Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 z 19 KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE Z PROGRAMEM C.a.R. Nauczyciel: Izabela Smarzyńska Uczestnicy: Angelika Białas, Katarzyna Ciastko, Magdalena Kowalczyk,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 z 19 KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE Z PROGRAMEM C.a.R. Nauczyciel: Izabela Smarzyńska Uczestnicy: Angelika Białas, Katarzyna Ciastko, Magdalena Kowalczyk,"— Zapis prezentacji:

1 1 z 19 KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE Z PROGRAMEM C.a.R. Nauczyciel: Izabela Smarzyńska Uczestnicy: Angelika Białas, Katarzyna Ciastko, Magdalena Kowalczyk, Damian Następniak, Monika Nowak, Natalia Nowak, Katarzyna Piasecka, Catherine Piotrowska, Katarzyna Ruczkowska, Paulina Sztuka, Agnieszka Szydłowska, Artur Siwek, Justyna Surlej, Wioleta Wyrwa

2 2 z 19 CELE PROJEKTU Uczniowie potrafią : - podać definicję konstruowanej figury lub przekształcenia, - wykonać konstrukcję za pomocą cyrkla i linijki oraz w programie C.a.R., - przedstawić opis konstrukcji, - wyszukać informacje w Internecie, - wykonać prezentację swoich działań w programie Power Point.

3 3 z 19 W projekcie wzięły udział kilkuosobowe grupy uczniów z klas: I, II, III gimnazjum. Realizujac projekt uczniowie korzystali z nowych dla nich programów komputerowych: C.a.R. i Power Point. Zadaniem 2 – osobowych zespołów było wykonanie prezentacji w programie Power Point przedstawiających poszczególne etapy wybranych konstrukcji wraz z opisem. Etapy konstrukcji należało wykonać w programie C.a.R. Każda grupa wybrała sobie konstrukcje do wykonania spośród tych, które uczniowie poznają w danej klasie. Przed przystąpieniem do pracy z programem C.a.R. zespoły musiały: -zgromadzić wiadomości z różnych źródeł ( także z Internetu ) na temat wykonywanej konstrukcji, konstruowanej figury lub przekształcenia; -wykonać wybrane konstrukcje z użyciem cyrkla i linijki; -przedstawić opis konstrukcji. Następnie uczniowie zostali zapoznani z programem C.a.R. w szkolnej pracowni komputerowej przez opiekuna projektu, po czym zainstalowali ten program w swoich komputerach i przystąpili do wykonywania wybranych przez siebie konstrukcji w programie C.a.R. Prezentacja projektu polegała na przedstawieniu widzom umiejętności nabytych w programie C.a.R. "na żywo" (a przy okazji możliwości tego programu) oraz w prezentacjach w Power Point. Prezentacja projektu zakończyła się rozwiązaniem przez widzów - uczniów klas trzecich gimnazjum - testu interaktywnego utworzonego w programie Hot Potatoes, dotyczącego wiadomości przekazanych przy okazji przedstawianych konstrukcji. Z programami C.a.R. i Power Point uczniowie zetknęli się po raz pierwszy przy okazji realizacji tego projektu. KRÓTKI OPIS PROJEKTU

4 4 z 19 NARZĘDZIA I PROGRAMY KOMPUTEROWE WYKORZYSTANE W PROJEKCIE C.a.R. – do wykonania poszczególnych etapów konstrukcji geometrycznych Power Point – do wykonania prezentacji Hot Potatoes – do utworzenia testu interaktywnego Word – do wykonania napisów (na slajdach) Wyszukiwarka internetowa Google – do szukania potrzebnych wiadomości

5 5 z19 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH Projekt realizowało 14 uczniów z klas I – III gimnazjum. Uczniowie pracowali w zespołach 2 – osobowych: z klasy I i II po dwa zespoły, z klasy III – trzy zespoły. Każdy zespół miał do opracowania jedną lub dwie prezentacje w programie Power Point. Prezentacje te zawierały kolejne etapy konstrukcji geometrycznej wykonanej w programie C.a.R. oraz opis tej konstrukcji.

6 6 z 19 Podział ról w zespołach był różny. W większości zespołów obie osoby wspólnie wykonywały zarówno konstrukcję jak i prezentację. W paru zespołach jedna osoba przygotowała kolejne etapy konstrukcji wykorzystując program C.a.R. a druga - prezentację w programie Power Point. ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH

7 7 z 19 ROLA NAUCZYCIELA Zadbałam o zainstalowanie programu C.a.R. w szkolnej pracowni komputerowej. Zadbałam o zainstalowanie programu C.a.R. w szkolnej pracowni komputerowej. Zapoznałam uczniów z programem C.a.R. i objaśniłam im, jak zainstalować ten program w domowych komputerach. Zapoznałam uczniów z programem C.a.R. i objaśniłam im, jak zainstalować ten program w domowych komputerach. Zapoznałam uczniów z programem Power Point. Zapoznałam uczniów z programem Power Point. Prowadziłam konsultacje, podczas których sprawdzałam umiejętności uczniów w pracy z programem C.a.R., prawidłowość wykonywanych konstrukcji, oglądałam utworzone prezentacje i sprawdzałam ich poprawność. Prowadziłam konsultacje, podczas których sprawdzałam umiejętności uczniów w pracy z programem C.a.R., prawidłowość wykonywanych konstrukcji, oglądałam utworzone prezentacje i sprawdzałam ich poprawność. Utworzyłam test interaktywny w programie Hot Potatoes. Utworzyłam test interaktywny w programie Hot Potatoes. Wykonywałam zdjęcia dokumentujące pracę uczniów i prezentację projektu. Wykonywałam zdjęcia dokumentujące pracę uczniów i prezentację projektu. Prowadziłam prezentację projektu według ułożonego przez siebie scenariusza. Prowadziłam prezentację projektu według ułożonego przez siebie scenariusza. Podjęłam decyzję o terminie prezentacji projektu. Uczniowie zdecydowali o treści testu interaktywnego i o tym, które konstrukcje wykonają w programie C.a.R. podczas publicznej prezentacji projektu. Podjęłam decyzję o terminie prezentacji projektu. Uczniowie zdecydowali o treści testu interaktywnego i o tym, które konstrukcje wykonają w programie C.a.R. podczas publicznej prezentacji projektu.

8 8 z 19 OPIS KOLEJNYCH DZIAŁAŃ UCZNIÓW Zebranie wiadomości dotyczących wykonywanych konstrukcji. Zebranie wiadomości dotyczących wykonywanych konstrukcji. Wykonanie konstrukcji z użyciem cyrkla i linijki oraz podanie opisu konstrukcji. Wykonanie konstrukcji z użyciem cyrkla i linijki oraz podanie opisu konstrukcji. Opracowanie testu interaktywnego. Opracowanie testu interaktywnego.

9 9 z 19 OPIS KOLEJNYCH DZIAŁAŃ UCZNIÓW Wykonanie konstrukcji w programie C.a.R. Wykonanie konstrukcji w programie C.a.R. Przygotowanie prezentacji w programie Power Point. Przygotowanie prezentacji w programie Power Point.

10 10 z 19 REZULTATY PRACY UCZNIÓW Rezultatem pracy uczniów są prezentacje w programie Power Point zawierające kolejne etapy konstrukcji geometrycznych wykonane w programie C.a.R. wraz geometrycznych wykonane w programie C.a.R. wraz z opisem oraz wiadomościami na temat konstruowanej figury lub przekształcenia.

11 11 z 19 REZULTATY PRACY UCZNIÓW Uczniowie opracowali następujące prezentacje: Konstrukcje: symetralnej odcinka, dwusiecznej kąta Konstrukcje: symetralnej odcinka, dwusiecznej kąta Konstrukcje trójkątów Konstrukcje trójkątów Symetrie Symetrie Konstrukcje z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa Konstrukcje z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa Konstrukcje stycznych do okręgu Konstrukcje stycznych do okręgu Konstrukcja okręgu opisanego na trójkącie Konstrukcja okręgu opisanego na trójkącie Konstrukcja okręgu wpisanego w trójkąt Konstrukcja okręgu wpisanego w trójkąt Obrót dookoła punktu O o kąt α Obrót dookoła punktu O o kąt α Konstrukcje z wykorzystaniem twierdzenia Talesa Konstrukcje z wykorzystaniem twierdzenia Talesa Jednokładność Jednokładność

12 12 z 19 REZULTATY PRACY UCZNIÓW Prezentacja Symetrie zawiera wiadomości na temat: symetrii względem prostej, symetrii względem prostej, symetrii względem punktu, symetrii względem punktu, symetrii w układzie współrzędnych. symetrii w układzie współrzędnych. Przedstawia konstrukcje trójkąta symetrycznego do danego względem: względem: - prostej k, - punktu S oraz opis tych konstrukcji.

13 13 z 19 REZULTATY PRACY UCZNIÓW Prezentacja Konstrukcje stycznych do okręgu zawiera definicję stycznej do okręgu oraz jej własność. Przedstawia konstrukcje z opisem stycznej do okręgu: w punkcie A należącym do okręgu, w punkcie A należącym do okręgu, przechodzącej przez punkt B leżący na zewnątrz okręgu. przechodzącej przez punkt B leżący na zewnątrz okręgu.

14 14 z 19 REZULTATY PRACY UCZNIÓW Prezentacja Konstrukcje z wykorzystaniem twierdzenia Talesa przedstawia konstrukcje: podziału odcinka na trzy równe części, podziału odcinka w stosunku 2:3, podziału odcinka w stosunku a:b.

15 15 z 19 JAK WYGLĄDAŁA PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU ? Uczestnicy projektu zaprezentowali efekty swej pracy uczniom klas Uczestnicy projektu zaprezentowali efekty swej pracy uczniom klas trzecich gimnazjum. trzecich gimnazjum. Prezentacja odbyła się w pracowni komputerowej. Prezentacja odbyła się w pracowni komputerowej. Do prezentacji został wykorzystany projektor multimedialny, za pośrednictwem którego widzowie oglądali na ekranie konstrukcje tworzone przez uczestników projektu w programie C.a.R. oraz prezentacje wykonane w programie Power Point i zapisane na płycie CD. Prezentacja projektu zakończyła się rozwiązaniem przez jednego Prezentacja projektu zakończyła się rozwiązaniem przez jednego z widzów testu interaktywnego utworzonego w programie Hot Potatoes. Test obejmował wiadomości podane podczas prezentacji. Test obejmował wiadomości podane podczas prezentacji.

16 16 z 19 JAK WYGLĄDAŁA PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU ? Wypowiedź widza: Zainteresował mnie ten program. Można w nim wykonać konstrukcję szybciej niż z użyciem cyrkla i linijki. Konstrukcja jest kolorowa i może być odtworzona od początku.

17 17 z 19 WNIOSKIWNIOSKI Czego nauczyli się uczniowie ? Nauczyli się korzystać z nowych dla nich programów komputerowych: C.a.R. i Power Point. Nauczyli się korzystać z nowych dla nich programów komputerowych: C.a.R. i Power Point. Potrafią wykonywać konstrukcje geometryczne i opisywać je. Potrafią wykonywać konstrukcje geometryczne i opisywać je. Utrwalili swoją wiedzę z geometrii. Utrwalili swoją wiedzę z geometrii.

18 18 z 19 WNIOSKIWNIOSKI Cytaty uczniów: Cytaty uczniów: Nauczyłam się korzystać z nowych programów komputerowych. Udoskonaliłem swoją wiedzę matematyczną w zakresie geometrii. Zdobyłam umiejętność posługiwania się programem C.a.R..

19 19 z 19 WNIOSKIWNIOSKI Co ja sama zyskałam realizując projekt ? Co ja sama zyskałam realizując projekt ? Jak to doświadczenie wykorzystam w przyszłości ? Jak to doświadczenie wykorzystam w przyszłości ? Dzięki realizacji projektu miałam motywację do poznania programu C.a.R. i Hot Potatoes, pogłębiłam znajomość programu Power Point, korzystałam z programu Gimp. Poznałam lepiej komputer. Dzięki realizacji projektu miałam motywację do poznania programu C.a.R. i Hot Potatoes, pogłębiłam znajomość programu Power Point, korzystałam z programu Gimp. Poznałam lepiej komputer. Poza tym lepiej poznałam swoich uczniów, ich zdolności, umiejętność współpracy, planowania pracy, odpowiedzialność. Poza tym lepiej poznałam swoich uczniów, ich zdolności, umiejętność współpracy, planowania pracy, odpowiedzialność. Pracując w przyszłości metodą projektu muszę mieć na uwadze opracowanie realnego harmonogramu, stawiać uczestnikom projektu wysokie wymagania, ale także uwzględniać ich możliwości, prowadzenie prezentacji projektu powierzać uczniom. Pracując w przyszłości metodą projektu muszę mieć na uwadze opracowanie realnego harmonogramu, stawiać uczestnikom projektu wysokie wymagania, ale także uwzględniać ich możliwości, prowadzenie prezentacji projektu powierzać uczniom.


Pobierz ppt "1 z 19 KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE Z PROGRAMEM C.a.R. Nauczyciel: Izabela Smarzyńska Uczestnicy: Angelika Białas, Katarzyna Ciastko, Magdalena Kowalczyk,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google