Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

@-mail: biuro@biomasa.org.pl POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl ul. Smocza 26 01-041 WARSZAWA @-mail: biuro@biomasa.org.pl tel: (22) 498 60 09.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "@-mail: biuro@biomasa.org.pl POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl ul. Smocza 26 01-041 WARSZAWA @-mail: biuro@biomasa.org.pl tel: (22) 498 60 09."— Zapis prezentacji:

1 @-mail: biuro@biomasa.org.pl
POLSKA IZBA BIOMASY ul. Smocza 26 WARSZAWA @-mail: tel: (22)

2 mgr inż. Piotr GOŁĄB - z3@biomasa.org.pl
BIOMASA - ALTERNATYWĄ PALIW KOPALNYCH ? mgr inż. Piotr GOŁĄB -

3 Identyfikacja potrzeb energetycznych
Ciepło do ogrzewania pomieszczeń Ciepło na przygotowanie ciepłej wody Ciepło do przygotowania posiłków Chłód do klimatyzacji ( opcjonalnie!) Energia elektryczna do zasilania urządzeń domowych mgr inż. Piotr GOŁĄB -

4 Stosowane współcześnie media
Ciepło do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody Węgiel kamienny Gaz ziemny systemowy Olej opałowy Gaz skroplony – np. LPG Energia elektryczna Ciepło sieciowe z systemów ciepłowniczych Drewno i inne postacie biomasy Inne odnawialne źródła energii mgr inż. Piotr GOŁĄB -

5 Stosowane współcześnie media
Ciepło do przygotowania posiłków Paliwa kopalne Gazy skroplone Energia elektryczna Drewno i inne postacie biomasy mgr inż. Piotr GOŁĄB -

6 Stosowane współcześnie media
Chłód do klimatyzacji Energia elektryczna Ciepło odpadowe mgr inż. Piotr GOŁĄB -

7 mgr inż. Piotr GOŁĄB - z3@biomasa.org.pl
ZNANE ŹRÓDŁA ENERGII PALIWA KOPALNE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII mgr inż. Piotr GOŁĄB -

8 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
PROMIENIOWANIE SŁONECZNE ENERGIA WIATRU ENERGIA WÓD BIOMASA GEOTERMIA mgr inż. Piotr GOŁĄB -

9 Energia odnawialna ratunkiem dla Ziemi szansą dla ludzi
Dlaczego biomasa? potrzeba zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego wzrost cen paliw kopalnych i perspektywa ich wyczerpania ( lat) ocieplenie klimatu i konieczność redukcji emisji CO2 (Protokół z Kioto) zobowiązania międzynarodowe (do 2010 r. 7,5% energii z OZE) mgr inż. Piotr GOŁĄB -

10 Zalety stosowania biomasy jako paliwa
Obniżenie emisji do powietrza Wykorzystanie lokalnych zasobów Zmniejszenie ilości odpadów Aktywizacja społeczności lokalnej Poprawa stanu środowiska mgr inż. Piotr GOŁĄB -

11 Źródła biomasy energetycznej
Uprawy roślin wieloproduktowych Zagospodarowanie odpadów z pielęgnacji lasów, sadów, parków, ogrodów itp.. Zagospodarowanie odpadów technologicznych przemysłu drzewnego, przetwórczego, rolnictwa, hodowli, odpadów komunalnych itp.. mgr inż. Piotr GOŁĄB -

12 Sposoby przygotowania biomasy
Drewno kawałkowe – szczapy Brykiety Granulat drzewny - pelety Ziarno energetyczne Zrębki Baloty słomy lub siana Biogaz Biopaliwa płynne mgr inż. Piotr GOŁĄB -

13 Metodyka postępowania
Inwentaryzacja lokalnych zasobów biomasy Uruchomienie produkcji biomasy Ocena stanu technicznego istniejących kotłów Dobór urządzeń energetycznych zasilanych biomasą Dobór urządzeń do produkcji paliw z biomasy Modernizacja istniejących urządzeń grzewczych mgr inż. Piotr GOŁĄB -

14 Dobór paliwa do paleniska
Tradycyjne i specjalnie konstruowane kotły, piece i kominki – drewno , brykiety Współczesne kotły z pełną automatyką – granulat drzewny (pelety), ziarno energetyczne, zrębki, brykiety Kotły średniej i dużej mocy – zrębki, słoma Kotły specjalnie projektowane – baloty słomy lub siana Kotły i agregaty kogeneracyjne – biogaz i biopaliwa płynne mgr inż. Piotr GOŁĄB -

15 Rozważany przykład domu
Budynek mieszkalny o pow. ~200 m2 Budynek wykonany zgodnie z obowiązującymi normami Rodzina 5 osobowa Średnioroczne zużycie ciepła 200 GJ/rok mgr inż. Piotr GOŁĄB -

16 Średnioroczne zużycie paliw
Biomasa stała ~ t Olej roślinny lub biodiesel ~ 5 t Biogaz ~ m3 mgr inż. Piotr GOŁĄB -

17 Niezbędny areał upraw energetycznych
Słoma ~ 8 ha Ziarno energetyczne ~ 6 ha Plantacja roślin energetycznych 1 ~ 3 ha mgr inż. Piotr GOŁĄB -

18 Niezbędny areał upraw energetycznych
W polskich warunkach należy przyjmować 0,5 ha upraw energetycznych na 1 mieszkańca mgr inż. Piotr GOŁĄB -

19 Odpowiedź na pytanie podstawowe
W warunkach polskich biomasa może stanowić znaczące uzupełnienie krajowego bilansu energetycznego mgr inż. Piotr GOŁĄB -

20 Odpowiedź na pytanie podstawowe
w polskich warunkach klimatycznych wiele GMIN może być samowystarczalnych w zakresie ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody, jeśli dysponują odpowiednim areałem do produkcji biomasy mgr inż. Piotr GOŁĄB -

21 mgr inż. Piotr GOŁĄB - z3@biomasa.org.pl
UWAGA 1 NIE MA UNIWERSALNEJ RECEPTY DOBREJ DLA WSZYSTKICH mgr inż. Piotr GOŁĄB -

22 mgr inż. Piotr GOŁĄB - z3@biomasa.org.pl
UWAGA 2 WARUNKIEM POWODZENIA PROGRAMU ZAPEWNIENIA AUTONOMII ENERGETYCZNEJ JEST DOSTOSOWANIE GO DO WARUNKÓW LOKALNYCH mgr inż. Piotr GOŁĄB -

23 mgr inż. Piotr GOŁĄB - z3@biomasa.org.pl
UWAGA 3 zakres stosowania biomasy jako paliwa jest ściele zależny od relacji pomiędzy ceną paliwa biomasowego i ceną innych nośników energii mgr inż. Piotr GOŁĄB -

24 Energia odnawialna ratunkiem dla Ziemi szansą dla ludzi
MYŚL GLOBALNIE ale DZIAŁAJ LOKALNIE mgr inż. Piotr GOŁĄB -

25 mgr inż. Piotr GOŁĄB - z3@biomasa.org.pl
POLSKA IZBA BIOMASY Wszelkie pytanie związane z tą problematyką proszę kierować na adres : mgr inż. Piotr GOŁĄB -

26 Ekspert Polskiej Izby Biomasy
POLSKA IZBA BIOMASY Dziękuję za uwagę mgr inż. Piotr Gołąb Ekspert Polskiej Izby Biomasy mgr inż. Piotr GOŁĄB -


Pobierz ppt "@-mail: biuro@biomasa.org.pl POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl ul. Smocza 26 01-041 WARSZAWA @-mail: biuro@biomasa.org.pl tel: (22) 498 60 09."

Podobne prezentacje


Reklamy Google