Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkt narodowy: produkcja, podział i równowaga w długim okresie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkt narodowy: produkcja, podział i równowaga w długim okresie"— Zapis prezentacji:

1 Produkt narodowy: produkcja, podział i równowaga w długim okresie

2 Wprowadzenie Opis gospodarki w długim okresie.
Czynniki determinujące produkcję. Dystrybucja dochodu narodowego między czynniki produkcji. Równowaga rynkowa

3 Funkcja produkcji Y = F (K, L) np.: Y = (KL)1/2 : K= 40; L=10: Y=20
stałe przychody skali: zY= F (zK, zL) przy danym zasobie czynników produkcja jest określona tzw. produkcja na poziomie naturalnym (przy tzw. naturalnej stopie bezrobocia:

4 Podział dochodu narodowego między czynniki produkcji
Neoklasyczna teoria podziału. Podział określony przez ceny czynników produkcji. Założenie doskonałej konkurencji. Przedsiębiorstwa dobierają czynniki produkcji zgodnie z zasadą maksymalizacji zysku

5 Krańcowa produkcyjność czynników produkcji
Założenie: wpływ na produkcję zmiany jednego czynnika, podczas gdy zasób drugiego jest stały: MPK = F(K+1, L) – F(K, L) Założenie: krańcowa produkcyjność maleje wraz ze wzrostem zasobu danego czynnika

6 Funkcja produkcji – prezentacja graficzna
MPK jest dodatnie MPK maleje wraz ze wzrostem K

7 Krańcowa produkcyjność czynników produkcji cd.
 zysk =  dochód -  koszty zysk maksymalny, jeśli: P  MPL = W MPL = W / P. (W/P – płaca realna) Podobnie dla kapitału: P  MPK = R MPK = R / P (R/K – realna cena kapitału)

8 Krańcowa produkcyjność czynników produkcji cd.
Jeśli każdy z czynników jest wynagradzany zgodnie krańcową produkcyjnością wówczas suma wynagrodzeń czynników produkcji równa się całkowitej produkcji: F(K, L) = (MPK K) + (MPL L)

9 Funkcja Cobb-Douglasa
Y = F(K, L) = A K L1-  MPL = (1 - ) A K L-  = (1 - ) Y /L MPK =  A K -1 L1-  =  Y /K Właściwości: krańcowe wydajności czynników produkcji są proporcjonalne do przeciętnych wydajności; wzrost K zmniejsza MPK i zwiększa MPL i odwrotnie w przypadku wzrostu L; współczynnik  pokazuje proporcje podziału Y między czynniki produkcji.

10 Przykład:

11 Równowaga i stopa procentowa
Y = C + I + G Y - C – G = I (Y – T – C) + (T – G) = I Y – T – C oszczędności prywatne T – G oszczędności publiczne Spr + Spu = I S = I

12 Równowaga i stopa procentowa cd.
S = I (R)

13 Równowaga i stopa procentowa cd.
I(R) = S(R)


Pobierz ppt "Produkt narodowy: produkcja, podział i równowaga w długim okresie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google