Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualności rynku pelet na tle zapotrzebowania na biomasę w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualności rynku pelet na tle zapotrzebowania na biomasę w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Aktualności rynku pelet na tle zapotrzebowania na biomasę w Polsce
10 edycja Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu “PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO” Konferencja „Rynek pelet i brykietów – możliwości rozwoju” Bydgoszcz, 29 maja 2012 r. Aktualności rynku pelet na tle zapotrzebowania na biomasę w Polsce Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

2 Dyrektywa 2009/28/WE Cele udziału OZE w energii finalnej UE na rok 2020 i stan na rok 2005 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

3 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
COM (2011) 112/4 A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050 Mapa drogowa do niskowęglowej konkurencyjnej gospodarki w 2050 Dla utrzymania zmian klimatu poniżej 2˚C Rada Europy potwierdziła w lutym 2011 cel redukcji gazów cieplarnianych do 80 – 90% do roku 2050 w porównaniu do 1990 roku. Plan redukcji emisji GC: – 25% 1,0%/rok 60% niskowęglowa energetyka – 40% 1,5%/rok 75% niskowęglowa energetyka – 60% 2,0%/rok 90% niskowęglowa energetyka % niskowęglowa energetyka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

4 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
COM (2011) 112/4 Ograniczenie emisji w UE do roku 2050 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

5 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Polityka Energetyczna Polski Zużycie energii brutto z OZE do 2030 [TWh] 2010 2015 2020 2025 2030 Energia elektryczna z OZE w tym: 8,3 17,6 31,2 37,9 39,5 energia wiatru 2,0 7,3 13,7 17,1 17,8 Ciepło 52,1 58,7 72,8 82 88,6 Biopaliwa (transport) 6,4 10,3 16,8 19, 21,9 OZE (brutto) 66,8 86,6 120,8 138,9 150 Całkowita energia brutto 713 744 805 878 937 % OZE 9,4 % 11,6 % 15 % 15,8 % 16 % Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

6 Udział OZE w latach do 2020 (wg KPD) [%]
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 Ciepło 12,29 12,54 12,78 13,05 13,29 13,71 17,05 Elektryczność 7,53 8,85 10,19 11,13 12,19 13,00 19,13 Transport 5,84 6,30 6,76 7,21 7,48 7,73 10,14 Udział OZE 9,58 10,09 10,60 11,05 11,45 11,90 15,50 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

7 Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie OZE
Moc zainstalowana, produkcja energii elektrycznej brutto do 2020 (wg KPD) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 MW GWh En. wodna 952 2279 962 2311 972 2343 982 2375 992 2407 1002 2439 1152 2969 En. słoneczna 1 2 3 Biomasa 380 6028 450 7110 720 8192 940 8774 1180 9438 1530 9893 2530 14218 En. wiatru: 1100 2310 1550 3255 4308 2520 5327 3030 6491 3540 7541 6650 15210 na lądzie 2000 4300 2450 5268 2900 6380 3350 7370 5600 13160 na morzu 500 1500 mikro instalacje 10 8 70 60 130 111 190 171 550 Razem 2433 10618 2963 12678 3704 14845 4444 16478 5204 18338 6074 19875 10335 32400 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

8 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE przypadające na biomasę stałą (PEP-2030 i KPD-2010) Rodzaj energii Jedn. 2006 2010 2015 2020 Energia elektryczna PJ 6,7 12,5 21,1 37,3 Mt 2,03 3,81 6,42 11,4 Ciepło 177,9 180,7 192,4 226,3 18,9 19,1 20,4 24 Razem 20,93 22,91 26,82 35,4 Mm3 27,6 30,9 35,6 46,1 ηe= 0,35, wd=9,37 GJ/t przy w= 45% - dla energii elektrycznej ηc= 0,75, wd=12,58 GJ/t przy w= 30% - dla energii cieplnej gęstość ρ = 500 kg m.s./ m3 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

9 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE przypadające na biomasę stałą (PEP-2030 i KPD-2010) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

10 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Dane z rynku energii 2011 Produkcja energii elektrycznej brutto 163,153 TWh (URE) Zużycie krajowe energii elektrycznej brutto 157,910 TWh (URE) Nadwyżka eksportu nad importem ,250 TWh (URE) Sprzedaż do odbiorcy końcowego 121,300 TWh (URE) Produkcja z OZE ,350 TWh (ARE +HLG) współspalanie ,6 TWh (ARE + HLG) % OZE brutto/netto ,6%/10,2% (E.W.) Zużycie biomasy do współspalania ,2 Mt (E.W.) w tym: import ,0 Mt (E.W.) kraj ,2 Mt(5,0 Mm3) (E.W.) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

11 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
OZE w 2011 r. w Polsce Żródło E.W.: Sprzedaż do odbiorcy końcowego – 12,350 TWh Obowiązek zakupu – 10,4% Wykonanie – 10,02% Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

12 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie OZE 7,0% w 2008 8,7% 2009 10,4% 2010 2011 2012 12% 2013 13% 2014 14% 2015 15% 2016 16% 2017 17% 2018 18% 2019 19% 2020 20% 2021 Wg projektu nowego rozporządzenia Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

13 Udział biomasy leśnej i rolniczej wg Rozp. MG z 14.08.2008
Wg projektu dla współspalania 2012 – 55% →50% – 70% → 60% 2014 – 85% →70% – 100% → 85% Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

14 Nowe zapotrzebowanie na biomasę
Bloki energetyczne na biomasę w budowie: El. Połaniec – 205 MWe t/r EC Szczecin MWe MWt t/r El. Bełchatów MWe t/r EC Elbląg – 25 MWe t/r (s.m.) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

15 Potencjalne kierunki pozyskania biomasy energetycznej
nowe zalesienia (3% do 2020r.), optymalizacja struktury drzewostanu (M. Pigan, Rz r.), zwiększone pozyskanie pozostałości leśnych (ok.. 4 mln m3), zwiększenie upraw energetycznych ( z ha do ha), zwiększone wykorzystanie odpadów rolniczych i komunalnych, utworzenie lokalnych centrów skupu i przetwarzania biomasy, nowe technologie przetwarzania biomasy (toryfikacja, gazyfikacja), stopniowe uwalnianie biomasy ze współspalania. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

16 Produkcja i zużycie pelet drzewnych w Polsce w latach 2003-2011
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

17 Mapa producentów pelet – Polska 2011
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

18 Zużycie pelet drzewnych w Europie w latach 2002-2011
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

19 Obrót peletami drzewnymi w UE
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

20 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Rynek pelet w Rosji Pelety drzewne: Produkcja roczna – ton w 2010 r. ton w 2011 r. Łączna produkcja pelet (pelety drzewne, pelety z łusek, pelety z torfu) ton w 2011 r. Nowe zakłady produkcyjne pelet drzewnych - Vyborgskaya Cellulose-VLK (w pobliżu granicy z Finlandią) o mocy produkcyjnej ton/rok - Arkaim (w rejonie Chabarowska) o mocy produkcyjnej ton/rok Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

21 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Udział biomasy w redukcji gazów cieplarnianych w wybranych krajach europejskich w 2020r. Lp. Kraj OZE cel wg dyrektywy OZE w 2008 Zużycie energii pierwotnej Wzrost zużycia biomasy do 2020 Redukcja gazów cieplarnianych PJ [1015J] mln/t PJ %  1 Dania 30 18 832 3 32 4  2 Niemcy 9 14389 44 541  3 Francja 23 7 11461 21 299  4 Szwecja 49 2093 2 29 1  5 Polska 15 6 4135 45 Źródło: 2011 – Society of Chemical Industry Uwaga: przewidywany wzrost zużycia biomasy drzewnej o 180 mln t, w tym pelet o 25 mln t. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

22 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Ceny biomasy w Polsce Pelety 700 – 900 zł brutto/t pelety w workach, z transportem, 39 – 50 zł/GJ wartości energetycznej 43 – 55 zł/GJ ciepła Zrębki 80 zł/mp brutto 30 zł/GJ wartości energetycznej 35 zł/GJ ciepła Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

23 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Ceny pelet w krajach UE €/t brutto w ciągu roku 250 €/ t brutto zimą 135 €/t CIF (ARA) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

24 Ceny ciepła w gospodarstwach domowych (12.2011)
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

25 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Wnioski Produkcja pelet w Polsce wyniosła w 2011 r. 900 tys. ton. Moce produkcji pelet w Polsce wzrosły do ponad 1,2 ml ton. Rynek pelet w Polsce jest mało transparentny i nie w pełni wykorzystuje obowiązujące w Europie normy. W Polsce istnieje możliwość rozwoju produkcji pelet pod warunkiem uwolnienia istniejącej podaży biomasy drzewnej przez nieuzasadnioną energetycznie technologię współspalania zrębków drzewnych w procesach współspalania z węglem w elektrowniach kondensacyjnych. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

26 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Wnioski cd. Zasoby biomasy drzewnej w Polsce pozwolą na produkcję w przyszłości kilku mln ton pelet pod warunkiem wsparcia przez Państwo wykorzystania pelet w ciepłownictwie, w tym ogrzewnictwie indywidualnym. Szczególnego wsparcia w Polityce Energetycznej Państwa powinno się udzielić lokalnym elektrociepłowniom wykorzystującym biomasę i zastosowaniu kotłów na pelety w budownictwie indywidualnym. Pomoc ta mogłaby być podobna do wspierania przez NFOŚiGW kolektorów słonecznych. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

27 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Dziękuję za uwagę! Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 27


Pobierz ppt "Aktualności rynku pelet na tle zapotrzebowania na biomasę w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google