Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TARNOGÓRSKO - BYTOMSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TARNOGÓRSKO - BYTOMSKICH"— Zapis prezentacji:

1 TARNOGÓRSKO - BYTOMSKICH
TAJEMNICE NIETOPERZY PODZIEMI TARNOGÓRSKO - BYTOMSKICH Ewa Topolska – Sowa nauczyciel biologii 26 uczniów klas I-III pracowało w grupach: 1) O podziemiach… - 3 uczennice 2) Hibernacja… uczennice 3) Nietoperze… uczniów 4) Biologia… uczniów 5) Opracowania… uczniów 6) Mity i legendy uczennice

2 Cele projektu: uczniowie znają wartości przyrodnicze Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich. uczniowie znają budowę i biologię nietoperzy uczniowie potrafią wytłumaczyć zjawisko i potrzebę hibernacji wśród zwierząt oraz echolokację u nietoperzy uczniowie wiedzą jakie gatunki nietoperzy żyją w Polsce i potrafią wskazać które z nich hibernują w tarnogórskich podziemiach wyszukują mity i legendy dotyczące nietoperzy . potrafią omówić zagrożenia czyhające na nietoperze i wiedzą jak je ograniczyć uczniowie wiedzą jak przeprowadzić wywiad uczniowie potrafią posługiwać się następującymi programami komputerowymi: Publisher, Photoshop, Gimp, PowerPoint, Monie Maker zebrane i opracowane informacje prezentują w programie PowerPoint, w postaci blogów, strony internetowej biuletynu przyrodniczego oraz w formie zapisów dźwiękowych

3 Celem głównym projektu było zebranie i opracowanie informacji na temat nietoperzy, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków hibernujących w Podziemiach Tarnogórsko-Bytomskich. Wybrane tematy projektu przybliżyły uczniom, nie tylko cykl życiowy nietoperzy, ale również cechy gatunkowe, ciekawostki z ich życia oraz rozpowszechnione, zresztą niesłusznie różne mity. Uczniowie dowiedzieli się co zagraża nietoperzom w naszym regionie i jak oni mogą przyczynić się do ochrony tych ssaków. Podjęli też próby przekona swoich kolegów, rodziców, że nietoperze to pożyteczne organizmy, a zła ich reputacja wśród ludności to MIT. Uczniowie nauczyli się gromadzić, selekcjonować, opracowywać i prezentować zdobytą wiedzę. Zdobyli nowe oraz udoskonalili posiadane umiejętności wykorzystywania programów i narzędzi komputerowych.

4 Narzędzia i programy komputerowe oraz internetowe wykorzystywane w projekcie.
wyszukiwarki internetowe – do wyszukiwania informacji o nietoperzach program PowerPoint - opracowanie prezentacji Office Publisher - opracowanie biuletynu Gackopolitan, dyplomów i zaproszenia Photoshop - logo i obróbka zdjęć Monie Maker - film z sondy ulicznej i z dokumentacji przeprowadzonych działań Gimp - znaczek KOCHAMY NIETOPERZE Flehs - animacja echolokacji szablon strony www do zamieszczenia opracowań Grafika Smart Art do opracowania schematu podziału nietoperzy na podrzędy blog: zwierzat22.blog.onet.pl/ blog:

5 Podział na zespoły uczniowskie
Uczniowie pracowali w sześciu grupach zadaniowych: GRUPA NR 1 – Wartość przyrodnicza Podziemi (3 osoby) GRUPA NR 2 – Hibernacja wśród zwierząt (2 osoby) GRUPA NR 3 – Nietoperze Polski (4osoby) GRUPA NR 4 – Biologia i ochrona nietoperzy (6 osób) GRUPA NR 5 – Wywiady, scenariusze, spotkania, redagowanie artykułów (9 osób) GRUPA NR 6 – Mity i legendy (2 osoby)

6 Podział ról w zespołach
Uczniowie indywidualnie bądź w grupach, najczęściej dwuosobowych wyszukiwali informacje. Na spotkaniach konsultacyjnych omawiali zgromadzony materiał i dokonywali wyboru najistotniejszych wiadomości. Sami zdecydowali kto w grupie opracuje prezentacje, a kto informacje do biuletynu. W grupie drugiej i czwartej, uczennice prowadziły blogi według własnego pomysłu, bez interwencji nauczyciela i kolegów. Grupa I: Większość materiału przygotowała Zosia, gdyż koleżanki wyjechały do sanatorium. Grupa II: W grupie pracowały osoby z różnych klas, dlatego na początku pracy tak podzielono zadania aby nie wymagały wzajemnych uzgodnień, dopiero przed prezentacją ustalono sposób prezentacji. Grupa III: Jeden uczeń klasy III przygotowywał prezentację wszystkich gatunków nietoperzy, natomiast dziewczęta z klasy I zajęły się opracowaniem gazetek i artykułu do biuletynu.

7 Podział ról w zespołach
Grupa IV: Uczennica klasy III opracowała wiadomości dotyczące budowy nietoperzy, a dziewczynki z klasy I biologię. Wspólnie wybrały informacje do prezentacji, natomiast opracowanie prezentacji powierzyli osobom z grupy V, które bardzo chciały zrobić coś w PowerPoint Grupa V: Tu zadania bardzo zróżnicowane, powstały więc podgrupy. Dwie dziewczyny z klasy II opracowały animację echolokacji i stronę www. Czwórka uczniów z klasy Ib większość zadań wykonała wspólnie (sonda, korekta artykułów do biuletynu, scenariusze wywiadów, spotkań) podobnie jak dziewczyny z klasy Ia (sonda, rozmowa z nietoperzem) Grupa VI: Jedna z dziewcząt opracowała artykuł, druga prezentację

8 Rola nauczyciela Zorganizowałam wolny wstęp do Kopalni Zabytkowej aby ocenić warunki hibernacji naszych nietoperzy. Ustaliłam spotkania z leśnikami, przewodnikiem i dr G. Kłysem. Nawiązałam kontakty owe z pracownikami PAN w Krakowie (p. Dominiką Miką i Katarzyną Kozakiewicz), dr Joanną Furmankiewicz z Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego i Markiem Kowalskim – Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”. Pozyskałam środki finansowe na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach „Sprzyjamy nietoperzom”. Koordynowałam pracę uczniów nad projektem i podczas przygotowań do publicznej prezentacji. Organizowałam zaplecze do pracy. Motywowałam uczniów. W czasie prezentacji dałam pole do popisu swoim uczniom (otworzyłam i zakończyłam prezentację)

9 Działania uczniów Uczniowie rozpoczęli pracę od zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na płycie CD „Zwisaj z nietoperzami”. Następnie odbyli wycieczkę do podziemnego wyrobiska, aby ocenić warunki panujące w podziemiach. Myszkowanie po stronach www i dostępnych publikacjach to kolejny etap pracy. Pomagali znajomi, nauczyciele, eksperci. Pierwsze efekty było widać na szkolnych gazetkach. Redaktorzy i operatorzy wyruszyli w teren aby spotkać się z leśnikami, pasjonatami nietoperzy i znawcami podziemi. Najwięcej frajdy sprawiła uczniom sonda uliczna z której opracowano krótki film. Zainteresowanie projektem było duże, więc przeprowadzono konkurs szkolny „Sprzyjamy nietoperzom” w trzech kategoriach: plakat, prezentacja, komiks. Spotkanie z leśnikami przybliżyły uczniom życie nietoperzy w naszym regionie, przewodnik natomiast zrelacjonował im jak turyści reagują na widok tych tajemniczych stworzeń. Bardzo miło uczniowie wspominali rozmowę z panem Marcinem, który miał okazję liczyć te tajemnicze ssaki w naszych podziemiach. Na podstawie zebranych materiałów opracowali scenkę „rozmowa z nietoperzem”.

10 Działania uczniów „Co za ulga,…….. dzień bez mundurka” takie było pierwsze skojarzenie na ogłoszony przez uczestników projektu „Szarobury Dzień Nietoperza”. Większość uczniów przywdziała szare, czarne i brązowe bluzy, a uczestnicy projektu dodatkowo mieli dopięte znaczki KOCHAMY NIETOPERZE, aparat lotny, bądź uszy. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na potrzebę ochrony nietoperzy w tarnogórskich podziemiach. Przy redagowaniu gazetki „Gackopoltan” i montażu filmu z sondy ulicznej wskazówek udzielili zaproszeni na spotkania konsultacyjne starsi koledzy, absolwenci naszej szkoły. Uczniowie wykonali budki dla nietoperzy, jedną podarowali uczniom Szkoły Podstawowej nr 11, a pozostałe przekazali Nadleśnictwu.

11 Działania uczniów r. uczestnicy projektu mieli niepowtarzalną okazję gościć w naszej szkole wybitnego chiropterologa Pana Grzegorza Kłysa doktora Uniwersytetu Opolskiego. Nasz gość przedstawił uczniom dwie bardzo ciekawe prezentacje. Pierwsza dotyczyła charakterystyki nietoperzy żyjących w Polsce , a druga nawiązywała do prowadzonych badań. W czasie przerwy mogliśmy zobaczyć z bliska i dotknąć jednego z największych nietoperzy, borowca wielkiego. Jego futerko było tak miękkie i delikatne, że każdy z nas chciał go wziąć w ręce. Równie delikatne okazały się sieci służące do odłowów. Odwoływał się wielokrotnie do osobistych spotkań z tymi tajemniczymi ssakami.

12 Rezultaty pracy uczniów
GACKOPOLITAN – biuletyn przyrodniczy opracowany w programie Publisher, zawiera 22- stronicową dokumentację pracy nad projektem.

13 Strona www.nietoperze.boo.pl

14 Blog: http://hibernacja-wsrod-zwierzat22.blog.onet.pl/
Słuchowiska:

15 Dyplomy i zaproszenie

16 Opracowania w programie Mowie Maker i PowerPoint
Pod tym adresem znajduje się dokumentacja zmagań podczas pracy nad projektem. Prezentację opracowała Justyna, uczennica klasy III. Pod tym adresem znajduje się relacja z sondy ulicznej. Materiał filmował Marcin, a zmontował Szymon w programie Mowie Maker. Trzy prezentacje w programie PowerPoint znajdują się na stronie

17 Publiczna prezentacja projektu
Efekty swojej pracy uczniowie zaprezentowali czterokrotnie: r. dla uczniów biorących udział w międzyszkolnym turnieju "Tęgie głowy" w ramach IV Tarnogórskiej Wiosny Naukowej r. dla zarządu powiatowego oddziału LOP w siedzibie organizacji r. dla uczniów klasy I b i uczestników konkursu "Sprzyjamy nietoperzom" w obecności p. dyrektor r. dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr Każda z tych prezentacji miała inny wymiar i prelegentów, tak aby każdy mógł zaprezentować się publicznie.

18 Prezentację rozpoczęto słuchowiskiem o Podziemiach Tarnogórsko - Bytomskich, następnie przedstawiono trzy prezentacje w programie PowerPoint: "Nietoperze, ssaki o ciekawej biologii i fascynującej budowie" , "Mity i legendy" oraz "Gatunki nietoperzy". Prezentacjom towarzyszyły scenki rodzajowe i animacja echolokacji. Zagrożenia i ochronę naszych nietoperzy przedstawiono metodą metaplanu (jak jest, jak być powinno, co możemy zrobić dla naszych nietoperzy aby były u nas bezpieczne). Uczniowie odtworzyli również filmy z sondy ulicznej i z pracy nad projektem. Agnieszka i Patrycja zaprosiły do obejrzenia swoich blogów: i strony internetowej: Nasi goście mieli okazję zapoznać się z różnymi rodzajami budek, które wykonali samodzielnie lub z pomocą rodziców. Na zakończenie pochwalili się "Gackopolitanem.

19 Czego nauczyli się uczniowie?
Aga: Przy robieniu prezentacji o nietoperzach, zrozumiałam, że człowiek bardzo im zagraża. Nie wiedziałam, że w moim otoczeniu żyją te ssaki, a ja im tak bardzo przeszkadzam… Dowiedziała się też, co mogę zrobić dla ich dobra. Kasia: Trzeba szanować zwierzęta. Adam: PowerPoint już mnie nie zaskoczy Aga: Pisząc bloga dużo się nauczyłam o hibernacji. Szymon: Nic! Żartuje oczywiście. Coś tam zapamiętałem (aż taki „betonik” nie jestem). Magda: Nauczyłam się, że nie należy się bać nietoperzy Sandra i Patrycja: Nie będziemy już oceniać zwierząt po wyglądzie Sylwia: Jak napisać artykuł Marcin: wiem na czym polega obróbka zdjęć.

20 Co ja zyskałam realizując projekt?
Praca metodą projektu zbliżyła mnie do moich uczniów. Lepiej poznałam ich zainteresowania i możliwości. Nauczyłam się skrupulatnej oceny pracy uczniów. Publisher nie jest już mi obcy, choć wszystkich możliwości tego programu na pewno nie poznałam. Przyznaję, że jest on cenną pomocą dla nauczyciela. Polubiłam montaż zdjęć w Movie Maker. Projekt dostarczył mi dużo stresu i dodatkowej pracy przy pisaniu sprawozdań. Przyznaję, to było bardzo męczące. Lubię poznawać, uczyć się nowych rozwiązań, kocham kreatywność uczniów, to mnie mobilizuje i dzięki temu przetrwałam w kursie. Pewnie będzie kolejny projekt i biuletyn. Nie będę już pracować w tak dużym zespole, o ile już - to tylko na poziomie klasy.


Pobierz ppt "TARNOGÓRSKO - BYTOMSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google