Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum im. hm Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim Wielokąty foremne i parkietaże Nauczyciel: mgr Dorota Ostrowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum im. hm Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim Wielokąty foremne i parkietaże Nauczyciel: mgr Dorota Ostrowska."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum im. hm Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim Wielokąty foremne i parkietaże Nauczyciel: mgr Dorota Ostrowska (osdo@wp.pl)osdo@wp.pl Uczestnicy: uczniowie klasy II gimnazjum

2 CELE PROJEKTU Uczeń: 1.Potrafi wykonać konstrukcje wielokątów foremnych z wykorzystaniem programu C.a.R jak i ręcznie. 2.Przedstawia różne możliwości parkietowania płaszczyzny wielokątami i projektuje parkietaże foremne, półforemne, foremnościenne oraz w stylu Eschera przy użyciu programu graficznego Inkscape. 1.Przy pomocy programu PowerPoint stworzy prezentację, zawierającą wiadomości na temat wykonanej pracy. 2.Zbierze i wyselekcjonuje ważne wiadomości związane z tematem projektu i przedstawi je w programie E-learning XML editor. 2 z 18

3 OPIS PROJEKTU Projekt miał za zadanie wyposażyć uczniów w wiadomości dotyczące wielokątów foremnych, konstrukcji geometrycznych, sposobów parkietowania płaszczyzny oraz praktyczne zastosowanie tej wiedzy w życiu codziennym. W czasie jego realizacji uczniowie powtórzyli wiadomości realizowane podczas lekcji matematyki oraz poszerzyli ich zakres poprzez wykorzystanie fachowej literatury i Internetu. W swej pracy nad projektem wykorzystywali współczesne narzędzia (komputer i Internet), zarówno do wyszukiwania informacji, wykonywania konstrukcji, tworzenia parkietaży, jak również do zaprezentowania końcowych efektów swojej pracy. Uczniowie korzystali z programów: C.a.R – to właśnie w nim wykonali konstrukcje wielokątów foremnych oraz rysunki do zaprezentowania wiadomości o nich; programu Inkscape do przygotowania parkietaży i plakatów matematycznych; programu E-learning XML editor, w którym prezentowali wiadomości ogólne o wielokątach. Każdy zespół uczniów stworzył prezentację multimedialną, w której zawarł efekty swojej pracy. Podczas pracy nad projektem wykorzystywane były również programy, które uczniowie znali już wcześniej. 3 z 18

4 NARZĘDZIA I PROGRAMY KOMPUTEROWE W czasie trwania projektu wykorzystano: PowerPoint został wykorzystany do stworzenia prezentacji efektów pracy poszczególnych grup Microsoft Word – wykorzystany podczas przygotowania materiałów na gazetkę Program graficzny C.A.R. został wykorzystany do wykonania wszystkich konstrukcji geometrycznych przeglądarkę Google w celu wyszukania w Internecie informacji dotyczących wielokątów i parkietaży Program E-learning XML editor wykorzystany do umieszczenia prezentacji wiadomości ogólnych o wielokątach Aparat cyfrowy zastosowany do robienia zdjęć rezultatów pracy uczniów Komputer PC wykorzystany do pracy nad projektem Rzutnik multimedialny zastosowany podczas prezentacji końcowej 4 z 18

5 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH W projekcie wzięli udział uczniowie klasy II d, którzy pracowali w czterech zespołach. Łącznie projekt realizowało 22 uczniów i ukończyło tyle samo. Uczniowie sami między sobą dokonali podziału na grupy. Wszyscy uczyli się obsługi poznawanych programów komputreowych, a następnie w grupach opracowane zostały przydzielone zadania dotyczące głównych zagadnień projektu: 1.Ogólne wiadomości o wielokątach foremnych. 2.Konstrukcje wielokątów foremnych w programie C.a.R. 3.Parkietaże platońskie i archimedesowe. 4.Parkietaże Jonsona i w stylu Eschera. 5 z 18

6 ROLA NAUCZYCIELA Uczniowie po raz pierwszy brali udział w projekcie, stąd potrzebowali mojej pomocy i uwagi. Wybrałam temat projektu i zadania z nim związane. Ustaliłam narzędzia i programy komputerowe, które uznałam za stosowne do realizacji zadań projektu. Pomogłam znaleźć literaturę niezbędną przy pracy. Zatwierdziłam propozycje uczniów związane z kryteriami zasad oceniani oraz pracy w grupie. Nauczyłam obsługi programu graficznego C.a.R i Inkscape. Nadzorowałam całą dokumentację i pracę związaną z projektem. Pomagałam przy tworzeniu prezentacji w programie E- learning EXM editor. Pomogłam w przygotowaniu pracowni do przeprowadzenia prezentacji końcowej. 6 z 18

7 DZIAŁANIA UCZNIÓW Uczniowie instalują na komputerach potrzebne programy i uczą się ich obsługi. Uczniowie wyszukują i selekcjonują różne informacje dotyczące wielokątów foremnych i parkietaży. Uczniowie wybierają narzędzia komputerowe niezbędne przy pracy nad projektem. Uczniowie zbierają potrzebne materiały i na bieżąco opracowują je graficznie. Uczniowie na bieżąco prowadzą dokumentacje projekt w formie notatek oraz zdjęć cyfrowych. 7 z 18

8 Uczniowie wyszywają informacje dotyczące katów wewnętrznych wielokąta foremnego, osi symetrii, środka symetrii, liczby przekątnych, wielokątów opisanych i wpisanych w okrąg, podstawowych zależności występujących w trójkącie równobocznym (tj. wysokość w trójkącie, pole, promień okręgu opisanego i wpisanego w trójkąt itp.), konstrukcji geometrycznych, definicji i rodzaj parkietaży. Uczniowie uczą się wykonują podstawowe konstrukcji w programie C.a.R. Uczniowie wykonują parkietaże w programie Inkscape (na podstawie książek Sz. Jeleński Śladami Pitagorasa, W. Zawadowski Mozaiki matematyczne, H. Steinhaus kalejdoskop matematyczny oraz inforamacji pozyskanych z Internetu), DZIAŁANIA UCZNIÓW 8 z 18

9 DZIAŁANIA UCZNIÓW Uczniowie wykonują prezentacje multimedialne w programie Power Point, które podsumowują ich dotychczasowe działania. Podstawowe wiadomości o wielokątach foremnych wielokątów foremnych. Konstrukcje wielokątów foremnych z wykorzystaniem programu C.a.R. Parkietaże platońskie, achimedesowe, Jonsona i w stylu Eschera. Uczniowie przygotowują pracownię do prezentacji końcowej. Wykonują gazetka ścienną oraz wystawę parkietaży. Uczniowie samodzielnie prowadzą prezentacje projektu. 9 z 18

10 REZULTATY PRACY UCZNIÓW Parkietaże wykonane w programie Inkscape: 10 z 18

11 REZULTATY PRACY UCZNIÓW Konstrukcje wielokątów foremnych: 11 z 18

12 Rezultaty pracy uczniów Lekcja na temat wiadomości o wielokątach foremnych w programie exe – learning. Wystawa wykonanych parkietaży. Gazetka ścienna. 12 z 18

13 REZULTATY PRACY UCZNIÓW Prezentacje multimedialne mające na celu podsumowanie i zebranie istotnych elementów projektu. Zostały one wykonane w programie Power Point. 13 z 18

14 INFORMACJA O PREZENTACJI Kilka dni przed prezentacją projektu uczniowie osobiście zaprosili wcześniej planowanych gości. Efekty pracy uczniowie zaprezentowali w formie lekcji, które prowadzili dla czterech klas w dniu poświęconym podsumowaniu projektu. W czasie prezentacji uczestnikami byli uczniowie trzy klasy II gimnazjum oraz klasa szósta szkoły podstawowej wraz z nauczycielami uczącymi matematyki. Na jednej z lekcji obecne były Panie Dyrektor i Wicedyrektor szkoły. Przygotowane wystawy prac w czasie przerw zwiedzali chętni uczniowie naszej szkoły. 14 z 18

15 OPIS PREZENTACJI KOŃCOWEJ Uczniowie zaprezentowali przybyłym gościom przebieg pracy nad projektem oraz jej efekty zgodnie z wcześniej przyjętym planem. 1. Prezentacja zebranych wiadomości wprowadzająca w tematykę projektu przygotowana w programie E-learning XML editor. 2. Prezentacje multimedialne w programie Power Point przygotowane przez poszczególne grupy zadaniowe. 3. Konstrukcja wielokątów foremnych w programie C.a.R. Krótki opis programu. 4. Gazetka ścienna przygotowana z wypracowanych materiałów na temat własności i konstrukcji wielokątów foremnych. 5. Wystawa prac – parkietaże platońskie, archimedesowskie, Jonsona oraz Eschera. 6. Pokaz i omówienie możliwości programu Inskscape, w którym zostały wykonane parkietaże. 7. Wystawa poświęcona zastosowania parkietaży w życiu codziennym oraz literatury z której uczniowie korzystali podczas realizacji zadań. Dokumentacja projektu. 15 z 18

16 CZEGO NAUCZYLI SIĘ UCZNIOWIE ? Uczniowie bardzo dobrze przyswoili sobie pojęcia dotyczące wielokątów foremnych ich własności, wielokątów opisanych na okręgu, a także konstrukcji geometrycznych. Poznali programy C.a.R, Inkscape oraz udoskonalić umiejętności wykorzystania programu E –learnig XML editor (program ten znali już wcześniej). Dokładnie poznali i opracowali zagadnienia związane z parkietowaniem płaszczyzny. Różne rodzaje parkietaży nie stanowią już dla nich tajemnicy. Potrafią je nazywać i rozróżniać, a także tworzyć. 16 z 18

17 CZEGO NAUCZYLI SIĘ UCZNIOWIE ? Uczniowie mają świadomość tego, że ciekawe informacje matematyczne można wyszukać korzystając z Internetu. Z pewnością podczas pracy doskonalili swoje umiejętności pracy w grupie, organizowania i planowania zadań oraz ich oceny. Prezentacja publiczna pomogła nabrać pewności siebie, dodać wiary we własne możliwości oraz przełamać stres przed wystąpieniem publicznym. Uczniowie często powtarzali: to bardzo fajna zabawa z matematyką Niektórzy twierdzili: nie jest łatwo, ale to zadanie jest do zrobienia. 17 z 18

18 CO ZYSKAŁAM REALIZUJĄC PROJEKT ? Dla mnie osobiście było to miłe doświadczenie. Wprawdzie praca metodą projektu nie jest mi obca, realizowałam już kilka projektów międzyprzedmiotowych, w tym dwa na lekcji matematyki. Jednakże wykorzystanie narzędzi komputerowych i Internetu nie było ich głównym celem. Ostatnio poznałam nowe programy oraz możliwości zastosowania komputera w edukacji. Realizacja projektu pozwoliła mi wdrożyć je do pracy z uczniami. Po raz pierwszy równolegle z uczniami poznawałam program C.a.R, którego wcześniej nie znałam. Bardzo się cieszę że sytuacja zmusiła mnie do wykorzystania tego programu, ponieważ jest on przydatny i ciekawy. Uczniowie bardzo chętnie poznają nowe programy oraz angażują się do pracy, jeśli widzą jaj sens. A tak było w tym przypadku. 18 z 18


Pobierz ppt "Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum im. hm Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim Wielokąty foremne i parkietaże Nauczyciel: mgr Dorota Ostrowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google