Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patryk Gromski kl. IIIe Microsoft Access Menu Główne I I nnnn ffff oooo rrrr mmmm aaaa cccc jjjj eeee p p p p oooo dddd ssss tttt aaaa wwww oooo wwww.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patryk Gromski kl. IIIe Microsoft Access Menu Główne I I nnnn ffff oooo rrrr mmmm aaaa cccc jjjj eeee p p p p oooo dddd ssss tttt aaaa wwww oooo wwww."— Zapis prezentacji:

1

2 Patryk Gromski kl. IIIe Microsoft Access

3 Menu Główne I I nnnn ffff oooo rrrr mmmm aaaa cccc jjjj eeee p p p p oooo dddd ssss tttt aaaa wwww oooo wwww eeee A A pppp llll iiii kkkk aaaa cccc jjjj eeee M M M M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt O O O O ffff ffff iiii cccc eeee E E tttt aaaa pppp yyyy b b b b uuuu dddd oooo wwww yyyy b b b b aaaa zzzz yyyy d d d d aaaa nnnn yyyy cccc hhhh L L iiii nnnn kkkk iiii T T eeee ssss tttt M M M M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt A A A A cccc cccc eeee ssss ssss 2 2 2 2 0000 0000 7777 C C oooo śśśś o o o o a a a a uuuu tttt oooo rrrr zzzz eeee K K oooo nnnn tttt aaaa kkkk tttt

4 Informacje podstawowe MMMM eeee nnnn uuuu G G G G łłłł óóóó wwww nnnn eeee C C oooo t t t t oooo j j j j eeee ssss tttt M M M M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt C C C C oooo rrrr pppp oooo rrrr aaaa tttt iiii oooo nnnn ???? C oooo t t t t oooo j j j j eeee ssss tttt M M M M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt O O O O ffff ffff iiii cccc eeee ???? C oooo t t t t oooo j j j j eeee ssss tttt M M M M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt A A A A cccc cccc eeee ssss ssss ???? C oooo t t t t oooo j j j j eeee ssss tttt B B B B aaaa zzzz aaaa D D D D aaaa nnnn yyyy cccc hhhh ????

5 Co to jest Baza Danych? MMMM eeee nnnn uuuu G G G G łłłł óóóó wwww nnnn eeee Baza danych w aplikacji Microsoft Access jest kolekcją związanych ze sobą danych. System zarządzania bazami danych (ang. database management system, w skrócie SZBD) wykonuje dwa podstawowe zadania: dodaje, usuwa i uaktualnia dane w bazie danych, umożliwia przeglądanie danych znajdujących się w bazie danych na różne sposoby (na ekranie i w druku). Jeżeli dane są nieskomplikowane i nie ma ich zbyt wiele, baza danych może składać się z pojedynczej tabeli. Na dobrą sprawę, prostą bazę danych można zbudować nawet za pomocą edytora tekstu. Załóżmy, że chcemy zbudować bazę danych przechowującą książki znajdujące się w bibliotece. Załóż-my dalej, że biblioteka zawiera czternaście książek. Zapewne sytuacja niewiele by się zmieniła, gdyby biblioteka zawierała kilkaset książek. Tabela 1.1 przedstawia bazę danych BIBLIOTEKA_JEDNORODNA w postaci pojedynczej tabeli. Kolumny AuID i WydID jednoznacznie identyfikują autora lub wydawnictwo. Ich obecność lub brak nie wpłynie na tok naszych rozważań. Baza danych BIBLIOTEKA_JEDNORODNA (tabela 1.1) została zbudowana za pomocą aplikacji Microsoft Word. W przypadku tak prostej bazy danych, Word posiada wystarczająco dużo możliwości, aby wykonać dwa wyżej wspomniane zadania. W prosty sposób można na niej wykonywać operacje dodawania, usuwania i edytowania danych, pod warunkiem, że wie się, jak korzystać z tabeli w Wordzie. Poza tym, aby posortować dane na przykład według autora, można zaznaczyć tabelę i wybrać polecenie Sortuj z menu Tabela aplikacji Word. Aby pobrać część danych do tabeli MÓJ_WIDOK, czyli stworzyć widok, można utworzyć kopię tabeli, a następnie usunąć odpowiednie wiersze czy kolumny.

6 Co to jest Microsoft Access? MMMM eeee nnnn uuuu G G G G łłłł óóóó wwww nnnn eeee Microsoft Access to system obsługi r r r r r eeee llll aaaa cccc yyyy jjjj nnnn yyyy cccc hhhh b b b b aaaa zzzz d d d d aaaa nnnn yyyy cccc hhhh wchodzący w skład pakietu biurowego M M M M M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt O O O O ffff ffff iiii cccc eeee dla środowiska W W W W W iiii nnnn dddd oooo wwww ssss. Bazy danych Access są zapisywane w pojedynczych plikach. Jest to wygodne w przypadku prostych zastosowań, jednak kosztem wydajności, wielodostępności oraz bezpieczeństwa danych. Aby uniknąć takich problemów, Access można podłączyć do zewnętrznego źródła danych (np. serwera M M M M M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt S S S S QQQQ LLLL S S S S eeee rrrr vvvv eeee rrrr lub P P P P P oooo ssss tttt gggg rrrr eeee SSSS QQQQ LLLL). W takim przypadku Access spełnia rolę graficznego interfejsu dla zewnętrznych źródeł danych, a nie całego systemu obsługi baz danych. Do przykładowych zastosowań można zaliczyć prostsze aplikacje dla małych i średnich firm dotyczące analizy oraz przetwarzania danych. Microsoft Access można również wykorzystać do szybkiego prototypowania aplikacji bazodanowych. Dostęp do baz danych utworzonych w Microsoft Access wymaga posiadania programu Access bądź też napisania osobnego programu z użyciem zewnętrznych narzędzi. Wyjątkiem jest najbardziej rozbudowana wersja Developer umożliwia też tworzenie gotowej aplikacji zawartej w jednym pliku wykonywalnym.

7 Coś na temat Microsoft Corporation MMMM eeee nnnn uuuu G G G G łłłł óóóó wwww nnnn eeee X X XXXX IIII wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana jako producent s s s s s yyyy ssss tttt eeee mmmm óóóó wwww o o o o pppp eeee rrrr aaaa cccc yyyy jjjj nnnn yyyy cccc hhhh M M M M M SSSS ---- DDDD OOOO SSSS, MMMM iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt W W W W iiii nnnn dddd oooo wwww ssss i oprogramowania biurowego M M M M M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt O O O O ffff ffff iiii cccc eeee. Podstawowym produktem Microsoftu są s s s s s yyyy ssss tttt eeee mmmm yyyy o o o o pppp eeee rrrr aaaa cccc yyyy jjjj nnnn eeee dla serwerów i komputerów osobistych. Szacuje się, że w 2 2 2 2 2 0000 0000 4444 r. od 90 do 98% k k k k k oooo mmmm pppp uuuu tttt eeee rrrr óóóó wwww oooo ssss oooo bbbb iiii ssss tttt yyyy cccc hhhh działało pod kontrolą W W W W W iiii nnnn dddd oooo wwww ssss, a system ten znaleźć można na co drugim serwerze. W tym ostatnim przypadku, z Microsoftem skutecznie konkurują produkty oparte na licencjach w w w w w oooo llll nnnn eeee gggg oooo o o o o pppp rrrr oooo gggg rrrr aaaa mmmm oooo wwww aaaa nnnn iiii aaaa (np. GGGG NNNN UUUU/ LLLL iiii nnnn uuuu xxxx). Drugim filarem przychodów firmy jest oprogramowania wspierające prace biurowe, w tym przede wszystkim pakiet biurowy Office. Oprócz systemów Windows, wiele aplikacji wchodzących w skład pakietu jest dostępnych także dla komputerów M M M M M aaaa cccc iiii nnnn tttt oooo ssss hhhh firmy A A A A A pppp pppp llll eeee

8 Co to jest Microsoft Office? MMMM eeee nnnn uuuu G G G G łłłł óóóó wwww nnnn eeee Microsoft Office to pakiet aplikacji biurowych wyprodukowany przez firmę M M M M M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt. Programy składające się na Microsoft Office są przeznaczone na platformę Microsoft W W W W W iiii nnnn dddd oooo wwww ssss oraz M M M M M aaaa cccc OOOO SSSS X X X X, lecz mogą zostać uruchomione na innych systemach ( GGGG NNNN UUUU //// LLLL iiii nnnn uuuu xxxx, FFFF rrrr eeee eeee BBBB SSSS DDDD itp.) za pomocą programów takich jak np. W W W W W iiii nnnn eeee.

9 Ciekawe linki MMMM eeee nnnn uuuu G G G G łłłł óóóó wwww nnnn eeee w w wwww wwww.... bbbb rrrr aaaa tttt kkkk iiii.... wwww.... vvvv 1111.... pppp llll - strona domowa Bratków (dział Access) w eeee bbbb.... pppp eeee rrrr tttt uuuu ssss.... cccc oooo mmmm.... pppp llll //// ~~~~ ssss tttt aaaa nnnn llll eeee yyyy - witryna Stanleya P. w wwww wwww.... gggg dddd nnnn kkkk oooo nnnn ssss uuuu llll tttt iiii nnnn gggg.... wwww aaaa wwww.... pppp llll - Grzegorz Danowski (MVP Visual Developer VB) a a cccc cccc eeee ssss ssss.... wwww.... iiii nnnn tttt eeee rrrr iiii aaaa.... pppp llll - witryna Macieja w w wwww wwww 1111.... kkkk nnnn.... bbbb iiii eeee llll ssss kkkk oooo.... pppp llll //// ~~~~ mmmm iiii 9999 9999 aaaa gggg aaaa //// aaaa cccc cccc eeee ssss ssss - Krótki kurs Accessa w wwww wwww.... aaaa cccc cccc eeee ssss ssss.... bbbb eeee ssss tttt 4444 uuuu.... pppp llll - Accessmaster w wwww wwww.... mmmm eeee dddd iiii ssss oooo ffff tttt wwww aaaa rrrr eeee.... pppp llll - witryna Roberta Łowczaka w wwww wwww.... mmmm vvvv pppp ssss.... oooo rrrr gggg //// aaaa cccc cccc eeee ssss ssss - witryna Dev Ashish w wwww wwww.... mmmm vvvv pppp ssss.... oooo rrrr gggg //// vvvv bbbb nnnn eeee tttt - przykłady zastosowań funkcji API w wwww wwww.... dddd aaaa tttt aaaa rrrr eeee vvvv iiii vvvv eeee.... cccc oooo mmmm - Microsoft Access Security Recovery a a cccc cccc eeee ssss ssss tttt oooo oooo llll ssss.... nnnn aaaa rrrr oooo dddd.... rrrr uuuu - a small set of tools for MS Access p p oooo llll nnnn eeee wwww ssss.... pppp llll lub g g g g g oooo oooo gggg llll eeee.... cccc oooo mmmm - archiwum grupy dyskusyjnej p p p p p llll.... cccc oooo mmmm pppp.... bbbb aaaa zzzz yyyy ---- dddd aaaa nnnn yyyy cccc hhhh.... mmmm ssss aaaa cccc cccc eeee ssss ssss n n eeee wwww ssss.... nnnn aaaa ssss kkkk.... pppp llll, nnnn eeee wwww ssss.... tttt pppp iiii.... pppp llll, n n n n n eeee wwww ssss.... cccc hhhh iiii pppp.... pppp llll, nnnn eeee wwww ssss.... ssss kkkk gggg.... pppp llll, i i i i i nnnn ffff 2222.... rrrr zzzz eeee ssss zzzz oooo wwww.... tttt pppp ssss aaaa.... pppp llll - wybrane serwery grup dyskusyjnych h h tttt tttt pppp :::: //// //// pppp aaaa ssss ssss wwww oooo rrrr dddd nnnn oooo wwww.... cccc oooo mmmm - tu odczytasz hasło z pliku mdb za darmo.

10 Etapy budowy bazy danych MMMM eeee nnnn uuuu G G G G łłłł óóóó wwww nnnn eeee Definiowanie struktury danych: definiowanie tablic (struktura, typy danych, klucz główny, ograniczenia, indeksy); określenie relacji (więzów integralności); wprowadzenie danych testowych W W yyyy kkkk oooo nnnn aaaa nnnn iiii eeee f f f f oooo rrrr mmmm uuuu llll aaaa rrrr zzzz yyyy :::: zaprojektowanie zapytania na ktorym będzie oparty formularz; wykonanie graficznego układu formularza; dodatkowe oprogramowanie formularza. W yyyy kkkk oooo nnnn aaaa nnnn iiii eeee r r r r aaaa pppp oooo rrrr tttt óóóó wwww :::: zaprojektowanie zapytania dla raportu; wykonanie graficznego układu raportu; określenie sortowania i grupowania; dodatkowe oprogramowanie raportu. Wykonanie formularzy i sekcji sterujących (przyciski). Dodatkowe oprogramowanie aplikacji.

11 Wykonanie raportu MMMM eeee nnnn uuuu G G G G łłłł óóóó wwww nnnn eeee Tworzenie raportu zdefiniowanie zapytania użycie kreatora raportów utworzenie/modyfikacja grupowania i sortowania modyfikacja wyglądu raportu modyfikacja własności raportu i pól oprogramowanie zdarzeń raportu Części raportu: nagłówek i stopka raportu nagłówek i stopka strony nagłówek i stopka grupy Grupy i sortowanie: dane podzielone wg hierarchii grup sortowanie określone w ramach każdej grupy (nie obowiązuje sortowanie z zapytania)

12 Wykonanie raportu c.d. MMMM eeee nnnn uuuu G G G G łłłł óóóó wwww nnnn eeee Najważniejsze własności: raportu Dane: źródło rekordów Wygląd: stopka strony, nagłówek strony (określa, czy nagłówki są na wszystkich stronach) sekcji Wygląd: wymuszaj nową strone, nowy wiersz lub kolumna, trzymaj razem, można pomniejszać, można zmniejszać pól Dane: źródło rekordów (może być wyrażenie - obliczenia automatyczne), format, suma bieżąca Wygląd: ukryj duplikaty, można pomniejszać, można powiększać, własności określające czcionkę, justowanie, kolory i obramowanie Inne: nazwa

13 Wykonanie raportu c.d. MMMM eeee nnnn uuuu G G G G łłłł óóóó wwww nnnn eeee Możliwości formatowania raportu: wydruk wielokolumnowy (np. etykiety) zmiana strony/kolumny przed/po grupie, utrzymywanie grupy razem pola sumacyjne (np. do numerowania pozycji) pola bez powtórzeń pola "rozciągliwe" Inne możliwości raportów: zastosowanie podraportów (subreports) eksport w formacie RTF (tylko raporty bez podraportów) przesyłanie pocztą MS Mail i faksem umieszczanie grafiki na raportach i formularzach: elementy stałe rysunki z bazy wykresy MS Graph

14 Wykonanie formularza c.d. MMMM eeee nnnn uuuu G G G G łłłł óóóó wwww nnnn eeee Najważniejsze własności: formularza Dane: źródło rekordów Wygląd: widok domyślny Inne: edycja dozwolona, usuwanie dozwolone, dodawanie dozwolone, modalny pól Dane: źródło formantu (może być wyrażenie - obliczenia automatyczne), wartość domyślna, reguła poprawności, komunikat o błędzie Wygląd: widoczny, kiedy wyświetlać, własności określające czcionkę, justowanie, kolory i obramowanie Inne: nazwa,indeks kolejności dostępu, zatrzymanie przechodzenia

15 Wykonanie formularza MMMM eeee nnnn uuuu G G G G łłłł óóóó wwww nnnn eeee Tworzenie formularza zdefiniowanie zapytania użycie kreatora formularzy modyfikacja typów pól i wyglądu formularza modyfikacja własności formularza i pól utworzenie przycisków funkcyjnych (z użyciem kreatora formantów) oprogramowanie zdarzeń formularza Dostępne obiekty na formularzach: etykiety pola tekstowe linie itp. grupy opcji i przycisków pola kombi, listy, wyboru obiekty OLE stałe, powiązane podformularze wykresy Inne: kalendarz itp.

16 Coś o mnie MMMM eeee nnnn uuuu g g g g łłłł óóóó wwww nnnn eeee GroM Pracował w ubojni kurczaków stąd ta agresja w szkole, z reszta wszystko wyraża jego zdjęcie.

17 Aplikacje M. O. MMMM eeee nnnn uuuu g g g g łłłł óóóó wwww nnnn eeeeW każdej wersji niezależnie od licencji zawiera aplikacje: M M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt W W W W oooo rrrr dddd (procesor tekstu) M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt E E E E xxxx cccc eeee llll (arkusz kalkulacyjny) M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt O O O O uuuu tttt llll oooo oooo kkkk (program pocztowy, kalendarz). W zależności od licencji może, ale nie musi zawierać: M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt P P P P oooo wwww eeee rrrr PPPP oooo iiii nnnn tttt (tworzenie i wyświetlanie prezentacji) M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt A A A A cccc cccc eeee ssss ssss (front-end baz danych z wbudowanym silnikiem plikowych baz danych M M M M M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt J J J J eeee tttt) M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt O O O O nnnn eeee NNNN oooo tttt eeee (robienie notatek, dodawany od wersji 2003) M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt P P P P uuuu bbbb llll iiii ssss hhhh eeee rrrr (tworzenie publikacji prasowych) M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt V V V V iiii ssss iiii oooo (edytor schematów), M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt F F F F rrrr oooo nnnn tttt PPPP aaaa gggg eeee (tworzenie i edycja stron W W W W W WWWW WWWW) M iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt P P P P rrrr oooo jjjj eeee cccc tttt (zarządzanie harmonogramem projektów) i kilka mniej popularnych.

18 Test Microsoft Access 2007 MMMM eeee nnnn uuuu g g g g łłłł óóóó wwww nnnn eeee Access jest rozbudowanym programem służącym do tworzenia oraz obsługi baz danych. Zapewne zna pan dobrze znają poprzednie wersje programu, tak więc sprawdźmy co nowego prezentuje Microsoft Office Access 2007. Po uruchomieniu aplikacja wita nas planszą Getting Started with Microsoft Office Access. Możemy tutaj stworzyć nową bazę danych, bądź skorzystać z zasobów Office Online, gdzie znajdziemy kilka przykładowych szablonów. Jeżeli zdecydowaliśmy się od czego chcemy rozpocząć pracę, klikamy przycisk C C C Create.

19 Test Microsoft Access 2007 MMMM eeee nnnn uuuu g g g g łłłł óóóó wwww nnnn eeee Przechodząc do obszaru roboczego programu ujrzymy nowy interfejs, który znamy już z Excela czy też Worda. Funkcje aplikacji zostały rozdzielone pomiędzy cztery podstawowe wstęgi, mianowicie Home, Create, External Data oraz Database Tools. Pierwsza z nich kryje wszystkie podstawowe opcje programu, takie jak aktualny widok, schowek, czcionka, sortowanie oraz wyszukiwanie. Wstęga Create zawiera funkcje pozwalające tworzyć nowe obiekty bazy danych, to znaczy tabele, formularze, raporty, kwerendy oraz makra. W zakładce External Data znajdziemy narzędzia importu oraz eksportu informacji z bazy.

20 Test Microsoft Access 2007 Ostatnia wstęga zawiera pozostałe narzędzia pomocne w prowadzeniu bazy danych. Znajdziemy w niej miedzy innymi edytor języka Visual Basic, przydatny przy pracy z makrami. Poza edytorem, znajdują się tutaj narzędzia służące do analizy oraz przenoszenia bazy. Dodatkowe wstęgi pojawiają się w zależności od aktualnego widoku oraz zaznaczonego obiektu. Zakładki te umożliwiają dostęp do opcji charakterystycznych dla danego typu obiektu. Wstęgi bardzo trafnie dzielą funkcje programu, sprawia to, że obsługa programu staje się intuicyjna. Być może dla użytkowników, przyzwyczajonych do starego interfejsu, przestawienie się na nowy może zająć trochę czasu. Jednak po kilku godzinach pracy ze wstęgami na pewno użytkownicy docenią nowy UI.

21 Test Microsoft Access 2007 MMMM eeee nnnn uuuu g g g g łłłł óóóó wwww nnnn eeee Jeżeli chodzi o organizację pracy z programem, należy jeszcze wspomnieć o szeregu innych zmian. Jedną z nich jest zastąpienie okienka Database Window, za pomocą którego mieliśmy dostęp do obiektów naszej bazy, wysuwaną tablicą (Navigation Pane). Dzięki niej obszar roboczy aplikacji jest znacznie bardziej uporządkowany. Dodatkowo za jej pomocą możemy grupować obiekty ze względu na typ, czas utworzenia bądź inne odpowiadające nam kryteria. Nieco mniej znaczącą zmianą jest przeniesienie otwartych dokumentów, to znaczy tabel, formularzy, raportów, kwerend oraz makr, z paska zadań do zakładek znajdujących się tuż pod wstęgami.

22 Test Microsoft Access 2007 MMMM eeee nnnn uuuu g g g g łłłł óóóó wwww nnnn eeee Oczywiście nie poprzestano tylko na tych zmianach, nowy Access wzbogacił się o kilka innych możliwości oraz udoskonaleń. Jedną z nowości jest widok (Layout View), pozwalający na jednoczesny podgląd i edycję formularza czy też raportu, nad którym właśnie pracujemy. Mamy również do dyspozycji dwa automatyczne rozmieszczenia. Pierwsze z nich tabelaryczne (Tabular Layout) układa wybrane elementy w jednym rzędzie, za jego pomocą w prosty sposób stworzymy przejrzystą tabelę. Drugi układ (Stacked Layout) rozmieszcza poszczególne składniki formularza kolejno pod sobą. Ten typ rozmieszczenia pozwoli nam zbudować czytelny formularz lub raport. Access rozpozna za nas typ wprowadzonych informacji. Możemy równie dobrze wkleić dane z Excela, a program zadba o utworzenie odpowiednich pól.

23 Test Microsoft Access 2007 MMMM eeee nnnn uuuu g g g g łłłł óóóó wwww nnnn eeee Modyfikacje dosięgły również narzędzi sortowania i filtrowania. Teraz w znacznie prostszy sposób możemy ograniczyć zbiór informacji do tych, których aktualnie potrzebujemy. Wystarczy wybrać odpowiednie pozycje z listy bądź określić kryteria filtrowania. Ulepszony został także widok arkusza danych (Datasheet View), teraz za jego pomocą możemy w szybki sposób stworzyć tabelę. Właściwie to tabela tworzy się sama, nasza rola sprowadza się jedynie do wprowadzania danych. Access rozpozna za nas typ wprowadzonych informacji. Możemy równie dobrze wkleić dane z Excela, a program zadba o utworzenie odpowiednich pól.

24 Test Microsoft Access 2007 MMMM eeee nnnn uuuu g g g g łłłł óóóó wwww nnnn eeee Kolejnym uproszczeniem wprowadzonym w nowej wersji Accessa są szablony pól. Narzędzie to pozwala zaoszczędzić sporo czasu, który stracilibyśmy na definiowanie parametrów danego pola. Należy jeszcze wspomnieć o możliwości tworzenia pól przeznaczonych na przechowywanie załączników, którymi mogą być zdjęcia, dokumenty bądź jakiekolwiek inne pliki.

25 Test Microsoft Access 2007 MMMM eeee nnnn uuuu g g g g łłłł óóóó wwww nnnn eeee Access zyskał również wiele nowych narzędzi importu oraz eksportu danych. Jedna z wprowadzonych innowacji jest możliwość zbierania oraz uaktualniania danych za pomocą Outlooka 2007, przy czym nie wymaga to od nas wiele wysiłku. Otóż Access automatycznie generuje dokument, który rozsyłamy do interesujących nas osób. Outlook rozpozna otrzymane odpowiedzi i pozwoli na zapisanie uzyskanych informacji w naszej bazie danych. Aplikacja w pełni współpracuje również z witrynami SharePoint. Znacznie rozszerza to możliwości Accessa, umożliwia to między innymi współdzielenie prowadzonej przez nas bazy danych.

26 Test Microsoft Access 2007 MMMM eeee nnnn uuuu g g g g łłłł óóóó wwww nnnn eeee Można powiedzieć, że Access poczynił spory krok do przodu względem swoich poprzednich wersji. Na postęp ten skład się kilka większych zmian, takich jak wprowadzenie nowego interfejsu użytkownika oraz rozbudowanie narzędzi importu oraz eksportu. Mamy do czynienia również z szeregiem mniejszych udoskonaleń, mowa o automatycznym kalendarzu czy też automatyczne rozmieszczenia. Wszystkie one w sposób pozytywny wpływają na aplikację, a ich mnogość sprawia, że na zmianach skorzysta szersze grono użytkowników. Trzeba również podkreślić, iż modyfikacje nie wpływają znacząco na sposób tworzenia baz danych. Dążą one do uproszczenia procesów twórczych, co sprawia, że aplikacja staje się przystępniejsza oraz wydajniejsza w stosunku do swoich poprzedników. Powrót

27 Napisz do mnie: Napisz do mnie: admincs@poligon.net.pl admincs@poligon.net.pl admincs@poligon.net.pl grom@tczew.net.pl grom@tczew.net.pl grom@tczew.net.pl Odwiedź mnie: Odwiedź mnie: http://poligon.net.pl http://tczew.net.pl

28 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji!


Pobierz ppt "Patryk Gromski kl. IIIe Microsoft Access Menu Główne I I nnnn ffff oooo rrrr mmmm aaaa cccc jjjj eeee p p p p oooo dddd ssss tttt aaaa wwww oooo wwww."

Podobne prezentacje


Reklamy Google