Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo państwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo państwa"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo państwa
Ćwiczenia studia stacjonarne mgr Ewa Wolska

2 Warunki zaliczenia przedmiotu tzw. OKA
Obecność Kolokwium Aktywność

3 Warunki zaliczenia przedmiotu: [6 C + zal. 19. stycznia 2012]
Obecność (max 10 punktów): brak lub jedna nieobecność => 10 punktów dwie nieobecności => 5 punktów trzy i więcej nieobecności => 0 punktów W przypadku nieusprawiedliwienia 3 nieobecności według regulaminu student jest skreślany z listy studentów.

4 2. Kolokwium Do zdobycia maksymalnie 60 punktów
Pytania testowe i otwarte TYLKO z zakresu ćwiczeń (nie obejmują wykładów) 12 pytań testowych po 3 punkty = 36 punktów 6 pytań otwartych po 4 punktów = 24 punktów Poprawka – 2 tygodnie po I terminie – forma ustna

5 3. Aktywność - maksymalnie 30 punktów
Aktywny udział w zajęciach – komentarz do wydarzeń z kraju i ze świata max 18 (3 punkty/zajęcia) Wygłoszenie referatu (max 12)

6 0 – 49 => 2,0 50 – 60 => 3,0 61 – 70 => 3,5 71 – 80 => 4,0
4. Ocena końcowa: Przedziały punktowe: 0 – 49 => 2,0 50 – 60 => 3,0 61 – 70 => 3,5 71 – 80 => 4,0 81 – 90 => 4,5 91 – 100 => 5,0 Przykład: Obecność: Aktywność: Kolokwium: 35 = Obecność: Aktywność: 18 Kolokwium: 22 =

7 Literatura Obowiązkowa:
Jakubczak R, Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006; Jakubczak R., Skrabacz A., Gąsiorek K. (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, podręcznik dla studentów, Bellona, Warszawa 2008 Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004 Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994; Prasa codzienna, tygodniki

8 Uzupełniająca: Abram M., Quo vadis Trzecie tysiąclecie, Warszawa 2002;
Brzeziński Z., Wielka szachownica, Warszawa 1998; Dworecki S., Od konfliktu do wojny, Warszawa 1996; Gawliczek P., Pawłowski J., Zagrożenia asymetryczne, Warszawa (AON) 2003; Gryz J., Kitler W., System reagowania kryzysowego, Warszawa 2007; Kaczmarek J., Bezpieczny świat. Utopia czy realna szansa, Wrocław 2003; W. Kitler, Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System. AON, Warszawa 2002 ; Kukułka J., Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie, Warszawa 1994; Kuźnia R., Polska polityka bezpieczeństwa , Warszawa 2001; Przewodzki E., Bezpieczeństwo militarne państwa. Analiza podstawowych pojęć i treści, Warszawa 1997; Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996; Świniarski J., Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa 1999; Wesołowska E. A., Szerauc A., Patriotyzm, Obronność, Bezpieczeństwo, Warszawa 2002.

9 Tematyka zajęć: BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA – ANALIZA POJĘCIOWO- ORGANIZACYJNA – 3 godz. (06.10) 2. CYWILNA I WOJSKOWA ORGANIZACJA OBRONY NARODOWEJ. ROLA I ZADANIA SIŁ ZBROJNYCH W SYSTEMIE BEZPIECZENSTWA PANSTWA – 3 godz. (20.10) 3. KOMPETENCJE I ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ i SAMORZĄDOWEJ W BEZPIECZEŃSTWIE PAŃSTWA – 3 godz. (10.11.)

10 4. STRAŻE, SŁUŻBY I INSPEKCJE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
4. STRAŻE, SŁUŻBY I INSPEKCJE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA. ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – 3 godz. (24.11.) 5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I POWSZECHNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO – 3 godz. (8.12) 6. TERRORYZM I KONFLIKTY WE WSPÓŁCZESNYM SWIECIE – 3 godz. (22.12) 7. KOLOKWIUM 19. stycznia 2012

11 Inne: wyznaczenie lidera grupy do kontaktów w ważnych kwestiach z prowadzącym Konsultacje RA220A Wtorek Soboty zjazdowe– terminy: na osobistej stronie internetowej, na stronie KBW, wywieszone przed salą RA220A Telefon do KBW:

12 WYBÓR TEMATÓW

13 REFERATY (22.12) max 12 punktów
Terroryzm: Definicje i rodzaje terroryzmu Najbardziej znane organizacje terrorystyczne Historyczne korzenie terroryzmu Zamach na olimpiadzie w Monachium Terroryzm a religia – czym jest dżihad? Terroryzm samobójczy Kobiecy terroryzm Terroryzm lotniczy Sylwetki najbardziej znanych terrorystów

14 Współczesne konflikty zbrojne
referaty 2001 – Interwencja NATO w Afganistanie 2003 – II Wojna w Zatoce Perskiej Od 2003 – Konflikt w Darfurze Od 2006 – wojna w Somalii 2006 – 2007 – Konflikt izraelsko – palestyński 2008 – Wojna Rosja – Gruzja Ewolucja konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego ………………………. Inne Wiosna Ludów w Afryce Syria 2011

15 Pytania???


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo państwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google