Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 11 edycja Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Peletu i Brykietu PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Konferencja Rynek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 11 edycja Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Peletu i Brykietu PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Konferencja Rynek."— Zapis prezentacji:

1 1 11 edycja Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Peletu i Brykietu PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Konferencja Rynek pelet i brykietów – możliwości rozwoju Bydgoszcz, 18 czerwca 2013 r. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Rynek pelet i biomasy w 2012r. w Polsce i Europie

2 2 Program prezentacji B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Udział OZE i biomasy w Polityce Energetycznej Polski Energia elektryczna z OZE i zielone certyfikaty Produkcja i zużycie pelet w Polsce i Europie Obrót peletami drzewnymi na świecie Ceny pelet i innych nośników energii Wnioski

3 3 Udział OZE w latach do 2020 (wg KPD) [%] B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A Ciepło 12,2912,5412,7813,0513,2913,7117,05 Elektryczność 8,8510,1911,1312,1913,0019,13 Transport 5,846,306,767,217,487,7310,14 Udział OZE 9,5810,0910,6011,0511,4511,9015,50

4 4 Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie OZE B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Moc zainstalowana, produkcja energii elektrycznej brutto do 2020 (wg KPD)

5 5 Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE przypadające na biomasę stałą (PEP-2030 i KPD-2010) B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Rodzaj energiiJedn Energia elektryczna PJ6,712,521,137,3 Mt2,033,816,4211,4 Ciepło PJ177,9180,7192,4226,3 Mt18,919,120,424 Razem Mt20,9322,9126,8235,4 Mm 3 27,630,935,646,1 η e = 0,35, wd=9,37 GJ/t przy w= 45% - dla energii elektrycznej η c = 0,75, wd=12,58 GJ/t przy w= 30% - dla energii cieplnej gęstość ρ = 500 kg m.s./ m 3

6 6 Dane z rynku energii B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Jedn Produkcja energii elektrycznej bruttoTWh163,153 (1) 161,9 (2) Zużycie krajowe energii elektrycznej bruttoTWh157,910 (1) 159,1 (2) Nadwyżka eksportu nad importemTWh5,250 (1) 2,8 (2) Sprzedaż do odbiorcy końcowegoTWh121,733 (1) 122,2 (3) Produkcja z OZETWh12,9 (1) 16,7 (2) (13,8) (1) współspalanieTWh6,6 (2) 7,9 (2) % OZE brutto/netto sprzedaż%7,9/10,6 (3) 10,3/13,7 (3) Zużycie biomasy do współspalania, w tym:mln t7,2 (3) 8,5 (2) importmln t2,0 (3) krajmln t5,26,5 1 URE; 2 ARE; 3 Edmund Wach;

7 7 OZE w r. i 2012 r. w Polsce B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Produkcja energii elektrycznej Sprzedaż do odbiorcy końcowego – 16,8 TWh Obowiązek zakupu – 10,4% Wykonanie – 13,7% Źródło: URE, ARE, E.W.

8 8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. i r. w sprawie OZE B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. wg najnowszych kalkulacji Ministerstwa Gospodarki (CIRE, Pilitowski, ) 7,0%w2008 8,7%w ,4%w ,4%w ,4%w %w %w201414,00% 14%w201515,00% 15%w201616,00% 16%w201717,50% 17%w201819,50% 18%w201921,00% 19%w202025,34%

9 9 Produkcja i zużycie pelet drzewnych w Polsce w latach B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A.

10 10 Zużycie pelet drzewnych w Europie w latach B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A.

11 11 Produkcja pelet na świecie B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Źródło: International Bioenergy Trade; Junginger, Martin; Goh, Chun Sheng; Faaij, André; 2013

12 12 Obrót peletami drzewnymi na świecie w latach B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Źródło: International Bioenergy Trade; Junginger, Martin; Goh, Chun Sheng; Faaij, André; 2013

13 13 Udział biomasy w redukcji gazów cieplarnianych w wybranych krajach europejskich w 2020r. B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Źródło: 2011 – Society of Chemical Industry Uwaga: przewidywany wzrost zużycia biomasy drzewnej o 180 mln t, w tym pelet o 25 mln t.

14 14 Ceny biomasy w Polsce B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Pelety 700 – 950 zł brutto/t pelety w workach, z transportem, 39 – 55 zł/GJ wartości energetycznej 43 – 61 zł/GJ ciepła Zrębki 80 zł/mp brutto 30 zł/GJ wartości energetycznej 35 zł/GJ ciepła

15 15 Ceny pelet w krajach UE B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A /tbrutto (łącznie z VAT i transportem) /t CIF (ARA)

16 16 B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Ceny ciepła w gospodarstwach domowych ( )

17 17 Wnioski B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Produkcja pelet w Polsce wyniosła w 2012 r. ponad 900 tys. ton. W Polsce istnieje możliwość rozwoju produkcji pelet pod warunkiem uwolnienia istniejącej podaży biomasy drzewnej z procesów współspalania zrębków drzewnych w elektrowniach kondensacyjnych. Szczególnego wsparcia w Polityce Energetycznej Państwa powinno się udzielić lokalnym elektrociepłowniom wykorzystującym biomasę i zastosowaniu nowoczesnych kotłów na pelety w budownictwie indywidualnym. Pomoc ta mogłaby być podobna do wspierania przez NFOŚiGW kolektorów słonecznych

18 18 B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Dziękuję za uwagę! Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.


Pobierz ppt "1 11 edycja Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Peletu i Brykietu PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Konferencja Rynek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google