Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 z 20 Matematyka ciekawa, ciekawsza… Nauczyciel: mgr Marzena Kula Uczestnicy: Laura Staszak, Patrycja Korda, Mariola Pruska, Natalia Mętalewicz, Monika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 z 20 Matematyka ciekawa, ciekawsza… Nauczyciel: mgr Marzena Kula Uczestnicy: Laura Staszak, Patrycja Korda, Mariola Pruska, Natalia Mętalewicz, Monika."— Zapis prezentacji:

1 1 z 20 Matematyka ciekawa, ciekawsza… Nauczyciel: mgr Marzena Kula Uczestnicy: Laura Staszak, Patrycja Korda, Mariola Pruska, Natalia Mętalewicz, Monika Zawistowska, Diana Czynko, Patrycja Gnaś (nieobecna na zdjęciu), Maksym Derecki, Krzysztof Olszewski, Aleksander Ochlik, Mateusz Wyszyński

2 2 z 20 Cele projektu Uczniowie dowiedzą się czym są pytania Fermiego i znajdą odpowiedzi na postawione pytania; Uczniowie dowiedzą się czym są pytania Fermiego i znajdą odpowiedzi na postawione pytania; Uczniowie dowiedzą się czym są anaglify i nauczą się tworzenia obrazów 3d; Uczniowie dowiedzą się czym są anaglify i nauczą się tworzenia obrazów 3d; Wszyscy uczestnicy udoskonalą umiejętności tworzenia prezentacji w PowerPoincie i stworzą takowe; Wszyscy uczestnicy udoskonalą umiejętności tworzenia prezentacji w PowerPoincie i stworzą takowe; Uczniowie usystematyzują wiedzę na temat symetrii oraz nauczą się obsługi programu PhotoFiltre (odbicie lustrzane prawej bądź lewej strony twarzy) i wykorzystają to w czasie swojej prezentacji; Uczniowie usystematyzują wiedzę na temat symetrii oraz nauczą się obsługi programu PhotoFiltre (odbicie lustrzane prawej bądź lewej strony twarzy) i wykorzystają to w czasie swojej prezentacji; Uczniowie nauczą się obsługi programu Gimp (obróbka zdjęć do tematu "zapałczane układanki". Uczniowie nauczą się obsługi programu Gimp (obróbka zdjęć do tematu "zapałczane układanki". Ponieważ uczniowie pracowali w grupach to poszczególne cele dotyczą poszczególnych grup, a nie wszystkich uczestników.

3 3 z 20 Opis projektu Uczniowie podzieleni na grupy przygotowali interaktywną wystawę dla innych uczniów naszej szkoły. Wszystkie grupy przygotowały prezentacje w PowerPoint dotyczące określonego zagadnienia: Anaglify na lekcjach i nie tylko. Anaglify na lekcjach i nie tylko. Pytania Fermiego i moje miasto. Pytania Fermiego i moje miasto. Symetrie wokół nas. Symetrie wokół nas. Zapałczane układanki. Zapałczane układanki. Interaktywność wystawy polegała na: wykonywaniu zapałczanych układanek przez uczestników pokazu, oglądaniu anaglifów w okularzch, wykonywaniu przez uczestników pokazu bądź prowadzących odbicia lustrzanego jednej strony swojej twarzy oraz anaglifów. Dodatkowa grupa nagrała kamerą cyfrową i zmontowała wideoklip dotyczący pracy pozostałych uczestników projektu.

4 4 z 20 Narzędzia i programy komputerowe Gimp - obróbka zdjęć do tematu Zapałczane układanki; Gimp - obróbka zdjęć do tematu Zapałczane układanki; PhotoFiltre - odbicie lustrzane prawej bądź lewej strony twarzy oraz obróbka zdjęć do tematu Symetrie; PhotoFiltre - odbicie lustrzane prawej bądź lewej strony twarzy oraz obróbka zdjęć do tematu Symetrie; PowerPoint – stworzenie prezentacji; PowerPoint – stworzenie prezentacji; Stphmkre – tworzenie anaglifów; Stphmkre – tworzenie anaglifów; Windows Movie Maker – montaż wideoclipu; Windows Movie Maker – montaż wideoclipu; Internet Explorer – wyszukiwanie informacji; Internet Explorer – wyszukiwanie informacji; Outlook Expres– konsultacje z nauczycielem i kontakt miedzy uczestnikami; Outlook Expres– konsultacje z nauczycielem i kontakt miedzy uczestnikami;

5 5 z 20 Organizacja pracy zespołów uczniowskich W projekcie brało udział 11 uczniów klasy 2a Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Świnoujściu; W projekcie brało udział 11 uczniów klasy 2a Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Świnoujściu; Uczniowie sami dobrali się w grupy zadaniowe: anaglify 2 osoby, symetrie 2 osoby, pytania Fermiego 4 osoby, zapałczane układanki 2 osoby, techniczni 2 osoby. Jedna uczennica pracowała w dwóch grupach równocześnie. Uczniowie sami dobrali się w grupy zadaniowe: anaglify 2 osoby, symetrie 2 osoby, pytania Fermiego 4 osoby, zapałczane układanki 2 osoby, techniczni 2 osoby. Jedna uczennica pracowała w dwóch grupach równocześnie.

6 6 z 20 Rola nauczyciela Moja pomoc okazała się niezbędna przy selekcji zebranych informacji. Moja pomoc okazała się niezbędna przy selekcji zebranych informacji. Udzieliłam pomocy w zakresie obsługi programu stphmkre do tworzenia anaglifów. Udzieliłam pomocy w zakresie obsługi programu stphmkre do tworzenia anaglifów. Zorganizowałam z GWO okulary do oglądania anaglifów. Zorganizowałam z GWO okulary do oglądania anaglifów. Pomagałam w wykonaniu zdjęć do anaglifów. Pomagałam w wykonaniu zdjęć do anaglifów. Pomogłam również w zdobywaniu informacji i wspólnie z grupą 2 odwiedziłam świnoujskie instytucje. Pomogłam również w zdobywaniu informacji i wspólnie z grupą 2 odwiedziłam świnoujskie instytucje. Udzielałam porad w zakresie programów: Gimp i PhotoFiltre. Udzielałam porad w zakresie programów: Gimp i PhotoFiltre. Zorganizowałam kamerę cyfrową. Zorganizowałam kamerę cyfrową. Zaprosiłam za spotkanie nauczyciela fizyki, który pomógł nam w opisie anaglifów. Zaprosiłam za spotkanie nauczyciela fizyki, który pomógł nam w opisie anaglifów. Wspólnie z młodzieżą opracowałam scenariusz publicznej prezentacji projektu. Wspólnie z młodzieżą opracowałam scenariusz publicznej prezentacji projektu.

7 7 z 20 Symetrie- działania uczniów 1. Zebranie informacji na temat symetrii, a w szczególności symetrii twarzy; 2. Wykonanie zdjęć przedstawiających figury osiowosymetryczne; 3. Zapoznanie z obsługą programu PhotoFiltre; 4. Zapoznanie się z działaniem tablicy interaktywnej; 5. Wykonanie prezentacji w PowerPoint;

8 8 z 20 Pytania Fermiego - działania uczniów 1. Zebranie informacji na temat E. Fermiego i dowiedzenie się na czym polegają pytania Fermiego; 2. Zebranie danych potrzebnych do znalezienia odpowiedzi na postawione pytania Fermiego m. in. w Urzędzie Miasta Świnoujścia, stacji meteorologicznej; 3. Znalezienie odpowiedzi na postawione pytania Fermiego: Jaka długa będzie kolejka na prom utworzona ze wszystkich samochodów zarejestrowanych w Ś-ciu?, Czy wystarczy miejsca na plaży, jeżeli wszyscy mieszkańcy Świnoujścia pójdą się opalać?, Czy wieża utworzona z podręczników od matematyki świnoujskich uczniów będzie wyższa niż nasza latarnia morska?, Na ile kąpieli wystarczy każdemu mieszkańcowi Ś-cia wody z jednej ulewy? 4. Wykonanie prezentacji w PowerPoint;

9 9 z 20 Anaglify - działania uczniów 1. Zebranie informacji na temat anaglifów, ich powstawania; 2. Znalezienie gotowych anaglifów; 3. Znalezienie programu do tworzenia anaglifów i nauczenie się jego obsługi; 4. Wykonanie odpowiednich zdjęć z których można zrobić anaglify; 5. Wykonanie anaglifów; 6. Zapoznanie się z działaniem tablicy interaktywnej; 7. Wykonanie prezentacji w PowerPoint.

10 10 z 20 Zapałczane układanki - działania uczniów 1. Znalezienie bądź wymyślenie zadań typu zapałczane układanki; 2. Rozwiązanie przygotowanych zadań; 3. Wykonanie zdjęć obrazujących zadanie i jego rozwiązanie; 4. Wykonanie prezentacji w PowerPoint; Techniczni - działania uczniów 1.Uwiecznianie działań pozostałych uczestników na zdjęciach i filmie; 2.Zapoznanie z obsługą programu Movie Maker; 3.Zmontowanie wideoclipu;

11 11 z 20 Symetrie- rezultaty pracy Prezentacja zawierająca informacje na temat symetrii oraz test oparty na zdjęciach zrobionych przez uczniów.

12 12 z 20 Pytania Fermiego – rezultaty pracy Znalezienie odpowiedzi na pytania: Czy wystarczy miejsca na plaży, jeśli wszyscy świnoujścianie pójdą się opalać?, "Jaka długa będzie kolejka na prom utworzona ze wszystkich świnoujskich aut", "Czy wieża utworzona z podręczników matematyki świnoujskich uczniów będzie wyższa niż latarnia morska?", "Czy wystarczy deszczówki z jednej ulewy na kąpiel dla każdego Świnoujścianina? Prezentacja zawierająca krótkie informacje na temat Fermiego oraz wyjaśnienia i odpowiedzi na wymyślone przez nas pytania Fermiego dotyczące naszego miasta.

13 13 z 20 Anaglify –rezultaty pracy Samodzielnie wykonane anaglify Prezentacja zawierająca informacje na temat anaglifów, gotowe anaglify oraz anaglify wykonane przez uczniów.

14 14 z 20 Zapałczane układanki – rezultaty pracy Zdjęcia przedstawiające treść i rozwiązania zadań. Prezentacja zawierająca zadania typu zapałczane układanki Zadanie Wykonaj poniższą konstrukcję a następnie przesuń trzy zapałki, tworząc trzy kwadraty. Rozwiązanie

15 15 z 20 Techniczni – rezultaty pracy Zdjęcia i wideoclip dokumentujące prace nad projektem. Zdjęcia potrzebne do wykonania anaglifów. Zdjęcie leweZdjęcie prawe

16 16 z 20 Publiczna prezentacja projektu Prezentacja publiczna odbyła się w sali konferencyjnej naszej szkoły w formie wystawy interaktywnej. Brali w niej udział uczniowie różnych klas, nauczyciele i dyrekcja. Ze względu na duże zainteresowanie prezentację publiczną przeprowadziliśmy trzykrotnie jednego dnia. Ponieważ efektem naszej pracy są głównie prezentacje multimedialne, więc w czasie pokazu wykorzystaliśmy laptop, rzutnik i ekran, dwie grupy wykorzystały również tablicę interaktywną, aby zaprezentować swoje umiejętności. Interaktywność wystawy polegała na: wykonywaniu zapałczanych układanek przez uczestników, oglądaniu anaglifów w okularach, wykonywaniu przez uczestników bądź prowadzących odbicia lustrzanego jednej strony swojej twarzy oraz anaglifów na tablicy interaktywnej. Prezentacja publiczna odbyła się w sali konferencyjnej naszej szkoły w formie wystawy interaktywnej. Brali w niej udział uczniowie różnych klas, nauczyciele i dyrekcja. Ze względu na duże zainteresowanie prezentację publiczną przeprowadziliśmy trzykrotnie jednego dnia. Ponieważ efektem naszej pracy są głównie prezentacje multimedialne, więc w czasie pokazu wykorzystaliśmy laptop, rzutnik i ekran, dwie grupy wykorzystały również tablicę interaktywną, aby zaprezentować swoje umiejętności. Interaktywność wystawy polegała na: wykonywaniu zapałczanych układanek przez uczestników, oglądaniu anaglifów w okularach, wykonywaniu przez uczestników bądź prowadzących odbicia lustrzanego jednej strony swojej twarzy oraz anaglifów na tablicy interaktywnej.

17 17 z 20

18 18 z 20 Wiem kim był Fermi i na czy polega specyfika jego pytań Potrafię obrabiać zdjęcia w programie Gimp Potrafię zrobić anaglif w programie Stphmkre Wiem jak znajdować odpowiedzi na pytania Fermiego

19 19 z 20 Potrafię zmontować filmik w Movie Maker Znam program PhotoFiltre Nauczyliśmy się lepszej obsłgi kompa, przełamaliśmy strach przed publicznymi wystąpieniami, nauczyliśmy się odpowiedzialności i pracy w grupach

20 20 z 20 Nauczyłam się jak przygotować, przeprowadzić i ocenić projekt przedmiotowy. Nauczyłam się robić anaglify, co interesowało mnie od dawna. Zamierzam prowadzić zajęcia pozalekcyjne właśnie metodą projektu. Będą to zajęcia okresowe, prowadzone nie tylko w szkole, ale również poza nią.


Pobierz ppt "1 z 20 Matematyka ciekawa, ciekawsza… Nauczyciel: mgr Marzena Kula Uczestnicy: Laura Staszak, Patrycja Korda, Mariola Pruska, Natalia Mętalewicz, Monika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google