Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Maciej Milczanowski W OJSKOWE ORGANIZACJE OBRONY PROJEKT

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów WYBÓR I SFORMUŁOWANIE PROBLEMU: WYBORU ZAKRESU TEMATYKI DOKONUJE NAUCZYCIEL SFORMUŁOWANIA PROBLEMU (TEMATU PROJEKTU) DOKONUJE STUDENT WYBÓR I SFORMUŁOWANIE PROBLEMU: WYBORU ZAKRESU TEMATYKI DOKONUJE NAUCZYCIEL SFORMUŁOWANIA PROBLEMU (TEMATU PROJEKTU) DOKONUJE STUDENT

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów ETAPY REALIZACJI PROJEKTU 1. OPRACOWANIE PLANU DZIAŁANIA. 2. PRACA NAD REFERATEM/PREZENTACJĄ. 3. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA. 4. PREZENTACJA/OBRONA PROJEKTU.

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 4 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Jest to rodzaj harmonogramu w którym zostaną wyszczególnione etapy działań. Plan powinien zawierać: terminy, sposoby realizacji, instytucje współpracujące, wykaz środków (np. aplikacji komputerowych) itp. Jest to rodzaj harmonogramu w którym zostaną wyszczególnione etapy działań. Plan powinien zawierać: terminy, sposoby realizacji, instytucje współpracujące, wykaz środków (np. aplikacji komputerowych) itp. Plan działania

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 5 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Wymagania dotyczące referatu: Format referatu: 5 tys. znaków (ze spacjami) tj. ok. 2-3 strony A4. Wstęp w oparciu o literaturę przedmiotu. Co najmniej dwa przypisy. Bibliografia. Analiza problemu na postawie literatury, prasy i własnych doświadczeń oraz przemyśleń. Własne wnioski – ocena problemu. PRACA SAMODZIELNA!

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 6 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Terminy: – CZWARTEK, GODZ. 11.30 – 13.30, POK. RA220A. KONSULTACJE – CZWARTEK, GODZ. 11.30 – 13.30, POK. RA220A. – DWA RAZY NA SEMESTR. KONSULTACJE NA AFD – DWA RAZY NA SEMESTR. 8 GRUDZIEŃ. ODDANIE PROJEKTU – 8 GRUDZIEŃ.

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 7 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Strona tytułowa zawierająca: temat projektu, nazwisko, imię i kierunek studiów studenta realizującego projekt oraz nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego projekt. Spis treści. Cele projektu. Krótki wstęp teoretyczny, zawierający niezbędne pojęcia, terminy, definicje z zakresu projektu. Opis podjętych działań, dochodzenia do rozwiązania. Wnioski (zwłaszcza w kontekście realizacji postawionych celów), Krótkie streszczenie całości pracy (do 5 zdań), Bibliografia. Zawartość projektu:

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 8 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Kryteria oceny KONSULTACJE NA AFD CO NAJMNIEJ 2 X W SEMESTRZE. PREZENTACJA PRACY. TREŚĆ REFERATU. Na ocenę końcową wpływają: umiejętność samodzielnej pracy, ogólne wiadomości nabyte podczas realizacji projektu, umiejętność dyskutowania i argumentowania, sumienność, terminowość itp.

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 9 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Tematy do opracowania Prezydent RP, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych. Cywilna kontrola nad armią. Zadania i kompetencje Sztabu Generalnego WP. Kompetencje Ministra Obrony Narodowej – historia i teraźniejszość. SWW i SKW, jako wojskowe organizacje obrony. Układ Warszawski – Pakt Północnoatlantycki studium porównawcze. Wojsko Polskie w Iraku – studium doświadczeń.

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 10 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów Literatura: Jakubczak R, Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006; Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, podręcznik dla studentów, Bellona, Warszawa 2008 W. Kitler, Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System. AON, Warszawa 2002 ; Przewodzki E., Bezpieczeństwo militarne państwa. Analiza podstawowych pojęć i treści, Warszawa 1997; Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996; Świniarski J., Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa 1999; Wesołowska E. A., Szerauc A., Patriotyzm, Obronność, Bezpieczeństwo, Warszawa 2002.

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014 Rzeszów PYTANIA?


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia 2014sobota, 4 stycznia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google