w Chorzowie) podczas warsztatów wykorzystała origami do kształtowania wielu pojęć matematycznych.

26 Dnia 29 marca 2011r. podczas wizyty Gości z Walii w Polsce w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie odbyła się lekcja matematyki w języku angielskim. Lekcję prowadzili Pani mgr Anna Ząbkowska – Petka z Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie i Pan mgr Krzysztof Oleś z Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie.

27 Po lekcji odbyło się spotkanie i rozmowa na temat pracy z uczniem zdolnym.
Pani Marta Kądziołka przygotowała informacje o konkursie matematycznym PIKOMAT, natomiast o konkursie „Matprojekt” mówił mgr Krzysztof Oleś. Była też krótka informacja o pracy na lekcjach techniką origami i zaprezentowany był sposób wykonania żonkila.

28 W ramach projektu aktywnie uczestniczymy w kursie języka angielskiego w Katowicach.
Członkowie KCzOSNM uczestniczyli we wszystkich spotkaniach organizowanych przez partnerów projektu. Opracowaliśmy krótki przewodnik po Chorzowie w języku polskim i angielskim.

29 W na początku projektu opracowaliśmy prezentację (w języku polskim i angielskim) o pracy Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i pracy Katowicko – Częstochowskiego Oddziału SNM. Jest ona dostępna na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach

30 Nauczyciel matematyki Zespołu Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zofia Majerska Nauczyciel matematyki Zespołu Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie


Pobierz ppt "Zadania realizowane przez Katowicko – Częstochowski Oddział SNM w ramach projektu „Swansea i Śląsk dla edukacji” w ramach programu Comenius Regio „podejmowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google