Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DECYZJE ORAZ SANKCJE PO PRZEPROWADZENIU KONTROLI Paule CARNAT- GAUTIER Inspektor Weterynarii Francuska Agencja Krajowa na rzecz weterynaryjnych produktów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DECYZJE ORAZ SANKCJE PO PRZEPROWADZENIU KONTROLI Paule CARNAT- GAUTIER Inspektor Weterynarii Francuska Agencja Krajowa na rzecz weterynaryjnych produktów."— Zapis prezentacji:

1 DECYZJE ORAZ SANKCJE PO PRZEPROWADZENIU KONTROLI Paule CARNAT- GAUTIER Inspektor Weterynarii Francuska Agencja Krajowa na rzecz weterynaryjnych produktów leczniczych (AFSSA-ANMV)

2 7 lipca 2008Decyzja i sankcje po przeprowadzeniu inspekcji2 Podsumowanie Decyzja Sankcje –Sankcje administracyjne –Sankcje prawne –Sankcje dyscyplinarne

3 7 lipca 2008Decyzja i sankcje po przeprowadzeniu inspekcji3 Decyzja Decyzja po przeprowadzeniu kontroli: 3 przypadki według raportu z kontroli Nie stwierdzono braków krytycznych, zobowiązania są realizowane poprawnie Braki istotne z wdrożeniem środków naprawczych Braki istotne lub krytyczne, zobowiązania nie są realizowane poprawnie

4 7 lipca 2008Decyzja i sankcje po przeprowadzeniu inspekcji4 Decyzja Decyzja po przeprowadzeniu inspekcji: 3 przypadki według raportu z kontroli Nie stwierdzono braków krytycznych, zobowiązania są realizowane poprawnie Decyzja: –Zakład zgodny z wymogami dobrych praktyk –Kolejna inspekcja planowana standardowo

5 7 lipca 2008Decyzja i sankcje po przeprowadzeniu inspekcji5 Decyzja Decyzja po przeprowadzeniu inspekcji: 3 przypadki według raportu z kontroli Braki istotne z wdrożeniem środków naprawczych Decyzja: –Zakład zgodny z wymogami dobrych praktyk wynikających z zobowiązań –Ponowna kontrola oceniająca przed kontrolą standardową

6 7 lipca 2008Decyzja i sankcje po przeprowadzeniu inspekcji6 Decyzja Decyzja po przeprowadzeniu inspekcji: 3 przypadki według raportu z kontroli Braki istotne lub krytyczne, zobowiązania nie są realizowane poprawnie Braki krytyczne Powiadomienie o konieczności natychmiastowego wszczęcia środków naprawczych – ocena działań podjętych przez osobę odpowiedzialną »Braki krytyczne wraz z wdrożeniem środków naprawczych Decyzja: –Zakład zgodny z wymogami dobrych praktyk wynikłych z zobowiązań –Inspection reassessment before normal inspection

7 7 lipca 2008Decyzja i sankcje po przeprowadzeniu inspekcji7 Decyzja Decyzja po przeprowadzeniu inspekcji: 3 przypadki według raportu z kontroli Braki istotne lub krytyczne, zobowiązania nie są realizowane poprawnie Braki krytyczne Powiadomienie o konieczności natychmiastowego wszczęcia środków naprawczych – ocena działań podjętych przez osobę odpowiedzialną »Braki krytyczne bez realizacji zobowiązań Decyzja –Zakład w całości lub częściowo niezgodny z wymogami dobrych praktyk –Częściowe lub całkowite wycofanie autoryzacji

8 7 lipca 2008Decyzja i sankcje po przeprowadzeniu inspekcji8 Sankcje Sankcje administracyjne –Agencja Francuska (AFSSA) Sankcje prawne –Oskarżyciel publiczny Sankcje dyscyplinarne –Stowarzyszenia lekarzy weterynarii

9 7 lipca 2008Decyzja i sankcje po przeprowadzeniu inspekcji9 Sankcje Sankcje administracyjne uwzględniają: –Zasadę legalności Wszystkie sankcje są opisane w odpowiednich dokumentach prawnych (Kodeks Zdrowia Publicznego…). Odniesienia figurują w dokumentach administracyjnych przesłanych FFW –Konieczność motywacji: Sankcje są zawsze oparte o braki rzeczywiste związane z regulacjami (dobre praktyki, Kodeks Zdrowia Publicznego…) –Prawo do obrony (procedura obronna) Wszelkie takie działania sądowe zostają odnotowane w dokumentach administracyjnych

10 7 lipca 2008Decyzja i sankcje po przeprowadzeniu inspekcji10 Sankcje Sankcje administracyjne: –Powinny być ogłaszane przed ich wdrożeniem –Sąd –Sąd polubowny: zadośćuczynienie na rzecz AFSSA –Sąd właściwy dla rozpraw: sąd administracyjny

11 7 lipca 2008Decyzja i sankcje po przeprowadzeniu inspekcji11 Sankcje Sankcje administracyjne: –Przykłady Brak działań w przeciągu 2 lat od autoryzacji Raport z kontroli Ogłoszenie sankcji Cofnięcie Cofnięcie z powodu braków krytycznych wykazanych podczas kontroli Braki krytyczne wykazane podczas kontroli Raport wstępny Ogłoszenie sankcji Cofnięcie Cofnięcie z tytułu nie podejmowania działalności w okresie 2 lat od momentu autoryzacji Istotne braki Raport końcowy Ogłoszenie sankcji Zawieszenie Cofnięcie z powodu istotnych braków i nie podjęcia działań naprawczych

12 7 lipca 2008Decyzja i sankcje po przeprowadzeniu inspekcji12 Sankcje Sankcje prawne –Obejmują: Powiadomienie o naruszeniu prawa Poszukiwanie osoby odpowiedzialnej za naruszenie Wniesienie sprawy przeciw takiej osobie Wyrok –Kodeks Rolniczy oraz Kodeks Zdrowia Publicznego nadaje akredytację: Inspektorom weterynarii w celu: –Wykrywania i powiadamiania o naruszeniach prawa i opracowywaniu specjalnych raportów (L , L et L ) –Przejęcia produktów lub dokumentów za nakazem sądowym (zabezpieczenie dowodów lub zapobieganie dalszym naruszeniom) –Organ właściwy: reprezentowany przez oskarżyciela publicznego

13 7 lipca 2008Decyzja i sankcje po przeprowadzeniu inspekcji13 Sankcje Sankcje prawne –W oparciu o fakty stwierdzone: Stwierdzenie naruszenia Kodeksu Zdrowia Publicznego –Ograniczenia kompetencji Geograficzne Materialne: określona domena (farmacja weterynaryjna) Brak możności prowadzenia kontroli

14 7 lipca 2008Decyzja i sankcje po przeprowadzeniu inspekcji14 Sankcje Sankcje prawne –Stwierdzenie popełnienia naruszenia Wykrywanie naruszenia –Przed poinformowaniem oskarżyciela publicznego –Opracowanie raportu o popełnieniu naruszenia –Przekazanie materiałów oskarżycielowi publicznemu (w przeciągu 5 dni) Stwierdzenie naruszenia –Poinformowanie oskarżyciela publicznego po stwierdzeniu –Opracowanie raportu o popełnieniu naruszenia –Przekazanie materiałów oskarżycielowi publicznemu (w przeciągu 5 dni)

15 7 lipca 2008Decyzja i sankcje po przeprowadzeniu inspekcji15 Sankcje Sankcje prawne –Oskarżyciel publiczny może Wstrzymać procedurę Wnieść o dochodzenie uzupełniające w celu uzyskania dodatkowych informacji (policja) Wszcząć postępowanie sądowe przeciw osobie odpowiedzialnej: wyrok

16 7 lipca 2008Decyzja i sankcje po przeprowadzeniu inspekcji16 Sankcje Sankcje dyscyplinarne –Naruszenie kodeksu etyki weterynaryjnej oraz zaniedbanie zawodowe –Organ właściwy: stowarzyszenia lekarzy weterynarii i farmaceutów – Sankcje dyscyplinarne: Nagana Stwierdzenie winy Zabronienie wykonywania zawodu


Pobierz ppt "DECYZJE ORAZ SANKCJE PO PRZEPROWADZENIU KONTROLI Paule CARNAT- GAUTIER Inspektor Weterynarii Francuska Agencja Krajowa na rzecz weterynaryjnych produktów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google