Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie ID grupy: 97/59_MF_G1 Opiekun: Aurelia Tycka-Liberkowska Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Konstrukcje cyrklem tp_004 Semestr/rok szkolny: III / 2010/2011

3

4 Odkrywanie geometrii kół i elementy astronomii -Bronisław Pabich Matematyka _ Nowa Era Zasoby internetu

5 Kąty wpisane oparte na przystających łukach są sobie równe.

6 Miara kąta środkowego opartego na danym łuku jest dwukrotnością miary kąta wpisanego, opartego na łuku o tej samej długości.

7 Kąty wpisane oparte na łukach uzupełniających się

8 Kąt wpisany oparty na średnicy jest prosty

9 Kąt między styczną a cięciwą okręgu. Miara kąta zawartego pomiędzy styczną do okręgu, poprowadzoną przez wierzchołek trójkąta wpisanego w ten okrąg, a bokiem tego trójkąta jest równa mierze kąta wewnętrznego trójkąta, leżącego naprzeciw tego boku.

10 Konstrukcja stycznej do okręgu

11 Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat wysokości opuszczonej z wierzchołka przy kącie prostym jest równy iloczynowi długości rzutów jego przyprostokątnych na przeciwprostokątną.

12 Kwadrat odległości dowolnego punktu okręgu od jego cięciwy jest równy iloczynowi jego odległości od stycznych do okręgu w punktach będących końcami wybranej cięciwy

13

14 Jak dzielą się środkowe w dowolnym trójkącie ?

15 Styczna do dwóch okręgów

16

17

18

19

20

21 Znalezienie środka danego okręgu

22 Inwersja – przekształcenie geometryczne, zdefiniowane względem okręgu o=(O, r), dla którego obrazem punktu A jest punkt A' taki, ze: A'OA oraz OA×OA '=r 2 Bezpośrednio z definicji wynika że: złożenie dwóch inwersji względem tego samego okręgu jest tożsamością, złożenie dwóch inwersji o rożnych promieniach, ale tym samym środku jest jednokładnością (wniosek: w większości przypadków można pominąć promień inwersji – stąd potocznie mówimy weźmy inwersje wzglądem [punktu] X), (*) OB'A' ~ OAB - obraz trójkąta OAB jest do niego podobny: kat AOB = kat A'OB' stosunek boków OA/OB = OB'/OA' (ponieważ OAOA '=r2 =OBOB' ) (tożsame z (*)) na czworokącie AA'BB' można opisać okrąg.

23

24 Izometrie Przekształcenia, które nie zmieniają odległości między punktami.

25 Translacja Translacją nazywamy przekształcenie o wektor, które każdemu punktowi P płaszczyzn przyporządkowuje taki punkt P, że PP=v

26 Symetria osiowa Symetrią osiowa względem prostej l nazywamy przekształcenie, które każdemu punktowi płaszczyzny przyporządkowuje punkt do niego symetryczny względem prostej l. Prostą l nazywamy wówczas osią symetrii.

27 Symetria środkowa Symetria środkową względem punktu O nazywamy przekształcenie, które każdemu punktowi płaszczyzny przyporządkowuje punkt do niego symetryczny względem punktu O

28 Obrotem dookoła punktu O o kąt ά nazywamy przekształcenie, które każdemu punktowi P płaszczyzny przyporządkowuje punkt P taki, że: 1. Kąt POP ma miarę ά, 2. |OP| = |OP| Punkt O nazywamy środkiem obrotu.

29

30 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google