Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca Zaliczeniowa z przedmiotu Gospodarka Regionalna Tytuł: Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego Magdalena Peszuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca Zaliczeniowa z przedmiotu Gospodarka Regionalna Tytuł: Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego Magdalena Peszuk."— Zapis prezentacji:

1 Praca Zaliczeniowa z przedmiotu Gospodarka Regionalna Tytuł: Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego Magdalena Peszuk

2 Osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny poprzez: zwiększenie konkurencyjnośc i województwa optymalne wykorzystanie potencjałów rozwojowych Główny cel Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego:

3 Rolnictwo stanowi jeden z najważniejszych działów gospodarki województwa lubelskiego. Świadczą o tym duże zasoby ziemi, wysoki udział ludności rolniczej oraz znaczący udział w produkcji rolniczej kraju. Wybór priorytetów wynika w dużym stopniu z przeprowadzonych analiz możliwych procesów rozwojowych, zawartych między innymi w diagnozie strategicznej. Pozwalają one na identyfikację kluczowych elementów rozwoju, których wsparcie powinno doprowadzić do zdynamizowania procesu rozwoju całego województwa.

4 Specjalizacja województwa w wybranych sektorach produkcji i usług cechujących się wysokim poziomem konkurencyjności W ramach niniejszego celu operacyjnego przewiduje się realizację działań w następujących kierunkach: 1) specjalizacja województwa w produkcji wysokiej jakości żywności (w tym: rozwijanie klastra produkcyjnego Dolina Ekologicznej Żywności, tworzenie sieci akredytowanych laboratoriów i jednostek badawczych, rozwój rolnictwa ekologicznego, produkcja tradycyjnej żywności); 2) rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych - ekoenergii (w tym: wykorzystanie regionalnych źródeł energii, promocja ekoenergii wśród odbiorców końcowych, rozwój działalności badawczo-wdrożeniowej), 3) rozwój produkcji i usług w branżach wysoce specjalistycznych (w tym: rozwój klastra lotniczego, usług outsourcingowych, usług informatycznych i biznesowych, usług przemysłów kultury) 4) rozwój usług opiekuńczo-medycznych w powiązaniu z turystyką uzdrowiskową (w tym: specjalizacja ośrodków medycznych, rozwój medycyny naturalnej, wspieranie usług opiekuńczo-medycznych dla osób starszych);

5 Strategia Doliny Ekologicznej Żywności Dolina Ekologicznej Żywności" jest koncepcją stworzoną na szczeblach ministerialnych i stanowi pomysł na rozwój Ściany Wschodniej Polski. Ekologiczna żywność ma być sztandarowym produktem tych regionów, promowanym i sprzedawanym na terenie Polski oraz na rynku międzynarodowym. Projekt strategii Doliny Ekologicznej Żywności ma charakter otwarty, co oznacza, że w jej tworzeniu mogą brać udział organizacje, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne zainteresowane rozwojem rolnictwa ekologicznego lub pragnące wyrazić swój pogląd na temat rozwoju Lubelszczyzny w aspekcie ekologicznej produkcji rolnej.

6 Rolnictwo Ekologiczne

7 Dlaczego ekologiczne? Żywność ekologiczna to bardzo smaczne, pełnowartościowe produkty, wolne od szkodliwych substancji chemicznych (będących częstą przyczyną alergii i chorób nowotworowych). Są produkowane na bazie płodów rolnych, jaj, mięsa, mleka i innych surowców pochodzących z gospodarstw stosujących naturalne metody wytwarzania. Muszą posiadać specjalne certyfikaty poświadczające ich pochodzenie i naturalne wartości.

8 Dlaczego warto wspierać ekologiczną produkcję w województwie lubelskim? Rozwój rolnictwa ekologicznego spowoduje stworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę sytuacji materialnej rolników, gdyż: ekorolnictwo jest bardziej pracochłonne, a produkty droższe niż w rolnictwie konwencjonalnym; wymaga większych nakładów pracy, ale gwarantuje większe przychody; rozwój ekologicznego rolnictwa pociąga za sobą rozwój przetwórstwa i sieci sprzedaży produktów ekologicznych, a tym samym wzrost zatrudnienia; jednocześnie powstaje popyt na inne produkty ekologiczne (jak np. kosmetyki, środki czystości, odzież, meble) i usługi (ekoagroturystyka, ziołolecznictwo, medycyna naturalna); perspektywy atrakcyjnego zatrudnienia na wsi stwarzają szanse zatrzymania w regionie wykształconej młodzieży; podnosi się atrakcyjność turystyczna i biznesowa regionu; otwierają się dla rolnictwa możliwości dodatkowego wykorzystania środków unijnych (dopłaty unijne dla ekorolników są znacznie podwyższone).

9

10 Polskie jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym.

11 Finansowe zachęty do podejmowania ekologicznej produkcji rolnej. Dodatkowo rolnik może liczyć na dotacje na dofinansowanie kosztów rolnictwa ekologicznego. Dopłaty te są uzależnione od powierzchni gospodarstwa: 1 do 5 ha użytków rolnych: 600 zl 2 powyżej 5 ha do 10 ha użytków rolnych: 750 zł 3 powyżej 10 ha do 20 ha użytków rolnych: 800 zł 4 powyżej 20 ha do 50 ha użytków rolnych: 900 zł 5 powyżej 50 ha do 100 ha użytków rolnych: 1.000 zł 6 powyżej 100 ha użytków rolnych 1.100zł

12 Partnerzy Firmy produkcyjno-handlowe z województwa lubelskiego, zajmujące się żywnością ekologiczną. Dostawcy ekologicznych produktów rolnych. Dostawcy przetworzonych produktów ekologicznych (wędlina, nabiał itp.). Zakłady produkcyjne z województwa lubelskiego, które mogą wytwarzać produkty ekologiczne. Dostawcy usług certyfikacyjnych i badawczych. Dostawcy usług okołobiznesowych. Lokalne władze samorządowe. Szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze. Organizacje i instytucje działające na rzecz rozwoju wsi. Organizacje i placówki popularyzujące prowadzenie zdrowego trybu życia i odżywiania się, w tym środowiska lekarskie. Media, zajmujące się tematyką ekologiczną, zdrowotną, rolniczą, rozwoju regionalnego. Społeczność Lubelszczyzny zainteresowana prowadzeniem zdrowego trybu życia. Gospodarstwa eko-agroturystyczne, sprzedające produkty ekologiczne.

13 Produkty Ekologiczne

14 cd.

15

16 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Praca Zaliczeniowa z przedmiotu Gospodarka Regionalna Tytuł: Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego Magdalena Peszuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google