Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski system medialny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski system medialny"— Zapis prezentacji:

1 Polski system medialny
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Szczeciński Prowadzący: dr hab. Robert Cieślak, prof. nadzw. US Polski system medialny

2 Polski system medialny
Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Rok kształcenia: 1 Semestr: 2 Wymiar: 30 godzin wykładów i 15 godzin konwersatoriów ECTS: 4 Forma zaliczenia: egzamin Polski system medialny

3 Ogólne treści kształcenia
Normatywne doktryny działania mediów: autorytarna, liberalna, komunistyczna, katolicka, społecznej odpowiedzialności, demokratycznej partycypacji. Współczesny rynek mediów periodycznych w Polsce – system prasowy w strukturze społecznej. Transformacja systemu mediów. Formy własności prasy w Polsce, czytelnictwo i odbiór. Segmentacja polskiego rynku prasowego – dzienniki oraz prasa opinii, kobieca i kulturalna. Rynek radiofonii, telewizji i Internetu w Polsce. Zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Media publiczne i komercyjne – konkurencja i koegzystencja. Kapitał zagraniczny na polskim rynku mediów. Polski system medialny

4 Polski system medialny
Umiejętności Student nabierze umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu doktryn medialnych do rozumienia przekształceń systemu medialnego w Polsce. Będzie rozumiał mechanizmy rządzące rynkiem mediów periodycznych i potrafił dostrzegać aktorów gry rynkowej. Określi istotę i funkcje poszczególnych typów mediów oraz instytucji medialnych. Zdobędzie umiejętność oceny roli i znaczenia poszczególnych regionów medialnych oraz rodzajów mediów w systemie medialnym. Zostanie przygotowany do dokonywania samodzielnych porównań i analiz zjawisk medialnych w Polsce z punktu widzenia dyscyplin naukowych zajmujących się komunikacją medialną. Polski system medialny

5 Wymagania – warunki zaliczenia
Uczestnictwo w zajęciach. Kolokwium sprawdzające w formie testu. Przedmiot (wykłady i ćwiczenia) kończy się egzaminem. Ocenę z egzaminu stanowi zaokrąglona średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładu, wpisywana do dokumentacji przez prowadzącego wykład. Warunkiem uzyskania oceny końcowej (oceny z egzaminu) jest zaliczenie obu części przedmiotu na ocenę co najmniej dostateczną. Polski system medialny

6 Bibliografia podstawowa
T. Mielczarek, Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2007. K. Jakubowicz, Media publiczne. Początek końca czy nowy początek. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2007. Słownik wiedzy o mediach, pod red. E. Chudzińskiego, ParkEdukacja, Bielsko-Biała (fragmenty) Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, pod red. B. Klimkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2005. Thompson J.B., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław 2001. Polski system medialny

7 Bibliografia uzupełniająca
M. Gierula, Polska prasa lokalna Typologia i społeczne funkcjonowanie. Katowice 2005. Poradnik dla wydawców i dziennikarzy prasy lokalnej, pod red. A. Hejman, t. 1-3, Warszawa Kowalski T., Media i pieniądze, Warszawa 1998. Działalność wydawnicza i kolportażowa w warunkach wolnego rynku, pod red. J. Kani, Warszawa 2004. Przemiany rynku prasowego. Szanse, zagrożenia, wyzwania. Materiały konferencyjne, pod red. J. Kani, Szczecin-Expo, Szczecin 2004. W. Patrzałek, Segmentacja rynku prasowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. 30 najważniejszych programów TV w Polsce, pod red. W. Godzica, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005. Zeszyty Prasoznawcze, Kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Polski system medialny

8 Polski system medialny
Terminy wykładów I. 18 lutego II. 25 lutego III. 4 marca IV. 11 marca V. 18 marca VI. 25 marca VII. 8 kwietnia VIII. 15 kwietnia IX. 29 kwietnia X. 6 maja XI. 13 maja XII. 20 maja XIII. 27 maja XIV. 3 czerwca XV. 10 czerwca Zaliczenie – 10 czerwca; Egzamin – 18 czerwca Polski system medialny


Pobierz ppt "Polski system medialny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google