Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie ID grupy: 97/24 Opiekun: Bernard Krupka Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Reklama etyczna Semestr/rok szkolny: II 2010/11 …………………………………………………….

3 REKLAMA ETYCZNA

4 CO NAZYWAMY REKLAMĄ Reklama (z łac. reclamo, reclamare) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).łac.informacjatowarówusługmarki Reklama przybiera różną postać – od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamie telewizyjnej.reklamie telewizyjnej Czasami reklama występuje w formie ukrytej – np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat – co jest na pograniczu reklamy i edukacji lub ukazywane są przedmioty, będące towarami określonej marki, umieszczone w kontekście filmu fabularnego. Czasem reklama łączona jest z korzyściami dla osób decydujących o skorzystaniu z przedmiotu reklamy – np. firmy sponsorują wyjazdy szkoleniowe lub pseudoszkoleniowe w atrakcyjne miejsca – co jest na pograniczu reklamy i korupcji. Ponieważ celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego można się spotkać w reklamie z treściami wywołującymi np. skandal obyczajowy lub procesy sądowe. Dzięki temu wzrasta zainteresowanie wokół reklamy a tym samym siła oddziaływania kampanii reklamowej.edukacji korupcjikampanii reklamowej Ważną cechą odróżniającą w komunikacji poprzez media reklamę od public relations jest to, że reklama jest formą płatną, tzn. reklamodawca płaci mediom za nadanie komunikatu reklamowego i ma nad tym komunikatem pełną kontrolę.public relations Zdecydowana większość reklam charakteryzuje się celami komercyjnymi. Można jednak wyróżnić również reklamę społeczną oraz reklamę polityczną. Ponadto istnieją zjawiska łączące ze sobą wymienione typy reklam – reklamy powstające w ramach kampanii marketingowych łączących cele komercyjne z celami społecznymi (tak prowadzony marketing określa się mianem marketingu społecznie zaangażowanego (ang. Cause Related Marketing). Tego typu reklam nie należy mylić z reklamami społecznymi.reklamę społecznąreklamę politycznąmarketingu społecznie zaangażowanego

5 FUNKCJE REKLAMY 1. Edukacyjna 2. Informacyjna 3. Wspierania sprzedaży (przypominanie, nakłanianie) 4. Konkurencyjna 5. Manipulacyjna 6. Komplementarności

6 KORZYŚCI I ZAGROŻENIA REKLAMY Korzyści: 1. Powszechna informacja o produkcie. 2. Finansowanie mediów działalności sportowej, kulturalnej. 3. Kształtowanie postaw społecznych. Zagrożenia: 1. Wprowadzenie w błąd reklamobiorcy. 2. Wzbudzanie nadmiernych potrzeb konsumpcyjnych. 3. Promocja zachowań społecznych i zwyczajów negatywnie wpływających na jednostkę. 4. Wyrabianie obojętności na przekaz społeczny. 5. Manipulacja odbiorcami przez użycie środków pozaracjonalnych, jak np. popęd seksualny, uzależnienie od papierosów i inne.

7 KODEKS ETYKI REKLAMY Kodeks etyki reklamy - obejmuje całą działalność marketingową, reklamową, dystrybucyjną, sponsoringową oraz promocję sprzedaży. W potrzebie społecznej odpowiedzialności, świadomości wpływu, jaki działania marketingowe wywierają na rynek i konsumentów, dostrzegając ich wzrastającą rolę w kształtowaniu zachowań i postaw, tak w sferze gospodarczej, światopoglądowej jak i moralnej, uznając kulturotwórczy i obyczajotwórczy charakter tych działań, widząc potrzebę eliminowania w tym zakresie zjawisk negatywnych i stymulowania pozytywnych przez jednoczesne podnoszenie branżowych standardów etycznych oraz rozumiejąc konieczność ujednolicenia danych standardów w ramach rozszerzającego sie rynku jednoczącej sie Europy, zobowiązujemy sie do respektowania i dołożenia starań, by zasady w nim zawarte przestrzegane były zgodnie z jego literą i duchem.

8 PRZYKŁAD REKLAMY – ZSP KOTOWO: Reklama wykorzystywana na spotkaniach z młodzieżą szkół gimnazjalnych w ramach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem jej jest przedstawienie jak z najlepszej strony przedstawianej szkoły. Uwypukla się mocne strony szkoły, nie mówiąc o jej słabych stronach.

9 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie

10 Położenie szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie

11 1 miejsce i tytuł Najlepszej Szkoły Olimpijskiej wśr ó d szk ó ł znajdujących się na wsi lub miejscowości do tys. Mieszkańc ó w 10 miejsce w wojew ó dztwie wielkopolskim 138 miejsce w Polsce

12

13 PRZYKŁAD REKLAMY HANDLOWEJ- MEDIA MARKT

14 TECHNIKUM W ZAWODZIE: Technik Agrobiznesu Technik Rolnik Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego Technik Hotelarstwa Technik Architektury Krajobrazu

15 PRZYKŁAD REKLAMY INFORMACYJNEJ- MIASTO POZNAŃ

16 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google