Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKLAMA CO TO JEST REKLAMA? Reklama (z łac. reclamo - krzyczeć do kogoś) to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKLAMA CO TO JEST REKLAMA? Reklama (z łac. reclamo - krzyczeć do kogoś) to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie."— Zapis prezentacji:

1

2 REKLAMA

3 CO TO JEST REKLAMA? Reklama (z łac. reclamo - krzyczeć do kogoś) to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np.promowanie marki). łac.informacjatowarów usługmarkiłac.informacjatowarów usługmarki

4 HISTORIA REKLAMY 1111 7777 0000 4444 - pierwsza udokumentowana amerykańska reklama prasowa (w EEEE uuuu rrrr oooo pppp iiii eeee reklamy na łamach tygodników obecne były już wcześniej - w X X X X X VVVV IIII IIIIwieku) 1111 8888 4444 3333 - w F F F F F iiii llll aaaa dddd eeee llll ffff iiii iiii została otwarta pierwsza a a a a a gggg eeee nnnn cccc jjjj aaaa r r r r eeee kkkk llll aaaa mmmm oooo wwww aaaa

5 ETAPY PROJEKTOWANIA REKLAMY Tworzenie ś ś ś ś ś wwww iiii aaaa dddd oooo mmmm oooo śśśś cccc iiii p p p p p rrrr oooo dddd uuuu kkkk tttt uuuu, f f f f f iiii rrrr mmmm yyyy lub mmmm aaaa rrrr kkkk iiiiWzbudzanie zainteresowania p p p p p rrrr oooo dddd uuuu kkkk tttt eeee mmmm, ffff iiii rrrr mmmm ąąąą lub m m m m m aaaa rrrr kkkk ąąąąWzbudzanie p p p p p oooo żżżż ąąąą dddd aaaa nnnn iiii aaaa o o o o o ffff eeee rrrr tttt yyyyWywoływanie oczekiwanej akcji (np. zakupu)

6 KORZYŚCI REKLAMY powszechna informacja o produkcie finansowanie mediów działalności sportowej,kulturowej mediów sportowejkulturowejmediów sportowejkulturowej kształtowanie postaw społecznej postaw

7 ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z REKLAMY wprowadzenie w błąd klienta wydawanie niepotrzebnie pieniędzy

8 FUNKCJE REKLAMY informowanienakłanianieprzypominanie

9 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "REKLAMA CO TO JEST REKLAMA? Reklama (z łac. reclamo - krzyczeć do kogoś) to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google