Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pelet i biomasy w 2012r. w Polsce i Europie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pelet i biomasy w 2012r. w Polsce i Europie"— Zapis prezentacji:

1 Rynek pelet i biomasy w 2012r. w Polsce i Europie
11 edycja Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Peletu i Brykietu “PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO” Konferencja „Rynek pelet i brykietów – możliwości rozwoju” Bydgoszcz, 18 czerwca 2013 r. Rynek pelet i biomasy w 2012r. w Polsce i Europie Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

2 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Program prezentacji Udział OZE i biomasy w Polityce Energetycznej Polski Energia elektryczna z OZE i zielone certyfikaty Produkcja i zużycie pelet w Polsce i Europie Obrót peletami drzewnymi na świecie Ceny pelet i innych nośników energii Wnioski Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

3 Udział OZE w latach do 2020 (wg KPD) [%]
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 Ciepło 12,29 12,54 12,78 13,05 13,29 13,71 17,05 Elektryczność 8,85 10,19 11,13 12,19 13,00 19,13 Transport 5,84 6,30 6,76 7,21 7,48 7,73 10,14 Udział OZE 9,58 10,09 10,60 11,05 11,45 11,90 15,50 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

4 Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie OZE
Moc zainstalowana, produkcja energii elektrycznej brutto do 2020 (wg KPD) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

5 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE przypadające na biomasę stałą (PEP-2030 i KPD-2010) Rodzaj energii Jedn. 2006 2010 2015 2020 Energia elektryczna PJ 6,7 12,5 21,1 37,3 Mt 2,03 3,81 6,42 11,4 Ciepło 177,9 180,7 192,4 226,3 18,9 19,1 20,4 24 Razem 20,93 22,91 26,82 35,4 Mm3 27,6 30,9 35,6 46,1 ηe= 0,35, wd=9,37 GJ/t przy w= 45% - dla energii elektrycznej ηc= 0,75, wd=12,58 GJ/t przy w= 30% - dla energii cieplnej gęstość ρ = 500 kg m.s./ m3 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

6 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Dane z rynku energii Jedn. 2011 2012 Produkcja energii elektrycznej brutto TWh 163,153(1) 161,9(2) Zużycie krajowe energii elektrycznej brutto 157,910(1) 159,1(2) Nadwyżka eksportu nad importem 5,250(1) 2,8(2) Sprzedaż do odbiorcy końcowego 121,733(1) 122,2(3) Produkcja z OZE 12,9(1) 16,7(2) (13,8)(1) współspalanie 6,6(2) 7,9(2) % OZE brutto/netto sprzedaż % 7,9/10,6(3) 10,3/13,7(3) Zużycie biomasy do współspalania, w tym: mln t 7,2(3) 8,5(2) import 2,0(3) kraj 5,2 6,5 1 URE; 2 ARE; 3 Edmund Wach; Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

7 OZE w 2011 r. i 2012 r. w Polsce Produkcja energii elektrycznej
Sprzedaż do odbiorcy końcowego – 16,8 TWh Obowiązek zakupu – 10,4% Wykonanie – 13,7% Źródło: URE, ARE, E.W. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

8 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. i r. w sprawie OZE 7,0% w 2008 8,7% 2009 10,4% 2010 2011 2012 12% 2013 13% 2014 14,00% 14% 2015 15,00% 15% 2016 16,00% 16% 2017 17,50% 17% 2018 19,50% 18% 2019 21,00% 19% 2020 25,34% wg najnowszych kalkulacji Ministerstwa Gospodarki (CIRE, Pilitowski, ) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

9 Produkcja i zużycie pelet drzewnych w Polsce w latach 2003-2012
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

10 Zużycie pelet drzewnych w Europie w latach 2002-2012
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

11 Produkcja pelet na świecie
Źródło: International Bioenergy Trade; Junginger, Martin; Goh, Chun Sheng; Faaij, André; 2013 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

12 Obrót peletami drzewnymi na świecie w latach 2010-2012
Źródło: International Bioenergy Trade; Junginger, Martin; Goh, Chun Sheng; Faaij, André; 2013 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

13 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Udział biomasy w redukcji gazów cieplarnianych w wybranych krajach europejskich w 2020r. Lp. Kraj OZE cel wg dyrektywy OZE w 2008 Zużycie energii pierwotnej Wzrost zużycia biomasy do 2020 Redukcja gazów cieplarnianych PJ [1015J] mln/t PJ %  1 Dania 30 18 832 3 32 4  2 Niemcy 9 14389 44 541  3 Francja 23 7 11461 21 299  4 Szwecja 49 2093 2 29 1  5 Polska 15 6 4135 45 Źródło: 2011 – Society of Chemical Industry Uwaga: przewidywany wzrost zużycia biomasy drzewnej o 180 mln t, w tym pelet o 25 mln t. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

14 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Ceny biomasy w Polsce Pelety 700 – 950 zł brutto/t pelety w workach, z transportem, 39 – 55 zł/GJ wartości energetycznej 43 – 61 zł/GJ ciepła Zrębki 80 zł/mp brutto 30 zł/GJ wartości energetycznej 35 zł/GJ ciepła Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

15 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Ceny pelet w krajach UE €/t brutto (łącznie z VAT i transportem) €/t CIF (ARA) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

16 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Ceny ciepła w gospodarstwach domowych ( ) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

17 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Wnioski Produkcja pelet w Polsce wyniosła w 2012 r. ponad 900 tys. ton. W Polsce istnieje możliwość rozwoju produkcji pelet pod warunkiem uwolnienia istniejącej podaży biomasy drzewnej z procesów współspalania zrębków drzewnych w elektrowniach kondensacyjnych. Szczególnego wsparcia w Polityce Energetycznej Państwa powinno się udzielić lokalnym elektrociepłowniom wykorzystującym biomasę i zastosowaniu nowoczesnych kotłów na pelety w budownictwie indywidualnym. Pomoc ta mogłaby być podobna do wspierania przez NFOŚiGW kolektorów słonecznych Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

18 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Dziękuję za uwagę! Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 18


Pobierz ppt "Rynek pelet i biomasy w 2012r. w Polsce i Europie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google