Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Cegłów dawniej i dziś projekt dla klasy 3 i 5.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Cegłów dawniej i dziś projekt dla klasy 3 i 5."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Cegłów dawniej i dziś projekt dla klasy 3 i 5

2 Cele: Uczeń: Uczeń: Poznaje podstawowe wiadomości na temat przeszłości i teraźniejszości Cegłowa. Poznaje podstawowe wiadomości na temat przeszłości i teraźniejszości Cegłowa. Potrafi wyszukiwać wiadomości z różnych źródeł. Potrafi wyszukiwać wiadomości z różnych źródeł. Przekazuje zdobytą wiedzę w formie inscenizacji, prezentacji komputerowej, portofolio oraz makiety. Przekazuje zdobytą wiedzę w formie inscenizacji, prezentacji komputerowej, portofolio oraz makiety.

3 Ma poczucie przynależności do społeczności lokalnej. Ma poczucie przynależności do społeczności lokalnej. Współdziała w zespole. Współdziała w zespole. Prezentuje przygotowane prace na forum klasy. Prezentuje przygotowane prace na forum klasy.

4 Zadania: Przeglądanie stron internetowych i wybór ciekawych informacji. Przeglądanie stron internetowych i wybór ciekawych informacji. Zapoznanie z fragmentami książki Z.T. Gajowniczka Na tropach tajemnic historii Cegłowa i okolic. Zapoznanie z fragmentami książki Z.T. Gajowniczka Na tropach tajemnic historii Cegłowa i okolic. Przygotowanie inscenizacji legendy. Przygotowanie inscenizacji legendy.

5 Wykonanie prezentacji multimedialnej. Wykonanie prezentacji multimedialnej. Zbieranie materiałów do portofolio. Zbieranie materiałów do portofolio. Wykonanie makiety Cegłowa. Wykonanie makiety Cegłowa. Opracowanie quizu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Opracowanie quizu sprawdzającego zdobytą wiedzę.

6 Źródła: Z.T. Gajowniczek Na tropach tajemnic historii Cegłowa i okolic Z.T. Gajowniczek Na tropach tajemnic historii Cegłowa i okolic strony internetowe np. www.ceglow.pl/ strony internetowe np. www.ceglow.pl/ mapa topograficzna Cegłowa oraz powiatu mińskiego mapa topograficzna Cegłowa oraz powiatu mińskiego

7 Ustalenie zasad pracy w zespole Wybór lidera Wybór lidera Podział odpowiedzialności za realizację zadania Podział odpowiedzialności za realizację zadania Podejmowanie decyzji Podejmowanie decyzji Rozwiązywanie konfliktów Rozwiązywanie konfliktów Czas i miejsce spotkań Czas i miejsce spotkań Zasady zgodnej współpracy Zasady zgodnej współpracy

8 Przydział zadań dla grup grupa I grupa I Wyszukanie i zebranie informacji na temat położenia geograficznego, władz lokalnych, instytucji, danych statystycznych dotyczących liczby mieszkańców, wykonanie portofolio Wyszukanie i zebranie informacji na temat położenia geograficznego, władz lokalnych, instytucji, danych statystycznych dotyczących liczby mieszkańców, wykonanie portofolio Klasa III Klasa III materiały - mapy, internet materiały - mapy, internet czas: 2 tygodnie czas: 2 tygodnie

9 Grupa II Grupa II Zebranie informacji o zabytkach i miejscach pamięci narodowej oraz wykonanie portofolio Zebranie informacji o zabytkach i miejscach pamięci narodowej oraz wykonanie portofolio Klasy III, V Materiały - internet, zdjęcia Czas: 2 tygodnie

10 Grupa III Grupa III Przygotowanie inscenizacji legendy Przygotowanie inscenizacji legendy o założeniu Cegłowa o założeniu Cegłowa Klasa III Materiały –scenariusz, kostiumy, scenografia, oprawa muzyczna czas: 2 tygodnie

11 Grupa IV Grupa IV Wykonanie makiety centrum Cegłowa klasa III Wykonanie makiety centrum Cegłowa klasa III Materiały – kartony pudełka, papier kolorowy, farby, tworzywo przyrodnicze Materiały – kartony pudełka, papier kolorowy, farby, tworzywo przyrodnicze Czas: 2 tygodnie Czas: 2 tygodnie

12 Grupa V Grupa V Opracowanie trasy wycieczki Opracowanie trasy wycieczki klasy III, V klasy III, V Materiały -mapa topograficzna Materiały -mapa topograficzna Czas: 1 tydzień Czas: 1 tydzień

13 Grupa VI Grupa VI Przygotowanie prezentacji multimedialnej Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat historii Cegłowa na temat historii Cegłowa Klasa V Klasa V Materiały - Power Point, Internet, rzutnik Materiały - Power Point, Internet, rzutnik Czas: 2 tygodnie Czas: 2 tygodnie

14 Grupa VII Grupa VII Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat instytucji publicznych w Cegłowie Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat instytucji publicznych w Cegłowie Klasa V Klasa V Materiały - Power Point, Internet, rzutnik Materiały - Power Point, Internet, rzutnik Czas: 2 tygodnie Czas: 2 tygodnie

15 Grupa VIII Grupa VIII Opracowanie quizu sprawdzającego wiadomości zdobytych w czasie zajęć Opracowanie quizu sprawdzającego wiadomości zdobytych w czasie zajęć Klasa VI Klasa VI Materiały –internet, monografia Z.T. Gajowniczka Na tropach……. mapy Materiały –internet, monografia Z.T. Gajowniczka Na tropach……. mapy Czas: 2 tygodnie Czas: 2 tygodnie

16 Plan prezentacji Pokaz prezentacji multimedialnej na temat historii Cegłowa – grupa VI Pokaz prezentacji multimedialnej na temat historii Cegłowa – grupa VI Wystawienie inscenizacji legendy o założeniu Cegłowa – grupa III Wystawienie inscenizacji legendy o założeniu Cegłowa – grupa III Zaprezentowanie wyglądu współczesnego Cegłowa na podstawie wykonanej makiety – grupa IV Zaprezentowanie wyglądu współczesnego Cegłowa na podstawie wykonanej makiety – grupa IV Pokaz prezentacji multimedialnej na temat instytucji publicznych – grupa VII Pokaz prezentacji multimedialnej na temat instytucji publicznych – grupa VII Przedstawienie tras wycieczek klasowych – grupy V Przedstawienie tras wycieczek klasowych – grupy V

17 Kryteria oceny: Odpowiedni dobór treści zgodnie z tematem projektu Odpowiedni dobór treści zgodnie z tematem projektu Estetyka wykonania pracy technicznej i prezentacji multimedialnej Estetyka wykonania pracy technicznej i prezentacji multimedialnej Właściwa organizacja pracy w zespołach Właściwa organizacja pracy w zespołach Wykorzystanie materiałów źródłowych Wykorzystanie materiałów źródłowych Pomysłowość wykonanych prac Pomysłowość wykonanych prac Umiejętność zaprezentowania zdobytych wiadomości Umiejętność zaprezentowania zdobytych wiadomości

18 Odbycie wycieczek ( każda klasa swoją trasą) – przewodnikami zostają dzieci z grup I i II Odbycie wycieczek ( każda klasa swoją trasą) – przewodnikami zostają dzieci z grup I i II Quiz wiedzy zdobytej w czasie zajęć ( można przeprowadzić w innym dniu) Quiz wiedzy zdobytej w czasie zajęć ( można przeprowadzić w innym dniu) Ocena efektu pracy grup Ocena efektu pracy grup Ewaluacja projektu Ewaluacja projektu

19 Ewaluacja Kosz i walizka Uczniowie w pole walizki wpisują to co zabiorą ze sobą (to co im się podobało na zajęciach), Uczniowie w pole walizki wpisują to co zabiorą ze sobą (to co im się podobało na zajęciach), w kosz wpisują te treści, które wyrzuciliby z zajęć w kosz wpisują te treści, które wyrzuciliby z zajęć


Pobierz ppt "Temat: Cegłów dawniej i dziś projekt dla klasy 3 i 5."

Podobne prezentacje


Reklamy Google