Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE Z PROGRAMEM C.a.R.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE Z PROGRAMEM C.a.R.”"— Zapis prezentacji:

1 „KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE Z PROGRAMEM C.a.R.”
Nauczyciel: Izabela Smarzyńska Uczestnicy: Angelika Białas, Katarzyna Ciastko, Magdalena Kowalczyk, Damian Następniak, Monika Nowak, Natalia Nowak, Katarzyna Piasecka, Catherine Piotrowska, Katarzyna Ruczkowska, Paulina Sztuka, Agnieszka Szydłowska, Artur Siwek, Justyna Surlej, Wioleta Wyrwa 1 z 19

2 - podać definicję konstruowanej figury lub przekształcenia,
CELE PROJEKTU Uczniowie potrafią : - podać definicję konstruowanej figury lub przekształcenia, - wykonać konstrukcję za pomocą cyrkla i linijki oraz w programie C.a.R., - przedstawić opis konstrukcji, - wyszukać informacje w Internecie, - wykonać prezentację swoich działań w programie Power Point. 2 z 19

3 KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie wzięły udział kilkuosobowe grupy uczniów z klas: I, II, III gimnazjum. Realizujac projekt uczniowie korzystali z nowych dla nich programów komputerowych: C.a.R. i Power Point. Zadaniem 2 – osobowych zespołów było wykonanie prezentacji w programie Power Point przedstawiających poszczególne etapy wybranych konstrukcji wraz z opisem. Etapy konstrukcji należało wykonać w programie C.a.R. Każda grupa wybrała sobie konstrukcje do wykonania spośród tych, które uczniowie poznają w danej klasie. Przed przystąpieniem do pracy z programem C.a.R. zespoły musiały: -zgromadzić wiadomości z różnych źródeł ( także z Internetu ) na temat wykonywanej konstrukcji, konstruowanej figury lub przekształcenia; -wykonać wybrane konstrukcje z użyciem cyrkla i linijki; -przedstawić opis konstrukcji. Następnie uczniowie zostali zapoznani z programem C.a.R. w szkolnej pracowni komputerowej przez opiekuna projektu, po czym zainstalowali ten program w swoich komputerach i przystąpili do wykonywania wybranych przez siebie konstrukcji w programie C.a.R. Prezentacja projektu polegała na przedstawieniu widzom umiejętności nabytych w programie C.a.R. "na żywo" (a przy okazji możliwości tego programu) oraz w prezentacjach w Power Point. Prezentacja projektu zakończyła się rozwiązaniem przez widzów - uczniów klas trzecich gimnazjum - testu interaktywnego utworzonego w programie Hot Potatoes, dotyczącego wiadomości przekazanych przy okazji przedstawianych konstrukcji. Z programami C.a.R. i Power Point uczniowie zetknęli się po raz pierwszy przy okazji realizacji tego projektu. 3 z 19

4 NARZĘDZIA I PROGRAMY KOMPUTEROWE WYKORZYSTANE W PROJEKCIE
C.a.R. – do wykonania poszczególnych etapów konstrukcji geometrycznych Power Point – do wykonania prezentacji Hot Potatoes – do utworzenia testu interaktywnego Word – do wykonania napisów (na slajdach) Wyszukiwarka internetowa Google – do szukania potrzebnych wiadomości 4 z 19

5 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH
Projekt realizowało 14 uczniów z klas I – III gimnazjum. Uczniowie pracowali w zespołach 2 – osobowych: z klasy I i II po dwa zespoły, z klasy III – trzy zespoły. Każdy zespół miał do opracowania jedną lub dwie prezentacje w programie Power Point. Prezentacje te zawierały kolejne etapy konstrukcji geometrycznej wykonanej w programie C.a.R. oraz opis tej konstrukcji. 5 z19

6 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH
Podział ról w zespołach był różny. W większości zespołów obie osoby wspólnie wykonywały zarówno konstrukcję jak i prezentację. W paru zespołach jedna osoba przygotowała kolejne etapy konstrukcji wykorzystując program C.a.R. a druga - prezentację w programie Power Point. 6 z 19

7 Zapoznałam uczniów z programem Power Point.
ROLA NAUCZYCIELA Zadbałam o zainstalowanie programu C.a.R. w szkolnej pracowni komputerowej. Zapoznałam uczniów z programem C.a.R. i objaśniłam im, jak zainstalować ten program w domowych komputerach. Zapoznałam uczniów z programem Power Point. Prowadziłam konsultacje, podczas których sprawdzałam umiejętności uczniów w pracy z programem C.a.R., prawidłowość wykonywanych konstrukcji, oglądałam utworzone prezentacje i sprawdzałam ich poprawność. Utworzyłam test interaktywny w programie Hot Potatoes. Wykonywałam zdjęcia dokumentujące pracę uczniów i prezentację projektu. Prowadziłam prezentację projektu według ułożonego przez siebie scenariusza. Podjęłam decyzję o terminie prezentacji projektu. Uczniowie zdecydowali o treści testu interaktywnego i o tym, które konstrukcje wykonają w programie C.a.R. podczas publicznej prezentacji projektu. 7 z 19

8 OPIS KOLEJNYCH DZIAŁAŃ UCZNIÓW
Zebranie wiadomości dotyczących wykonywanych konstrukcji. Wykonanie konstrukcji z użyciem cyrkla i linijki oraz podanie opisu konstrukcji. Opracowanie testu interaktywnego. 8 z 19

9 OPIS KOLEJNYCH DZIAŁAŃ UCZNIÓW
Wykonanie konstrukcji w programie C.a.R. Przygotowanie prezentacji w programie Power Point. 9 z 19

10 REZULTATY PRACY UCZNIÓW
Rezultatem pracy uczniów są prezentacje w programie Power Point zawierające kolejne etapy konstrukcji geometrycznych wykonane w programie C.a.R. wraz z opisem oraz wiadomościami na temat konstruowanej figury lub przekształcenia. 10 z 19

11 REZULTATY PRACY UCZNIÓW Uczniowie opracowali następujące prezentacje:
Konstrukcje: symetralnej odcinka, dwusiecznej kąta Konstrukcje trójkątów Symetrie Konstrukcje z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa Konstrukcje stycznych do okręgu Konstrukcja okręgu opisanego na trójkącie Konstrukcja okręgu wpisanego w trójkąt Obrót dookoła punktu O o kąt α Konstrukcje z wykorzystaniem twierdzenia Talesa Jednokładność 11 z 19

12 REZULTATY PRACY UCZNIÓW
Prezentacja „Symetrie” zawiera wiadomości na temat: symetrii względem prostej, symetrii względem punktu, symetrii w układzie współrzędnych. Przedstawia konstrukcje trójkąta symetrycznego do danego względem: prostej k, punktu S oraz opis tych konstrukcji. 12 z 19

13 REZULTATY PRACY UCZNIÓW
Prezentacja „Konstrukcje stycznych do okręgu” zawiera definicję stycznej do okręgu oraz jej własność. Przedstawia konstrukcje z opisem stycznej do okręgu: w punkcie A należącym do okręgu, przechodzącej przez punkt B leżący na zewnątrz okręgu. 13 z 19

14 REZULTATY PRACY UCZNIÓW
Prezentacja „Konstrukcje z wykorzystaniem twierdzenia Talesa” przedstawia konstrukcje: podziału odcinka na trzy równe części, podziału odcinka w stosunku 2:3, podziału odcinka w stosunku a:b. 14 z 19

15 JAK WYGLĄDAŁA PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU ?
Uczestnicy projektu zaprezentowali efekty swej pracy uczniom klas trzecich gimnazjum. Prezentacja odbyła się w pracowni komputerowej . Do prezentacji został wykorzystany projektor multimedialny, za pośrednictwem którego widzowie oglądali na ekranie konstrukcje tworzone przez uczestników projektu w programie C.a.R. oraz prezentacje wykonane w programie Power Point i zapisane na płycie CD. Prezentacja projektu zakończyła się rozwiązaniem przez jednego z widzów testu interaktywnego utworzonego w programie Hot Potatoes. Test obejmował wiadomości podane podczas prezentacji. 15 z 19

16 JAK WYGLĄDAŁA PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU ?
Wypowiedź widza: „Zainteresował mnie ten program. Można w nim wykonać konstrukcję szybciej niż z użyciem cyrkla i linijki. Konstrukcja jest kolorowa i może być odtworzona od początku.” 16 z 19

17 Czego nauczyli się uczniowie ?
WNIOSKI Czego nauczyli się uczniowie ? Nauczyli się korzystać z nowych dla nich programów komputerowych: C.a.R. i Power Point. Potrafią wykonywać konstrukcje geometryczne i opisywać je. Utrwalili swoją wiedzę z geometrii. 17 z 19

18 „Zdobyłam umiejętność posługiwania się programem C.a.R..”
WNIOSKI Cytaty uczniów: „Udoskonaliłem swoją wiedzę matematyczną w zakresie geometrii.” „Zdobyłam umiejętność posługiwania się programem C.a.R..” „Nauczyłam się korzystać z nowych programów komputerowych.” 18 z 19

19 Co ja sama zyskałam realizując projekt ?
WNIOSKI Co ja sama zyskałam realizując projekt ? Jak to doświadczenie wykorzystam w przyszłości ? Dzięki realizacji projektu miałam motywację do poznania programu C.a.R. i Hot Potatoes, pogłębiłam znajomość programu Power Point, korzystałam z programu Gimp. Poznałam lepiej komputer. Poza tym lepiej poznałam swoich uczniów, ich zdolności, umiejętność współpracy, planowania pracy, odpowiedzialność. Pracując w przyszłości metodą projektu muszę mieć na uwadze opracowanie realnego harmonogramu, stawiać uczestnikom projektu wysokie wymagania, ale także uwzględniać ich możliwości, prowadzenie prezentacji projektu powierzać uczniom. 19 z 19


Pobierz ppt "„KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE Z PROGRAMEM C.a.R.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google