Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 1 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 1 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia."— Zapis prezentacji:

1 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 1 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia Pomoce dydaktyczne w polskich szkołach Prezentacja wyników badań

2 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 2 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia OPIS PROJEKTU Badanie zostało przeprowadzone w okresie między lutym a majem 2007 r. Projekt został zrealizowany w kilku etapach. W badaniu wzięło udział ponad 850 nauczycieli i dyrektorów szkół. Projekt został przeprowadzony w ponad 400 szkołach podstawowych na obszarze całego kraju. Badano dyrektorów oraz nauczycieli 2 przedmiotów: nauczania zintegrowanego (klasy 1-3) i matematyki (klasy 4-6).

3 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 3 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia SCHEMAT PROJEKTU Etap II – Badania ilościowe Etap I – Badania jakościowe Badanie ankietowe z nauczycielami na ogólnopolskiej próbie szkół (800 wywiadów w 400 szkołach) 20 wywiadów indywidualnych z dyrektorami szkół 5 wywiadów grupowych z nauczycielami

4 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 4 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia PROFIL NAUCZYCIELA

5 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 5 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia PROFIL NAUCZYCIELA Prawie wyłącznie nauczycielki 91 % badanych nauczycieli to kobiety ¾ między 30tką a 50tką 44 % nauczycieli to osoby między 40 a 49 rokiem życia, 32 % to osoby między 30 a 39 rokiem życia 2/3 ponad 16 lat w zawodzie 61% nauczycieli to osoby, które pracują w zawodzie od 16 lat i dłużej, zaś 31 % pracuje od 6 do 15 lat Wysoki status zawodowy 46 % badanych to nauczyciele mianowani, 43 % to nauczyciele dyplomowani.

6 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 6 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI NAUCZYCIELSKICH Większość nauczycieli nie należy do organizacji branżowych. W grupie osób, które deklarują taką przynależność 89 % należy do ZNP, zaś 9 % - do nauczycielskiej Solidarności.

7 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 7 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia DOKSZTAŁCANIE ZAWODOWE Niemal 2/3 nauczycieli w polskich szkołach dokształca się zawodowo. Najpopularniejsze formy dokształcania to: kursy i warsztaty metodyczne, studia podyplomowe, kursy języków obcych oraz nauka we własnym zakresie (samokształcenie).

8 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 8 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia JAKIE WARTOŚCI/SFERY ŻYCIA SĄ WAŻNE DLA NAUCZYCIELI?

9 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 9 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia STYL ŻYCIA NAUCZYCIELI

10 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 10 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia CZYTELNICTWO DZIENNIKÓW W CIĄGU OSTATNIEGO TYGODNIA Niemal połowa nauczycieli regularnie czyta Gazetę Wyborczą, co piąty – Rzeczpospolitą, zaś 17 % - dzienniki regionalne. W porównaniu z ogólnopolskimi badaniami czytelnictwa nauczyciele zdecydowanie rzadziej sięgają po tabloidy. Zaskakuje niski poziom czytelnictwa Dziennika.

11 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 11 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia CZYTELNICTWO TYGODNIKÓW W CIĄGU OSTATNIEGO MIESIĄCA Najpoczytniejszym tygodnikiem jest branżowe pismo – Głos Nauczycielski. Pozostałe tytuły to pisma kobiece i tygodniki opinii. 23 % nauczycieli sięga po Teletydzień, który – co wiadomo z innych badań – jest najczęściej czytanym tygodnikiem wśród dorosłych Polaków.

12 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 12 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia OGLĄDALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH W CIĄGU OSTATNIEGO TYGODNIA Nauczyciele najczęściej odwiedzają popularne portale informacyjne. Spośród portali edukacyjnych największą oglądalność mają: portal interklasa.pl; witryna MEN oraz profesor.pl

13 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 13 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia ELEMENTY LUBIANE I NIELUBIANE W SZKOLE - DYREKTORZY LUBIANE Praca z dziećmi NIELUBIANE Widoczne efekty pracy (w dydaktyce oraz w sferze organizacyjnej) => satysfakcja zawodowa Biurokracja, konieczność pracy z dokumentami Brak pieniędzy, niedoinwestowanie szkoły i personelu Niestabilne prawo, permanentne zmiany przepisów Wśród pozytywnych elementów najczęściej wymieniana jest praca z dziećmi oraz widoczne efekty pracy dydaktycznej i organizacyjnej. Nielubiane elementy to przede wszystkim nadmierna biurokracja i problemy finansowe w oświacie.

14 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 14 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia PROBLEMY W PRACY NAUCZYCIELI A TYP PLACÓWKI Specyfika pracy nauczycieli jest zależna od typu szkoły/klasy w której pracują. Nauczyciele w klasach specjalnych: pracują w klasach kilkuosobowych (4-8 osób); natrafiają na wiele problemów wychowawczych związanych z upośledzeniem dzieci; pojawiają się problemy z rodzicami, którzy miewają nadmierne oczekiwania względem postępów swoich dzieci albo nie interesują się dziećmi; borykają się z brakiem podręczników do nauczania specjalnego bądź brakiem sprzętu. Nauczyciele w klasach integracyjnych: pracują w klasach liczących około 15 osób, w tym mających kilkoro (2- 4) dzieci upośledzonych; miewają problemy z równoległym prowadzeniem zajęć dla dzieci zdrowych i upośledzonych; dostrzegają problemy w kontaktach dzieci zdrowych i upośledzonych. Nauczyciele w klasach ogólnodostępnych: pracują w klasach liczących 25-33 osoby; mają problem z indywidualnym podejściem do uczniów; spotykają się z agresją i brakiem kultury uczniów.

15 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 15 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia NAUCZYCIELE O POLSKIEJ OŚWIACIE – AKCEPTACJA STWIERDZEŃ

16 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 16 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia NAUCZYCIELE O SWOJEJ SZKOLE

17 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 17 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia PROFIL SZKOŁY 81 % badanych szkół to placówki ogólnodostępne, 11 % - szkoły integracyjne, zaś 6 % - placówki specjalne. 97 % szkół to placówki podległe instytucjom samorządu terytorialnego.

18 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 18 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia UDZIAŁ W AKCJACH ROZWOJOWYCH/ KONKURSACH 70 % nauczycieli deklaruje, że ich szkoły biorą udział w konkursach lub akcjach rozwojowych. Najczęściej wymieniane akcje to: Szkoła bez przemocy, Szkoła z klasą, Kangur, Szkoła promująca zdrowie oraz Bezpieczna szkoła z PZU.

19 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 19 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia DOSTĘP DO INTERNETU W SZKOLE

20 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 20 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia POZIOM WYPOSAŻENIA SZKOŁY – ODSETEK ODPOWIEDZI WYSTARCZAJĄCY

21 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 21 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia KORZYSTANIE Z KOMPUTERA PODCZAS ZAJĘĆ Prawie połowa nauczycieli nie korzysta z komputera podczas zajęć, zaś co trzeci nauczyciel korzysta przynajmniej raz w miesiącu.

22 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 22 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia SPOSOBY DYSTRYBUCJI POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKÓŁ

23 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 23 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia W szkole trwa proces konsultacji – nauczyciele zgłaszają swoje potrzeby i braki w zakresie pomocy dyrektorowi, który podejmuje decyzje o zakupie. Inicjatywa jest po stronie nauczycieli. Wykorzystanie pomocy jest również jednym z elementów oceny nauczyciela podczas dyrektorskich hospitacji. NAUCZYCIELE ŚRODOWISKO SZKOLNE A POMOCE DYDAKTYCZNE Rodzice w małym stopniu interesują się problemami szkoły, w tym jej wyposażeniem w pomoce dydaktyczne. W opinii dyrektorów rodzice wykazują roszczeniową postawę wobec szkoły. Rozmowy z rodzicami na temat pomocy należą do rzadkości, a szkoła ze swoimi problemami radzi sobie sama. Dyrektorzy i nauczyciele różnych szkół wymieniają informacje i doświadczenia w zakresie pomocy dydaktycznych. RODZICE SZKOŁA INNE PLACÓWKI DYREKTOR

24 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 24 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia CENTRALNY SYSTEM DYSTRYBUCJI (1) Centralny system zakupu pomocy dydaktycznych jest krytykowany. Dyrektorzy i nauczyciele postrzegają go jako nieracjonalny. Słabą stroną systemu jest standaryzacja i nieuwzględnienie specyfiki, rodzaju ani wielkości szkoły. Ten sam zestaw trafił do szkół specjalnych o różnym profilu oraz do placówek ogólnodostępnych, niezależnie od ilości uczniów. W efekcie do szkół trafiły także pomoce nie do końca potrzebne. Ważnym problemem jest też ilość pomocy – jednych jest zbyt mało, innych – zbyt dużo. Brakowało również czytelnej informacji na temat projektu – wielu dyrektorów o możliwości otrzymania pomocy dowiedziało się własnymi kanałami.

25 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 25 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia CENTRALNY SYSTEM DYSTRYBUCJI (2) W zgodnej opinii dyrektorów decyzje na temat przedmiotu zakupu powinny być podejmowane na niższym szczeblu, najlepiej w szkołach, przy uwzględnieniu ich potrzeb. Dystrybucja pomocy powinna być poprzedzona monitoringiem wyposażenia szkół, a każdy z dyrektorów powinien odpowiednio wcześniej otrzymać katalog i wybrać z niego potrzebną ilość konkretnych pomocy, w ramach określonego budżetu. Pozytywną stroną centralnego systemu dystrybucji jest fakt, że wiele szkół otrzymało sprzęt, który wcześniej był poza ich zasięgiem. Była to dla nich jedyna okazja wyposażenia szkoły w drogie pomoce, których nie kupiliby ze środków własnych.

26 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 26 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia ZAKUPY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH Szkoły sukcesywnie dokonują zakupów pomocy ze środków własnych. Mocną stroną takich zakupów jest ich racjonalność, dostosowanie do potrzeb szkoły i możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty. Mankamentem są ograniczone środki na takie zakupy (w zależności od organu prowadzącego, operatywności dyrektora, sponsorów etc.). Średnio szkoły wydają ok. 5.000 zł rocznie na zakup pomocy dydaktycznych.

27 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 27 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia SZKOŁA A INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE KURATORIUM Kuratorium nie sprawdza wyposażenia szkół w pomoce, interesuje się kontrolą procesu dydaktycznego. SAMORZĄD Współpraca z kuratoriami budzi mieszane odczucia dyrektorów. Często szwankuje przepływ informacji, choć zdarzają się przypadki dobrej współpracy. Współpraca z samorządem i jego organami jest postrzegana pozytywnie. Samorząd jako organ prowadzący kontroluje wykonanie budżetu, w tym środki wydatkowane na pomoce. Nie jest to jednak merytoryczna kontrola celowości tych zakupów. Żadna z instytucji nie sprawdza wyposażenia szkół w pomoce, ani ich wykorzystania pod względem merytorycznym. Jedyna forma monitoringu to ankiety (jak deklarują dyrektorzy, takie dokumenty wypełnia się pro forma) oraz kontrola samorządu, czy zadeklarowany sprzęt rzeczywiście został zakupiony.

28 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 28 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia SZKOŁA A POTENCJALNI SPONSORZY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE SPONSORZY Dyrektorzy wymieniają liczne organizacje, z którymi współpracują ich szkoły: fundacja PKN Orlen, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo, PCK, PZU, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, fundacja Jolanty Kwaśniewskiej, Silni Razem i wiele innych. Organizacje te świadczą pomoc dla szkół, między innymi w zakresie pozyskania środków dydaktycznych. Firmy prywatne Rodzice, Komitet Rodzicielski, Rada Rodziców – sporadycznie i w małym zakresie. Poszukiwanie sponsorów to domena dyrektora szkoły. Od jego operatywności i kontaktów zależy pozyskanie dodatkowych środków na potrzeby szkoły, w tym na pomoce dydaktyczne (…sami musimy szukać. Jest to taka przysłowiowa żebranina…). Instytucje państwowe: NBP, PFRON… Podmioty, które sponsorują nagrody w konkursach wiedzy lub zawodach sportowych. Kościoły i instytucje kościelne.

29 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 29 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia KORZYSTANIE Z POMOCY DYDAKTYCZNYCH

30 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 30 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia SZKOŁA MARZEŃ – OPINIE DYREKTORÓW SZKÓŁ Na co wydał(a)bym 1 mln zł: 1 miejsce: budynek (rozbudowa, remont, przystosowanie...), infrastruktura (sala gimnastyczna, basen...) 2 miejsce: wyposażenie szkoły w komputery i multimedia (pracownie informatyczne, komputery z dostępem do internetu w każdej klasie, specjalistyczny sprzęt komputerowy...) 3 miejsce: pomoce dydaktyczne Na co wydał(a)bym 20 tys. zł: 3 miejsce: pomoce dydaktyczne 1 miejsce: komputery i programy komputerowe 2 miejsce: bieżące remonty i udogodnienia

31 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 31 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia CZĘSTOŚĆ KORZYSTANIA Z POMOCY DYDAKTYCZNYCH Zdecydowana większość nauczycieli korzysta z pomocy dydaktycznych na każdych zajęciach lub kilka razy w tygodniu. Częstość korzystania jest największa w szkolnictwie specjalnym i integracyjnym.

32 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 32 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia ETAPY NAUCZANIA, NA KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ POMOCE DYDAKTYCZNE Pomoce dydaktyczne wykorzystywane są przez nauczycieli na wszystkich etapach nauczania. W opinii nauczycieli, uczniowie chętniej pracują podczas lekcji, gdzie wykorzystywane są pomoce naukowe. Pomoce służą nauce poprzez zabawę. WPROWADZANIE MATERIAŁU UTRWALANIE MATERIAŁU SPRAWDZANIE MATERIAŁU Demonstracja tematu Zrozumienie poruszanych zagadnień Pobudzenie wyobraźni Lepsze kojarzenie faktów Przypomnienie poruszanych zagadnień Skuteczniejsze zapamiętywanie materiału Ułatwienie podczas odpowiedzi ustnej ZAANGAŻOWANIE I RADOŚĆ UCZNIA UROZMAICENIE PRACY I NAUKI SKUTECZNIEJSZE NAUCZANIE

33 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 33 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia KORZYŚCI ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA NAUCZYCIELA Ułatwienie, wygoda prowadzenia zajęć, lepsza organizacja pracy na lekcji DLA UCZNIA Większa atrakcyjność zajęć, łączenie nauki z zabawą Oszczędność czasu podczas przygotowywania się do zajęć, nie trzeba samodzielnie przygotowywać pomocy Przyciąganie uwagi, wzmocnienie koncentracji, ciekawsze zajęcia Usprawnienie i wzmocnienie procesu dydaktycznego, (...dziecko łatwiej zapamiętuje...) Zwiększenie motywacji do nauki Poznanie wielozmysłowe – można dotknąć, zbadać, manipulować, obserwować Rozwijają wyobraźnię

34 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 34 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia BARIERY ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM POMOCY Bariery związane ze stosowaniem pomocy mają charakter strukturalny (bardzo liczne klasy, zbyt mała liczba pomocy) lub wynikają z pewnych mankamentów samych pomocy (brak wariantu demonstracyjnego, bardzo wysoka cena, niska trwałość). Brak wystarczającej liczby pomocy Zbyt liczne klasy Brak dużej pomocy demonstracyjnej Niewystarczająca liczba pomocy dla każdego dziecka bądź pary (na każdą ławkę), uniemożliwiająca pracę wszystkim uczniom; W takich sytuacjach zdarza się, że nauczyciele rezygnują z wykorzystania pomocy W zbyt licznych klasach nauczyciele nie stosują pomocy z uwagi na zbyt długi czas potrzebny do ich przygotowania, rozpakowania, rozdania i zebrania. Zdaniem nauczycieli w liczniejszych klasach prezentowanie zadań dla uczniów na zwykłej pomocy jest niewygodne dla uczniów – nie widzą oni dokładnie na czym polega zadanie. Wyjaśnienie każdemu z osobna zajmuje zbyt wiele czasu. Zbyt delikatna/droga pomoc W związku z osobistą odpowiedzialnością za powierzony sprzęt nauczyciele obawiają się stosować takie pomoce, które są zbyt drogie lub nietrwałe (obawa przed naganą dyrekcji).

35 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 35 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia ZNACZENIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH 4 na 5 nauczycieli z obu badanych grup sądzi, że pomoce dydaktyczne są konieczne do skutecznego nauczania. Do rzadkości należą pedagodzy przekonani o marginalnym znaczeniu pomocy dydaktycznych.

36 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 36 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia PODSUMOWANIE

37 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 37 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia PODSUMOWANIE (1) Najważniejsze problemy polskiej szkoły: biurokracja niedoinwestowanie szkół i kadry nauczycielskiej mała aktywność rodziców brak perspektyw niska aktywność nauczycieli (w sferze uczestnictwa w organizacjach nauczycielskich i dokształcania zawodowego) Komputery i Internet w szkołach: prawie połowa nauczycieli nie korzysta z komputera podczas zajęć co 10-ta szkoła nie ma dostępu do Internetu problemem jest brak pomocy dydaktycznych w formie programów komputerowych i multimedialnych

38 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 38 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia PODSUMOWANIE (2) Szkoły a instytucje zewnętrzne: współpraca z kuratoriami budzi mieszane odczucia bardziej pozytywnie oceniana jest współpraca z organami samorządu terytorialnego żadna instytucja nie kontroluje poziomu wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, ani merytorycznego wykorzystania tych pomocy Zakup pomocy dydaktycznych: centralny system zakupu pomocy jest postrzegany jako nieracjonalny zakupy pomocy do szkół w ramach środków własnych są bardziej racjonalne, ale problemem jest brak pieniędzy Znaczenie pomocy dydaktycznych: większość nauczycieli sądzi, że pomoce są niezbędne do skutecznego nauczania jednak w hierarchii potrzeb szkół pomoce nie są tak ważne, jak infrastruktura oraz sprzęt komputerowy i multimedia

39 POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 39 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia 11.10.2007 r. – Rozmowa o szkole


Pobierz ppt "POMOCE DYDAKTYCZNE W POLSKICH SZKOŁACH Warszawa, październik 2007 roku 1 Profil nauczyciela Nauczyciele o szkole Pomoce dydaktyczne DyskusjaMetodologia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google