Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 10 edycja Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Konferencja Rynek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 10 edycja Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Konferencja Rynek."— Zapis prezentacji:

1 1 10 edycja Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Konferencja Rynek pelet i brykietów – możliwości rozwoju Bydgoszcz, 29 maja 2012 r. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Aktualności rynku pelet na tle zapotrzebowania na biomasę w Polsce

2 2 Dyrektywa 2009/28/WE B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Cele udziału OZE w energii finalnej UE na rok 2020 i stan na rok 2005 Cele udziału OZE w energii finalnej UE na rok 2020 i stan na rok 2005

3 3 COM (2011) 112/4 B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050 Mapa drogowa do niskowęglowej konkurencyjnej gospodarki w 2050 Dla utrzymania zmian klimatu poniżej 2˚C Rada Europy potwierdziła Dla utrzymania zmian klimatu poniżej 2˚C Rada Europy potwierdziła w lutym 2011 cel redukcji gazów cieplarnianych do 80 – 90% do roku 2050 w porównaniu do 1990 roku. Plan redukcji emisji GC: 2020 – 25%1,0%/rok60% niskowęglowa energetyka 2030 – 40%1,5%/rok75% niskowęglowa energetyka 2040 – 60%2,0%/rok90% niskowęglowa energetyka Plan redukcji emisji GC: 2020 – 25%1,0%/rok60% niskowęglowa energetyka 2030 – 40%1,5%/rok75% niskowęglowa energetyka 2040 – 60%2,0%/rok90% niskowęglowa energetyka 2050 100% niskowęglowa energetyka 2050 100% niskowęglowa energetyka

4 4 COM (2011) 112/4 B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Ograniczenie emisji w UE do roku 2050

5 5 Polityka Energetyczna Polski Zużycie energii brutto z OZE do 2030 [TWh] B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. 20102015202020252030 Energia elektryczna z OZE w tym: 8,317,631,237,939,5 energia wiatru 2,07,313,717,117,8 Ciepło52,158,772,88288,6 Biopaliwa (transport)6,410,316,819,21,9 OZE (brutto)66,886,6120,8138,9150 Całkowita energia brutto713744805878937 % OZE9,4 %11,6 %15 %15,8 %16 %

6 6 Udział OZE w latach do 2020 (wg KPD) [%] B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. 2010201120122013201420152020 Ciepło 12,2912,5412,7813,0513,2913,7117,05 Elektryczność 7,538,8510,1911,1312,1913,0019,13 Transport 5,846,306,767,217,487,7310,14 Udział OZE 9,5810,0910,6011,0511,4511,9015,50

7 7 Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie OZE B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Moc zainstalowana, produkcja energii elektrycznej brutto do 2020 (wg KPD) 2010201120122013201420152020 MWGWhMWGWhMWGWhMWGWhMWGWhMWGWhMWGWh En. wodna952227996223119722343982237599224071002243911522969 En. słoneczna 11122222222233 Biomasa38060284507110720819294087741180943815309893253014218 En. wiatru:110023101550325520104308252053273030649135407541665015210 na lądzie110023101550325520004300245052682900638033507370560013160 na morzu0000000000005001500 mikro instalacje 00001087060130111190171550 Razem2433106182963126783704148454444164785204183386074198751033532400

8 8 Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE przypadające na biomasę stałą (PEP-2030 i KPD-2010) B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Rodzaj energiiJedn.2006201020152020 Energia elektryczna PJ6,712,521,137,3 Mt2,033,816,4211,4 Ciepło PJ177,9180,7192,4226,3 Mt18,919,120,424 Razem Mt20,9322,9126,8235,4 Mm 3 27,630,935,646,1 η e = 0,35, wd=9,37 GJ/t przy w= 45% - dla energii elektrycznej η c = 0,75, wd=12,58 GJ/t przy w= 30% - dla energii cieplnej gęstość ρ = 500 kg m.s./ m 3

9 9 Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE przypadające na biomasę stałą (PEP-2030 i KPD-2010) B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A.

10 10 Dane z rynku energii 2011 B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Produkcja energii elektrycznej brutto163,153 TWh(URE) Zużycie krajowe energii elektrycznej brutto 157,910 TWh(URE) Nadwyżka eksportu nad importem 5,250 TWh(URE) Sprzedaż do odbiorcy końcowego121,300 TWh(URE) Produkcja z OZE 12,350 TWh (ARE +HLG) współspalanie 6,6 TWh(ARE + HLG) % OZE brutto/netto 7,6%/10,2% (E.W.) Zużycie biomasy do współspalania 7,2 Mt(E.W.) w tym: import 2,0 Mt(E.W.) kraj 5,2 Mt(5,0 Mm 3 ) (E.W.)

11 11 OZE w 201 1 r. w Polsce B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Żródło E.W.: Sprzedaż do odbiorcy końcowego – 12,350 TWh Obowiązek zakupu – 10,4% Wykonanie – 10,02%

12 12 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie OZE B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. 7,0%w2008 8,7%w2009 10,4%w2010 10,4%w2011 10,4%w2012 12 % w2013 13 % w2014 14 % w2015 15 % w2016 16 % w2017 17 % w2018 18 % w2019 19 % w2020 20 %w202 1 Wg projektu nowego rozporządzenia

13 13 Udział biomasy leśnej i rolniczej wg Rozp. MG z 14.08.2008 B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Wg projektu dla współspalania 2012 – 55% 50%2013 – 70% 60% 2014 – 85% 70%2015 – 100% 85%

14 14 Nowe zapotrzebowanie na biomasę B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Bloki energetyczne na biomasę w budowie: El. Połaniec – 205 MWe 1 200 000 t/r EC Szczecin - 68 MWe + 120 MWt 700 000 t/r El. Bełchatów- 370 MWe2 000 000 t/r EC Elbląg – 25 MWe 200 000t/r (s.m.)

15 15 Potencjalne kierunki pozyskania biomasy energetycznej B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. nowe zalesienia (3% do 2020r.), optymalizacja struktury drzewostanu (M. Pigan, Rz. 30.05.2011r.), zwiększone pozyskanie pozostałości leśnych (ok.. 4 mln m 3 ), zwiększenie upraw energetycznych ( z 10 000 ha do 600 000 ha), zwiększone wykorzystanie odpadów rolniczych i komunalnych, utworzenie lokalnych centrów skupu i przetwarzania biomasy, nowe technologie przetwarzania biomasy (toryfikacja, gazyfikacja), stopniowe uwalnianie biomasy ze współspalania.

16 16 Produkcja i zużycie pelet drzewnych w Polsce w latach 2003-2011 B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A.

17 17 Mapa producentów pelet – Polska 2011 B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A.

18 18 Zużycie pelet drzewnych w Europie w latach 2002-2011 B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A.

19 19 Obrót peletami drzewnymi w UE B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A.

20 20 Rynek pelet w Rosji B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Pelety drzewne: Produkcja roczna – 800 000 ton w 2010 r. - 860 000 ton w 2011 r. Łączna produkcja pelet (pelety drzewne, pelety z łusek, pelety z torfu) - 1 000 000 ton w 2011 r. Nowe zakłady produkcyjne pelet drzewnych - Vyborgskaya Cellulose- VLK (w pobliżu granicy z Finlandią) o mocy produkcyjnej 1 000 000 ton/rok - Arkaim (w rejonie Chabarowska) o mocy produkcyjnej 250 000 ton/rok

21 21 Udział biomasy w redukcji gazów cieplarnianych w wybranych krajach europejskich w 2020r. B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Źródło: 2011 – Society of Chemical Industry Uwaga: przewidywany wzrost zużycia biomasy drzewnej o 180 mln t, w tym pelet o 25 mln t.

22 22 Ceny biomasy w Polsce B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Pelety 700 – 900 zł brutto/t pelety w workach, z transportem, 39 – 50 zł/GJ wartości energetycznej 43 – 55 zł/GJ ciepła Zrębki 80 zł/mp brutto 30 zł/GJ wartości energetycznej 35 zł/GJ ciepła

23 23 Ceny pelet w krajach UE B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. 210 - 220 /tbrutto w ciągu roku 250 / t brutto zimą 135 /t CIF (ARA)

24 24 Ceny ciepła w gospodarstwach domowych (12.2011) B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A.

25 25 Wnioski B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Produkcja pelet w Polsce wyniosła w 2011 r. 900 tys. ton. Moce produkcji pelet w Polsce wzrosły do ponad 1,2 ml ton. Rynek pelet w Polsce jest mało transparentny i nie w pełni wykorzystuje obowiązujące w Europie normy. W Polsce istnieje możliwość rozwoju produkcji pelet pod warunkiem uwolnienia istniejącej podaży biomasy drzewnej przez nieuzasadnioną energetycznie technologię współspalania zrębków drzewnych w procesach współspalania z węglem w elektrowniach kondensacyjnych.

26 26 Wnioski cd. B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Zasoby biomasy drzewnej w Polsce pozwolą na produkcję w przyszłości kilku mln ton pelet pod warunkiem wsparcia przez Państwo wykorzystania pelet w ciepłownictwie, w tym ogrzewnictwie indywidualnym. Szczególnego wsparcia w Polityce Energetycznej Państwa powinno się udzielić lokalnym elektrociepłowniom wykorzystującym biomasę i zastosowaniu kotłów na pelety w budownictwie indywidualnym. Pomoc ta mogłaby być podobna do wspierania przez NFOŚiGW kolektorów słonecznych.

27 27 B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Dziękuję za uwagę! Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. www.bape.com.pl


Pobierz ppt "1 10 edycja Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Konferencja Rynek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google