Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inżynieria Oprogramowania 0. Informacje o zajęciach Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW www.lchmiel.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inżynieria Oprogramowania 0. Informacje o zajęciach Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW www.lchmiel.pl."— Zapis prezentacji:

1 Inżynieria Oprogramowania 0. Informacje o zajęciach Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW www.lchmiel.pl

2 Inżynieria oprogramowania 0. Informacje o zajęciach 2/8 Plan Informacje o zajęciach Zasady skutecznego działania

3 Inżynieria oprogramowania 0. Informacje o zajęciach 3/8 Źródła Materiały dra Waldemara Karwowskiego, wykładowcy w poprzednich semestrach Materiały z ważniaka: http://wazniak.mimuw.edu.pl Ian Sommerville, Inżynieria Oprogramowania, WNT, Warszawa 2003 Ian Sommerville, Software Engineering, Pearson Education Limited, 2001 Włodzimierz Dąbrowski, Kazimierz Subieta, Podstawy inżynierii oprogramowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2005. Inne materiały, osobno cytowane

4 Inżynieria oprogramowania 0. Informacje o zajęciach 4/8 Informacje o zajęciach Tematy do lab. – wykł. z poprzedniego tygodnia Wykład Lab. gr A Lab. gr BLab. gr C 08:1516:15 04.10 Wykład Lab. gr A Lab. gr BLab. gr C 11.10 Wykład Lab. gr A Lab. gr BLab. gr C 18.10...

5 Inżynieria oprogramowania 0. Informacje o zajęciach 5/8 Punktacja, zaliczenie Formy aktywności na zajęciach 1. Podstawa: aktywne uczestnictwo na każdych zajęciach: wykładach i laboratoriach. 2. Obowiązuje obecność w swojej grupie laboratoryjnej. 3. Przewidywany jest projekt grupowy w grupach 2- osobowych. Skład grup i tematy projektów muszą zostać ustalone nie później niż na piątych zajęciach. Projekty muszą być wykonane nie później niż na połowę stycznia. Na zajęciach w styczniu (szczegółowe terminy zostaną ustalone z grupami) projekty będą referowane. Obowiązkowe jest przygotowanie dokumentacji projektu w formie elektronicznej. 4. Kartkówki na laboratoriach mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi. 5. Przewidywane są zadania domowe podawane na zakończenie niektórych laboratoriów.

6 Inżynieria oprogramowania 0. Informacje o zajęciach 6/8 Punktacja, zaliczenie Zasady oceniania laboratorium 1. Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, 3 nieobecności stanowią podstawę niezaliczenia laboratorium. 2. Na zajęciach można zdobyć 100 punktów. Skala ocen to: 2 (0-49 punktów) - 3 (50-59 punktów) - 3,5 (60-69 punktów) - 4 (70-79 punktów) - 4,5 (80-89 punktów) – 5 (90-100 punktów). 3. W ocenie pracy studenta bierze się pod uwagę: - obecność na laboratorium po –5 punktów za jedną nieusprawiedliwioną nieobecność (do 2 nieobecności) - aktywność merytoryczną podczas laboratorium, kartkówki, zadania domowe razem 20 punktów - sprawdzian na ostatnim wykładzie razem 40 punktów - projekt 40 punktów (oceniany będzie wkład konkretnych osób w wykonanie projektu i jego prezentację). 4. Niezgłoszenie się na zajęcia w dniu prezentacji projektu oraz na sprawdzianie będzie oceniane wyjątkowo negatywnie – brakiem punktów za dany element.

7 Inżynieria oprogramowania 0. Informacje o zajęciach 7/8 Wykład Podręczniki są wyczerpane Materiały w internecie są niedostosowane do tego wykładu Dlatego zachęcam, proszę, radzę, a nawet nakazuję chodzić na wykłady

8 Inżynieria oprogramowania 0. Informacje o zajęciach 8/8 Kontakt z wykładowcą Leszek Chmielewski dr hab. inż., prof. SGGW leszek_chmielewski@sggw.pl http://www.lchmiel.pl konsultacje: czwartek 09:00-10:30 pokój 3/68


Pobierz ppt "Inżynieria Oprogramowania 0. Informacje o zajęciach Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW www.lchmiel.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google