Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONYWANIE DOŚWIADCZEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONYWANIE DOŚWIADCZEŃ"— Zapis prezentacji:

1 WYKONYWANIE DOŚWIADCZEŃ

2 Wykonywanie doświadczeń - spis treści
Planowanie Przed doświadczeniem W trakcie Po doświadczeniu Doświadczenia w zmniejszonej skali jako forma redukcji zagrożenia

3 Planowanie Należy wziąć pod uwagę
warunki działania (klasa, laboratorium, zaplecze), dostępność odczynników, sprzętu, środków ochrony osobistej, zagrożenia dla zdrowia wiążące się z właściwościami stosowanych związków i wykonywanych operacji, ilość, wiek i dotychczasowe doświadczenie uczniów zakładane rezultaty dydaktyczne.

4 Przed przystąpieniem do wykonania doświadczenia
Uczniowie powinni się zapoznać z: regulaminem pracowni, zasadami postępowania w przypadku zagrożenia, właściwościami stosowanych związków, zasadami postępowania z odpadami poreakcyjnymi, szczegółowymi zasadami bezpieczeństwa dla danego eksperymentu (np. wymagane środki ochrony osobistej)

5 Przed przystąpieniem do wykonania doświadczenia
Nauczyciel powinien: zawsze przetestować przed lekcją doświadczenie (w tej samej skali i warunkach, w jakich będzie wykonywane w trakcie zajęć), Przygotować wszystkie potrzebne substancje chemiczne w pojemnikach z czytelnymi etykietami, szkło, sprzęt i środki bezpieczeństwa

6 W trakcie wykonywania doświadczeń
Nauczyciel musi stanowić dobry przykład w zakresie stosowania zasad bezpieczeństwa, używania środków ochrony osobistej i być entuzjastą zasad bezpieczeństwa, nie może pozostawiać zestawu laboratoryjnego bez nadzoru .

7 W trakcie wykonywania doświadczeń
Uczniowie nie powinni chodzić po klasie. Uczniowie nie powinni nigdy zostawać bez nadzoru nauczyciela! Wszystkie odpady powinny być zebrane zgodnie z instrukcją. Substancje chemiczne, które rozlały/rozsypały się powinny być natychmiast uprzątnięte.

8 Po wykonaniu doświadczenia
Nauczyciel musi sprawdzić i upewnić się, że: sprzęt użyty do doświadczenia został wyłączony, krany i butle z gazem zamknięte, szkło laboratoryjne umyte, chemikalia w zamkniętych pojemnikach bezpiecznie schowane, odpady chemiczne odpowiednio zebrane, stoły laboratoryjne posprzątane i przetarte, każdy z uczniów umył ręce.

9 Po wykonaniu doświadczenia
Szczegóły jakiegokolwiek wypadku, jak również niebezpieczne uszkodzenia powinny być zanotowane i zgłoszone na piśmie dyrektorowi szkoły.

10 Doświadczenia w zmniejszonej skali
Pokazy przy zastosowaniu grafoskopu Doświadczenia uczniowskie „w mikroskali”


Pobierz ppt "WYKONYWANIE DOŚWIADCZEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google