Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 1 Nowa ustawa stare problemy Jarosław Deminet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 1 Nowa ustawa stare problemy Jarosław Deminet."— Zapis prezentacji:

1 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 1 Nowa ustawa stare problemy Jarosław Deminet

2 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 2 Uwaga! Ostateczny kształt nowelizacji jest jeszcze nieznany

3 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 3 Dotychczasowe problemy Niezrozumienie SIWZ, błędy w ofertach, nadmierny formalizm Podniesienie progów Możliwość głębokiej zmiany SIWZ wskutek protestu Odrzucanie ofert z powodu drobnych braków w dokumentach Możliwość uzupełniania

4 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 4 Dotychczasowe problemy Przeciągające się procedury odwoławcze Łączenie podobnych spraw Ograniczenie możliwości odwołań Kłopot z doborem trybu dla zamawiania oprogramowania Dialog konkurencyjny

5 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 5 Niezrozumienie SIWZ, błędy w ofertach, nadmierny formalizm Większość problemów wynika z nieporządnych i niejasnych specyfikacji Znosi się zewnętrzną kontrolę nad małymi przetargami (brak odwołań – powrót do stanu sprzed kilku lat) –Kontrola NIK i RIO – iluzoryczna (tylko na podstawie udostępnionych dokumentów) Znosi się kontrolę obserwatora

6 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 6 Odrzucanie ofert z powodu drobnych braków w dokumentach Nie ma obowiązku żądania dokumentów poniżej progów unijnych Postępowanie staje się monotoniczne Wezwanie do uzupełnienia dokumentów –Firma A: 300.000, Firma B: 400.000 –Firma C: 350.000 A uzupełnia i wygrywa –Firma C: 450.000 A nie uzupełnia, nie traci wadium, B wygrywa

7 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 7 Przeciągające się procedury odwoławcze Ograniczenie odwołań i skarg Obiektywne terminy protestu dot. SIWZ (co z odpowiedziami na pytania?) Jednoczesne rozstrzyganie grup protestów Późne odrzucanie ofert (grozi wydłużeniem postępowania!)

8 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 8 Przeciągające się procedury odwoławcze Możliwość przystąpienia do postępowania po dowolnej stronie, wykluczenie przeciwstawnych protestów –A żąda wykluczenia B B może przystąpić do postępowania, ale w przypadku wykluczenia nie może już protestować

9 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 9 Przeciągające się procedury odwoławcze W konsekwencji – jedno odwołanie, jedna skarga itp. –Czy można przyłączyć się do części protestu i odwołania? –Ciekawe, co będzie z wpisem i kosztami –UZP będzie potrzebował większych sal

10 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 10 Przeciągające się procedury odwoławcze Możliwość łącznego rozpoznania odwołań w jednym postępowaniu Skarga – jeden miesiąc zamiast trzech (czy to realne )

11 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 11 Kłopot z doborem trybu dla zamawiania oprogramowania Mamy dialog konkurencyjny –Szczególnie złożony charakter zamówienia –Nie można obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia –Opis potrzeb i wymagań zamawiającego Tak czy owak – w końcu musi być SIWZ Dostawy mogą być przedmiotem negocjacji

12 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 12 Nowe problemy Poręczenia SKOK – jakie prawo stosować?

13 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 13 A co zostało???

14 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 14 Usługi inne W postępowaniach dotyczących usług grupy B zamawiający może nie stosować części przepisów ustawy Usługi inne (np. outsourcing) wg PZP nie należą do grupy B, natomiast wg dyrektyw unijnych – należą Dla takich usług nie można np. stosować kryteriów podmiotowych

15 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 15 Oferta elektroniczna Jak zapewnić jej nienaruszalność przed terminem otwarcia? Jak ją komisyjnie otworzyć?

16 Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 16 Rażąco niska cena Z. zwraca się do w. o udzielenie wyjaśnień Z. bierze pod uwagę obiektywne czynniki Z. odrzuca ofertę w., który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę Czy istnieją obiektywne czynniki? A w ogóle – co znaczy rażąco niska? Groźba kartelizacji


Pobierz ppt "Nowe Prawo Zamówień Publicznych w informatyce, PIIiT, 23.03.2006 1 Nowa ustawa stare problemy Jarosław Deminet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google