Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki
Offset na forum Unii Europejskiej i EDA (Europejska Agencja Obrony) Hubert Królikowski Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych SEMINARIUM INFORMACYJNO – DYSKUSYJNE „Doświadczenia i wnioski z monitorowania umów offsetowych i ich wpływ na strategię dla polskiego offsetu” r. Ministerstwo Gospodarki

2 Uregulowania w zakresie praktyk offsetowych w UE
Art. 296 TWE „Każde Państwo Członkowskie może podejmować środki, jakie uważa za konieczne w celu ochrony podstawowych interesów jego bezpieczeństwa, a które odnoszą się do produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi; środki takie nie mogą negatywnie wpływać na warunki konkurencji na wspólnym rynku w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych.” - uzasadnienie dla stosowania offsetu w UE r. Ministerstwo Gospodarki

3 Uregulowania w zakresie praktyk offsetowych w UE c.d.
Dyrektywa 2004/18/WE z dn. 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - wyłączenie stosowania dla zamówień obronnych (dopuszczalność praktyk offsetowych) Komunikat interpretacyjny dot. stosowania art. 296 TWE w zakresie zamówień obronnych - 7 grudnia 2006 r. - doprecyzowanie kryteriów stosowania art. 296 TWE Code of Conduct on Defence Procurement - 1 lipca 2006 r. - sprawiedliwe i równe traktowanie dostawców, również w zakresie stosowania offsetu r. Ministerstwo Gospodarki

4 Offset w dokumentach strategicznych UE i EDA
Strategia dla silniejszego i bardziej konkurencyjnego europejskiego przemysłu obronnego – 2007 r. „Z perspektywy ekonomicznej wszystkie offsety mogą powodować zakłócenia w funkcjonowaniu rynków oraz utrudniać integrację europejskich rynków produktów obronnych. Z tego powodu ostatecznym celem jest stworzenie warunków rynkowych oraz europejskiej DTIB, tak aby stosowanie offsetów nie było już potrzebne, zważywszy, iż pozycja konkurencyjna europejskich przedsiębiorstw w porównaniu do dostawców z krajów trzecich nie jest gorsza.” Strategia Europejskiej Bazy Technologiczno -Przemysłowej Sektora Obronnego (EDTIB) – 2007 r. „(...) podzielamy podejście mające na celu stworzenie warunków rynkowych oraz struktury EDTIB, w których praktyka ta (stosowanie offsetu) nie będzie więcej potrzebna, a w międzyczasie rozważymy w jaki sposób niekorzystny wpływ offsetu na DTIB może zostać ograniczony.” r. Ministerstwo Gospodarki

5 Ministerstwo Gospodarki
Offset na forum EDA Opracowanie dokumentu „Study on effects of offsets on the Development of European Defence Industry and Market”, FOI dla EDA czerwiec 2007 - negatywny wpływ offsetu na konkurencyjność Warsztaty offsetowe w EDA – październik 2007 - dyskusja na temat wniosków „Studium” Spotkania Working Group on Offsets – 2008 - prace nad projektem Code of Conduct on Offsets EDA Extranet Forum - instrument pozwalający na wymianę doświadczeń w zakresie stosowania offsetu r. Ministerstwo Gospodarki

6 Projekt Code of Conduct on Offsets – tryb prac
Zmiana zapatrywania się na praktyki offsetowe przez „stare” państwa członkowskie Zrozumienie EDA dla postulatów nowych państw członkowskich Aktywny udział Polski podczas spotkań Grupy Roboczej Planowany koniec prac nad Kodeksem – październik 2008 r. Planowane wejście w życie – 1 stycznia 2009 r. ? r. Ministerstwo Gospodarki

7 Projekt Code of Conduct on Offsets - treść
Dopuszczalność stosowania praktyk offsetowych do czasu zbudowania w pełni funkcjonującego EDEM (European Defence Equipment Market) i EDTIB (European Defence Technological and Industrial Base) Bardziej efektywne wykorzystanie offsetu Poprawa transparentności i wzajemnego zaufania w zakresie praktyk offsetowych Wskazania dla państw członkowskich w celu harmonizacji wymogów offsetowych r. Ministerstwo Gospodarki

8 Dyrektywa w zakresie zamówień obronnych
5 grudnia 2007 r. KE przyjęła projekt dyrektywy koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych na niektóre roboty budowlane, dostawy i usługi w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa Cel: wyeliminowanie niejednolitych uregulowań w państwach członkowskich dotyczących zakupów związanych z obronnością i bezpieczeństwem Istnieje ryzyko ograniczenia w dyrektywie możliwości stosowania offsetu w państwach członkowskich (niedopuszczalność offsetu jako kryterium w postępowaniu na dostawę, ograniczenie wartości) r. Ministerstwo Gospodarki

9 Ministerstwo Gospodarki
Działania DOF MG Uczestniczenie w Grupie Roboczej do Spraw Offsetu przy EDA Włączanie się do prac Grupy Roboczej ds. Konkurencyjności i Wzrostu oraz Grupy Roboczej ds. Zamówień Publicznych Kształtowanie treści powstających dokumentów w taki sposób by interes polskiego przemysłu obronnego był należycie zabezpieczony Współpraca z MON, UZP i PIPROK r. Ministerstwo Gospodarki

10 Ministerstwo Gospodarki
Dziękuję za uwagę r. Ministerstwo Gospodarki


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google