Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfika orzekania o niepełnosprawności osób chorujących psychicznie Hubert Kaszyński Kampania społeczno-edukacyjna pn. Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfika orzekania o niepełnosprawności osób chorujących psychicznie Hubert Kaszyński Kampania społeczno-edukacyjna pn. Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem."— Zapis prezentacji:

1 Specyfika orzekania o niepełnosprawności osób chorujących psychicznie Hubert Kaszyński Kampania społeczno-edukacyjna pn. Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej,

2 deficyty rozwojowe Społeczeństwo szanse życiowe Osoba potencjał życiowy Niepełnosprawność jako fakt społeczny

3 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO TRUDNOŚCI W PROCESIE ZDROWIENIA Pierwotne (konstytucja bio-, naruszona sprawność organizmu): gotowość do reagowania objawami choroby w sytuacjach stresu Wtórne (konstytucja psycho-, ograniczenia aktywności): specyficzny poziom kluczowych kompetencji, będący bezpośrednim wynikiem 1) utrzymującej się gotowości do reagowania objawami, 2) stosowanej farmakoterapii, 3) reakcji znaczących innych oraz 4) internalizacji piętna Trzeciorzędowe (bariery, ograniczenia uczestnictwa): posiadają kluczowe znaczenie dla krystalizacji niepełnosprawności rozumianej jako rezultat barier społecznych i panujących stosunków władzy; powstają, gdy sytuacja społeczna osoby chorującej jest mniej korzystna niż innych członków społeczności oraz gdy społeczeństwo w sposób jawny bądź ukryty odmawia jej prawa do godnego życia wspólnotowego (leczenie, mieszkanie, nauka, praca i rodzina), tj. piętnuje ją. Czwartorzędowe (ograniczenia transcendentne): człowiek pozostaje zawsze w intencjonalnej relacji z tym, co transcendentne, ograniczenia można rozumieć jako okaleczone relacje człowieka z transcendencją,

4 Niepełnosprawność jako: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 127, poz. 721) niezdolność do samodzielnej egzystencji lub utrudnienia/ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu w następstwie naruszonej sprawności organizmu

5 niemożność realizowania ról społecznych, będąca następstwem naruszenia sprawności organizmu. Niepełnosprawność jako: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 127, poz. 721)

6 Stopień Niezdolność do samodzielnej egzystencji Niezdolność do pełnienia ról społecznych Niezdolność do pracy Znaczny – konieczność wystąpienia wszystkich przesłanek łącznie niezdolność do samodzielnej egzystencji, konieczność stałej lub długotrwałej opieki opieka lub pomoc innych osób niezdolność do pracy lub zdolność do pracy jedynie w warunkach chronionych Umiarkowany – konieczność wystąpienia jednej przesłanki X czasowa lub częściowa pomoc innych osób niezdolność do pracy lub zdolność do pracy jedynie w warunkach chronionych Lekki – konieczność wystąpienia jednej przesłanki X występujące ograniczenia dają się kompensować istotne obniżenie zdolności do wykonywania zatrudnienia Tazbir-Kowalczyk M. (2009) Kryteria kwalifikujące do niepełnosprawności a rola i zadania pracownika socjalnego w procesie orzeczniczym. Materiały szkoleniowe dla pracowników socjalnych, Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

7 symbol przyczyny niepełnosprawności: 02-P choroby psychiczne, w tym: zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia, zespoły otępienne Niepełnosprawność jako: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328)

8 ograniczenia aktywności i uczestnictwa spowodowane współczesną organizacją społeczeństwa, która nie bierze pod uwagę potencjału osoby, tym samym wyłącza ją z udziału w głównym nurcie życia Barnes C., Mercer G. (2008) Niepełnosprawność, Warszawa, Sic! Niepełnosprawność jako:

9 nasze uniwersalne doświadczenie, pozwalające na stopniowe odchodzenie od traktowana osób o pewnych szczególnych charakterystykach jako kategorię mniejszościową, jako niepełnosprawnych, nie rezultat uszkodzenia zdrowia, lecz wynik barier, które spotykamy w środowisku. Niepełnosprawność to:


Pobierz ppt "Specyfika orzekania o niepełnosprawności osób chorujących psychicznie Hubert Kaszyński Kampania społeczno-edukacyjna pn. Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google