Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010 Katowice, 22. grudnia 2010 1 Projekt finansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010 Katowice, 22. grudnia 2010 1 Projekt finansowany."— Zapis prezentacji:

1 Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010 Katowice, 22. grudnia 2010 1 Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL

2 Metodologia 2

3 Metody 3 Analiza danych zastanych (dokumenty, materiały) 6 IDI z IZ, IP, PI 7 IDI z beneficjentami 6 IDI z pośrednikami 13 CAWI z pracownikami DIiP w UM WSL i ŚCP Tajemniczy Klient (5 @ + 5T) 400 CATI z mieszkańcami (kwoty: płeć / wiek / miasto vs wieś) 308 CATI z beneficjentami: 108 JST + 150 MSP + 50 innych podmiotów (waga) 230 CATI z potencjalnymi beneficjentami: 30 JST + 150 MSP + 50 innych podmiotów (waga) Panel

4 Ramy pojęciowe badania 4 IZ / IP2 zasoby planowanie organizacja uwarunkowania systemowe / instytucjonalne Grupy pośredniczące partnerzy społeczni JST beneficjenci media Grupy docelowe firmy doradcze? mieszkańcy potencjalni beneficjenci beneficjenci poinformowanie jakość informacji wizerunek

5 Poziom poinformowania głównych grup docelowych 5

6 Poziom poinformowania M [N=400] Czy wie P., jak się nazywa program UE przeznaczony specjalnie dla województwa śląskiego? + Czy spotkał(a) się P. z nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego? 6 Proszę chwilę się zastanowić i powiedzieć, czy według P. wiedzy w województwie śląskim w latach 2007-2013 są prowadzone przedsięwzięcia finansowane z funduszy UE? * * Por. ABR Opinia: Ewaluacja info-promo RPO WD (2008): 81% respondentów świadomych, że region wykorzystuje fundusze UE

7 7 Poziom poinformowania M Czy w województwie śląskim w latach 2007-2013 są prowadzone przedsięwzięcia finansowane z funduszy UE? Znajomość nazwy RPO WSL

8 8 Poziom poinformowania M Czy w województwie śląskim w latach 2007-2013 są prowadzone przedsięwzięcia finansowane z funduszy UE? Znajomość nazwy RPO WSL

9 9 Źródło 15 - 29 lat [N=102] 30 - 49 lat [N=131] > 50 lat [N=167] Ogółem [N=400] Internet84%64%35%57% Prasa21%43%50%40% Telewizja26%37%47%38% Ulotki21%23%26%24% Radio11%16%24%18% Bilboard16%14%7%12% Preferowane przez M źródła informacji o prowadzeniu przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w województwie śląskim w latach 2007-2010

10 Poziom poinformowania M Przedsięwzięcia prowadzone w ramach RPO WSL są oznaczane [opis znaków graficznych wraz z napisami]. Czy spotkał(a) się P. z tymi trzema znakami, występującymi razem? [N=123, świadomi istnienia programu dla regionu, finansowanego z FE] 10 Czy wie P., jak brzmi hasło RPO WSL? Jeżeli tak, to proszę podać to hasło. + Hasło RPO WSL brzmi RPO WSL. Realna odpowiedź na realne potrzeby. Czy spotkał(a) się P. z tym hasłem już wcześniej? [N=82, znający RPO WSL]

11 Poziom poinformowania M [N=319] 11 Czy w woj. śląskim w latach 2007-2010 z funduszy UE są finansowane:

12 Wizerunek według M [N=319] 12 Czy P. zdaniem w województwie śląskim fundusze UE są przeznaczane na zaspokojenie prawdziwych potrzeb regionu i jego mieszkańców?

13 Poziom poinformowania PB 13 Znajomość nazwy RPO WSL (spontaniczna i wspomagana) oraz wiedza o możliwości ubiegania się o środki z tego programu

14 Poziom poinformowania PB 14 Jakie instytucje, według P. wiedzy, przyjmują wnioski o dofinansowanie z RPO WSL i wybierają projekty do finansowania z tego programu?

15 Wizerunek według PB 15 Czy P. zdaniem w województwie śląskim fundusze UE są przyznawane w sprawiedliwy sposób?

16 Poziom poinformowania B 16 Czy brakowało P. jakichś informacji, potrzebnych do prawidłowej realizacji lub rozliczenia projektu w ramach RPO WSL?

17 Poziom poinformowania B 17 Czy zetknął się P. z informacjami nt. RPO WSL istotnymi dla Państwa instytucji, które wprowadziły P. w błąd?

18 Poziom poinformowania B 18 Czy zetknął się P. z informacjami nt. RPO WSL istotnymi dla Państwa instytucji, które wprowadziły P. w błąd?

19 Ocena jakości działań informacyjno-promocyjnych 19

20 Ocena działalności instytucji prowadzących DIiP (opinie PB i B) 20 Potencjalni beneficjenci Beneficjenci firma doradcza 4,15,0 lokalne PI 5,1 Urząd Marszałkowski + PI w Katowicach 4,64,8 urząd miasta lub gminy 4,63,6 starostwo powiatu 3,7 ŚCP 3,74,7 Proszę ocenić działalność instytucji, które wymienię, w zakresie przekazywania Państwu informacji nt. RPO WSL, na skali od 1 (ndst) do 6 (cel)

21 Ocena działalności PI (TK) 21 Kryterium ocenyOdsetek odp. spełniających kryterium Odpowiedź w max 3 dni (@)5/5 Odebranie telefonu za pierwszym razem (T)5/5 Podpisanie e-maila imieniem i nazwiskiem (@)5/5 Podanie nr telefonu w stopce e-maila (@)3/5 Podanie nazwy PI bezpośrednio po odebraniu telefonu (T)5/5 Udzielenie poprawnej odp. za pierwszym razem9/10 Udzielenie poprawnej odp. za pierwszym lub drugim razem10/10 Uwzględnienie dodatkowych okoliczności4/4

22 Grupy pośredniczące: rola i współpraca 22

23 Media 23 Rola doceniana przez pracowników realizujących DIiP Infrastruktura a sprawy ludzkie Z naszego punktu widzenia arcyciekawe są projekty z EFS. One są bardziej ludzkie a my lubimy ludzkie tematy. Nie samymi drogami człowiek żyje. [IDI z dziennikarzem] Droga też może być arcyciekawa, jeżeli ona rozwiązuje jakiś problem, który na przykład trwa 10 lat. Pan Henryk od 20 lat nie miał drogi do domu albo pan Zygfryd przez 20 lat musiał krowy gonić przez dwupasmówkę a teraz wybudowano podziemne przejście. [IDI z dziennikarzem] Hermetyczność języka (www.rpo-slaskie.pl, newsletter) Ze strony RPO nie ma jakiegoś nacisku większego na kontakt z mediami. Traktują nas na równi z beneficjentami co jest dla nas no czasami trudne, bo ja czasami nie mam ochoty ani zastanawiać się nad tym, czy coś ważnego jest w informacji o nowej linii demarkacyjnej. Ja nie doczytam takiej informacji.

24 Partnerzy społeczni i gospodarczy (KM) 24 Bezpośredni wpływ na DIiP RPO WSL Przekazywanie źródłowych informacji środowiskom Gwarant sprawiedliwego przyznawania funduszy?

25 Firmy doradcze 25 Czy wniosek/wnioski o finansowanie z RPO WSL przygotowali P. samodzielnie, czy z pomocą wynajętej firmy? Brak dobrego klimatu współpracy DIiP RPO WSL / firmy doradcze

26 Samorządy 26 Czy P. instytucja w jakiejkolwiek formie przekazywała informacje nt. RPO WSL swoim jednostkom organizacyjnym?

27 Beneficjenci 27 Czy ma P. jakieś zastrzeżenia wobec zakresu Państwa obowiązków związanych z prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych? Dobre praktyki w zakresie współpracy IZ z beneficjentami w promowaniu Programu poprzez projekty

28 Rekomendacje 28

29 29 1) Zwiększenie udziału pracowników IZ/IP2 w prowadzeniu szkoleń z beneficjentami nt. realizacji i rozliczania projektów (przy dalszym korzystaniu z ekspertów zewnętrznych w zakresie zagadnień takich jak zamówienia publiczne, prawo budowlane, kwestie środowiskowe). (O / IZ, IP2) 2) Dalsze szkolenia pracowników IZ/IP2 (blisko połowa zgłosiła tematy). Szkolenia zewnętrzne: współpraca z mediami, PR, organizacja kampanii promocyjnych, redagowanie stron www, wystąpienia publiczne. Szkolenia wewnętrzne: zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach RPO WSL. (O / IZ, IP2) 3) Doprecyzowanie podziału zadań PI / pozostała cześć ZIiP. (O / IZ) 4) Uwzględnienie w większym stopniu firm doradczych jako ogniwa systemu informacji i promocji na temat RPO WSL. Rozważenie organizowania szkoleń dedykowanych tym podmiotom. (K / IZ, IP2)

30 30 5) Opracowanie i przyjęcie poprawionej wersji Planu Komunikacji RPO WSL na lata 2007-2013 (słabości aktualnego: efekty, rezultaty, wskaźniki oraz metody ich pomiaru). (K / IZ, IP2, KM) 6) Poszerzenie zakresu rocznych Planów działań informacyjnych i promocyjnych (precyzyjniej określone rezultaty, uzasadnienie doboru i skali narzędzi z perspektywy ich efektywności, uzasadnienie harmonogramu). Rozszerzenie zakresu zbieranych i analizowanych danych dotyczących skuteczności i efektywności poszczególnych działań. (K / IZ, IP2) 7) * Uczynienie ZIiP rzecznikiem interesu adresatów działań informacyjno-promocyjnych wobec pozostałych referatów. Wzmocnienie pozycji ZIiP w IZ: Referat, Kierownik. (K / IZ)

31 31 8) Podniesienie wśród mieszkańców województwa wiedzy na temat przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL przez przedsiębiorców oraz o korzystnym wpływie takich przedsięwzięć na rozwój regionu i życie mieszkańców. Kampania promocyjna. Zwiększenie częstotliwości spotkań IZ-IP2 nt. działań informacyjno-promocyjnych dotyczących RPO WSL. (K / IZ, IP2) 9) Ułatwianie dziennikarzom przygotowywania atrakcyjnych dla odbiorców informacji na temat przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL. Sprofilowany newslettera. Baza danych kontaktowych i zainteresowań dziennikarzy. Wyjazdy studyjne. * Zlecenie koordynacji współpracy z mediami agencji PR. (K / IZ, IP2)

32 32 10) Dalsze rozwijanie działań informacyjno-promocyjnych w Internecie (K / IZ, IP2): rozbudowywanie i promowanie strony http://rpo-promocja.slaskie.pl współpraca z portalami internetowymi o tematyce społeczno-gospodarczej promowanie stron poświęconych RPO WSL prowadzonych przez IZ (linki, pozycjonowanie) 11) Kierowanie do opinii publicznej działań promocyjnych dotyczących łącznie przedsięwzięć realizowanych w ramach różnych programów (w społecznym odbiorze FE funkcjonują zbiorczo; szansa na większy zasięg i spójność kampanii). Intensywniejsza współpraca w ramach Grupy roboczej ds. Informacji i Promocji FE Stworzenie (na szczeblu krajowym) możliwości współfinansowania części działań informacyjno- promocyjnych z budżetu różnych Programów. (H / IZ, IP2, MRR)

33 Dziękujemy 33 www.dyspersja.com Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL

34 34


Pobierz ppt "Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010 Katowice, 22. grudnia 2010 1 Projekt finansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google