Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfika orzekania o niepełnosprawności osób chorujących psychicznie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfika orzekania o niepełnosprawności osób chorujących psychicznie"— Zapis prezentacji:

1 Specyfika orzekania o niepełnosprawności osób chorujących psychicznie
Kampania społeczno-edukacyjna pn. „Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej”, Specyfika orzekania o niepełnosprawności osób chorujących psychicznie Hubert Kaszyński 1

2 Niepełnosprawność jako fakt społeczny
deficyty rozwojowe Osoba „potencjał życiowy” Społeczeństwo „szanse życiowe” Niepełnosprawność jako fakt społeczny

3 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO TRUDNOŚCI W PROCESIE ZDROWIENIA
Pierwotne (konstytucja bio-, naruszona sprawność organizmu): „gotowość do reagowania objawami choroby” w sytuacjach stresu Wtórne (konstytucja psycho-, ograniczenia aktywności): specyficzny poziom kluczowych kompetencji, będący bezpośrednim wynikiem 1) utrzymującej się „gotowości” do reagowania objawami, 2) stosowanej farmakoterapii, 3) reakcji znaczących innych oraz 4) internalizacji piętna Trzeciorzędowe (bariery, ograniczenia uczestnictwa): posiadają kluczowe znaczenie dla krystalizacji niepełnosprawności rozumianej jako rezultat barier społecznych i panujących stosunków władzy; powstają, gdy sytuacja społeczna osoby chorującej jest mniej korzystna niż innych członków społeczności oraz gdy społeczeństwo w sposób jawny bądź ukryty odmawia jej prawa do godnego życia wspólnotowego („leczenie, mieszkanie, nauka, praca i rodzina”), tj. piętnuje ją. Czwartorzędowe (ograniczenia transcendentne): człowiek pozostaje zawsze w intencjonalnej relacji z tym, co transcendentne, ograniczenia można rozumieć jako okaleczone relacje człowieka z transcendencją,

4 Niepełnosprawność jako:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 127, poz. 721) niezdolność do samodzielnej egzystencji lub utrudnienia/ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu w następstwie naruszonej sprawności organizmu

5 Niepełnosprawność jako:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 127, poz. 721) niemożność realizowania ról społecznych, będąca następstwem naruszenia sprawności organizmu.

6 Niezdolność do samodzielnej egzystencji
Stopień Niezdolność do samodzielnej egzystencji Niezdolność do pełnienia ról społecznych Niezdolność do pracy Znaczny – konieczność wystąpienia wszystkich przesłanek łącznie niezdolność do samodzielnej egzystencji, konieczność stałej lub długotrwałej opieki opieka lub pomoc innych osób niezdolność do pracy lub zdolność do pracy jedynie w warunkach chronionych Umiarkowany – konieczność wystąpienia jednej przesłanki X czasowa lub częściowa pomoc innych osób niezdolność do pracy lub zdolność do pracy jedynie w warunkach chronionych Lekki – konieczność wystąpienia jednej przesłanki występujące ograniczenia dają się kompensować istotne obniżenie zdolności do wykonywania zatrudnienia Tazbir-Kowalczyk M. (2009) Kryteria kwalifikujące do niepełnosprawności a rola i zadania pracownika socjalnego w procesie orzeczniczym. Materiały szkoleniowe dla pracowników socjalnych, Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

7 Niepełnosprawność jako:
symbol przyczyny niepełnosprawności: 02-P choroby psychiczne, w tym:  zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia, zespoły otępienne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328)

8 Niepełnosprawność jako:
ograniczenia aktywności i uczestnictwa spowodowane współczesną organizacją społeczeństwa, która nie bierze pod uwagę potencjału osoby, tym samym wyłącza ją z udziału w głównym nurcie życia Barnes C., Mercer G. (2008) Niepełnosprawność, Warszawa, Sic!

9 Niepełnosprawność to:
nasze uniwersalne doświadczenie, pozwalające na stopniowe odchodzenie od traktowana osób o pewnych szczególnych charakterystykach jako kategorię mniejszościową, jako „niepełnosprawnych”, nie rezultat uszkodzenia zdrowia, lecz wynik barier, które spotykamy w środowisku.


Pobierz ppt "Specyfika orzekania o niepełnosprawności osób chorujących psychicznie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google