Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B EZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA mgr Ewa Wolska Ćwiczenia studia stacjonarne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B EZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA mgr Ewa Wolska Ćwiczenia studia stacjonarne."— Zapis prezentacji:

1 B EZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA mgr Ewa Wolska Ćwiczenia studia stacjonarne

2 OKA W ARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU TZW. OKA Obecność Kolokwium Aktywność

3 W ARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU : [6 C + ZAL. 19. STYCZNIA 2012] 1. Obecność (max 10 punktów): brak lub jedna nieobecność => 10 punktów dwie nieobecności => 5 punktów trzy i więcej nieobecności => 0 punktów W przypadku nieusprawiedliwienia 3 nieobecności według regulaminu student jest skreślany z listy studentów.

4 2. K OLOKWIUM Do zdobycia maksymalnie 60 punktów Pytania testowe i otwarte TYLKO z zakresu ćwiczeń (nie obejmują wykładów) 12 pytań testowych po 3 punkty = 36 punktów 6 pytań otwartych po 4 punktów = 24 punktów Poprawka – 2 tygodnie po I terminie – forma ustna

5 3. A KTYWNOŚĆ - MAKSYMALNIE 30 PUNKTÓW Aktywny udział w zajęciach – komentarz do wydarzeń z kraju i ze świata max 18 (3 punkty/zajęcia) Wygłoszenie referatu (max 12)

6 4. O CENA KOŃCOWA : Przedziały punktowe: 0 – 49 => 2,0 50 – 60 => 3,0 61 – 70 => 3,5 71 – 80 => 4,0 81 – 90 => 4,5 91 – 100 => 5,0 Przykład: Obecność: 5 Aktywność: 10 Kolokwium: 35 ----------- = 50 Przykład: Obecność: 10 Aktywność: 18 Kolokwium: 22 ----------- = 50

7 L ITERATURA Obowiązkowa: Jakubczak R, Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006; Jakubczak R., Skrabacz A., Gąsiorek K. (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, podręcznik dla studentów, Bellona, Warszawa 2008 Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004 Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994; Prasa codzienna, tygodniki

8 U ZUPEŁNIAJĄCA : Abram M., Quo vadis Trzecie tysiąclecie, Warszawa 2002; Brzeziński Z., Wielka szachownica, Warszawa 1998; Dworecki S., Od konfliktu do wojny, Warszawa 1996; Gawliczek P., Pawłowski J., Zagrożenia asymetryczne, Warszawa (AON) 2003; Gryz J., Kitler W., System reagowania kryzysowego, Warszawa 2007; Kaczmarek J., Bezpieczny świat. Utopia czy realna szansa, Wrocław 2003; W. Kitler, Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System. AON, Warszawa 2002 ; Kukułka J., Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie, Warszawa 1994; Kuźnia R., Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001; Przewodzki E., Bezpieczeństwo militarne państwa. Analiza podstawowych pojęć i treści, Warszawa 1997; Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996; Świniarski J., Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa 1999; Wesołowska E. A., Szerauc A., Patriotyzm, Obronność, Bezpieczeństwo, Warszawa 2002.

9 T EMATYKA ZAJĘĆ : 1. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA – ANALIZA POJĘCIOWO- ORGANIZACYJNA – 3 godz. (06.10) 2. CYWILNA I WOJSKOWA ORGANIZACJA OBRONY NARODOWEJ. ROLA I ZADANIA SIŁ ZBROJNYCH W SYSTEMIE BEZPIECZENSTWA PANSTWA – 3 godz. (20.10) 3. KOMPETENCJE I ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ i SAMORZĄDOWEJ W BEZPIECZEŃSTWIE PAŃSTWA – 3 godz. (10.11.)

10 4. STRAŻE, SŁUŻBY I INSPEKCJE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA. ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – 3 godz. (24.11.) 5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I POWSZECHNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO – 3 godz. (8.12) 6. TERRORYZM I KONFLIKTY WE WSPÓŁCZESNYM SWIECIE – 3 godz. (22.12) 7. KOLOKWIUM 19. stycznia 2012

11 I NNE : wyznaczenie lidera grupy do kontaktów w ważnych kwestiach z prowadzącym ewolska@wsiz.rzeszow.pl Konsultacje RA220A Wtorek 8.00-10.00 Soboty zjazdowe – terminy: na osobistej stronie internetowej, na stronie KBW, wywieszone przed salą RA220A Telefon do KBW: 17 866 14 47

12 WYBÓR TEMATÓW

13 REFERATY (22.12) MAX 12 PUNKTÓW Terroryzm: 1. Definicje i rodzaje terroryzmu 2. Najbardziej znane organizacje terrorystyczne 3. Historyczne korzenie terroryzmu 4. Zamach na olimpiadzie w Monachium 5. Terroryzm a religia – czym jest dżihad? 6. Terroryzm samobójczy 7. Kobiecy terroryzm 8. Terroryzm lotniczy 9. Sylwetki najbardziej znanych terrorystów

14 W SPÓŁCZESNE KONFLIKTY ZBROJNE referaty 1. 2001 – Interwencja NATO w Afganistanie 2. 2003 – II Wojna w Zatoce Perskiej 3. Od 2003 – Konflikt w Darfurze 4. Od 2006 – wojna w Somalii 5. 2006 – 2007 – Konflikt izraelsko – palestyński 6. 2008 – Wojna Rosja – Gruzja 7. Ewolucja konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego ………………………. Inne Wiosna Ludów w Afryce Syria 2011

15 Pytania???


Pobierz ppt "B EZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA mgr Ewa Wolska Ćwiczenia studia stacjonarne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google