Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B EZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA mgr Ewa Wolska Ćwiczenia 1 LBZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B EZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA mgr Ewa Wolska Ćwiczenia 1 LBZ."— Zapis prezentacji:

1 B EZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA mgr Ewa Wolska Ćwiczenia 1 LBZ

2 OKA W ARUNKI ZALICZENIA - TZW. OKA Obecność Kolokwium Aktywność

3 W ARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU : [7 C + ZAL. – 11.02.2012] 1. Obecność (max 10 punktów): brak lub jedna nieobecność => 10 punktów dwie nieobecności => 5 punktów trzy i więcej nieobecności => 0 punktów W przypadku nieusprawiedliwienia 3 nieobecności według regulaminu student jest skreślany z listy studentów.

4 2. K OLOKWIUM Do zdobycia maksymalnie 60 punktów Pytania testowe i otwarte TYLKO z zakresu ćwiczeń (nie obejmują wykładów) 12 pytań testowych po 3 punkty = 36 punktów 6 pytań otwartych po 4 punktów = 24 punktów Poprawka – 2 tygodnie po I terminie – forma ustna

5 2. A KTYWNOŚĆ - MAKSYMALNIE 30 PUNKTÓW Aktywny udział w zajęciach – komentarz do wydarzeń z kraju i ze świata (max 18 – po 3 punkty na zajęcia od C2 ) Wygłoszenie referatu (max 12)

6 4. O CENA KOŃCOWA : Przedziały punktowe: 0 – 49 => 2,0 50 – 60 => 3,0 61 – 70 => 3,5 71 – 80 => 4,0 81 – 90 => 4,5 91 – 100 => 5,0 Przykład: Obecność: 5 Aktywność: 10 Kolokwium: 35 ----------- = 50 Przykład: Obecność: 10 Aktywność: 18 Kolokwium: 22 ----------- = 50

7 L ITERATURA Obowiązkowa: Jakubczak R, Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006 Jakubczak R., Skrabacz A., Gąsiorek K. (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, podręcznik dla studentów, Bellona, Warszawa 2008 Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo ludności cywilnej, Warszawa 2010 Prasa codzienna, tygodniki

8 U ZUPEŁNIAJĄCA : Administracja rządowa wobec wyzwań bezpieczeństwa państwa / red. nauk. Sławomir Zalewski ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko- Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2007. Analiza bezpieczeństwa państwa na płaszczyźnie przedmiotowej / Marek Zbigniew Kulisz, Stanisław Dworecki, Radom 2008. Bezpieczeństwo narodowe i współpraca sojusznicza w kontekście działań Sił Zbrojnych RP : (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczurka, Wojskowa Akademia Techniczna, 2010.

9 T EMATYKA Z AJĘĆ C1 – Bezpieczeństwo państwa. Analiza pojęciowo- organizacyjna C2 – Cywilna i wojskowa organizacja obrony narodowej C3 – Kompetencje i zadania organów administracji rządowej w bezpieczeństwie państwa C4 - Kompetencje i zadania organów administracji samorządowej w bezpieczeństwie państwa C5 – Straże, służby i inspekcje w systemie bezpieczeństwa państwa C6 – Bezpieczeństwo publiczne i powszechne w systemie bezpieczeństwa państwa C7 - Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa 28.01.2012 - referaty C8 – kolokwium zaliczeniowe 11.02.2012

10 I NNE : Lider ewolska@wsiz.rzeszow.pl Konsultacje RA220A Wtorek 8.00-10.00 Soboty zjazdowe – terminy: na osobistej stronie internetowej, na stronie KBW, wywieszone przed salą RA220A Telefon do KBW: 17 866 14 47

11 WYBÓR TEMATÓW

12 REFERATY (28.01.2012) MAX 12 PUNKTÓW TYLKO 6 TEMATÓW !!!! 1. Definicje i rodzaje terroryzmu 2. Najbardziej znane organizacje terrorystyczne (max 5) 3. Sylwetki najbardziej znanych terrorystów (max 5) 4. Terroryzm a religia – czym jest dżihad? 5. Terroryzm samobójczy 6. Kobiecy terroryzm ZASADY: Bibliografia Prezentacja ? 15 minut/zespół System antyplagiat

13 Pytania???


Pobierz ppt "B EZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA mgr Ewa Wolska Ćwiczenia 1 LBZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google