Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STEREOTYPY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Opracowała: mgr Ewa Tabak-Kuczyńska Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STEREOTYPY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Opracowała: mgr Ewa Tabak-Kuczyńska Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 STEREOTYPY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Opracowała: mgr Ewa Tabak-Kuczyńska Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Definicja niepełnosprawności jest bardzo płynna i nie daje się jasno sprecyzować. W życiu każdego człowieka pojawiają się momenty mniejszych lub większych możliwości czy też ograniczeń fizycznych lub psychicznych. To, co obecnie jest dla nas łatwo dostępne, za kilka lat może być barierą nie do pokonania. Pomijając dysfunkcje z powodów nieszczęśliwych wypadków, jest wiele przyczyn pogłębiania się wraz z wiekiem niepełnosprawności i dysfunkcji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): Osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie, utrudnienie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Niepełnosprawność wzrokowa Niepełnosprawność ruchowa Zaburzenia psychiczne Niepełnosprawność słuchowa RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

5 Stereotyp (z greckiego stereós – stanowiący bryłę, stężały + typos – odbicie, obraz), funkcjonujący w świadomości społeczeństwa uproszczony, skrótowy i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości, odnoszący się do grup społecznych, osób, sytuacji, instytucji, utrwalony wielokrotnym powtarzaniem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Stereotypowe uprzedzenia wobec osób niepełnosprawnych wynikają m.in. z przesądów, mitów, lęków, braku wiedzy. Stereotypy są częścią każdej kultury, a ich zmiana czy odrzucenie to długotrwały proces. Alan Gartner i Tom Joe Wizerunki niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Z CZYM KOJARZY SIĘ SŁOWO NIEPEŁNOSPRAWNY? 1.Najczęściej nazywa się tak osoby z kalectwem widocznym od razu podczas kontaktu z osobą niepełnosprawną – z uszkodzeniem narządu ruchu. 2.W następnej kolejności wymienia się osoby z uszkodzeniem narządów wzroku i słuchu, z upośledzeniem umysłowym, chorych psychicznie. 3.Najrzadziej myślimy o osobach z chorobami somatycznymi (np. układu krążenia, cukrzycą, i in.), kt ó re r ó wnież mogą zaliczać się do os ó b niepełnosprawnych.

8 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPOŁECZNY WIZERUNEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Najczęściej osobom niepełnosprawnym przypisujemy wiele negatywnych cech. Charakteryzuje się je jako : słabe, lękliwe, samotne, podejrzliwe, niepewne siebie, słabo wykształcone, wycofane, kojarzone raczej z niepowodzeniem niż z sukcesem, wywołujące raczej litość i chęć niesienia pomocy niż potraktowanie jej jako partnera własnych przedsięwzięć, co pozbawia osobę niepełnosprawną r ó wnego jej traktowania wśr ó d innych ludzi.

9 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najbardziej negatywne stereotypy dotyczą osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Często są one spostrzegane jako osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu innych, agresywne i nieprzewidywalne, budzą lęk i litość. Zakłada się także, że osoby niepełnosprawne umysłowo nigdy nie dorosną i nigdy nie będą pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, często traktuje ich się jako wieczne dzieci i odmawia praw przysługującym osobom dorosłym (np. prawa do pracy, otrzymywania wynagrodzenia, podejmowania decyzji).

10 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Często też pojawia się stereotyp, iż ludzie z niepełnosprawnością to wybrańcy Boga, posiadający szczególne talenty. Zwykle taka postawa ma konotację pozytywną, ale jest niebezpieczna, ponieważ powoduje silne naznaczenie osób niepełnosprawnych, mocne wyodrębnienie ich ze społeczeństwa i uwydatnienie ich inności.

11 Niepełnosprawność to anormalność Fakt bycia osobą niepełnosprawną jest nacechowany negatywnie Niepełnosprawność lokuje się w danej osobie Usuwanie problemu polega na leczeniu osoby i przywracaniu jej do stanu normalności Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stereotypowe rozumienie niepełnosprawności

12 Niepełnosprawność to różnica Fakt bycia osobą niepełnosprawną jest obojętny Niepełnosprawność to wynik relacji między daną osobą, a jej otoczeniem Usuwanie problemu polega na zmianie wzajemnego oddziaływania pomiędzy daną osobą, otoczeniem Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dojrzałe rozumienie niepełnosprawności

13 AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA Jest jedną z podstawowych ludzkich form działania (osoba niepełnosprawna ma takie same potrzeby życiowe jak osoba sprawna). Rekompensuje osobie niepełnosprawnej ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, a tym samym poprawia jakość życia. Daje poczucie, że jest się potrzebnym, a nie tylko tolerowanym. Dzięki zatrudnieniu człowiek niepełnosprawny wzmacnia poczucie własnej wartości. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ traktowana powinna być nie w kategorii choroby, a inności. Społeczeństwo nie jest jednorodne, a osoby niepełnosprawne stanowią jego integralną część. Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego w Polsce żyje 5,5 mln niepełnosprawnych. Stanowią oni przeszło 14,3% społeczeństwa. Osoby niepełnosprawne mogą działać, pracować, wykonywać swe obowiązki i realizować się zawodowo tak samo jak ludzie fizycznie zdrowi. Mogą... pod warunkiem, że damy im na to szansę. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "STEREOTYPY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Opracowała: mgr Ewa Tabak-Kuczyńska Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google