Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapewne każdy z nas niejednokrotnie zastanawiał się jak było na Ziemi kiedy nie było na niej nas – ludzi. Kiedy w ogóle powstało życie i skąd wiadomo,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapewne każdy z nas niejednokrotnie zastanawiał się jak było na Ziemi kiedy nie było na niej nas – ludzi. Kiedy w ogóle powstało życie i skąd wiadomo,"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Zapewne każdy z nas niejednokrotnie zastanawiał się jak było na Ziemi kiedy nie było na niej nas – ludzi. Kiedy w ogóle powstało życie i skąd wiadomo, jak wyglądały pierwsze formy życia? Czy rzeczywiście na początku był chaos? Wybierzmy się więc w pasjonującą podróż od przeszłości do teraźniejszości, w poszukiwaniu tego co było, aby dojść do tego, co jest…

4 Korzystając ze źródeł internetowych waszym zadaniem będzie : zdefiniowanie procesu ewolucji oraz krótka charakterystyka jej prawidłowości opracowanie przykładów bezpośrednich i pośrednich dowodów ewolucji

5 Wasze prace będą prezentowane na lekcji. Każda grupa w ciągu 10 minut zaprezentuje wyniki swojej pracy. Opracujcie wyniki w formie prezentacji PowerPoint i zaprezentujecie ją na forum klasy Na wykonanie zadania macie 4 tygodnie czasu tj. do 31.05.2012r.

6 Klasa zostanie podzielona na zespoły 4-osobowe. Każda grupa wybiera swojego lidera – osobę odpowiedzialną za sprawną pracę grupy i poprawne wykonanie zadania. Pracujcie rzetelnie i sumiennie; szukając potrzebnych informacji korzystajcie z podanych w Źródłach adresów. Pamiętajcie, aby przygotowana przez Was prezentacja była ciekawa, wzbogacona o grafikę lub krótkie filmy.

7 Uczniowie grupy klasy 2a, podzieleni na zespoły przygotowują ten sam temat. W każdej grupie należy wyłonić: Lidera – którego zadanie polega na koordynowaniu pracy w grupie oraz sprawnym przedstawieniu uzyskanych efektów Biologów – detektywów, którzy śledzą i tropią dowody potwierdzające proces ewolucji Grafików – którzy opracowują otrzymane dane i przygotowują prezentację multimedialną.

8 Definicja ewolucji Dowody ewolucji Mogą być również inne dostępne źródła, które sami znajdziecie w sieci. Nie zapomnijcie również o informacjach zawartych w książkach.

9 Każda z grup będzie miała wystawioną ocenę zgodnie z kryteriami zawartymi w tabeli ewaluacyjnej. Taką samą ocenę otrzymają wszyscy uczniowie zespołu. Ważna jest ilość włożonej pracy, jak również ogólne wrażenie. Punkty uzyskane za prezentację zostaną przeliczone na ocenę zgodnie z tabelą.

10 WymaganiaKonieczne 1 Podstawowe 2 Dopełniające 3 Wykraczające 4 Punkty Poziom merytoryczny Materiał opracowany pobieżnie, brak podstawowych informacji Opracowanie tematu obejmuje tylko podstawowe informacje Temat zrealizowany poprawnie, bez błędów merytorycznych Opracowane informacje znacznie wykraczają poza założone cele, są poprawne merytorycznie 1 - 4 Jakość przygotowanej prezentacji Przedstawione informacje są niekompletne, prezentacja ma niewłaściwą strukturę i jest nieciekawa graficznie Prezentacja obejmuje większość wymaganych informacji, ale zawiera tylko nieliczne elementy graficzne, brak animacji Prezentacja przejrzysta, ciekawa graficznie, właściwy dobór kolorów Prezentacja bardzo dobrze zaprojektowana, przejrzysta i czytelna, atrakcyjna wizualnie 1 – 4 Umiejętność współpracy W grupie Brak współpracy w grupie Praca indywidualna, niewielki wkład poszczególnych członków grupy Dobra organizacja pracy, współdziałanie w grupie Doskonała organizacja i współpraca całej grupy 1 - 4

11 Za zaprezentowanie wyników pracy grupy można otrzymać od 0 do 2 punktów. Punkty te doliczamy do ogólnej punktacji, co pozwoli wystawić ocenę końcową. Osoby, które uzyskały powyżej 12 punktów, otrzymują ocenę celującą. Ilość zdobytych punktówOcena 12 - 11Bardzo dobry 10 - 9Dobry 8 - 7Dostateczny 6 - 4Dopuszczający 3 – 0Niedostateczny

12 Brawo - wykonaliście zadania projektu! Wiecie co to jest ewolucja oraz skąd czerpiemy wiedzę na temat naszej przeszłości. Macie świadomość, że w ciągu długiego okresu czasu zmieniał się wygląd Ziemi i gatunki zamieszkujące ją…


Pobierz ppt "Zapewne każdy z nas niejednokrotnie zastanawiał się jak było na Ziemi kiedy nie było na niej nas – ludzi. Kiedy w ogóle powstało życie i skąd wiadomo,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google