Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matematyka ciekawa, ciekawsza…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matematyka ciekawa, ciekawsza…"— Zapis prezentacji:

1 Matematyka ciekawa, ciekawsza…
Nauczyciel: mgr Marzena Kula Uczestnicy: Laura Staszak, Patrycja Korda, Mariola Pruska, Natalia Mętalewicz, Monika Zawistowska, Diana Czynko, Patrycja Gnaś (nieobecna na zdjęciu), Maksym Derecki, Krzysztof Olszewski, Aleksander Ochlik, Mateusz Wyszyński 1 z 20

2 Cele projektu Uczniowie dowiedzą się czym są pytania Fermiego i znajdą odpowiedzi na postawione pytania; Uczniowie dowiedzą się czym są anaglify i nauczą się tworzenia obrazów 3d; Wszyscy uczestnicy udoskonalą umiejętności tworzenia prezentacji w PowerPoincie i stworzą takowe; Uczniowie usystematyzują wiedzę na temat symetrii oraz nauczą się obsługi programu PhotoFiltre (odbicie lustrzane prawej bądź lewej strony twarzy) i wykorzystają to w czasie swojej prezentacji; Uczniowie nauczą się obsługi programu Gimp (obróbka zdjęć do tematu "zapałczane układanki". Ponieważ uczniowie pracowali w grupach to poszczególne cele dotyczą poszczególnych grup, a nie wszystkich uczestników. 2 z 20

3 Opis projektu Uczniowie podzieleni na grupy przygotowali „interaktywną wystawę” dla innych uczniów naszej szkoły. Wszystkie grupy przygotowały prezentacje w PowerPoint dotyczące określonego zagadnienia: Anaglify na lekcjach i nie tylko. Pytania Fermiego i moje miasto. Symetrie wokół nas. Zapałczane układanki. Interaktywność wystawy polegała na: wykonywaniu zapałczanych układanek przez uczestników pokazu, oglądaniu anaglifów w okularzch, wykonywaniu przez uczestników pokazu bądź prowadzących odbicia lustrzanego jednej strony swojej twarzy oraz anaglifów. Dodatkowa grupa nagrała kamerą cyfrową i zmontowała wideoklip dotyczący pracy pozostałych uczestników projektu. 3 z 20

4 Narzędzia i programy komputerowe
Gimp - obróbka zdjęć do tematu „Zapałczane układanki; PhotoFiltre - odbicie lustrzane prawej bądź lewej strony twarzy oraz obróbka zdjęć do tematu „Symetrie”; PowerPoint – stworzenie prezentacji; Stphmkre – tworzenie anaglifów; Windows Movie Maker – montaż wideoclipu; Internet Explorer – wyszukiwanie informacji; Outlook Expres– konsultacje z nauczycielem i kontakt miedzy uczestnikami; 4 z 20

5 Organizacja pracy zespołów uczniowskich
W projekcie brało udział 11 uczniów klasy 2a Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Świnoujściu; Uczniowie sami dobrali się w grupy zadaniowe: anaglify 2 osoby, symetrie 2 osoby, pytania Fermiego 4 osoby, zapałczane układanki 2 osoby, techniczni 2 osoby. Jedna uczennica pracowała w dwóch grupach równocześnie. 5 z 20

6 Rola nauczyciela Moja pomoc okazała się niezbędna przy selekcji zebranych informacji. Udzieliłam pomocy w zakresie obsługi programu stphmkre do tworzenia anaglifów. Zorganizowałam z GWO okulary do oglądania anaglifów. Pomagałam w wykonaniu zdjęć do anaglifów. Pomogłam również w zdobywaniu informacji i wspólnie z grupą 2 odwiedziłam świnoujskie instytucje. Udzielałam porad w zakresie programów: Gimp i PhotoFiltre. Zorganizowałam kamerę cyfrową. Zaprosiłam za spotkanie nauczyciela fizyki, który pomógł nam w opisie anaglifów. Wspólnie z młodzieżą opracowałam scenariusz publicznej prezentacji projektu. 6 z 20

7 „Symetrie”- działania uczniów
Zebranie informacji na temat symetrii, a w szczególności symetrii twarzy; Wykonanie zdjęć przedstawiających figury osiowosymetryczne; Zapoznanie z obsługą programu PhotoFiltre; Zapoznanie się z działaniem tablicy interaktywnej; Wykonanie prezentacji w PowerPoint; 7 z 20

8 „Pytania Fermiego” - działania uczniów
Zebranie informacji na temat E. Fermiego i dowiedzenie się na czym polegają pytania Fermiego; Zebranie danych potrzebnych do znalezienia odpowiedzi na postawione pytania Fermiego m. in. w Urzędzie Miasta Świnoujścia, stacji meteorologicznej; Znalezienie odpowiedzi na postawione pytania Fermiego: ”Jaka długa będzie kolejka na prom utworzona ze wszystkich samochodów zarejestrowanych w Ś-ciu?”, „Czy wystarczy miejsca na plaży, jeżeli wszyscy mieszkańcy Świnoujścia pójdą się opalać?”, „ Czy wieża utworzona z podręczników od matematyki świnoujskich uczniów będzie wyższa niż nasza latarnia morska?”, „Na ile kąpieli wystarczy każdemu mieszkańcowi Ś-cia wody z jednej ulewy?” Wykonanie prezentacji w PowerPoint; 8 z 20

9 „Anaglify” - działania uczniów
Zebranie informacji na temat anaglifów, ich powstawania; Znalezienie gotowych anaglifów; Znalezienie programu do tworzenia anaglifów i nauczenie się jego obsługi; Wykonanie odpowiednich zdjęć z których można zrobić anaglify; Wykonanie anaglifów; Zapoznanie się z działaniem tablicy interaktywnej; Wykonanie prezentacji w PowerPoint. 9 z 20

10 „Zapałczane układanki” - działania uczniów
Znalezienie bądź wymyślenie zadań typu zapałczane układanki; Rozwiązanie przygotowanych zadań; Wykonanie zdjęć obrazujących zadanie i jego rozwiązanie; Wykonanie prezentacji w PowerPoint; „Techniczni” - działania uczniów Uwiecznianie działań pozostałych uczestników na zdjęciach i filmie; Zapoznanie z obsługą programu Movie Maker; Zmontowanie wideoclipu; 10 z 20

11 „Symetrie”- rezultaty pracy
Prezentacja zawierająca informacje na temat symetrii oraz test oparty na zdjęciach zrobionych przez uczniów. 11 z 20

12 „Pytania Fermiego” – rezultaty pracy
Znalezienie odpowiedzi na pytania: „Czy wystarczy miejsca na plaży, jeśli wszyscy świnoujścianie pójdą się opalać?”, "Jaka długa będzie kolejka na prom utworzona ze wszystkich świnoujskich aut", "Czy wieża utworzona z podręczników matematyki świnoujskich uczniów będzie wyższa niż latarnia morska?", "Czy wystarczy deszczówki z jednej ulewy na kąpiel dla każdego Świnoujścianina?„ Prezentacja zawierająca krótkie informacje na temat Fermiego oraz wyjaśnienia i odpowiedzi na wymyślone przez nas pytania Fermiego dotyczące naszego miasta. 12 z 20

13 „Anaglify” –rezultaty pracy
Samodzielnie wykonane anaglify Prezentacja zawierająca informacje na temat anaglifów, gotowe anaglify oraz anaglify wykonane przez uczniów. 13 z 20

14 „Zapałczane układanki” –rezultaty pracy
Zdjęcia przedstawiające treść i rozwiązania zadań. Prezentacja zawierająca zadania typu „zapałczane układanki” Zadanie Wykonaj poniższą konstrukcję a następnie przesuń trzy zapałki,  tworząc trzy  kwadraty. Rozwiązanie 14 z 20

15 „Techniczni” – rezultaty pracy
Zdjęcia i wideoclip dokumentujące prace nad projektem. Zdjęcia potrzebne do wykonania anaglifów. Zdjęcie lewe Zdjęcie prawe 15 z 20

16 Publiczna prezentacja projektu
Prezentacja publiczna odbyła się w sali konferencyjnej naszej szkoły w formie wystawy interaktywnej. Brali w niej udział uczniowie różnych klas, nauczyciele i dyrekcja. Ze względu na duże zainteresowanie prezentację publiczną przeprowadziliśmy trzykrotnie jednego dnia. Ponieważ efektem naszej pracy są głównie prezentacje multimedialne, więc w czasie pokazu wykorzystaliśmy laptop, rzutnik i ekran, dwie grupy wykorzystały również tablicę interaktywną, aby zaprezentować swoje umiejętności. Interaktywność wystawy polegała na: wykonywaniu zapałczanych układanek przez uczestników, oglądaniu anaglifów w okularach, wykonywaniu przez uczestników bądź prowadzących odbicia lustrzanego jednej strony swojej twarzy oraz anaglifów na tablicy interaktywnej. 16 z 20

17 17 z 20

18 Wiem kim był Fermi i na czy polega specyfika jego pytań
Potrafię obrabiać zdjęcia w programie Gimp Potrafię zrobić anaglif w programie Stphmkre Wiem jak znajdować odpowiedzi na pytania Fermiego 18 z 20

19 Potrafię zmontować filmik w Movie Maker
Znam program PhotoFiltre Nauczyliśmy się lepszej obsłgi kompa, przełamaliśmy strach przed publicznymi wystąpieniami, nauczyliśmy się odpowiedzialności i pracy w grupach 19 z 20

20 Nauczyłam się robić anaglify, co interesowało mnie od dawna.
Nauczyłam się jak przygotować, przeprowadzić i ocenić projekt przedmiotowy. Nauczyłam się robić anaglify, co interesowało mnie od dawna. Zamierzam prowadzić zajęcia pozalekcyjne właśnie metodą projektu. Będą to zajęcia okresowe, prowadzone nie tylko w szkole, ale również poza nią. 20 z 20


Pobierz ppt "Matematyka ciekawa, ciekawsza…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google