Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała… Juliusz Słowacki - człowiek i poeta (wersja z linkami) -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała… Juliusz Słowacki - człowiek i poeta (wersja z linkami) -"— Zapis prezentacji:

1 Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała… Juliusz Słowacki - człowiek i poeta (wersja z linkami) -

2 Lekcja multimedialna przygotowana w oparciu o zasoby internetowe witryn: - Fundacja Nowoczesna Polska – Wolne Lektury - CBN Polona

3 Internetowe logo każdej z witryn

4 Notka bibliograficzna o Słowackim z portalu Wolne Lektury: http://www.wolnelektury.pl/katalog /juliusz-slowacki/ http://www.wolnelektury.pl/katalog /juliusz-slowacki/

5 Najpopularniejsze stereotypy związane ze Słowackim: Drugi po Mickiewiczu polski wieszcz narodowy Duchowy i literacki rywal Mickiewicza Patriota walczący piórem, duchowo związany z ojczyzną Emigrant, romantyczny pielgrzym, wygnaniec Samotnik, introwertyk, nierozumiany przez innych Autor trudniejszej, bardziej wyrafinowanej poezji i wielopłaszczyznowych treściowo dramatów

6 Ciekawostki biograficzne związane ze Słowackim: Najważniejszą kobietą jego życia była matka. Słowacki – jako romantyczny dandys - znany był ze swych starannie dobranych strojów – bez swoich słynnych kołnierzy nie byłby sobą… Z upodobaniem palił cygara – co było dość zgubne dla jego suchotniczego organizmu. Kolekcjonował zegarki – z których żaden nie dotrwał do naszych czasów.

7 Ciekawostek ciąg dalszy: Słowacki słynął z niezwykłej złośliwości, co nie przysparzało mu przyjaciół – ale nie znaczy to wcale, że ich nie miał. Zmarł niekoniecznie na gruźlicę. W świetle najnowszych badań – mogła to być astma albo innego rodzaju niewydolność oddechowa. Jego pogrzeb był dość skromny – na cmentarz przyszło ok. 30 znajomych. Nad trumną Słowackiego nikt nie przemówił. Mickiewicz nie przyszedł na ostatnie pożegnanie poety- rywala. Nawet w trumnie Słowacki leżał w białych skarpetkach.

8 Co wydaje się najbardziej istotne w odniesieniu do Słowackiego? Rywalizacja z Mickiewiczem? Rywalizacja z Mickiewiczem? Poczucie życiowego i literackiego niespełnienia? Poczucie życiowego i literackiego niespełnienia? Chęć bycia wieszczem? Chęć bycia wieszczem? Pragnienie wielkości, której nie zaznał za życia? Pragnienie wielkości, której nie zaznał za życia? Częściowe odsunięcie go przez współczesnych na margines? Częściowe odsunięcie go przez współczesnych na margines?

9 Oto wybór pamiątek ikonograficznych po Słowackim udostępnionych przez CBN Polonę Przyjrzyjmy się uważnie – o czym one mogą świadczyć?

10 Rzut oka na dom rodzinny poety w Krzemieńcu hhhh tttt tttt pppp :::: //// //// wwww wwww wwww.... pppp oooo llll oooo nnnn aaaa.... pppp llll //// dddd llll iiii bbbb rrrr aaaa //// dddd oooo cccc cccc oooo nnnn tttt eeee nnnn tttt 2222 ???? iiii dddd ==== 1111 5555 3333 4444 2222 &&&& ffff rrrr oooo mmmm ==== eeee dddd iiii tttt iiii oooo nnnn iiii nnnn dddd eeee xxxx &&&& ffff rrrr oooo mmmm ==== ---- 3333 ssss eeee aaaa rrrr cccc hhhh &&&& dddd iiii rrrr iiii dddd ssss ==== 8888 &&&& llll aaaa nnnn gggg ==== pppp llll Czy jest to dom okazały? Reprezentacyjny? Czy jest to dom okazały? Reprezentacyjny? Wielkomiejski? Wielkomiejski? Co zdradza jego wygląd na temat jego mieszkańców? Co zdradza jego wygląd na temat jego mieszkańców? O czym może świadczyć jego otoczenie? O czym może świadczyć jego otoczenie?

11 Co można powiedzieć o samym Słowackim na podstawie jego najsłynniejszego portretu? http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=5537 &from=editionindex&fr om=- 3search&dirids=8&lang =pl http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=5537 &from=editionindex&fr om=- 3search&dirids=8&lang =pl Czy dbał o powierzchowność? Czy był sympatyczny? Czy był życiowo silny? Jakie cechy charakteru zdradzają jego rysy?

12 I inny – mniej typowy - portret Słowackiego http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=5736 &from=editionindex&fr om=- 3search&dirids=8&lang =pl http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=5736 &from=editionindex&fr om=- 3search&dirids=8&lang =pl Co w tym portrecie uznać można za nietypowe? Co w tym portrecie uznać można za nietypowe? O czym może świadczyć wyraz twarzy Słowackiego na tym portrecie? O czym może świadczyć wyraz twarzy Słowackiego na tym portrecie? Jakie inne cechy Słowackiego zdradza ten portret? Jakie inne cechy Słowackiego zdradza ten portret?

13 Porównajmy – wyciągnijmy wnioski: http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=5537 &from=editionindex&fr om=- 3search&dirids=8&lang =pl http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=5537 &from=editionindex&fr om=- 3search&dirids=8&lang =pl http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=5736 &from=editionindex&fr om=- 3search&dirids=8&lang =pl http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=5736 &from=editionindex&fr om=- 3search&dirids=8&lang =pl

14 Rękopisy Słowackiego jako świadectwo jego twórczości: http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=8478 &from=editionindex&fr om=- 3search&dirids=8&lang =pl http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=8478 &from=editionindex&fr om=- 3search&dirids=8&lang =pl W jaki sposób pisał Słowacki? O czym świadczą widoczne w rękopisie skreślenia? Jak jednym słowem można określić ten rękopis?

15 Rękopisy Słowackiego jako świadectwo jego twórczości: http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=8478 &from=editionindex&fr om=- 3search&dirids=8&lang =pl http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=8478 &from=editionindex&fr om=- 3search&dirids=8&lang =pl Jak rękopis ten ma się do tytułu pisanego tu wiersza Poeta i natchnienie? O czym mogą świadczyć widoczne w rękopisie podziały tekstu?

16 Wizerunki pośmiertne Słowackiego Z czym kojarzyć się może układ graficzny widoczny na rycinie? Z czym kojarzyć się może układ graficzny widoczny na rycinie? Czy jest to wizerunek realistyczny czy symboliczny? Czy jest to wizerunek realistyczny czy symboliczny? Co swoim rysunkiem chciał osiągnąć autor w odniesieniu do Słowackiego? Co swoim rysunkiem chciał osiągnąć autor w odniesieniu do Słowackiego? http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=4032 &from=editionindex&fr om=- 3search&dirids=8&lang =pl http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=4032 &from=editionindex&fr om=- 3search&dirids=8&lang =pl

17 Seria pośmiertnych apoteoz Słowackiego http://www.polona.pl/dli bra/doccontent2?id=15 343&from=editioninde x&from=- 3search&dirids=8&lan g=pl http://www.polona.pl/dli bra/doccontent2?id=15 343&from=editioninde x&from=- 3search&dirids=8&lan g=pl Jak można rozumieć widoczną tu pozę Słowackiego? Jak można rozumieć widoczną tu pozę Słowackiego? Jak można odczytać postać stojącą za Słowackim? Jak można odczytać postać stojącą za Słowackim? Co może oznaczać gest tej postaci? Co może oznaczać gest tej postaci?

18 Seria pośmiertnych apoteoz Słowackiego hhhh tttt tttt pppp :::: //// //// wwww wwww wwww.... pppp oooo llll oooo nnnn aaaa.... pppp llll //// dddd llll iiii bbbb rrrr aaaa //// dddd oooo cccc cccc oooo nnnn tttt eeee nnnn tttt 2222 ???? iiii dddd ==== 1111 7777 7777 4444 5555 &&&& ffff rrrr oooo mmmm ==== eeee dddd iiii tttt iiii oooo nnnn iiii nnnn dddd eeee xxxx &&&& ffff rrrr oooo mmmm ==== ---- 3333 ssss eeee aaaa rrrr cccc hhhh &&&& dddd iiii rrrr iiii dddd ssss ==== 8888 &&&& llll aaaa nnnn gggg ==== pppp llll W jaki sposób przedstawiony jest tu Słowacki? Jaki nastrój towarzyszy tej apoteozie? Jak i dlaczego odczytywać można koloryt obrazu?

19 Seria pośmiertnych apoteoz Słowackiego http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=1773 9&from=editionindex& from=- 3search&dirids=8&lang =pl http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=1773 9&from=editionindex& from=- 3search&dirids=8&lang =pl Jak pomyślana jest kompozycja tej apoteozy? Co można powiedzieć o postaciach widocznych na obrazie? Jak przedstawiony jest tu sam Słowacki?

20 Seria pośmiertnych apoteoz Słowackiego hhhh tttt tttt pppp :::: //// //// wwww wwww wwww.... pppp oooo llll oooo nnnn aaaa.... pppp llll //// dddd llll iiii bbbb rrrr aaaa //// dddd oooo cccc cccc oooo nnnn tttt eeee nnnn tttt 2222 ???? iiii dddd ==== 1111 7777 7777 3333 7777 &&&& ffff rrrr oooo mmmm ==== eeee dddd iiii tttt iiii oooo nnnn iiii nnnn dddd eeee xxxx &&&& ffff rrrr oooo mmmm ==== ---- 3333 ssss eeee aaaa rrrr cccc hhhh &&&& dddd iiii rrrr iiii dddd ssss ==== 8888 &&&& llll aaaa nnnn gggg ==== pppp llllW jakiej sytuacji przedstawiony jest tu Słowacki? Czemu to może służyć? Co można powiedzieć o postaciach i rekwizytach, które mu towarzyszą?

21 Seria pośmiertnych apoteoz Słowackiego http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=1774 2&from=editionindex& from=- 3search&dirids=8&lang =pl http://www.polona.pl/dlibr a/doccontent2?id=1774 2&from=editionindex& from=- 3search&dirids=8&lang =pl O czym może świadczyć właśnie takie umieszczenie popiersia Słowackiego? Z kogo składa się tłum dookoła? Jak odczytywać można rekwizyty widoczne na obrazie?

22 Krótkie podsumowanie Co łączy przedstawioną tutaj serię pośmiertnych wizerunków poety? Co łączy przedstawioną tutaj serię pośmiertnych wizerunków poety? Co może oznaczać tytułowe pojęcie apoteoza? Co może oznaczać tytułowe pojęcie apoteoza? Jaką pozycję według tych apoteoz zajął Słowacki w opinii potomnych? Jaką pozycję według tych apoteoz zajął Słowacki w opinii potomnych? Jak on sam by się z tym czuł za życia? Jak on sam by się z tym czuł za życia?

23 Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała… - czyli widoczna obecność Słowackiego pośród współczesnych rodaków. Kilka spojrzeń na dzisiejszy warszawski pomnik Słowackiego

24 Juliusz Słowacki pyta o godzinę… na Placu Bankowym

25 Dlaczego pomnik Słowackiego stoi akurat w tym miejscu?

26 W jaki sposób na pomniku tym jest przedstawiony Słowacki?

27 Kilka refleksji na podsumowanie: Czy przedstawione tu apoteozy Słowackiego łamią czy podtrzymują związane z nim stereotypy? Czy przedstawione tu apoteozy Słowackiego łamią czy podtrzymują związane z nim stereotypy? A rękopisy? A rękopisy? Czy współczesny pomnikowy wizerunek Słowackiego musiał zostać pomyślany właśnie w taki a nie inny sposób? Czy współczesny pomnikowy wizerunek Słowackiego musiał zostać pomyślany właśnie w taki a nie inny sposób? Z którego ze swoich wizerunków sam Słowacki mógłby być najbardziej zadowolony? Dlaczego? Z którego ze swoich wizerunków sam Słowacki mógłby być najbardziej zadowolony? Dlaczego?

28 W wierszu Testament mój poeta napisał o sobie: Imię moje tak przeszło, jako błyskawica, I będzie, jak dźwięk pusty, trwać przez pokolenia… Można się zastanowić w czym i na ile Słowacki miał rację w tej autorefleksji.

29 A za uwagę dziękują wszystkim w tym miejscu…

30 Juliusz Słowacki – spiritus movens całości…

31 …oraz autorka prezentacji –– Joanna Wenek –– w prawie identycznej pozie jak kiedyś Słowacki.


Pobierz ppt "Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała… Juliusz Słowacki - człowiek i poeta (wersja z linkami) -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google